Past Continuous — минулий тривалий час: все, що потрібно знати

Зміст статті

 • 1 Що таке past continuous
 • 2 Чим відрізняється Past Continuous від Past Simple
 • 3 Як утворюється минув тривалий час
 • 4 Освіту питальній форми past continuous tense
 • 5 Освіту негативної форми past continuous
 • 6 Слова, що вказують на тривалий час
 • 7 Використання спеціальних питальних слів
 • 8 Застосування When і While
 • 9 Змішані дієслова/нетривалі дієслова
 • 10 Зведена таблиця відмінювання дієслів у розглянутій формі
 • 11 Вживання минулого тривалого часу
 • 12 Інші статті по темі
 • 13 Схожі та рекомендовані статті

У цьому уроці ми розглянемо тему «Past continuous в англійській мові». Для більшості ця тема викликає певні труднощі, проте, якщо детально вивчити її, виявиться, що нічого складного в цьому немає. Варто лише уважно прочитати викладений матеріал і вивчити основні правила. Британський мова багата часовими формами, знати кожну для оволодіння граматикою – необхідно. Разом з вами ми пройдемося по таким темам, як значення мови в past continuous та основні правила утворення, а також основні відмінності від інших часових форм. Отже, ми починаємо.

Що таке past continuous

Дана частина мови є однією з часів групи Continuous. Означає, що минув тривалий час. В принципі, що в усній, що в письмовій мові, воно використовується не дуже часто, як правило, в непрямій промови, однак, вивчити його, слід. Але, завдяки past continuous, розповідь або опис дії в минулому стає більш глибоким і дієвим.

Past continuous tense описує дію, яка вже відбулась в минулому. Відмінною особливістю даного часу є те, що воно виражає дію, яка в минулому має тривалий інтервал часу. Процес, що тривав певний період часу, і воно може ще не закінчилося.

Я приймала ванну, коли задзвонив телефон. — I was taking a bath when the phone rang. В даному випадку I was taking a bath є дією, яке відбувалося в минулому під час дзвінка телефону (when the phone rang). Ми не знаємо, коли дійова особа початок приймати ванну і як довго він це робив, однак, нами отримана інформація, що саме в момент прийому ванни задзвонив телефон. Перша частина речення вживається в Past Continuous, друга частина в Past Simple (простому минулому часі).

Багато носії мови використовують дію у формі Past Simple.

Наприклад,

 • when I returned — коли я повернувся; when the phone rang — коли задзвонив телефон.

Або ж за допомогою слів покажчиків, які говорять про точний час.

Наприклад,

 • yesterday at this time — вчора у цей час, last night at 8 p.m. — минулого вечора до 8 годин.

Слід більш докладно розібрати відмінності даних часових форм.

Чим відрізняється Past Continuous від Past Simple

У перекладі на російську мову Past означає «минуле» і показує нам те, що діяння було вчинене в минулому. Сontinuous перекладається як «тривалий». У минулому часі це говорить нам про те, що будь-яку дію почалося давно, тривало певний проміжок часу, а до цього моменту вже було завершено. Ця тимчасова форма часто використовується в непрямої мови.

Використовуючи past continuous tense ми підкреслюємо тривалість дії в минулому. Past Simple нами застосовується в тому випадку, коли слід сказати про те, як про факт, який мав місце в минулому. Слід подивитися на приклади, для кращого засвоєння матеріалу.

 • Past Continuous: I was talking to her for 3 hours. – Я говорив з нею протягом трьох годин.
 • Past Simple: I talked to her. – Я розмовляв з нею.

У першому випадку нами була побудована конструкція, яка говорить про процесі, що тривав певний проміжок часу (в даному випадку 3 години). Інакше кажучи, ми ставимо акцент саме на те, скільки часу відбувалася дія. Крім цього, побудовану нами конструкцію вкладається емоція, а не просто йде перерахування дій.

У другому прикладі ми лише говоримо про факт. Він може бути використаний при описывании будь-яких інших дій: я поїв, я поспав, я поснідав, я ліг, я вивчав іноземну мову і так далі.

Як утворюється минув тривалий час

Утворення past continuous відбувається за допомогою кількох дієслів. Формула: дієслова to be і основного дієслова з закінченням-ing (дієприкметник теперішнього часу). Слід звернути увагу, що в даному випадку змінюється лише дієслово to be. Він ставиться у форму прошешего часу were або was. У таблиці нижче представлені конструкції.

ОсобаЄдине числоМножина1I was talkingWe were talking2You were talkingYou were talking3He/She/It was talkingThey were talking

Конструкція, яка утворюється за допомогою Past Continuous:

 • She was working on this article from 8 to 11 — Вона працювала над цією статтею з 8 до 11.
 • I was thinking of you when you came in — Я думав про тебе, коли ти увійшла.
 • My boss was yelling at me this morning — Мій бос кричав на мене цим ранком.

Освіта питальній форми past continuous tense

При складанні питань в past continuous на перше місце ставиться допоміжний дієслово was (were), далі йде підмет і завершує все основний дієслово. Розглянемо приклади в таблиці нижче:

Читайте також:
Діалоги в ресторані та кафе на англійській мові з перекладом
Was + I/he/she/it + дієслово-ingWere + we/you/they + дієслово-ingWas I singing? – Я співав?Were we reading? – Ми читали?Was he walking? – Він гуляв?Were you talking? – Ви розмовляли?She Was writing? – Вона писала?Were they running? – Вони втекли?Was it falling? – Воно падало?

Деякі питальні речення, в тому числі у непрямій промови, з даною тимчасовою формою:

 • Were they playing chess this morning? — Вони вранці грали в шахи?
 • Was you cooking when I called? — Ти готував (їжу), коли я подзвонила?

Освіта негативної форми past continuous

При утворенні негативних пропозицій в past continuous та освіти progressive між допоміжним і основним дієсловами ставиться частка not.

I/He/She/It + was not + дієслово-ingWe/You/They + were not + дієслово-ingI was not singing. – Я не співав.We were not reading. – Ми не читали.He was not walking. – Він не гуляв.You were not talking. – Ви не розмовляли.She was not writing. – Вона не писала.They were not running. – Вони не бігли.It was not falling. – Воно не падало.

При вживанні в розмовної мови was і were можуть об’єднуватися з not, в результаті утворюються скорочені форми.

Наприклад, You weren’t talking. She wasn’t writing.

Варіанти негативних пропозицій з past continuous tense:

We weren’t trying to insult you, we were just discussing your opinion. — Ми не намагалися образити вас, ми просто обговорювали вашу точку зору.

Don’t interrupt me, I wasn’t talking to you. — Не перебивай мене, я не з тобою розмовляв.

Питання і позитивний на нього відповідь будуть виглядати наступним чином:

ПитанняКоротка відповідь (містить дієслово to be)Повна відповідь (будується як стверджувальне пропозицію)Was I doing my homework? Я робив домашню роботу?Yes, I was. Так, я робив.Yes, I was doing my homework. Так, я робив домашню роботу.Were they swimming in a sea? Вони плавали в морі?Yes, they were. Так, вони плавали.Yes, they were swimming in a sea. Так, вони плавали в морі.She Was playing a piano? Вона грала на піаніно?Yes, she was. Так, вона грала.Yes, she was playing a piano. Так, вона грала на піаніно.

Питання і негативний на нього відповідь у новоствореній групі continuous форми past progressive будуть виглядати наступним чином:

Утворюється часКоротка відповідь (містить дієслово to be + not)Повна відповідь (будується як негативне пропозиція)Was I doing my homework? Я робив домашню роботу?No, I was not. Ні, я не робив.No, I was not doing my homework. Ні, я не робив домашню роботуWere they swimming in a sea? Вони плавали в морі?No, you were not. Ні, вони не плавали.No, they were not swimming in a sea. Ні, вони не плавали в морі.She Was playing a piano? Вона грала на піаніно?No, she was not. Ні, вона не грала.No, she was not playing a piano. Ні, вона не грала на піаніно

Слова, що вказують на тривалий час

Минулий тривалий час в англійській часто застосовується з поширеними словосполученнями:

 • all day long – весь день;
 • all the time — весь час ;
 • all day yesterday — вчора весь день;
 • the whole morning – цілий ранок;
 • from 5 till 7 p.m. – з 5 до 7.

Вони допомагають нам зрозуміти, що перед нами продовжений проміжок часу.

Наприклад,

 • I was painting all day yesterday. – Я малювала вчора весь день.
 • They were reading from 5 till 9 p.m. – Вони читали з п’яти до дев’яти вечора.
 • He was working the whole morning. – Він працював цілий ранок.

Зверніть увагу, що в усіх прикладах спеціальні слова-покажчики стоять на останньому місці.

Використання спеціальних питальних слів

Якщо ми використовуємо в питанні наступні питальні слова, вони вимагають після себе, щоб утворювалася форма past continuous:

 • What – що;
 • Where – де;
 • Who – хто;
 • Which – який;
 • Why – чому.

Ці слова повинні ставитися в певному порядку. Потім порядок слів йде як в звичайному питанні.

Схема: питальне слово + was/were + той, про кого йде мова + дієслово + ing.

Наприклад:

 • What were they reading? Що вони читали?
 • Why he was studying whole morning? Чому він вчився весь ранок?

Застосування When і While

When і While переводяться на російську мову як «коли». Коли ми говоримо про минуле, після When ставиться дієслово, поставлений під тимчасову форму Past Simple. Після ж while — форма past continuous. While застосовується у значенні «поки», «в той час як».

Наприклад:

 • While I was studying, she called. – Коли я займався, вона подзвонила. (Підкреслюється те, що я займався.)
 • I was studying when she called. – Я займався, коли вона подзвонила. (Підкреслюється те, що вона подзвонила).

Змішані дієслова/нетривалі дієслова

Пам’ятайте, що дієслова, які належать до нетривалій групі, не використовуються в часи групи Continuous. Крім цього, деякі значення дієслів зі змішаної групи також не використовуються в тривалому часі. З ними застосовується Past Simple .

Наприклад:

Неправильний варіант: Jane was being at my house when you arrived.

Правильний варіант: Jane was at my house when you arrived. – Джейн була у мене вдома, коли ти прийшов.

Всі дієслова, які не використовуються в даній тимчасовій формі

Читайте також:
Урок №21 Англійська мова за методом Пімслера

Дієслова, які виражають стани, емоції і розумові процеси, які не використовуються не тільки у формі past, але і всіх формах групи continuous. До них відносять:

 • to know -знати (I don’t know -я не знаю);
 • to fit -підходити, бути впору (The coat fits her well — пальто їй як раз);
 • to astonish — дивувати, вражати;
 • to disagree — розходитися в поглядах, не погоджуватися (I disagree with you = я не згоден з тобою);
 • to impress — справляти враження;
 • to promise — обіцяти (I promise i’ll do it = я обіцяю, що зроблю);
 • to understand — розуміти;
 • to want — хотіти;
 • to believe — вірити;
 • to love — любити;
 • to like — подобатися;
 • to hate — ненавидіти;
 • to forget — забувати;
 • to remember — пам’ятати;
 • to possess — мати;
 • to seem — здаватися;
 • to appear — здаватися;
 • to notice — помічати;
 • to wish — бажати;
 • to desire — бажати;
 • to adore — обожнювати;
 • to envy — заздрити;
 • to fear — боятися;
 • to forgive — прощати;
 • to hear — чути;
 • to see — бачити;
 • to taste — мати смак;
 • to smell — пахнути;
 • to feel — відчувати;
 • to consist — складатися;
 • to contain — утримувати;
 • to need — бідувати;
 • to prefer — віддавати перевагу;
 • to belong — належати;
 • to realize — усвідомлювати, розуміти;
 • to suppose — думати, думати, припускати;
 • to mean — означати, мати на увазі (What do you mean? — Що ви маєте на увазі?);
 • to have — мати;
 • to think — вважати, гадати;
 • to recognize — дізнаватися (особа);
 • to agree — погоджуватися;
 • to refuse — відмовлятися;
 • to doubt — сумніватися;
 • to satisfy — задовольняти;
 • to deny — заперечувати;
 • to resemble — мати схожість, походити, бути схожим;
 • to depend — залежатиме;
 • to іnvolve — включати в себе (It involves a lot of work — тут доведеться попрацювати);
 • to include — включати в себе (The price includes breakfast — ціна включає сніданок);
 • to own — мати;
 • to owe — бути належним, бути в боргу;
 • to look — виглядати;
 • to miss — нудьгувати;
 • to matter — мати значення (It doesn’t matter — не має значення);
 • to deserve — заслуговувати (He deserves a pat on the back — він заслуговує похвали/схвалення);
 • to respect — поважати.

Деякі дієслова, які наведені у списку вище, іноді використовуються в часі Continuous, однак, мають вони при цьому певний відтінок.

Наприклад, i’m loving it. – обожнюю це. She is appearing at the club tonight. — Вона виступає сьогодні в клубі.

Дієслово to have. В значенні «мати» не застосовується в даній тимчасовій формі, однак, застосовується для позначення дії. Наприклад, I am having a bath. – Я приймаю ванну.

Дієслово to think. У значенні «бути у роздумах». Наприклад, I was thinking to myself – Я задумався.

Дієслово to smell. У Continuous тільки в значенні «нюхати». Наприклад, I am smelling the rose now – я нюхаю троянду.

Дієслово to taste. У Continuous значенні «пробувати на смак». Наприклад, I am tasting the pizza – Я пробую піцу.

Зведена таблиця відмінювання дієслів у розглянутій формі

Для систематизування матеріалу вашій увазі пропонується зведена таблиця.

ЧислоОсобаПозитивна формаНегативна формаВопросительная формаЄдине1I was singing.I was not singing.Was I singing?2You were singing.You were not singing.Were you singing?3He was singing.

She was singing.

It was singing.He was not singing.

She was not singing.

It was not singing.Was he singing?

She Was singing?

Was it singing?Множинне1We were singing.You were not singing.Were you singing?2You were singing.We were not singing.Were we singing?3They were singing.They were not singing.Were they singing?

Зверніть увагу, що правила освіти «-ing» — форми дієслова і зміни, що відбуваються при цьому на листі, розглянуті в розділі причастя теперішнього часу.

Вживання минулого тривалого часу

Розглянемо основні випадки вживання past continuous. Найчастіше таку конструкцію можна зустріти у непрямій промови співрозмовника.

1. Дана тимчасова форма застосовується, коли співрозмовники описують дію, яка в минулому відбувалося і тривало якийсь часовий інтервал. Ми не знаємо час початку, тривалість, а також те, відбувається воно на даний момент або вже немає. Як правило, у таких конструкціях є слова, які вказують на час.

Існує 2 варіанти:

 • До складеної конструкції позначається конкретний час, коли сталася подія. З цією метою вживають такі вирази:
  — at 8 a.m. (в 8 ранку),
  — at 4 o’clock yesterday (вчора в 4 години),
  — at noon (опівдні),
  — this morning at 5.10 сьогодні вранці в 5:10) і т. п.
  Наприклад, At midnight I was reading a book. – Опівночі я читав книгу. У цій конструкції ми говоримо про те, що почали читати книгу до півночі, ймовірно, продовжували після і в даний момент часу продовжуємо це робити.
  We were reading newspapers at 7 o’clock (yesterday). В сім годин (вчора) ми читали газети.
 • У конструкції зазначається період часу, коли відбувалися описувані події. У даному випадку застосовуються:
  — all day (весь день),
  — this afternoon (сьогодні вдень),
  — this time last month/year (в цей час в минулому місяці/році) і т. п.
  Наприклад, This time last year they were living in Argentina. – У цей час у минулому році вони жили в Аргентині.
Читайте також:
Узгодження підмета і присудка в англійській мові

2. Розглянута тимчасова форма застосовується, коли розмова йде про тимчасову ситуації в минулому, при цьому дії тривали недовго. Конкретний часовий проміжок позначається в конструкції.

Наприклад,

 • They were living in China for 3 months. – Вони жили в Китаї 3 місяці.

3. Минув продовжене час в англійській мові застосовується, коли мова йде про 2-х діях, що відбуваються у минулому одночасно. Дані дії можуть з’єднуватися в конструкції спілками while (поки, в той час як) і and (і, а).

Наприклад,

 • My girlfriend and I were watching a film and my baby sister was playing with her new doll. – Ми з моєю дівчиною дивилися фільм, а моя сестричка грала зі своєю новою лялькою.

4. Найчастіше простий минулий час і минулий продолительное часи вживаються спільно. В даному поєднанні Past Simple бере на себе роль, що позначає короткий одинична дія, а Past Continuous – тривала дія. У таких конструкціях тривала дія переривається одиничним. Тут застосовуються такі союзи для об’єднання частин – after (після того як), when (коли), before (перед тим як), until (поки).

Наприклад,

 • I was reading a book when my friend knocked at the door. – Я читав книжку, коли мій друг постукав у двері. (читання – тривале дію, мій друг постукав і перервав його, але це все минуле).

5. В англійській мові складається past continuous в тому випадку, коли співрозмовник розповідає якусь історію. З її допомогою можна описати атмосферу, час.

Наприклад,

 • She came to her friend on Thanksgiving. The guests were sitting on the sofa. They were laughing and chatting. The smell of the roasted turkey was filling the room. Everyone was waiting for the dinner. – Вона прийшла до подруги на День подяки. Гості сиділи на дивані. Вони розмовляли і сміялися. Аромат смаженої індички наповнював кімнату. Всі чекали на вечерю.
 • A girl was playing the piano and (was) singing softly to herself. Suddenly there was а knock at the door. The girl stopped playing. The cat woke up… — Дівчина грала на піаніно і тихо наспівувала. Раптом пролунав стукіт у двері. Дівчина перестала грати. Прокинувся кіт…

6. Минув продовжене час застосовується в тих випадках, коли мова йде про звички, наявних у минулому об’єкта оповіді. Такі звички можуть бути нам неприємні, викликають роздратування і обурення. У таких конструкціях можна зустріти прислівники constantly (постійно), often (часто), always, постійно).

Наприклад,

 • We were often being late because of you! – Через тебе ми часто запізнювалися!

7. Також з always застосовується дана тимчасова форма для вираження багаторазово повторюваних дій, які набридли мовця.

Наприклад,

 • Не was always ringing me up after his work. Вічно він мені дзвонив після роботи. (Набрид вже.)

Для порівняння: Не always rang me up after his work. В даному випадку ми вжили Past Simple, тим самим і змінили емоційне забарвлення. Тепер ставлення мовця до того, що відбувається сприймається їм, як щось, само собою зрозуміле, як явище, що відноситься до нормальних. Переклад — Він завжди дзвонив мені після роботи.

8. Минулий тривалий застосовується в умовних реченнях другого типу. Варто відзначити, що його вживають набагато рідше, ніж Past Simple. Past continuous tense застосовується, коли ми хочемо виділити той факт, що дія в минулому в умови тривале. Ситуація у такій конструкції відноситься до майбутнього чи теперішнього часу.

Наприклад,

 • If the wind were not blowing hard, we would go yachting. – Якби вітер не дув сильно, ми вирушили б плавати на яхті.

9. Розглянута тимчасова форма застосовується для вираження поступово наростаючих подій. Про час розвитку подій нічого не говориться, але все ясно з контексту.

Наприклад,

 • It was getting dark. Темніло.
  The wind was rising. Піднімався вітер.

10. Тривалий минулий час вживається в тих випадках, коли ми описуємо заплановані, але не відбулися події. У конструкції можна зустріти наступні дієслова – to plan (планувати), to mean to (збиратися, мати намір), to expect to (очікувати), to intend to (створені).

Наприклад,

 • They were thinking of buying a house, but then he lost his job and they had to put off their plans. – Вони думали купити будинок, але він втратив роботу, і їм довелося відкласти свої плани.

11. Розглянута форма застосовується в питаннях, коли співрозмовник цікавиться проведеним часом. Це є більш ввічливою формою відповіді або питання, ніж Past Indefinite.

Наприклад,

 • What were you doing during your summer vacation? Чим ви займалися під час літніх канікул? І для порівняння — What did you do during your summer vacation?

12. З дієсловом to wonder розглянута конструкція може використовуватися для складання ввічливій форми.

Наприклад,

 • I was wondering if you could give me your e-mail adress.

Це все, що нам хотілося б сказати по темі past continuous tense. Вивчайте теорію і придумуйте власні конструкції для закріплення вивченого матеріалу. А також можна себе перевірити виконавши вправи past continuous на нашому сайті. Знати час past continuous необхідно для оволодіння англійською мовою на високому рівні. Використовуйте підказки, які ми вам даємо у вигляді таблиць – роздрукуйте їх і повісьте на видне місце.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар