Неправильний дієслово begin і його 3 форми — таблиця у всіх часах

Вже на елементарному рівні вивчення мови початківці знайомляться з неправильними англійськими дієсловами. Хто ще не знає – це величезна таблиця-список виняткових слів з трьома граматичними формами. Якраз одну з перших рядків цього табеля займає дієслово begin, часто употребляющийся у мові англійців. Зважаючи на досить високій частотності його використання ми і вирішили присвятити вивченню цього слова окрему статтю. Отже, розглянемо значення цього терміна, наведемо для begin 3 форми дієслова, і покажемо на прикладах, як утворити з begin минулий час, сьогодення або майбутнє. Приступаємо!

Багатозначність дієслова begin в англійській мові

Почнемо з того, що взагалі означає розглянутий нами сьогодні дієслово і якими синонімами він переводиться на російську.

Отже, основне значення слова begin – починатися, починати, розпочинати. У цьому контексті дієслово зустрічається найчастіше, і виглядає таке застосування наступним чином.

 • Are you ready to begin? — Ви готові почати?
 • The lessons begin at 8 o’clock. — Уроки починаються о 8 годині.
 • In winter we usually begin to plant vegetables. — Взимку ми зазвичай приступаємо до посадки овочів.

Крім стандартного контексту, у англійського дієслова begin форми на російську мову можуть перекладатися словами «заснувати», «створити», «закласти основи». Розглянемо приклади.

 • My grandfather began the club in 1815. — Мій дід заснував цей клуб в 1815 році.
 • Did you begin this style? — Ти створив цей стиль?
 • We begin a new culture. — Ми закладаємо основи нової культури.

Крім того, з розглянутим нами дієсловом в англійській мові є кілька стійких словосполучень. За змістовим значенням вони не сильно далекі від звичайного перекладу begin, але для повноти картини все ж наведемо кілька прикладів:

 • begin with – почати з, починається з, для початку. My day, as a rule, begins with a workout – Мій день, як правило, починається з тренування.
 • Заперечення + begin – емоційне висловлювання: бути далеким від чого-л., навіть не наблизитися. He doesn’t begin to understand me. — Він надто далекий від мене (йому мене не зрозуміти; він і не намагається мене зрозуміти).
 • begin work – приступити до роботи, розпочати роботу. Do you begin work on Friday? — Ти приступаєш до роботи в п’ятницю?
 • begin at the wrong end – невдало почати, розпочинати не з того кінця. I suspected we began at the wrong end. — Я підозрював, що ми не з того почали.
 • begin the score – спортивний термін: відкрити рахунок. He supposes that our team will begin the score at the first half of the match. — Він вважає, що наша команда відкриє рахунок у першій половині матчу.

Як видно, навіть у стійких комбінаціях і словосполученнях форми дієслова begin не сильно змінюють своє смислове значення. Так що, хоча з натяжкою це дієслово і можна назвати багатозначним, по суті вивчення його перекладу не викликає великих труднощів і проблем.

To begin – 3 форми дієслова і застосування в різних часах

Що ж, значення слова begin ми детально розібрали, тепер настав час переходити до граматичною огляду. І тут вже доведеться трохи попотіти», адже неспроста ж дієслово begin називають неправильним. Але давайте говорити про все по порядку.

Як відомо, в англійській мові для побудови речень, крім інфінітива передбачено ще три дієслівних форм: дієприкметник Теперішнього часу (—ing дієслова), Past Simple та Причастя минулого часу. І якщо перша завжди має інг-закінчення, то дві інші форми за правилом приєднують до себе закінчення –ed. Наприклад:

InfinitivePresent ParticiplePast SimplePast Participle
cookcookingcookedcooked

Однак, найцікавіше полягає в тому, що багато англійські дієслова цього правила не дотримуються і вважаються винятками. У їх числі і досліджуваний нами сьогодні begin. Так, begin в минулому часі Past simple – це аж ніяк не begined, а began [bɪˈɡæn]. Уважні читачі, напевно, вже помітили цю форму в парочці наведених вище прикладів. Але, якщо ви її не запримітили спочатку, — не біда. Розглянемо ще кілька пропозицій з begin на минулий час Past Simple.

 • Yesterday I began my work at 10 o’clock. — Вчора я почав свою роботу о 10 годині.
 • We began this tradition many years ago. — Ми поклали початок цієї традиції багато років тому.
 • Last year she began running in the mornings. — В минулому році вона почала бігати вранці.

Як видно, в Паст Сімпл немає нічого складного: для будь-якої особи і числа потрібно просто підставляти замість begin began.

Також є у begin 3 форма – дієприкметник минулого часу. Вона використовується для створення перфектных часів, і в такому випадку наш дієслово «починати» пишеться і читається наступним чином: begun [bɪˈɡʌn]. Ця форма також однакова для всіх осіб, як і попередня, але для повноти картини наведемо кілька прикладів.

 • The clouds had begun to thin. — Хмари почали рідшати.
 • We have already begun watching a film. — Ми вже почали дивитися фільм.

Таким чином, налічується у дієслова began 3 форми: begin-began-begun. І, звичайно, є ще инговый варіант, який не завжди враховують. Він звучить як beginning [bɪˈɡɪnɪŋ]. Зауважимо, що всі 4 форми часто зустрічаються в мові англійців, тому слід навчитися легко їх розпізнавати і вільно використовувати. В допомогу наводимо таблицю на всі аспекти англійських часів.

Таблиця форм begin в усіх часових аспектах

Отже, щоб не плутатися, де використовується замість begin 3 форма дієслова, а де друга, чітко розмежуємо їх вживання. А допоможе нам наочно і швидко сприйняти граматичний матеріал зручна невелика таблиця.

ЧасАспекти
SimpleContinuousPerfectPerfect Continuous
Даний (Present)begin

he/she/it + begins

I am;

you, we, they are;

she, he, it is;

+ beginning

have begun

he/she/it has begun

have

he/she/it has

+ been beginning

Минулий

(Past)

beganwere beginning

he/she/it was beginning

had begunhad been beginning
Майбутнє (Future)will beginwill be beginningwill have begunwill have been beginning

Для ефективного вивчення і закріплення сьогоднішнього уроку рекомендуємо роздрукувати наведену таблицю, і повправлятися в складанні пропозицій на різні часи.

Успішної практики і до нових зустрічей!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь