Невизначені займенники в англійській мові: види, роль, освіта

Зміст статті

 • 1 Види і освіта невизначених займенників
 • 2 Невизначені займенники в англійській мові: різниця
 • 3 Невизначені займенники в англійській мові: роль у реченні
 • 4 Невизначені займенники в англійській мові: вживання
 • 5 Інші статті по темі
 • 6 Схожі та рекомендовані статті

Мабуть, найбільшою групою займенників можуть вважатися невизначені займенники в англійській мові. Вони досить часто зустрічаються в мові, як, наприклад, ті ж Reflexive and Emphatic Pronouns (поворотні та підсилювальні займенники), а тому знати їх просто необхідно. Як ви вже зрозуміли, про них сьогодні і піде мова.

Indefinite Pronouns або невизначені займенники – група, яка показує, що займенник не відноситься до певної особи, місця або предмета. Найчастіше цю групу використовують, коли просто не знають або не мають бажання називати когось / щось конкретне.

Простими словами, ці займенники використовуються, коли мова йде про якийсь невизначеності. Така група існує і в російській граматиці. Вона дуже схожа на англійську, а значить і труднощів у її вивченні виникнути не повинно.

Види і освіта невизначених займенників

До цієї групи можна віднести 4 основних займенники:

 • some (якісь, деякі);
 • any (якісь, деякі, всякий);
 • no (ніякої);
 • every (кожен)

З допомогою них утворюється ряд похідних, що закінчуються на –body –one, –thing, –where.

Так, якщо мова в невизначеному займеннику йде про людей, вони можуть містити в собі –body і –one:

Основні займенникиПохідніonebodysomesomeone — хтосьsomebody — хтосьanyхто — хто-тоanybody — хтосьnono one — ніхтоnobody — ніхтоeveryeveryone — всеeverybody — все

Якщо мова йде про який-небудь речі, до займенникам додається –thing:

Основні займенникиПохідніthingsomesomething — щосьanyanything – що завгодноnonothing — нічогоeveryeverything — все

Якщо передбачається місце розташування, до основних займенникам приєднується –where:

Основні займенникиПохідніwheresomeдесь — десьanyanywhere — де-небудьnonowhere — нідеeveryeverywhere — скрізь

У цьому випадку похідні стають прислівниками.

Крім вищезазначених невизначених займенників використовуються і такі:

allвесь, вся, все, всеoneбудьnoneніхто, ніщоotherіншийanotherіншийbothобидваeitherбудь (з двох)neitherні той, ні цей
Читайте також:
Розповідь про себе "About Myself" англійською мовою

Невизначені займенники в англійській мові: різниця

Ви могли помітити, що деякі займенники в перекладі на російську мають однакове значення. Відповідно, може виникнути питання про різницю між цими займенниками. Розберемо цей момент більш детально:

 • Між похідними займенниками, що закінчуються на –one і –body немає абсолютно ніякої різниці. Вони можуть взаємозамінюватися, зберігаючи первинний зміст речення:
 • Everybody (everyone) is fine.Все в порядку.
 • А ось займенники any і some, як і їх похідні, відмінності мають. Some і його похідні займенники зазвичай використовуються в стверджувальних реченнях, у той час як any зі своїми похідними використовується в негативних і питальних реченнях:
 • Indefinite Pronouns: some and any

  (Невизначені займенники some і any)SomeAnyI have some time.

  (У мене є трохи часу.)She doesn’t know anyone here.

  (Вона нікого тут не знає.)I have some thoughts about it.

  (У мене є деякі думки на цей рахунок.)Do you have any ideas?

  (Є (які-небудь ідеї?)

  З обчислюваними іменниками ці займенники використовуються у значенні «трохи».

  Тим не менш, можливий варіант, в якому any використовується в значенні «будь-який» в стверджувальних реченнях:

  Choose any dress you would like to buy.Обери будь-яке плаття, яке ти хотіла б купити.
 • Займенник any у значенні «ніякої» також має багато спільного з займенником no і його похідними. Обидва ці слова означають заперечення, але так як англійська граматика дозволяє використовувати лише одне заперечення в реченні, в той час як no вже саме по собі має на увазі заперечення, воно використовується в стверджувальній формі пропозиції, а any в негативній:
 • I have nothing to say to you.Мені нічого тобі сказати.I don’t have to say anything to you.
 • Негативні займенника в англійській мові no і none у свою чергу відрізняються тим, що no використовується з іменниками, а none саме по собі має на увазі ці іменники. Зазвичай none використовується замість іменника, який повинен повторно употребиться в кінці речення, щоб зробити його більш приємним на слух:
 • I have no games.У мене немає (ніяких) ігор.She has some games but I have none.У неї є ігри, а у мене немає.
 • Other та another – інша пара невизначених займенників, яка може викликати труднощі. Other використовується в значенні «інший» з певними іменниками. В таких випадках перед ним ставиться визначений артикль the. Воно також вживається для множини. Another ж використовується тільки з невизначеними іменниками в однині. Перед ним не потрібно ставити невизначений арткиль.
 • This is another aspect that matters.Це ще один аспект, який має значення.There were 2 books. I gave one book to Mark and the other one to Chloe.Було 2 книги. Я дав одну книгу Марку, а іншу — Хлої.We should consider other preferences too.Ми повинні також враховувати переваги інших.
 • Both і either відрізняються тим, що перше займенник використовується в значенні «і той, і інший», а друге – «або той, або інший»:
 • They were both nice to me.Вони обидва були добрі до мене.You can choose either of these topics.Ви можете вибрати будь-яку з цих тем.
  Читайте також:
  Швидко вивчити багато англійських слів

  Невизначені займенники в англійській мові: роль у реченні

  Невизначені займенники в реченнях виступають:

  • В ролі підмета:
  Something stopped me.Щось зупинило мене.No one knows what she feels.Ніхто не знає, що вона відчуває.Everything you can imagine is real.Все, що ви можете собі уявити, реально.Nobody told me.Ніхто мені не сказав.All that he did was in vain.Все, що він зробив, було марно.Everybody was invited to the party.Всі були запрошені на вечірку.

  Зверніть увагу, що після займенників використовується дієслово для однини.

  • У ролі доповнення:
  She gave me nothing for my birthday.Вона нічого не подарувала мені на день народження.I didn’t notice anything suspicious.Я не помітив нічого підозрілого.I gave her everything I had but she just took it for granted.Я віддав їй все, що в мене було, але вона просто сприйняла це як належне.
  • У ролі обставини з похідними, що закінчуються на –where:
  I couldn’t find the book anywhere.Ніде не можу знайти цю книгу.Don’t try to hide, he’ll find you everywhere.Не намагайтеся сховатися, він знайде вас всюди.This is the road that leads nowhere.Це дорога, яка веде в нікуди.
  • У ролі визначення з короткими займенниками:
  Every person deserves to be happy.Кожна людина заслуговує на щастя.All masterpieces start with ideas.Всі шедеври починаються з ідей.Actually, I have no clue.Насправді, я не маю ні найменшого поняття.

  А також з похідними, які закінчуються на –one і –body в притяжательном відмінку:

  Then I felt someone’s breath.Потім я відчув чиєсь дихання.There was panic on everybody’s faces.На всіх обличчях була паніка.It ain’t nobody’s business.Це нікого не стосується.
  Читайте також:
  Урок №79 Англійську мову за методом доктора Пимслера

  Невизначені займенники в англійській мові: вживання

  З прикладів вище вже можна було зробити висновки щодо того, в яких випадках вживаються невизначені займенники. Але давайте детальніше зупинимося на цьому моменті і все-таки розглянемо основні випадки їх вживання. Невизначені артиклі використовуються:

 • Якщо ви не знаєте особу / предмет або не бажаєте точно його називати:
 • Something fell in the kitchen.Щось упало на кухні.Somebody called you when you were outside.Хтось дзвонив вам, коли ви були зовні.One of us will have to leave.Одному з нас доведеться піти.
 • Якщо ви хочете зробити узагальнення:
 • Everyone should do the exercises.Всі повинні робити вправи.Anybody can learn several foreign languages.Будь-хто може вивчити декілька іноземних мов.Tell it to everybody.Розкажіть про це всім.Thank you, everything was very tasty.Спасибі, все було дуже смачно.All people know about this.Всі знають про це.
 • Для вказівки кількості:
 • I want to buy some sweets.Я хочу купити трохи солодощів.Could you bring me some water?Не могли б ви принести мені трохи води?
 • Щоб показати заперечення:
 • No one must be here is it clear?Тут нікого не повинно бути, зрозуміло?He spent much time to prove that he didn’t steal anything.Він витратив багато часу, щоб довести, що він нічого не вкрав.I don’t see anything that can stop me.Я не бачу нічого, що могло б зупинити мене.
 • Щоб замінити або опустити повторюється іменник:
 • Jim has a lot friends but Jane has none.У Джима є друзі, a у Джейн немає.— Do you have money?

  — Yes, I have some.— У вас є гроші?

  — Так у мене є трохи.

  Це була основна інформація по цій темі. Для закріплення матеріалу виконуйте вправи з невизначеним займенникам, і закріплюйте ці вправи практикою. В подальшому ми розглянемо, як і раніше згадані Reflexive Emphatic Pronouns, так і решта 7 видів займенників.

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Додати коментар