Найпопулярніші професії англійською мовою з перекладом – Вивчення англійської мови

Кожному, хто вивчає англійську мову, необхідно освоїти тему професій. Це потрібно для збільшення словникового запасу і для вміння розповісти про свою роботу. Запам’ятати професії англійською мовою не складе труднощів. Головне – зрозуміти, як утворюються назви робочих спеціальностей.

Найпопулярніші професії англійською мовою з перекладом – Вивчення англійської мови

Також слід засвоїти, що «робота» англійською мовою називається словами «work» або «job».

Як правильно їх вживати:

 • work [w??k] – робота, діяльність, праця. Вживається для позначення будь-якої діяльності або при необхідності щось зробити (кількість праці). Також використовується для позначення заняття, що вимагає зусиль для отримання потрібного результату (необов’язково грошей).
 • job [??b] – робота, посада, робоче місце. Застосовується, коли говорять про постійну роботу, на яку ходять щодня, регулярно оплачувану роботодавцем.

Як перекладається слово «професія» на англійську?

Варіанти перекладу слова «професія» на англійська:

«Професія» англійськоюТранскрипціяЯк ще перекладається слово
1profession[pr??fe?n]професійна діяльність, спеціальність
2occupation[???kju?pe??n]рід занять
3trade[tre?d]ремесло
4career[k??r?r]кар’єра, рід діяльності
5vocation[vo??ke??n]схильність
6calling[?k??l??]покликання, заняття
7avocation[??vo??ke??n]побічна/ основне заняття
8metier[?metj?r]ремесло, рід діяльності
9biz[?b?z]бізнес, комерційна діяльність

Слово «Професія»: приклади пропозицій

 • His handicraft is more than a hobby. It’s more like a profession. – Його ремесло – це більше, ніж хобі. Це більше схоже на професію.
 • Teaching English is her occupation. – Викладання англійської – це її професія.
 • Mike is a doctor by profession. – Майк – лікар за професією.
 • Dora has decided to change her career. – Дора вирішила змінити професію.
 • Medicine is my chosen profession. – Медицина – обрана мною професія.
 • The legal profession is starting to be less elitist and more representative. – Професія юриста стає менш елітної і більш представницькою.
 • My trade had an important influence on the formation of my character and temperament. – Моя професія сильно вплинула на формування мого характеру та темпераменту.

Як утворюються назви професій на англійській мові?

Назви професій англійською утворюються від іменників або дієслів, з допомогою додавання суфіксів -ian, -er, -or, -ist та ін. Основою слова є рід діяльності людини – чим він займається або над чим працює.

Назви професій, утворені від дієслів

Англійські дієсловаДодається суфіксиНазва професійТранскрипціяПереклад
– box

(боксувати)

– run

(бігти)

– watch

(дивитися)

– read

(читати)

–erboxer

runner

watcher

reader

[b?ks?]

[?r?n?]

[?w???]

[?ri?d?]

боксер

бігун

спостерігач

читач

– conduct

(проводити)

– orate

(ораторствувати)

– invent

(винаходити)

– edit

(редагувати)

–orconductor

orator

inventor

editor

[k?n?d?kt?]

[??r?t?]

[?n?v?nt?]

[??d?t?]

провідник

оратор

винахідник

редактор

Назви професій, утворені від іменників

Англійські іменники/ перекладДодається суфіксиНазва професійТранскрипціяПереклад
– history

(історія)

– library

(бібліотека)

– mathematics

(математика)

– music

(музика)

–ianhistorian

librarian

mathematician

musician

[h?s?t??r??n]

[la??bre?r??n]

[?m???m??t???n]

[mju(?)?z???n]

історик

бібліотекар

математика

музикант

– science

(наука)

– biology

(біологія)

– flora

(рослинний світ)

– journal

(журнал)

–istscientist

biologist

florist

journalist

[?sa??nt?st]

[ba???l???st]

[?fl?r?st]

[????n?l?st]

вчений

біолог

флорист

журналіст

– farm

(ферма)

– garden

(сад)

– programme

(програма)

– research

(дослідження)

–erfarmer

gardener

programmer

researcher

[?f??m?]

[?g??dn?]

[?pr??gr?m?]

[r??s????]

фермер

садівник

програміст

дослідник

– act

(акт)

– sculpture

(скульптура)

– profession

(професія)

– translation

(переклад)

–oractor

sculptor

professor

translator

[??kt?]

[?sk?lpt?]

[pr??f?s?]

[tr?ns?le?t?]

актор

скульптор

професор

перекладач

Назви професій, утворені іншими способами

Складно зрозуміти, як утворені такі назви професій:

nurse

[n??s]

медсестра

guide

[ga?d]

гід

attorney

[??t??ni]

адвокат

agent

[?e???nt]

агент

cook

[k?k]

кухар

chief

[?i?f]

начальник

priest

[pri?st]

священик

nun

[n?n]

черниця

athlete

[???li?t]

спортсмен

Читайте також:
Розповідь про місто англійською

Також у назвах професій можуть використовуватися слова «man [m?n]» і «woman [?w?m?n]»:

airman[?e?m?n] льотчик
seaman[?si?m?n] моряк
policeman/ policewoman[p??li?sm?n/ p??li?s?w?m?n] поліцейський/ співробітниця поліції
швейцар[?d??m?n] швейцар
draftsman[?dr??ftsm?n] кресляр
spaceman[?spe?sm?n] космонавт
businessman/ businesswoman[?b?zn?sm?n/ ?b?zn?sw?m?n] бізнесмен / бізнес-леді

Деякі види діяльності утворюються за допомогою додавання суфікса –ee:

employment (служба) – employee [??mpl???i?] (службовець, працівник);

train (тренуватися, навчати) – trainee [tre??ni?] (практикант, курсант).

Окремі види професій поділяються за родами:

ЧоловічіЖіночі
actor[??kt?]актор/actress[??ktr?s]актриса
waiter[?we?t?]офіціант/waitress[?we?tr?s]офіціантка
barman[?b??m?n]бармен/barmaid[?b??me?d]барменша
headmaster[?h?d?m??st?]директор школи/headmistress[?h?d?m?str?s]директриса
steward[stj??d]стюард/stewardess[?stj??d?s]стюардеса

Список професій англійською мовою з перекладом

У сучасному світі безліч професій. Але важливо знати назви хоча б основних спеціальностей англійською мовою. Це стане в нагоді для вступу в закордонний університет або для складання резюме англійською. Для кращого запам’ятовування розглянемо професії за популярністю і професійними сферами.

30 популярних професій англійською мовою

Перед тим, як йти вчитися в університет, багато замислюються про вибір професії. Яка ймовірність влаштуватися на роботу за обраною спеціальністю? Буде вона затребуваною?

Ось список популярних професій на ринку праці на сьогодні:

Назва професії по-русскиАнглійська назва професіїЯк читаєтьсяТранскрипція
1АкторActor[?эктэ][??kt?]
2ВетеринарVeterinarian[?ветэри?неэриэн][?v?t?r??ne?r??n]
3ВодійDriver[?драйвэ][?dra?v?]
4Гід, екскурсоводGuide[гайд][ga?d]
5ДокторDoctor[?доктэ][?d?kt?]
6ДомогосподаркаHousewife[?хаусуайф][?ha?swa?f]
7ЖурналістJournalist[?дженэлист][????n?l?st]
8ІнженерEngineer[?енджи?ниэ][??n???n??]
9КосмонавтCosmonaut[?козмэнот][?k?zm?n??t]
10ЛьотчикPilot[?пайлэт][?pa?l?t]
11МенеджерManager[?мэниджэ][?m?n???]
12МузикантMusician[мью?зишэн][mju??z???n]
13НачальникHead[хед][h?d]
14НяняNanny[?нэни][?n?ni]
15ОфіціантWaiter[?уэйтэ][?we?t?]
16ПерукарHairdresser[?хеэ?дресэ][?he??dr?s?]
17ПисьменникWriter[?райтэ][?ra?t?]
18КухарCook[кук][k?k]
19ПоліцейськийPolice[пэ?лис][p??li?s]
20КравецьTailor[?тейлэ][?te?l?]
21ПродавецьSeller[?селэ][?s?l?]
22СекретарSecretary[?секрэтри][?s?kr?tri]
23СолдатSoldier[?соулджэ][?s??l??]
24СпортсменAthlete[?эслит][???li?t]
25СтоматологDentist[?дентист][?d?nt?st]
26БудівельникBuilder[?билдэ][?b?ld?]
27СтюардесаStewardess[?стьюэдис][?stj??d?s]
28ВчительTeacher[?тичэ][?ti???]
29ФермерFarmer[?фамэ][?f??m?]
30ЮристLawyer[?лойэ][?l??j?]

Професії, пов’язані з фінансами, економікою та управлінням

Найпопулярніші професії англійською мовою з перекладом – Вивчення англійської мови

Комерційні професії ваблять перспективною роботою, високою і стабільною зарплатою. Багато хто мріє отримати керівну посаду.

Які ж спеціальності сюди відносяться:

Професії у сфері економіки Як читаєтьсяТранскрипція
по-русскианглійською
1АдвокатLawyer[?лойэ][?l??j?]
2АдміністраторAdministrator[эд?министрейтэ][?d?m?n?stre?t?]
3АудиторAuditor[?одитэ][???d?t?]
4БанкірBanker[?бэнкэ][?b??k?]
5БрокерBroker[?броукэ][?br??k?]
6БухгалтерAccountant[э?каунтэнт][??ka?nt?nt]
7ВласникOwner[?оунэ][???n?]
8Глава відділуHead division[хед ди?вижэн][h?d d??v???n]
9ДилерDealer[?дилэ][?di?l?]
10Директор компаніїDirector of the company[ди?ректэр ов зе ?кампэни][d??r?kt?r ?v ?? ?k?mp?ni]
11Дистриб’юторDistributor[дис?трибьютэ][d?s?tr?bj?t?]
12ІнспекторInspector[ин?спектэ][?n?sp?kt?]
13КасирCashier[кэ?шиэ][k?????]
14КомерсантBusinessman[?бизнисмэн][?b?zn?sm?n]
15КонтролерController[кэн?троулэ][k?n?tr??l?]
16Особистий секретарPersonal secretary[?песнл ?секрэтри][?p??snl ?s?kr?tri]
17НотаріусNotary[?ноутэри][?n??t?ri]
18Помічник, асистентAssistant[э?систэнт][??s?st?nt]
19ПідприємецьEntrepreneur[?онтрэпрэ?не][??ntr?pr??n??]
20ПродюсерProducer[прэ?дьюсэ][pr??dju?s?]
21РіелторRealtor[?риэлтэ][?r??lt?]
22Секретар в приймальніReceptionist[ри?сепшэнист][r??s?p??n?st]
23Власник бізнесуBusiness owner[?бизнис ?оунэ][?b?zn?s ???n?]
24Страховий агентInsurance agent[ин?шуэрэнс ?ейджэнт][?n????r?ns ?e???nt]
25РахівникBookkeeper[?бук?кипэ][?b?k?ki?p?]
26ТоварознавецьGoods manager[гудз ?мэниджэ][g?dz ?m?n???]
27Торговий представникSales representative[сейлз ?репри?зентэтив][se?lz ?r?pr??z?nt?t?v]
28ФінансистFinancier[фай?нэнсиэ][fa??n?ns??]
29ЕкономістEconomist[и?конэмист][i??k?n?m?st]
30ЕкспертExpert[?експет][??ksp??t]

Професії, пов’язані з мистецтвом і творчістю

Найпопулярніші професії англійською мовою з перекладом – Вивчення англійської мови

Найкраща професія – та, яка приносить задоволення і є улюбленою справою. Багато творчі люди займають престижне місце в суспільстві і добре заробляють.

Ось які професії англійською пов’язані з мистецтвом:

Професії у сфері мистецтваЯк читаєтьсяТранскрипція
російськоюанглійською
1Автор текстівAuthor of texts[?осэр ів текстс][?????r ?v t?ksts]
2АртистArtist[?атист][???t?st]
3АрхітекторArchitect[?акитект][???k?t?kt]
4ДекораторDecorator[?декэрейтэ][?d?k?re?t?]
5ДизайнерDesigner[ди?зайнэ][d??za?n?]
6ДиригентConductor[кэн?дактэ][k?n?d?kt?]
7ЖивописецьPainter[?пейнтэ][?pe?nt?]
8ІміджмейкерImage maker[?имидж ?мейкэ][??m?? ?me?k?]
9КінооператорCameraman[?кэмэрэмэн][?k?m?r?m?n]
10КінорежисерFilm director[філм ди?ректэ][f?lm d??r?kt?]
11КомпозиторComposer[кэм?поузэ][k?m?p??z?]
12КопірайтерCopywriter[копи?райтэ][?k?p?ra?t?r]
13МодельModel[?модл][?m?dl]
14ПерекладачTranslator[трэнс?лейтэ][tr?ns?le?t?]
15ПоетPoet[?поуит][?p???t]
16РедакторEditor[?едитэ][??d?t?]
17СкульпторSculptor[?скалптэ][?sk?lpt?]
18СтилістStylist[?стайлист][?sta?l?st]
19СценаристScreenwriter[?скрин?райтэ][?skri?n?ra?t?]
20Тату-майстерTattooist[тэ?туист][t??tu??st]
21ВченийScientist[?сайэнтист][?sa??nt?st]
22ФілософPhilosopher[фи?лосэфэ][f??l?s?f?]
23ФотографPhotographer[фэ?тогрэфэ][f??t?gr?f?]
24ХореографChoreographer[?кори?огрэфэ][?k?r???gr?f?]
25ЮвелірJeweller[?джуэлэ][??u??l?]
Читайте також:
Вивчення частин тіла англійською мовою - аудіо урок

Робочі спеціальності, професії у сфері будівництва та послуг

Найпопулярніші професії англійською мовою з перекладом – Вивчення англійської мови

Будівництво, виробництво товарів і послуг тримаються на робітничих спеціальностях. Ця сфера дуже обширна.

Розглянемо лише деяку частину робочих професій:

Професії у сфері послуг і будівництваЯк читаєтьсяТранскрипція
російськоюанглійською
1АгрономAgronomist[эг?ронэмист][?g?r?n?m?st]
2БарменBartender[?ба?тендэ][?b???t?nd?]
3БетонярConcreter[?конкритэ][?k?nkri?t?]
4БібліотекарLibrarian[лай?бреэриэн][la??bre?r??n]
5БригадирForeman[?фомэн][?f??m?n]
6ВантажникLoader[?лоудэ][?l??d?]
7ДвірникJanitor[?джэнитэ][???n?t?]
8ДиспетчерDispatcher[дис?пэчэ][d?s?p???]
9ДояркаMilkmaid[?милкмейд][?m?lkme?d]
10МулярMason[?мейсн][?me?sn]
11КовальBlacksmith[?блэксмис][?bl?ksm??]
12Кур’єрCourier[?куриэ][?k?r??]
13МайстерMaster[?мастэ][?m??st?]
14МашиністMachinist[мэ?шинист][m???i?n?st]
15МеханікMechanic[ми?кэник][m??k?n?k]
16МонтажникInstaller[ин?столэ][?n?st??l?]
17МорякSailor[?сейлэ][?se?l?]
18М’ясникButcher[?бучэ][?b???]
19Оператор ПКThe operator PC[зи ?опэрейтэ пі сі][?i ??p?re?t? pi?si?]
20Оператор будівельного кранаConstruction crane operator[кэн?стракшэн крейн ?опэрейтэ][k?n?str?k??n kre?n ??p?re?t?]
21ОхоронецьGuard[гад][g??d]
22ПекарBaker[?бейкэ][?be?k?]
23ДрукарPrinter[?принтэ][?pr?nt?]
24ТесляCarpenter[?капинтэ][?k??p?nt?]
25Кухар-кондитерPastry chef[?пейстри шеф][?pe?stri ??f]
26ПортьєPorter[?потэ][?p??t?]
27ПосудомийникDishwasher[?диш?уошэ][?d???w???]
28ЛистоношаPostman[?поустмэн][?p??stm?n]
29ВиконробForeman[?фомэн][?f??m?n]
30Працівник друкарніPrinting worker[?принтин ?уекэ][?pr?nt?? ?w??k?]
31РізноробочийLaborer[?лейбэрэ][?le?b?r?]
32РемонтникRepairman[ри?пеэ?мэн][r??pe??m?n]
33РибакFisherman[?фишэмэн][?f???m?n]
34СадівникGardener[?гаднэ][?g??dn?]
35СантехнікPlumber[?пламэ][?pl?m?]
36ШвецьShoemaker[?шу?мейкэ][??u??me?k?]
37Складальник, наладчикAssembler[э?семблэ][??s?mbl?]
38ЗварювальникWelder[?уэлдэ][?w?ld?]
39СлюсарLocksmith[?локсмис][?l?ksm??]
40Сторож, сторожCaretaker[?кеэ?тейкэ][?ke??te?k?]
41СпеціалістSpecialist[?спешэлист][?sp???l?st]
42СклярGlazier[?глейзиэ][?gle?zi?]
43СтолярJoiner[?джойнэ][????n?]
44ОхоронецьBodyguard[?боди?гад][?b?d??g??d]
45ТокарTurner[?тенэ][?t??n?]
46ТренерCoach[коуч][k???]
47Туристичний агентTravel agent[?трэвл ?ейджэнт][?tr?vl ?e???nt]
48ПрибиральницяCleaner[?клинэ][?kli?n?]
49ФельдшерParamedic[?пэрэ?медик][?p?r??m?d?k]
50ШахтарMiner[?майнэ][?ma?n?]
51ШтукатурPlasterer[?пластэрэ][?pl??st?r?]
52ЕлектрикElectrician[илек?тришэн][?l?k?tr???n]

Професії у бюджетній сфері

Найпопулярніші професії англійською мовою з перекладом – Вивчення англійської мови

В бюджетну сферу входять професії, пов’язані з державною діяльністю, медициною та освітою.

Професії у бюджетній сфері Як читаєтьсяТранскрипція
російськоюанглійською
1АкушерObstetrician[обсте?тришэн][??bst??tr???n]
2ВійськовослужбовецьServiceman[?севисмэн][?s??v?sm?n]
3ВиховательEducator[?едьюкейтэ][??dju(?)ke?t?]
4Державний секретарSecretary of state[?секрэтри ів стейт][?s?kr?tri ?v ste?t]
5ДепутатThe Deputy[зе ?депьюти][?? ?d?pj?ti]
6Директор школиHeadteacher[?хед?тичэ][?h?d?ti???]
7КардіологCardiologist[?кади?олэджист][?k??d???l???st]
8МедсестраNurse[ніс][n??s]
9МіністрMinister[?министэ][?m?n?st?]
10Податковий інспекторTax inspector[текс ин?спектэ][t?ks ?n?sp?kt?]
11ОкулістOculist[?окьюлист][??kj?l?st]
12ПедіатрPaediatrician[?пидиэ?тришэн][?pi?d???tr???n]
13ПожежнийFireman[?файэмэн][?fa??m?n]
14ПолітикPolitician[?поли?тишэн][?p?l??t???n]
15ПрокурорProsecutor[?просикьютэ][?pr?s?kju?t?]
16Священик, священнослужительThe priest[зе пріст][?? pri?st]
17СлідчийInvestigator[ин?вестигейтэ][?n?v?st?ge?t?]
18СуддяJudge[?джадж][????]
19ХірургSurgeon[?седжэн][?s????n]
20Чиновник, держслужбовецьCivil servant[?сивл ?севэнт][?s?vl ?s??v?nt]

Моя майбутня професія – твір з перекладом

Ось вибір професії вже зроблено. Дуже важливо вміти розповісти англійською мовою, чому ви обрали саме цей вид діяльності. Як побудувати розповідь? Розберемо це на прикладі англійської твори.

Читайте також:
400 слів, що покривають 75% всіх англійських текстів

Воно включає в себе:

 • заголовок;
 • введення;
 • основна частина;
 • висновок.
Пропозицію англійськоюЯк читаєтьсяЯк перекладається
Заголовок
Choice of future profession[чойс ів ?фьючэ прэ?фешэн]Вибір майбутньої професії
Введення
Many professions appear interesting to me.[?мени прэ?фешэнз э?пиэр ?интристин ту мі]Багато професії мені здаються цікавими.
But I don’t know what I want.[бат ай доунт ноу уот ай уонт]Але я не знаю, чого я хочу.
My brother has always known that he will be a fireman.[травень ?бразэ хез ?олуэйз ноун
зет хі уіл бі е ?файэмэн]
Мій брат завжди знав, що він хоче бути пожежником.
He wants to save people.[хі уонтс ту сейв ?пипл]Він хоче рятувати людей.
Основна частина
I began thinking about my future profession not long ago.[ай би?гэн ?синкин э?баут травень ?фьючэ прэ?фешэн нот лон э?гоу]Не так давно я почала думати про свою майбутню професію.
I really like to travel and I decided to choose a career as a tourism Manager.[ай ?риэли лайк ту ?трэвл,
енд ай ди?сайдид ту чуз е
кэ?риэр ез е ?туэризэм ?мэниджэ]
Мені дуже подобається подорожувати, і я вирішила вибрати кар’єру менеджера по туризму.
I want to consult people on special aspects of travelling to different countries, help them in organizing their vacations.[ай уонт ту кэнсалт ?пипл він ?спешэл ?эспектс
ів ?трэвлин ту ?дифрэнт ?кантриз,
хелп зем ін ?огэнайзин зеэ вэ?кейшэнз]
Я хочу консультувати людей з особливим аспектів подорожей у різні країни, допомагати їм в організації відпочинку.
I want to book hotels for people and give recommendations for choosing places to visit, tours, restaurants, etc.[ай уонт ту бук хоу?телз фо ?пипл енд

гів ?рекэмен?дейшэнз фо ?чузин ?плейсиз ту ?визит,

туэз, ?рестронтс, ит?сетрэ]

Я хочу бронювати готелі для людей і давати рекомендації щодо вибору місць для відвідування, екскурсій, ресторанів і т. д.
But my father says that a tourism Manager is not a profession.[бат травень ?фазэ сез зет
е ?туэризэм ?мэниджэр з нот е прэ?фешэн]
Але мій батько каже, що менеджер по туризму – це не професія.
He wants me to enter the Medical Faculty.[хі уонтс мі ту ?ентэ
зе ?медикэл ?фэкэлти]
Він хоче, щоб я вступила на медичний факультет.
Foreign language skills are necessary for a travel manager, but I can just travel around the world and study languages in practice or attend special courses.[?форин ?лэнгуидж скілз а ?несисэри
фор е ?трэвл ?мэниджэ,
бат ай кен джаст ?трэвл э?раунд зе уелд
енд ?стади?лэнгуиджиз ін ?
прэктис ор э?тенд ?спешэл ?косиз]
Іноземні мови необхідні менеджеру по туризму, але я можу просто подорожувати по світу і вивчати мови на практиці або відвідувати спеціальні курси.
A future job should be interesting and a person should like it because this is an important part of happiness in life.[е ?фьючэ джоб шуд бі ?интристин
енд е ?песн шуд лайк іт
би?коз зіс з ен
им?потэнт пат ів ?хэпинис ін лайф]
Майбутня робота повинна бути цікавою і подобатися людині, адже це важлива частина щастя в житті.
Висновок
Choosing this career, I understand that I should help people to travel.[?чузин зіс кэ?риэ, ай ?
андэ?стэнд зет
ай шуд хелп ?пипл ту ?трэвл]
Вибираючи цю кар’єру, я розумію, що повинна допомагати людям подорожувати.
I really want to get pleasure from my job, and, in exchange, sincere gratitude for my work.[ай ?риэли уонт ту гет ?плежэ
фром май джоб,
енд, ін икс?чейндж,
син?сиэ ?грэтитьюд фо травень уєк]
Я дуже хочу отримувати задоволення від своєї роботи, а натомість – щиру вдячність за свою роботу.

Висновок

А яку професію ви вибрали: лікар, психолог,автомеханік або може бути військовий? Проаналізуйте, від якого слова походить назва вашої спеціальності. Спробуйте скласти коротку розповідь про ваш рід діяльності, і про те, постарайтеся описати, як ви вирішили працювати за даною професією.

Намагайтеся більше розмовляти англійською мовою, щоб крім збільшення словникового запасу ви поліпшували навички англомовного мовлення.

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь