Англійська мова        24 Квітня 2018        1234         0

Найуживаніші англійські дієслова, а також популярні фразові дієслова

Дієслово – це серце англійських речень. Він використовується в кожному висловлюванні, і відповідає не тільки за вираз значення, але і за вказівку часу подій, що відбуваються. Для того, щоб складати найпростіші пропозиції достатньо знати особисті займенники і кілька дієслів. Останні і стануть героями даного матеріалу, адже сьогодні ми розглянемо найбільш уживані англійські дієслова. Але перш ніж вивчати топ 50 або топ 100 найбільш поширених англійських дієслів, потрібно ознайомитися з деякими граматичними особливостями цієї частини мови.

Зміст статті

 • Важливі властивості дієслів
 • Найуживаніші англійські дієслова
  • Топ-50 дієслів для початківців
  • Топ-100
  • Фразові дієслова
 • Інші статті по темі
 • Схожі та рекомендовані статті

Важливі властивості дієслів

Як ми вже відзначали, дієслова англійської мови є обов’язковим компонентом будь-якої пропозиції. За своїм смисловим призначенням вони можуть виражати як дії, так і стану.

 • Peter runs in the park every Sunday – Пітер бігає у парку щонеділі. (дію)
 • She seemed tired after her journey – Вона виглядала втомленою після своєї поїздки. (стан)

Дані приклади показують різницю не тільки в основному значенні, але і в часі: перше речення відноситься до Теперішнього часу, а друге до Минулого.

Англійська система часів – річ досить складна, тому зараз не будемо заглиблюватися в її детальне вивчення. Зазначимо лише, що нам необхідно знати 4 базові дієслівні форми:

 • Infinitive – форма дана в словнику;
 • Past Simple – утворення минулого часу;
 • Participle II – причастя, необхідне для аспектів груп Perfect;
 • Participle I – причастя, необхідне для аспектів груп Continuous.

Легше всього використовувати інфінітив та причастя I. У першого тільки відпадає частка to, а у другого завжди додається закінчення –ing.

 • I can sing – Я вмію співати. (Infinitive)
 • She is singing now – Вона зараз співає. (Participle I)

Що ж стосується останніх двох форм, то в ідеалі вони повинні збігатися, оскільки обидві приєднують закінчення –ed.

 • I used it yesterday – Я використав це вчора. (Past Simple)
 • Have you ever used such methods? – Ви коли-небудь користувалися такими методами? (Perfect)

Але, якщо ви забежите вперед і поглянете на список 100 найбільш популярних дієслів англійської мови, то виявите, що форми багатьох слів не відповідають останньому правилом. Чому так?

Дійсно, близько 500 дієслів в англійській мові не утворюють презент сімпл і дієприкметника минулого за стандартним правилом, а використовують усталені споконвіку форми.

 • We saw a beautiful duck yesterday – Вчора ми бачили красиву качку. (see – saw)

Такі слова називають неправильними дієсловами. І велика кількість цих непокірних слів входить у число найбільш уживаних дієслів англійською мовою.

Ми зобов’язані були зробити це відступ і пояснити різницю в закінченнях слів, оскільки в наших таблицях наводяться 50 і 100 головних дієслів сучасної англійської мови у всіх формах. Це дозволить початківцям не тільки завчити найбільш популярні англійські дієслова, але і освоїти навик їх вживання у реченнях з різним граматичним побудовою. Тепер настав час перейти безпосередньо до списків.

Найуживаніші англійські дієслова

Отже, починати вивчення нового матеріалу слід поступово. Тому, для тих, хто тільки робить свої перші кроки в англійській мові, ми наводимо міні-список слів. Даний рейтинг містить не сто, а тільки 50 самих основних дієслів англійської мови з перекладом та транскрипцією.

Топ-50 дієслів для початківців

InfinitivePast SimpleParticiple IIПереклад1be

[bi:]was од. ч./were мн.ч.

[wɔz/ wз:]been

[biːn]бути, бути2have

[həv]had

[hæd]мати, володіти3want

[wɒnt]wanted

[ˈwɒn.tɪd]хотіти4like

[laɪk]liked

[laɪkt]подобається5do

[du]did

[dɪd]done

[dʌn]робити, виконувати6say

[seɪ]said

[sed]сказати, говорити7get

[ˈɡet]got

[ɡɒt]отримувати, отримати8give

[ɡɪv]gave

[ɡeɪv]given

[ˈɡɪv.ən]давати9can

[kæn]could

[kæn]могти, вміти

модальний дієслово)10look

[lʊk]looked

[lʊkt]виглядати, дивитися11go

[ɡəʊ]went

[went]gone

[ɡɒn]йти12tell

[tel]told

[tel]розповідати13think

[θɪŋk]thought

[θɔːt]думати14make

[meɪk]made

[meɪk]робити, виробляти15know

[nəʊ]knew

[njuː]known

[nəʊn]знати16see

[siː]saw

[sɔː]seen

[siːn]бачити17hear

[hɪər]heard

[hɜː(r)d]чути18call

[kɔːl]called

[kɔːld]дзвонити, кликати19ask

[ɑːsk]asked

[ˈɑːskt]запитати, попросити20work

[wɜːk]worked

[wɜːkt]працювати21open

[ˈəʊpən]opened

[ˈəʊpənd]відкрити22love

[lʌv]loved

[lʌvd]любити23live

[lɪv]lived

[lɪvd]жити24begin

[bɪˈɡɪn]began

[bɪˈɡæn]begun

[bɪˈɡʌn]починати25stop

[stɒp]stopped

 

[stɒpt]зупинитися26keep

[kiːp]kept

[kept]тримати, зберігати27talk

[tɔːk]talked

[tɔːkt]розмовляти28eat

[iːt]ate

[et]eaten

[ˈiːtən]їсти29drink

[drɪŋk]drank

[dræŋk]drunk

[drʌŋk]пити30close

[kləʊz]closed

[kləʊzd]закрити31use

[juːz]used

[juːzd]використовувати32walk

[wɔːk]walked

[wɔːkt]гуляти, ходити пішки33take

[teɪk]took

[tʊk]taken

[teɪkən]брати, взяти34try

[traɪ]tried

[trʌɪd]намагатися35feel

[fiːl]felt

[felt]відчувати36help

[help]helped

[helpt]допомагати37seem

[siːm]seemed

[siːmd]здаватися38mean

[miːn]meant

[development]значити, означати39happen

[ˈhæpən]happened

[ˈhæpənd]траплятися, відбуватися40swim

[swɪm]swam

[swæm]swum

[swʌm]плавати41read

[riːd]read

[red]читати42dance

[dɑːns]danced

[dɑːnst]танцювати43sing

[sɪŋ]sang

[sæŋ]sung

[sʌŋ]співати44write

[raɪt]wrote

[rəʊt]written

[ˈrɪtn]писати45sit

[sɪt]sat

[sæt]сісти, сидіти46stand

[stænd]stood

[stʊd]стояти47buy

[baɪ]bought

[bɔːt]купити48meet

[miːt]met

[met]зустрічатися, знайомитися49remember

[rɪˈmembə(r)]remembered

[rɪˈmembə(r)d]пам’ятати50forget

[fəˈɡet]forgot

[fə(r)ˈɡɒt]forgotten

[fə(r)ˈɡɒt(ə)n]забувати

Ці найуживаніші і необхідні англійські дієслова є важливою базою знань для всіх новачків. Радимо вчити їх поступово, обов’язково складаючи з кожним словом як мінімум за 2-3 фрази.

Топ-100

Для тих, хто вже добре освоїв перші 50 англійських дієслів, наводимо розширений список, який називається «100 найбільш популярних англійських дієслів для рівня A2». Ці сто слів не тільки поліпшать розуміння мови, але і поповнять ваш власний лексикон і дозволять урізноманітнити мова. Оскільки вивчення наведеного списку припускає, що учні вже володіють розвинутими навичками читання, транскрипція в даній таблиці не наводиться.

InfinitivePast SimpleParticiple IIПереклад1agreeagreedпогоджуватися, домовлятися2allowallowedдозволяти, дозволити3answeransweredвідповідати4apologizeapologizedвибачатися5appearappearedз’являтися, показуватися6approveapprovedсхвалювати, затверджувати7arisearosearisenвиникати8arrivearrivedприбувати, приїжджати9becomebecamebecomeставати, робитися10believebelievedвірити, думати11breakbrokebrokenруйнувати, ламати12bringbroughtприносити, приводити13buildbuiltбудувати, зводити14carrycarriedнести, носити15catchcaughtловити, зловити16changechangedміняти, змінювати17choosechosechosenвибирати, віддати перевагу18cleancleanedчистити, очищати19comecamecomeприходити, приїжджати20considerconsideredвважати, міркувати21continuecontinuedпродовжувати, продовжуватися22cookcookedготувати23costcostкоштувати (мати ціну)24covercoveredпокривати25createcreatedстворювати, творити26crycriedкричати, плакати27cutcutрізати, відрізати28decidedecidedприйняти рішення29dependdependedзалежати30developdevelopedрозробляти, розвивати31drawdrewdrawnмалювати, креслити32drivedrovedrivenвести машину, їхати33dropdroppedпадати, упускати, капати34escapeescapedздійснити втечу35explainexplainedпояснювати36fallfellfallenпадати, опускатися37feedfedгодувати, годуватися38findfoundзнаходити, вважати39finishfinishedзавершувати, закінчувати40flyflewflownлетіти, літати41followfollowedстежити, слідувати42growрослоgrownрости, вирощувати43hanghungвисіти, вішати44hithitударяти, бити45hopehopedсподіватися, сподіватися46hurryhurriedпоспішати, поспішати47includeincludedвключати, містити48informinformedповідомляти, інформувати49jumpjumpedстрибати50laughlaughedсміятися, реготати51leadledвести, керувати52learnlearnt/learnedвчитися, дізнаватися53leaveleftпокидати, залишати54letletдопускати, дозволяти55lie*laylainлежати56listenlistenedслухати57loselostвтрачати, програвати58missmissedнудьгувати, промахуватися59movemovedрухатися, переміщатися60musthad to**повинен, зобов’язаний модальний дієслово)61needneededпотребувати62offerofferedпропонувати, висувати63passpassedпройти, пасувати, здати (іспити)64paypaidплатити, оплачувати65preparepreparedготується, готувати66prohibitprohibitedзабороняти, перешкоджати67promisepromisedобіцяти68putputкласти, поміщати69raiseraisedпідвищувати, піднімати70reachreachedдосягати, дотягтися71receivereceivedздобувати, набувати72remindremindedнагадувати73repeatrepeatedповторювати, повторюватися74returnreturnedповертатися75rideroderiddenїхати верхом на коні, байку)76runranrunбігати77sellsoldпродавати, торгувати78sendsentвідправляти, посилати79serveservedобслуговувати80showshowedshownпоказувати81sleepsleptспати82smileпосміхнуласяпосміхатися83speakspokespokenрозмовляти84spendspentвитрачати, проводити (час)85startstartedпочинати86staystayedзалишатися, зупинятися87studystudiedвчитися, вивчати88suggestsuggestedпропонувати, радити89supportsupportedпідтримувати, підпирати, допомагати90teachtaughtнавчати, викладати91throwthrewthrownкидати, кидати92translatetranslatedпереводити93turnturnedповернути, повертатися94understandunderstoodрозуміти, усвідомлювати95visitвідвідаливідвідувати, відвідати96waitwaitedчекати, чекати97washwashedмити, умиватися98watchwatchedдивитися, спостерігати99wearworewornносити, одягатися100winwonвигравати

* У цього дієслова є 2 використовувані форми. Наведені в таблиці, відносяться саме до значення «лежати». У той же час, у реченнях часто зустрічається відмінювання lie-lied-lied. Ця комбінація означає брехати, обманювати».

**Деякі модальні дієслова не здатні утворювати минулий або майбутній час. Однак, вони мають еквіваленти, вживані в різних часах. Тому форма had to (інфінітив have to) використовується як варіант минулого часу дієслова must.

Ось так виглядає список з 100 англійських дієслів, які необхідно знати для того, щоб домогтися високого рівня знань.

В обох таблицях ми вивчили понад сто слів. Але це, звичайно, не всі поширені і популярні дієслова англійської мови. Це лише необхідний мінімум знань, який дозволяє легше орієнтуватися в іноземній мові.

Фразові дієслова

Цей розділ створений для тих, хто завжди прагне покращувати свій мовний рівень, і не обмежується мінімумом у сто чи двісті слів. Тут вивчимо часто вживаються дієслова, які використовуються в стійких сполученнях.

Фразові дієслова – величезний пласт в мовній культурі англійців і американців. Без них неможливо ні повноцінно спілкуватися, ні сприймати іноземну мову. Розглянемо їх список.

 • be back – повернутися, повертатися.
 • be out – відсутня, бути не на місці, вийти.
 • be up to – бути здатним, витворяти, відповідати, залежати.
 • blow up – виходити з себе, вибухати, руйнувати, надувати.
 • call off – відкликати, скасовувати, припиняти.
 • calm down – заспокоїтися, втихомиритися.
 • catch up – наздогнати, нагнати, підхопити.
 • check in – реєструватися, відзначатися, перевіряти.
 • check out – виписуватися, підтвердити, відзначитися.
 • come across – випадково зіткнутися, справити враження, бути зрозумілим.
 • come on – давай, да ладно, наближатися, підходити, процвітати, вести себе, загравати.
 • count on – розраховувати, покладатися.
 • fall down – падати, потерпіти поразку, провалитися.
 • fool around – дуріти, розігрувати, дражнити, прикидатися.
 • get along – жити, обходитися, ладити, старіти, йти.
 • get away – втекти, уникнути, непомітно провернути справу.
 • get up – вставати, прокидатися.
 • give up – кидати, здаватися.
 • go in – входити.
 • go on – продовжуватися.
 • go out – виходити.
 • hang up – вішати трубку, затримати, повісити на гачок.
 • hold on – триматися, упиратися.
 • keep up with – встигати, не відставати, йти в ногу.
 • lie down – лягати.
 • look after – піклуватися, доглядати.
 • look for – шукати, розшукувати.
 • look forward to – з нетерпінням чекати.
 • make up – гримувати, вигадувати, верстати, лестити, підлизуватися, монтувати.
 • pick up – забрати, прихопити, нахапатися, набирати, переймати, дізнатися плітки.
 • put away – відкласти, спекатися, здихатися, відмовитися, кидати.
 • put off – відстрочити, відмахнутися, звільнитися, скасувати, відкинути.
 • put together – поєднати, сполучити.
 • run into – натрапити, врізатися, збити.
 • set down – вважати, записувати, публікувати, ставити на місце.
 • shoot out – вискакувати, вилітати, відбивати, викидати.
 • shut down – закривати, замикати, зупиняти, припиняти.
 • shut up – затикати, примушувати мовчати.
 • sit down — сісти, сідати.
 • stand up – вставати, відстоювати, протистояти.
 • switch off – вимикати.
 • switch on – включати.
 • take away – прибрати, винести, відійти, відбігти.
 • take off – знімати одяг, скидати, злітати.
 • take on – брати на роботу, приймати.
 • take up – піднімати, розглядати, продовжувати, зайнятися чим-л.
 • throw up – кидати, кидати, рвати (нудити).
 • watch out – остерігатися, бути напоготові.
 • work off – звільнитися, відпрацювати.
 • write down – записувати.
 • Тепер нам знайомі основні дієслова в розмовній англійській мові. А всього ми вивчили більше 200 слів і виразів. Якщо ви і на цьому не хочете зупинятися, добити свій особистий список до 300+ вам допоможуть детальні матеріали про дієсловах руху, а також фразовых і неправильних дієсловах.

  Успіхів у вдосконаленні мови і до нових зустрічей!

  Найуживаніші англійські дієслова, а також популярні фразові дієслова