New Zealand topic. New Zealand текст з перекладом

Пропоную вашій увазі тему про Нової Зеландії англійською мовою з перекладом. Топік містить важливі факти про географічне положення нової Зеландії, короткі історичні дані, дані про клімат та населення.

New Zealand topic підійде для 7 – 8 класів. Для читання цей текст New Zealand можна використовувати і в 6 класі.

New Zealand текст

Geographical Position

New Zealand is a country in the south-western Pacific ocean.

New Zealand is the size of Colorado. It is separated from Australia by the Tasman Sea. It consists of two main islands: the South Island, the North Island, and a number of smaller islands. The North Island is long and volcanic in its south central part. New Zealand has many springs and geysers. The South Island has the Southern Alps along its west coast, with Mount Cook the highest point.

New Zealand has more than 50 volcanoes, some are still active today. Snowy peaks, rocky shores, and pastures create a really majestic landscape.

History.

The first settlers of New Zealand were Maoris. The Maori named Aotearoa New Zealand, which is usually translated into English as ‘The Land of the Long White Cloud’. The Dutch cartographers called the islands Nova Zeelandia, after the Dutch province of Zeeland.

In 1769, Captain James Cook came to the islands. The British established settlements and signed a treaty with the Maori in 1840. In 1893, New Zealand became the first country to give women the right to vote. The country became a dominion of Britain in 1907 and gained its independence from Britain in 1947.

Population and Languages

The population of New Zealand, about 4 million people is mostly of European descent. The official languages are English and Maori. New Zealand English is close to Australian English pronunciation in.

Новозеландці, or «Kiwis» as they are called, have been shaped by their isolation. Today, most Kiwis are no longer farmers, 86 percent of the population in New Zealand live in cities.

Climate.

The climate in the country is mild. Of the main cities, Christchurch is the driest (640 mm of rain per year) and Auckland is the wettest. As grass grows very quickly, the main industry in New Zealand is agriculture, especially cattle farming, marine fishing, fruit production.

Nature.

Because of its long isolation from the rest of the world, New Zealand has extraordinary flora and fauna. About 80% of the flora in New Zealand occurs only in New Zealand. The varied landscape of New Zealand has made it a popular location for the production of television programmes and films, including The Lord of the Rings’ and ‘The Last Samurai’.

Head of the state.

Queen Elizabeth II is the Queen of New Zealand and the Head of state but her position is largely symbolic. The Head of Government is the Prime Minister.

New Zealand’s government is based on the parliamentary democracy. There are two main parties, National and Labour.

 

Переклад тексту New Zealand

Географічне Положення

Нова Зеландія-країна, розташована в південно-західній частині Тихого океану.

Нова Зеландія має розмір штату Колорадо. Вона відокремлена від Австралії Тасмановим морем. Країна складається з двох головних островів: Південного Острова, Північного острова і ряду дрібних островів. Форма Північного острова – подовжена, острів має вулканічне походження в південно-центральній частині. На території Нової Зеландії багато джерел і гейзерів. На півдні острова розташовані Південні Альпи, які тягнуться вздовж західного узбережжя, тут знаходиться гора Кук, найвища точка Нової Зеландії.

На території Нової Зеландії більше 50 вулканів, деякі з них все ще активні. Снігові піки, скелясті береги і луки створюють дійсно величний краєвид.

Історія.

Першими поселенцями Нової Зеландії маорі були. Маорі називали Нову Зеландію Аотеароа, що перекладається як “Земля довгої білої хмари’. Голландські картографи назвали ці острови Нова Зеландія в честь голландської провінції Зеланд.

У 1769 році капітан Джеймс Кук прибув на острови. Британці створили тут поселення і підписали договір з маорі в 1840 році. У 1893 році Нова Зеландія стала першою країною, що дала жінкам право голосувати. Країна стала домініоном Великобританії в 1907 році і отримала незалежність від великобританії у 1947 році.

Населення та мови

Населення Нової Зеландії близько 4 мільйонів осіб переважно Європейського походження. Офіційними мовами є англійська і маорі. Новозеландський англійська близький до австралійського англійської в плані вимови.

Нація новозеландців, або «КІВІ», як їх часто називають, була сформована в ізоляції. Сьогодні більшість КІВІ вже не фермери, 86 відсотків населення Нової Зеландії проживає в містах.

Клімат.

Клімат в країні м’який. З великих міст, Крайстчерч є самим сухим (640 мм опадів в рік), а Окленд – самим вологим. Все тут росте дуже швидко, тому основна галузь в Новій Зеландії – сільське господарство, і особливо розведення великої рогатої худоби, морський промисел, виробництво плодово-ягідної продукції.

Природа.

Із-за тривалої ізоляції від решти світу, Нова Зеландія володіє надзвичайною флорою і фауною. Близько 80% флори в Новій Зеландії характерно тільки для Нової Зеландії. Різноманітний ландшафт Нової Зеландії зробив його популярним місцем для виробництва телевізійних програм і фільмів, включаючи фільми ‘Володар перстнів’ і ‘Останній Самурай’.

Глава держави.

Королева Єлизавета II є королевою Нової Зеландії і главою держави, але її позиція значною мірою символічна. Глава уряду-прем’єр-міністр.

Уряд Нової Зеландії будується на основі парламентської демократії. Провідні партії – Національна партія і Лейбористська партія.

Сподіваюся, цей Торіс New Zealand з перекладом допоміг Вам і був корисним.

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь