Особливі випадки утворення множини англійських іменників. Irregular Plurals

Історично склалося так, що багато іменники англійської мови утворюють множину не за загальним правилом додавання закінчення –S/ -ES. Розглянемо докладно групи подібних іменників.

Отже, перша група. У неї входять два іменників, які утворюють множину шляхом додавання –EN:

child – children
ox – oxen

Сюди ж з певним застереженням можна віднести і слово brother, яке має дві форми множини:

brother — brothers (так ми будемо говорити, маючи на увазі родинні зв’язки)

brother – brethren (подібна форма вживається в дещо высокопарном складі, коли мовець має на увазі спорідненості не по крові, а по духу).

Переходимо до другої групи. Тут у нас сім іменників, що утворюють множину зміною кореневої голосної:

man – men

woman– women

tooth– teeth

foot– feet

goose– geese

mouse– mice

louse– lice

До третьої групи віднесемо іменники, єдине і множинне число яких повністю ідентичні:

sheep-sheep

swine-swine

deer – deer

grouse – grouse

series – series

corps – corps

species – spesies

Сюди ж ми віднесемо іменники, що закінчуються на –ESE і –SS, що позначають національну приналежність.

a Japanese – many Japanese,

a Swiss – many Swiss

a Chinese – many Chinese.

Четверту велику групу іменників, що утворюють множину не за правилом, становлять слова, запозичені переважно з грецької та латинської. Ці слова особливим способом змінюють закінчення у множині.

Множина слів грецького походження.

Singular (однина)Plural (множина)-on

criterion

phenomenon

-a

stigma

miasma

-is

basis

crisis

-a

criteria

phenomena

-ata

stigmata

miasmata

-es

bases

crises

Множина слів латинського походження.

Singular (однина)Plural (множина)-us

stimulus

corpus

genus

-a

formula

antenna

-um

datum

erratum

-ix, -ex

Читайте також:
General Question приклади і правила загальних питання в англійському

index

matrix

-i, -ora, -era

stimuli

corpora

genera

-ae

formulae

antennae

-a

data

errata

-ices

indices

matrices

Потрібно сказати, що багато запозичених з грецької та латинської слів, можуть утворювати множину і за правилами. Наприклад, однаково вірно писати:

memorandum – memoranda або memorandums

focus – foci або focuses

formula – formulae або formulas

Як правило, слова із закінченням –S використовуються в простому спілкуванні та листуванні, тоді як у більш формальної листуванні або в наукових працях прийнято використовувати особливі закінчення. Але іноді різні форми множини мають різне значення. Наприклад:

index – indexes (зміст книги) або index – indices (показники в математиці)

genius – geniuses (генії) або genius – genii (парфуми, будинкові)

Для того, щоб отримати повну картину утворення множини, обов’язково прочитайте статтю про множині складних іменників.

Попрактикуватися в утворенні множини можна, виконавши такі вправи на множину

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар