Англійська мова        24 Квітня 2018        262         0

Past simple вправи на закріплення теорії для базового та просунутого рівня

Кожне знання потребує практиці, інакше неможливо розвинути в собі навички володіння іноземною мовою. Чим більше мовної діяльності (activities) ви здійснюєте, тим швидше засвоюються мовні конструкції та граматичні норми. Сьогоднішній матеріал – своєрідний тренажер для past simple, так як на занятті ми будемо закріплювати застосування простого минулого часу. Урок надасть можливості виконати для past simple вправи різного виду і звірити свої відповіді з правильними ключами, розміщеними в кінці матеріалу.

Однак, перш ніж почати тренування навичок, необхідно повторити невеликий теоретичний курс. Згадаймо конструкції, ситуації вживання, неправильні і правильні дієслова, а також інші важливі нюанси по темі past simple.

Зміст статті

 • Ключові моменти past indefinite
 • Past simple вправи
  • Базовий рівень (elementary)
  • Завдання №1.
  • Завдання №2.
  • Завдання №3.
  • Просунутий рівень (pre-intermediate)
  • Завдання №1.
  • Завдання №2.
  • Завдання №3.
  • Завдання №4.
 • Інші статті по темі
 • Схожі та рекомендовані статті

Ключові моменти past indefinite

В англійській мові за опис одноразових, регулярних і декількох одночасних дій у минулому відповідає простий минулий час. Воно має три основних комбінації.

Затвердження утворюється шляхом постановки дієслова у другу форму, тобто відбувається приєднання –ed.

 • Jack watched the Simpsons yesterday – Джек дивився вчора «Сімпсонів».

Це правило сумісно тільки з правильними дієсловами (regular verbs). Для неправильних сказуемых єдиної норми не існує, їх форми заучують напам’ять.

 • He brought a big balloon – Він приніс велику повітряну кулю.

Питання в past simple утворюються за участю did, а заперечення формуються з допомогою комбінації did+not (didn’t). Не можна забувати, що в пропозиціях з did завжди використовується тільки инфинитивная форма головного дієслова.

 • Did they speak Chinese? – Вони говорили по-китайськи?
 • We didn’t understand them – Ми не розуміли їх.

Ще раз акцентуємо увагу на инфинитиве, так як вживання неправильної форми дієслова – груба помилка, що часто зустрічається при виконанні практичного вправи з англійської мови.

Дієслово to be в past indefinite tense змінюється в залежності від кількості осіб: мн.ч. – were, од. ч. – was. Питальні та заперечні вираження даний дієслово здатний створювати самостійно. Для питань to be переміщається у початок фрази, а для заперечень приєднує до себе not.

 • He was not cheerful – Він не був веселим.
 • It was her plan to add learning activities for the children? – Це був її план по додаванню навчальних матеріалів для дітей?

Дієслово have в past simple містять багато вправи, тому коротко позначимо його поведінку. Минула форма затвердження – had, для запитань та заперечень відповідно використовуються did have і didn’t have.

На цьому завершимо теорію і почнемо виконувати тренувальні завдання.

 

Past simple вправи

Оскільки рівень підготовки всіх учнів різний, ми розташували вправи на past simple у порядку збільшення складності. Якщо ви зіткнулися з труднощами, і ви не можете виконати більшу частину завдання, то ми рекомендуємо вам звернутися до основної теорії. Усунути прогалини, обов’язково повертайтеся до практичного заняття.

Базовий рівень (elementary)

Дані вправи спрямовані на відпрацювання елементарних знань і правил паст симпл. Задачі вирішуються просто і містять найвідоміші дієслова, тому їх можна використовувати і в якості тренажерів для дітей.

Завдання №1.

Напишіть to be в минулий час 1. I (am) at work.2. She (is) my friend.3. They (are) famous actresses.4. It (is) a great idea.5. My father (is) a painter.6. Susan and Jack (are) dancers.7. (Are) you a doctor?8. We (are) pupils.9. He (is) a teacher.10. It (is) a good film.

Завдання №2.

Напишіть правильні дієслова в минулому часу1. He (work) as a driver.2. My friends (watch) an interesting film yesterday.3. The child (cry) because her mother (not paint) a lion.4. His sister (call) him last week.5. Jack (say) that he (play) tennis.6. They (remember) this rule.7. He (agree) to our conditions.

Завдання №3.

Виберіть правильну конструкцию1. DidDidWentDo they wentgowentgoed to the park?2. We writewrotedidn’t writenot writed our homework yesterday. (заперечення)3. My son did paintpaintdid’t paintedpainted this picture last week.4. Our dog atedidn’t eateateddidn’t ate these sausages.(отриц.)5. Do she readShe readWas she readDid she read (she) this book?6. I traindid traintraineddidn’t train in the gym yesterday.7. We wasweredidbe at the gym yesterday.8. Bob wasbearewere my best friend!9. I did havehadhavedo have a lot of pets.10. They havehaddidn’t havehadn’t many disks. (отриц.)

Просунутий рівень (pre-intermediate)

Для тих, хто вже вивчив багато неправильні дієслова і впевнено орієнтується в конструкціях past simple, підготовлені вправи цікавіше. Ускладнимо граматичні комбінації і попрактикуємось в перекладі.

Завдання №1.

Розкрийте дужки, написавши дієслова в минулому часу1. The accident (happen) last weekend.2. My old friend (write) me a letter.3. She (not like) to learn the verses.4. Yesterday the lesson (start) at 9 o’clock.5. Mother and her friends (talk), (laugh) and (drink) coffee.6. My cat (catch) the bird.7. Secretary (send) the fax yesterday.8. They (not be) good students.9. She (to be) in a great shock.10. Yesterday we (practise) our knowledge with past simple speaking cards.

Завдання №2.

Підберіть правильну конструкцию1. Miss Brown teacheachedtaughtdid teach me to read and to write.2. I finisheddidn’t finishdidfinish the exercise and got a bad mark for that.3. Jack was inviteinviteddidn’t invitewas invited to the concert.4. We never hadn’thadhavedidn’t have much money in our life.5. Last year he often ranrundid rundidn’t run in the mornings.6. He passpassedpassedpasses the exams and enterdid enterenteredentered the University.7. They always waswerewereweren’t poor. They havehaddidn’t havehadn’t good clothes and shoes.8. He werewaswasn’twas an excellent specialist. He dodiddidn’tdid his job professionally.9. They visitedvisitvisitedvisit me. They comecamecomeddid came three days ago.10. Who waswereweren’twere those people?

Завдання №3.

Вкажіть вірний перевод1. Вони жили в Берліні 5 років, а потім переїхали в Мадрид. They didn’t live in Berlin for five years and then didn’t move to Madrid.They live in Berlin for five years and then moved to Madrid.They lived in Berlin for five years and then moved to Madrid.2. Ти розповіла йому ті цікаві історії? Did you not tell him those interesting stories?Did you tell him those interesting stories?Did you told him those interesting stories?3. Минулого тижня ми дивилися фільми та читали книги. Last week we watched movies and read books.Last week we watch movies and read books.Last week we watched movies and readed books.4. Ви не були минулої ночі в караоке-клубі, чи не так? You weren’t at the karaoke club last night, weren’t you?You were at the karaoke club last night, weren’t you?You weren’t at the karaoke club last night, were you?5. Ми дзвонили вам, але лінія була зайнята. We call you but was the line of duty.We called you but were the line of duty.We called you but was the line of duty.6. Вона приготувала вечерю і лягла спати. She cook supper and went to sleep.She cooked supper and went to sleep.She cooked supper and did to sleep.7. Коли він грав у футбол? When did he played soccer?When he played soccer?When did he play soccer?

Завдання №4.

Виконайте переклад з російської на англійську, використовуючи past simple1. На минулому уроці учні вивчали тему «Просте минув з вправами». .2. Вона була народжена в Празі, чи не так? ?3. У них не було багато книг, але вони часто ходили в бібліотеку. .4. Сара і Нік попрощалися і залишили ресторан. .5. Мій принтер зламався, і я не розпечатав звіт. .6. Ця діяльність допомагає дітям практикувати їх англійська. .7. Хто написав тобі цей лист? ?8. Ці студенти не писали тести на минулій лекції? ?9. Я пішов в магазин, купив чіпси і повернувся додому. .10. Коли вони продали машину? ?

Сподіваємося, ви успішно впоралися з усіма вправами! Зазначимо, що завдання на переклад були досить складними, і не варто засмучуватися, якщо ви допустили дрібні похибки. Проведіть роботу над помилками і наступного разу ви більше не допустіть промахів. Успіхів у вдосконаленні мови!

Past simple вправи на закріплення теорії для базового та просунутого рівня