Past Simple — простий минулий час в англійській мові. Основні правила і приклади.

Зміст статті

 • 1 Past Simple: правила освіти
  • 1.1 1. Приєднання закінчення
  • 1.2 2. Вимова закінчення
 • 2 Irregular verbs — Неправильні дієслова
 • 3 Дієслово to be в Past Simple
 • 4 Past Simple: форми пропозиції
 • 5 Past Simple — вживання
 • 6 Інші статті по темі
 • 7 Схожі та рекомендовані статті

Кажучи на будь-якій мові, неможливо бути максимально зрозумілим, не знаючи правил утворення часових форм. Англійська мова для цього випадку має в своєму розпорядженні великою різноманітністю варіантів самовираження. Однак основний тимчасової групою є так звана «група простих часів» або simple tenses, яка логічно ділить тимчасові проміжки на минуле, сьогодення і майбутнє. Сьогодні ми зупинимося на часу Past Simple (вимовляється як [паст сімпл]) або простому минулому часі в англійській мові і розберемо способи його формування, а також приклади вживання.

The Past Simple Tense або простий минулий час (також відомий як the Past Indefinite Tense чи минулий невизначений час) – це час, що використовується для вираження станів або дій, що відбувалися в минулому. Так звана простота цього часу полягає в тому, що при його використанні не робіть акцент на тривалість, завершеність, послідовність однієї події по відношенню до іншого.

Дія просто сталося в минулому, це факт, крапка. Зважаючи на те, що люди постійно прагнуть до спрощення мови, ця тимчасова форма часто замінює інші форми минулого часу на листі, а ще частіше в мові, тому знання конкретно цієї групи є необхідною для пояснення ситуацій та думок на простому рівні. Давайте детальніше розглянемо як, де і яким чином ця форма вживається в англійській мові.

Past Simple: правила освіти

Єдина частина мови, яка піддається зміні при утворенні минулого часу, — дієслова, які бувають правильними або неправильними.

Regular verb чи Правильний дієслово в минулому часі утворюється шляхом додавання до нього закінчення -ed.

Present Simple (Простий теперішній час)Past Simple (Простий минулий час)I want to buy a large house.

хочу купити великий будинок.)I wanted (want + ed) to buy a large house.

хотів купити великий будинок.)

Все досить просто, однак варто враховувати дві особливості:

1. Приєднання закінчення

 • Якщо дієслово закінчується на голосну -e, яка, як правило, ніколи не вимовляється в словах, ця голосна опускається.
to live — lived

(жити — жив)У слові live опускається буква e для приєднання закінчення —ed.

live -> liv

liv + ed = livedto create – created

(створити — створив)У слові create опускається буква e для приєднання закінчення —ed.

create -> creat

creat + ed = createdto cause — caused

(викликати — викликав)У слові cause опускається буква e для приєднання закінчення -ed.

cause -> caus

caus + ed = caused

 • Якщо дієслово закінчується на літеру y, а до неї йде голосна, то закінчення приєднується за стандартним правилом без яких-небудь змін. Проте, якщо перед -y стоїть приголосна буква, літера -y замінюється на -i.
Голосна до —yПриголосна до -yto stay — stayed

(залишитися — залишився)to try — tried

(старатися — старався)to pray — prayed

(молитися — молився)to bury — buried

(поховати — поховав)to play — played

(грати — грав)to pry — pried

(сунути ніс сунув ніс)

 • Якщо дієслово закінчується на приголосну -l, вона подвоюється.
to travel — travelledподорожувати — подорожувавto protocol — protocolledпротоколювати — протоколировалto cancel — cancelledскасовувати — скасував
 • Якщо дієслово закінчується на приголосну і складається з двох або більше складів, де наголос ставиться на останній, приголосна подвоюється.
to admit — admittedвизнавати — визнавto transfer — transferredперекладати — перевівto format — formattedформатувати — відформатував
 • Якщо дієслово, що складається з одного складу, закінчується на приголосну, перед якою стоїть коротка голосна, ця приголосна літера подвоюється.
to clap — clappedплескати — ляснувto nod — noddedкивати — кивнувto stop — stoppedзупинитися — зупинився

Виняток становлять дієслова, які закінчують на -w і -x:

to bow — bowedкланятися — вклонивсяto fix — fixedлагодити — полагодивto glow — glowedпалати — палала

Всі ці особливості називаються spelling rules або правилами правопису. Їх знання необхідне, щоб уникнути помилок.

2. Вимова закінчення

 • Закінчення вимовляється як [d] після дзвінких приголосних, за винятком літери d, і після голосних.
to lie — lied

(брехати — збрехав)Закінчується на голосну eto blossom — розцвіла

(розквітати — розцвів)Закінчується на дзвінку приголосну mto shorten — shortened

(вкорочувати — вкоротив)Закінчується на дзвінку приголосну n

 • Закінчення вимовляється як [t] – після глухих приголосних, за винятком літери t.
to develop — developed

(розвивати — розвинув)Закінчується на глуху приголосну pto skip — skipped

(пропустити — пропустив)Закінчується на глуху приголосну pto ask — asked

(питати — запитав)Закінчується на глуху приголосну k

 • Після приголосних d і t закінчення вимовляється як [?d].
to fold — folded

(складати — склав)Закінчується на dto sort — sorted

(сортувати — сортував)Закінчується на tto act — acted

(діяти — діяв)Закінчується на t

Irregular verbs — Неправильні дієслова

З другим видом дієслів справа йде інакше.

Читайте також:
На природі - фрази англійською мовою, аудіо урок

Irregular verbs або Неправильні дієслова – це дієслова, які не підпорядковуються типовому утворення минулого часу, тому до них не можна просто під’єднати закінчення-ed. Іншими словами, у кожного такого дієслова є спеціальне слово, яке відповідає за минулий час.

Візуально воно може не мати нічого або майже нічого спільного з дієсловом у инфинитиве. Можна нарахувати близько двохсот неправильних дієслів, які хоча б зрідка, але зустрічаються в повсякденному житті. Загальна ж їх кількість, враховуючи поширення мови на різних територіях, підрахувати досить важко.

Однак не лякайтеся, заучувати кожен з них вам не доведеться. На початковому етапі досить буде навіть 50 дієслів, для більш вільного використання мови – близько 100. Плюсом в цій історії є те, що, з-за прагнення максимально спростити мову, деякі неправильні дієслова перетворюються в правильні.

Але це зовсім не привід сидіти в очікуванні повного викорінення виду, хоча б, тому що деякі неправильні дієслова настільки міцно закріпилися в мові, що вам позбутися від них ніяк не вдасться. Відповідно, залишається лише один варіант – вчити.

Для вивчення використовуйте таблицю найпоширеніших неправильних дієслів в англійській мові. Щоб спростити вивчення цих дієслів у подальшому, буде краще запам’ятовувати всі три форми дієслова разом (інфінітив, минулий невизначений, причастя минулого часу).

Намагайтеся класифікувати слова за загальними ознаками, вчіть їх систематично, дотримуючись того способу запам’ятовування інформації, який підходить саме вам. Ось деякі неправильні дієслова частого вживання:

Infinitive

(Інфінітив)Past Simple

(Минулий невизначений)Past Participle

(Дієприкметник минулого часу)be (бути)was / werebeenbecome (стає)becamebecomebuy (купити)boughtboughtdo (робити)diddoneeat (є (їжу))ateeatenhave (мати)hadhadknow (знати)knewknownmake (виробляти)mademadesee (бачити)sawseenwrite (писати)wrotewritten

Також зверніть увагу на те, що деякі дієслова з різним значенням можуть виражатися одним словом в инфинитиве, проте в минулому часі один з них може бути правильним, а інший ні.

Правильний дієсловоНеправильний дієсловоto lie — lied

(збрехати — збрехав)to lie — lay

(лежати — лежав)to hang — hanged

(стратити — стратив)to hang — hung

(вішати — повісив)

Ще однією особливістю є те, що правильний дієслово в инфинитиве, може звучати так само як неправильний дієслово в минулому часі.

Правильний дієсловоНеправильний дієсловоto found — founded

(заснувати заснував)to find — found

(знаходити — знайшов)

Таких пар слів досить мало, але їх варто враховувати, щоб не бути недопонятым.

Дієслово to be в Past Simple

Як ви могли помітити, обидва види дієслів не відмінюються за особами і числами за винятком дієслова to be (бути), що значно спрощує розуміння цієї теми.

Дієслово to be, у свою чергу, має дві форми минулого часу:

 • was – для 1-го і 3-ї особи в однині і
 • were – для множини.
I was — я бувIt was – Він/вона/воно був / була /you were — ти / ви був(і)We were – Ми булиhe was — він бувThey were – Вони булиshe was — вона була

При запереченнях додається частка not: was not (wasn’t) і were not (weren’t).

Це дієслово використовується не тільки в Past Indefinite active або минулому часі в активному заставі, а також бере участь в освіти страдательного застави.

The company was created in 1997.

(Компанія була створена в 1997 році.)Минулий час дієслова to be + Participle IIThe books were written during the summer.

(Книги були написані влітку.)

Якщо перший час вам буде важко зрозуміти, чи є той чи інший дієслово правильним або неправильним, звертайтеся до таблиці неправильних дієслів: якщо дієслова в списку немає, найімовірніше, він відноситься до категорії правильних.

Past Simple: форми пропозиції

Розібравшись з видами дієслів минулого часу і способами їх утворення, потрібно навчитися граматично правильно будувати з ними речення.

 • Ствердна форма Past Simple не потребує використання допоміжних дієслів. Для побудови пропозиції в стверджувальній формі достатньо використовувати дієслово в минулому часі.
 •  Subject

  (Суб’єкт)Verb

  (Дієслово)Object

  (Об’єкт)Present Simple

  (Теперішній час)Michael

  Майклlearns

  изучповідомляєSpanish.

  іспанська.Past Simple

  (Минулий час)Michael

  Майклlearnt

  изучалSpanish.

  іспанська.

  Простими словами, достатньо взяти стверджувальне пропозицію в теперішньому часі і замінити в ньому слово на минулий час.

 • Негативна форма the Past Indefinite Tense утворюється за допомогою допоміжного дієслова did і негативної частки not (неформально didn’t), яка ставиться після підлягає. За допоміжним дієсловом з часткою слід основний дієслово в инфинитиве. Це означає, що завчені неправильні дієслова закінчення-ed в негативних пропозиціях нам не знадобляться.
 •  Subject

  (Суб’єкт)Допоміжний дієслово + notVerb

  (Дієслово)Object

  (Об’єкт)Present Simple

  (Теперішній час)She

  Вонаdoes not (doesn’t)

  неlove

  любитьhim.

  його.Past Simple

  (Минулий час)She

  Вонаdid not (didn’t)

  неlove

  любилаhim.

  його.

 • Вопросительная також форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова did. Він ставиться на перше місце в реченні, після якого слід підмет і основний смисловий дієслово в инфинитиве.
 •  Допоміжний

  дієсловоSubject

  (Суб’єкт)Verb

  (Дієслово)Object

  (Об’єкт)Present Simple

  (Теперішній час)DoesCharles

  Чарльзknow

  знаєyou?

  тебе?

  Читайте також:
  Урок №45 Англійська мова за методом доктора Пімслера
  Past Simple

  (Минулий час)DidCharles

  Чарльзknow

  знавyou?

  тебе?

  Для короткого позитивної відповіді достатньо використовувати допоміжні дієслова, для короткого негативної відповіді потрібна частка not. При негативній відповіді допоміжний дієслово з часткою повинні писатися разом (didn’t). Повна відповідь буде звучати у стверджувальній або заперечній формі.

  Короткий відповідьПовна відповідь+Yes, he did.Yes, he knew me.No, he didn’t.No, he did not (didn’t) know me.

  Для утворення спеціальних питань схема залишається практично незмінною. До неї лише в самому початку додається питальне слово. Питальні слова можуть бути будь-якими, ось деякі з них: what, why — чому, how — як, which — який, where — де, when — коли.

   ?

  словоДопоміжний

  дієсловоSubject

  (Суб’єкт)Verb

  (Дієслово)Object

  (Об’єкт)Present Simple

  (Теперішній час) 

  Why

  Чомуdo

   you

  тобіlike

  подобаєтьсяreading?

  читати?Past Simple

  (Минулий час)didyou

  тобіlike

  подобалосяreading?

  читати?

  Винятком є питальне слово who (хто), пропозиції з яким не потребують допоміжного дієслова. Як раз-таки тут ваші знання правильних і неправильних дієслів будуть необхідні.

  Who told you that?Хто тобі це сказав?Who was with you last night?Хто був з тобою вчора ввечері?Who played for Manchester United in 2016?Хто грав за «Манчестер Юнайтед» у 2016 році?

  На спеціальні питання неможливо відповісти простим «так» чи «ні», тому відповіді на них звучать у повній стверджувальній або заперечній формі.

  Past Simple — вживання

  Простий минулий час в англійській мові використовується дуже часто. Для правильного застосування на практиці, розглянемо всі випадки вживання Past Simple:

 • Для вираження одиничних дій / станів або дій у минулому, що приймаються за факт. Мова в таких реченнях може йти, як і про звичайних повсякденних ситуаціях, так і про історичні події. Часто подібні пропозиції містять спеціальні слова-індикатори, виражені:
  • обставиною часу, до них відносяться: yesterday – вчора, the day before yesterday – позавчора, last night – минулої ночі, last week / month –минулого тижня / минулого місяця, in 1999 – у 1999 році, then – тоді;
  • наріччям ago, наприклад: 5 years ago – п’ять років тому;
  • питальними словами when і how.

  Приклади:

  Agatha Christie wrote detective novels.

  (Агата Крісті писала детективні романи.)фактBruce graduated from the university 3 years ago.

  (Брюс закінчив університет 3 роки тому.)одинична дія, наявність прислівники agoWe talked to him about the upcoming performance.

  (Ми поговорили з ним про майбутній виступ.)одинична діяSteven Spielberg was born in 1946.

  (Стівен Спілберг народився в 1946 році.)факт із зазначенням конкретного рокуShe called you 5 minutes ago.

  (Вона дзвонила тобі 5 хвилин тому.)одинична дія, наявність прислівники agoThe Great Patriotic War began on June 22, 1941.

  (Велика Вітчизняна війна почалася 22 червня 1941 року.)історичний фактI was excited to take part in the contest yesterday.

  (Я був радий взяти участь у конкурсі вчора.)стан з обставиною часуI didn’t like your hairstyle then.

  (Тоді мені не подобалася твоя зачіска.)дія в минулому з обставиною часу

  (раніше не подобався, тепер подобається)Jane drew portraits in the childhood.

  (В дитинстві Джейн малювала портрети.)дія в минулому

  (раніше малювала, тепер немає)He відвідали us 2 weeks ago.

  (Він відвідував нас 2 тижні тому.)одинична дія, наявність прислівники agoWhen did you meet each other?

  (Коли ви познайомилися один з одним?)питання про минуле,

  використовується питальне слово when

 • Для вираження звичок або дій, які постійно / часто повторювалися в минулому, але не повторюються зараз. Слова-індикатори в цьому випадку, виражаються:
  • говірками everyday – кожен день, always – завжди, often – часто, sometimes – іноді, each time – кожен раз;
  • виразом used + дієслово в инфинитиве, яке перекладається як «раніше».
  He always wore black jackets.

  (Він завжди носив чорні куртки.)носив раніше, зараз не носитьI didn’t use to brush my teeth twice a day.

  (Раніше я не чистив зуби два рази в день.)раніше не чистив, тепер чищуDad used to smoke up to 10 cigarettes a day.

  ((Раніше) Батько курив до 10 сигарет в день.)була звичка, тепер її немаєDonald Trump used to host The Apprentice.

  (Дональд Трамп вів передачу «Кандидат».)вів, але тепер вже не ведеMike used to watch The Big Bang Theory.

  (Раніше Майк дивився серіал «Теорія великого вибуху».)дивився, але зараз переставThey took Chinese classes every day.

  (Кожен день вони займалися китайським.)вже не займаються

 • Коли йде розповідь або перерахування подій, що відбувалися одне за іншим в минулому.
 • Then she looked at me and started to cry.

  (Потім вона подивилася на мене і почала плакати.)частина розповідіAnna went into the room, sat on the couch and turned on the TV.

  (Ганна увійшла в кімнату, сіла на диван і включила телевізор.)перерахування дій

 • В придаткових пропозиціях часу для вираження закінченості дії. Деякі слова-індикатори для цього випадку:
  • as soon as – як тільки, once – як тільки, before – перш ніж, untill – доки не / доки, after – після, when – коли.
  Peter understood that he made a mistake only after he submitted the assignment.Пітер зрозумів, що зробив помилку тільки після того, як здав завдання.Before we started working, she told about the future prospects.Перш ніж ми почали працювати, вона розповіла про подальші перспективи.As soon as she sold the house, she moved to Sweden.Як тільки вона продала свій будинок, вона переїхала до Швеції.I did some English exercises before I went for a walk.Я зробив вправи з англійської, перш ніж йти гуляти.They refused to work until the chief paid them salaries.Вони відмовлялися працювати, поки начальник не заплатив їм зарплату.
 • При використанні непрямої мови, якщо в головному реченні дієслово вжито в Past Simple.
 • I told her I didn’t do it but she didn’t believe me.Я сказав їй, що я цього не робив, але вона мені не повірила.He said to me that he was in love with Paris.Він сказав мені, що він закоханий в Париж.
 • Для характеристики підлягає в минулому.
 • When you were a child, you loved that cartoon very much.Коли ти був дитиною, ти дуже любив цей мультфільм.He was chubby when he was 4 years old.Він був пухким, коли йому було 4 роки.
 • Для сполучення деталей який-небудь новини. Щоб повідомити саму новину, повинно використовуватися час Present Perfect (справжнє вчинене), а для опису вживаються речення в Past S Однак якщо ви боїтеся наплутати з часом, ви можете скрізь використовувати простий минулий час в подібних ситуаціях.
 • Mary has broken her arm. She fell when she was skiing.Мері зламала руку. Вона впала, коли каталася на лижах.The actress has got the dream work. She took acting lessons, went to auditions and finally succeeded.Актриса отримала роботу мрії. Вона брала уроки акторської майстерності, ходила на прослуховування і, нарешті, домоглася успіху.
 • Past Simple використовується також для утворення умовного речення другого типу (Second Conditional), який вживається для вираження подій у сьогоденні або майбутньому часах, ймовірність здійснення яких дуже мала або абсолютно нереальна. Російський еквівалент другого типу умовних речень може звучати як «якби та якби». Будується така пропозиція з використанням союзу if (якщо). Таблиця з формулами освіти:
 • If + Past Simple,would + verb (дієслово).Would + verb (дієслово)if + Past Simple.
  Читайте також:
  Діалог про подорож на англійській ситуації в турагенції, готелі і літаку

  Приклади вживання:

  If I had a million dollars, I would found a charitable foundation.

  (Якщо б у мене був мільйон доларів, я б заснував благодійний фонд.)Нереальна ситуація. Грошей у мене зараз немає, заснувати фонд не можу.If I were you, I would not do this.

  (Якщо б я був вами, я б цього не зробив.)Нереальна ситуація. Я не можу помінятися тілами з іншою людиною або діяти за нього.We would go swimming if the weather were fine.

  (Якщо б погода була хорошою, ми б пішли купатися.)Погода погана, ймовірність того, що ми зможемо піти купатися, дуже мала.If I had children, I would spend with them all day long.

  (Якщо б у мене були діти, я б проводив з ними цілий день.)Але дітей у мене немає, подібна ситуація на даний момент неможлива.

  Зверніть увагу на два нюанси:

  • Якщо речення починається з додатковій частині “if”, то на стику з другою частиною ставиться кома, щоб пропозиції не зливалися і легше читалися;
  • В умовному реченні дієслово to be в минулому часі зазвичай використовується тільки в множині (were), навіть з займенниками однини I, he, she, it. Форма were у таких реченнях є сослагательной. Хоча в повсякденній мові можлива заміна формою was для однини, при здачі тестів вибір на користь was буде вважатися помилкою.
 • Час Past Simple вживається і з конструкцією I wish, яка рівноцінна російській «Шкода, що не». Зазвичай подібна конструкція використовується, щоб висловити бажання того, щоб якесь дію сталося чи сталося інакше. Як і у випадку вище, подібна конструкція теж складається з двох частин. Таблиця з формулою освіти:
 • Основна частинаСоюзПридаточная частинаI wish

  (досл.) Я б хотівthat

  що /

  (може опускатися)речення в Past Simple

  для вираження теперішнього або майбутнього

  Приклади вживання:

  I wish I knew him.Шкода, що я його не знаю.I wish they were happy.Як би я хотів, щоб вони були щасливі.I wish I were in the Maldives.Хотів би я бути на Мальдівах.I wish she wrote a book in English.Хотілося б, щоб вона написала книгу англійською мовою.I wish Ann had a baby.Шкода, що у Енн немає дитини.I wish he didn’t notice me.Шкода, що він мене помітив.

  Зверніть увагу на особливості, щоб зрозуміти, як будуються подібні пропозиції:

  • Якщо переводимо конструкцію у вигляді «шкода, що не», негативні дієслова перетворюються на стверджувальні і навпаки;
  • Як і при утворенні умовного речення другого типу, дієслово to be використовується тільки у формі were, хоча в розмовній мові можливі відхилення від правил.
 • Past Simple використовується з ще однією конструкцією, яку часто можна зустріти в розмовній мові – it is (it’s) time, яка перекладається як «пора». Таблиця з формулами освіти:
 • It is time — час

  It is high / about time — давно пораречення в Past Simple

  Приклади вживання:

  It’s high time we went home.Нам давно вже пора додому.It’s time you got a grip on yourself.Пора б тобі взятися за розум.It’s time she started to eat healthy food.Пора б їй почати правильно харчуватися.

  Це були всі випадки вживання Past Simple (Past Indefinite) або простого минулого часу. Вони не будуть представляти собою особливих труднощів, особливо якщо ви зрозумієте граматику, вивчіть неправильні дієслова попрактикуєтесь використовувати Past Simple Tense в різних ситуаціях, базуючись на прикладах вище.

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Додати коментар