Past Continuous– як легко навчитися використовувати тимчасову форму

Past Continuous– як легко навчитися використовувати тимчасову форму

Past Continuous позначає дію, що відбувається в певний час у минулому. Утворюється цей час аналогічно Теперішнього тривалого часу, тільки замість першої форми дієслова to be потрібно вибрати другу форму або Past Indefinite.

Зверніть увагу: Past Indefinite допоміжного дієслова to be має 2 форми.

  • Was використовується тільки з 1-м і 3-м особою од. числа – I, he, she, it.
  • Were вживається з 2-м особою од. числа і всіма формами у мн. числі – you, we, they.

Past Continuous– як легко навчитися використовувати тимчасову форму
Час здійснення дії в Past Continuous

Освіта часу

Розглянемо освіта часу в різних формах.

Освіта стверджувальної форми

Прочитайте приклади і постарайтеся скласти свої. Пам’ятайте, що тимчасова форма Continuous утворюється тільки з дієсловами, що позначають дію і рух.

I was

You were

sing + ing

eat + ing

wait + ing

try + ing

find + ing

He was

She was

It was

We were

You were

They were

Освіта негативної форми

Негативна форма Past Continuous Tense утворюється за допомогою додавання частки not після Past Indefinite дієслова to be і перед смисловим дієсловом.

I was not / wasn’t

You were not / weren’t

fight + ing

deal + ing

learn + ing

light + ing

tell + ing

He was not / wasn’t

She was not / wasn’t

It was not / wasn’t

We were not / weren’t

You were not / weren’t

They were not / weren’t

Past Continuous– як легко навчитися використовувати тимчасову форму
Освіта позитивною і негативною форми

Освіта питальній форми

Щоб задати питання, потрібно перенести на перше місце в реченні допоміжний дієслово was або were, інший порядок слів залишиться без змін.

Was I

Читайте також:
State /stative verbs – дієслова, що не мають форми Continuous. Non-continuous verbs

Were you

build + ing

split + ing

tear + ing

laugh + ing

cry + ing

Was he

She Was

Was it

Were we

Were you

They Were

Тепер ви зможете правильно утворити час Past Continuous. Правила вживання допоможуть вам легше орієнтуватися в матеріалі і розуміти, в яких випадках потрібно використати цей час.

Поради:

Повторіть правила утворення смислових дієслів у часі Continuous. Пам’ятайте, що останній приголосний може подвоюватися, коли:

  • на кінці слова варто-er або –ur під наголосом;
  • перед будь-яким приголосним варто ударна голосна;
  • дієслово закінчується на –l.

Зміна відбувається і в голосних:

  • -e перед суфіксом –ing завжди прибирається;
  • -ie заміщається гласною –у.

Коли вживати PastContinuous?

Подивіться приклади і супроводжуючі їх пояснення.

Позначення конкретного моменту в минулому

Найтиповіший випадок використання цього часу – для вираження дії, що відбувається у конкретний момент у минулому. При цьому воно буде вживатися в Past Simple і визначатися процес в Past Continuous. Приклади допоможуть вам краще у всьому розібратися.

He entered the room. His sister was reading a book. (Його сестра читала книгу в той момент, коли він увійшов у кімнату.)

I think I took your scarf instead of my own, when I was leaving your house tonight. (Коли я йшов від тебе, тоді й переплутав наші шарфи.)

Past Continuous– як легко навчитися використовувати тимчасову форму
Вживання Past Continuous із зазначенням конкретного моменту

Позначення конкретного періоду часу в минулому

Дія відбувається в певний період у минулому, при цьому точні межі часу також не обмовляються. Позначення періоду відбувається за допомогою самого контексту пропозиції.

What were you doing in that city? – I was trying to find a friend with whom we didn’t see each other for a long time. (Розмова зосереджений на самому процесі пошуку одного, коли мовець прибув або виїхав з міста – невідомо, ми знаємо тільки, що якийсь період часу він займався пошуками одного в іншому місті.)

Читайте також:
Діалог англійською – знайомство в чужій країні

I heard that she was taking guitar lessons for 6 month. (Пропозиції стає зрозуміло, що вона брала уроки гри на гітарі, зазначається період – 6 місяців, але невідомо, коли конкретно вона розпочала та закінчила відвідувати уроки.)

Позначення типових рис характеру чи поведінки

Дія характеризує людину, її поведінку або відбуваються з ним події в минулому, при цьому часто вживаються слова always і constantly (завжди, постійно) в Past Continuous. Приклади речень наочно покажуть цей варіант використання часу в мовленні.

He was constantly trying to attract her attention by all means. – Він постійно намагався привернути її увагу будь-якими способами.

I remember how he was always reading this book in the bus. – Я пам’ятаю, як він завжди читав в автобусі цю книгу.

Позначення дії в майбутньому часі

При цьому мовець розглядає це дія з точки зору минулого. Воно має статися в найближчому майбутньому і найчастіше є запланованим. Час дія може бути не згадано, т. к. часто про нього стає зрозуміло із самої ситуації.

Why didn’t you tell me you were going to Russia? – Чому ти не сказав мені, що їдеш в Росію?

At the end of the day she told him that she was quitting the job. – В кінці дня вона сказала йому, що звільняється.

Пасивний заставу

Past Continuous Passive утворюється за допомогою дієслів was/were + being + Past Participle основного дієслова. Пасивна форма необхідна тоді, коли потрібно показати, що дія спрямована на суб’єкт. Наприклад:

The table was being cleaned.– Стіл чистили.
We were being told. — Нам говорили.

Повторіть ще раз всі форми освіти Past Continuous. Вправи допоможуть вам закріпити вивчений матеріал — складіть свої приклади і виконайте переклад на російську мову. Перегляньте відео і випишіть почуті пропозиції з Past Continuous Tense.

Читайте також:
Артикль з назвами університетів, шкіл, коледжів і академій

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь