Негативна форма англійського речення

Негативна форма в англійській мові (Negative Form) – це речення, в якому присутня негативна частка або негативний прислівник.

Заперечні речення показують, що якийсь факт є неправдивою або неправильним. Ми хочемо розповісти вам про те, як утворюються заперечні речення в англійській мові.

Зміст

 • Порядок слів у негативних пропозиціях
 • Форма дієслова з часткою ‘not’
 • Відсутність частинки ‘not’
 • Негативна форма з дієсловом ‘be’
 • Заперечення в наказовому нахиленні

Порядок слів у негативних пропозиціях

Порядок слів у негативних пропозиціях простий. Тільки потрібно взяти до уваги, що практично у всіх випадках з негативними пропозиціями потрібне використання допоміжного дієслова:

 • Підмет + допоміжний дієслово + частка not + смисловий дієслово

Форма дієслова з часткою ‘not’

Для того, щоб зробити з позитивної пропозиції негативне, в англійській мові використовується частка ‘not’, яка ставиться після першого допоміжного дієслова в оповідному висловлюванні. Якщо допоміжний дієслово у висловлюванні відсутня, тоді його потрібно додати для створення заперечення (зазвичай це допоміжний дієслово ‘do’).

При утворенні негативних пропозицій необхідно враховувати деякі особливості: якщо використовується допоміжний дієслово (включаючи модальний), тоді основний смисловий дієслово не змінюється відповідно до часу (не додається закінчення ‘-s’ або ‘-ed’), а це означає, що у даному випадку використовуються або базова форма дієслова, або форма причастя.

Приклади негативних пропозицій в різних часах, утворених за допомогою частинки ‘not’:

 • He is not going to school. – Він не йде в школу.
 • They were not eating at the moment. – Вони не їли в той момент.
 • She doesn’t t like ice-cream. – Вона не любить морозиво.
 • She hasn’t (has not) finished her work yet. – Вона ще не закінчила свою роботу.
 • Hadn’t We seen Peter for ages. – Ми давним-давно не бачили Пітера.
Читайте також:
Загадки для дітей англійською з відповідями. Riddles for kids

Відсутність частинки ‘not’

Висловити заперечення можна і без використання частинки ‘not’, а також допоміжного дієслова. В цьому випадку в англійській мові застосовується правило, яке не допускає подвійного заперечення (пояснюється це тим, що два заперечення в сумі дають твердження). Наприклад, висловлювання ‘Nobody doesn’t like this juice’ означає якраз, що весь цей сік люблять.

Так як в російській мові подвійне заперечення є правильним, нам, російськомовним, необхідно запам’ятати, що якщо у висловлюванні є прислівники з негативним значенням never (ніколи), neither (ні), none (жоден), nobody (ніхто), nothing (нічого), то дієслово не може бути в негативній формі. Все ж варто відзначити, що розмовна форма мови допускає використання подвійного заперечення, і в мові англомовних часто можна почути побудовані таким чином негативні пропозиції.

Приклади негативних висловлювань, які утворені шляхом використання негативних прислівників:

 • Nobody likes to be guilty. – Нікому не подобається бути винуватим.
 • He never thought about his childhood. – Він ніколи не думав про своє дитинство.
 • They have no money. – У них немає грошей.

Негативна форма англійського речення

Заперечні речення в теперішньому часі

Якщо прислівники потрібно вжити у висловлюванні для передачі повного сенсу, але при цьому використовувати частинку ‘not’, прислівники потрібно трансформувати:

 • Never – ever
 • Nothing – anything
 • No – any
 • Neither — either
 • Nobody – anybody

Наприклад:

 • She doesn’t see anything. – Вона нічого не бачить.
 • We don’t want to hear anyone. – Ми не хочемо нікого чути.
 • They don’t have any reasons. – У них немає жодних причин.

Негативна форма з дієсловом ‘be’

Негативні висловлювання з дієсловом ‘be’ відрізняються за своєю структурою від інших негативних пропозицій. Пропозиції з дієсловом ‘be’ не потребують допоміжного дієслова (під допоміжним мається на увазі дієслово ‘do’).

Читайте також:
Пасивний заставу в англійській мові – найнеобхідніші правила з прикладами

Наприклад:

 • You aren’t (are not) guilty. – Ти не винен.
 • She isn’t (is not) playing. – Вона не відіграє.
 • We weren’t (were not) hungry. – Ми не були голодними.

 

Заперечення в наказовому нахиленні

У негативних пропозиціях наказового нахилення використовуйте ‘Do not’ + смисловий дієслово. У таких висловлюваннях не потрібно підлягає і допоміжного дієслова.

Приклади:

 • Do not speak so loudly.
 • Don’t go to the street.
 • Do not touch my books.

Негативна форма англійського речення

Негативна форма в умовному способі

Тепер ви знаєте все про негативній формі в англійській мові. Бажаємо вам удачі!

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь