Найбільш складні англійські слова з перекладом і транскрипцією: приклади пропозицій

Зміст:

 • Як утворюються складні слова? ⇩
 • Іменник + іменник ⇩
 • Іменник + дієслово ⇩
 • Прикметник + іменник ⇩
 • Прикметник + дієслово ⇩
 • Іменник + герундій ⇩
 • Дієслово + іменник ⇩
 • Дієслово + дієслово ⇩
 • Прикметник + прикметник (дієприкметник) ⇩
 • Прислівник + дієприкметник ⇩
 • Прислівник (займенник) + прислівник ⇩
 • Прислівник (привід) + дієслово ⇩
 • Іменник + прислівник (привід) ⇩
 • Топ 20 найбільш складних англійських слів з перекладом ⇩
 • Слова зі складним вимовою ⇩
 • Складні складові слова ⇩
 • Найдовші англійські слова ⇩
 • Англійські пропозиції зі складними словами ⇩
 • Злите написання ⇩
 • Дефисное написання ⇩
 • Роздільне написання ⇩
 • Як вчити складні слова? ⇩
 • Висновок ⇩

Складні слова служать в англійській мові для збагачення словникового запасу користувача і розмаїття мовного спілкування. Існує інша категорія слів, що викликає у мовців труднощі із-за неспівпадання написання і вимови.

Найбільш складні англійські слова з перекладом і транскрипцією: приклади пропозицій

Як утворюються складні слова?

Складні слова утворюються в англійській шляхом з’єднання двох або більше основ. У словообразовании здійснюються зв’язки між різними частинами мови.

Іменник + іменник

До цієї класифікації відносяться такі слова:

NounNounCompound nounTranslationwaterfloodwater-floodповіньsnowstormsnowstormзавірюхаhousewifehousewifeдомогосподаркаbasketballbasketballбаскетболvacuumcleanervacuum-cleanerпилосос

Іменник + дієслово

Приклади утворення слів такого типу:

NounVerbCompound nounTranslationsunrisesunriseсхід сонцяfootwearfootwearвзуттяhairdohairdoзачіскаhaircuthaircutстрижкаboardwalkboard-walkнастил для прогулянок

Прикметник + іменник

AdjectiveNounCompound nounTranslationfreebooterfreebooterпірат, грабіжникdollybagdolly-bagмаленька дамська сумочкаbluepencilblue-pencilредагуватиdeadheaddeadheadбезкоштовний пасажирblackmailblackmailшантаж

Прикметник + дієслово

AdjectiveVerbCompound nounTranslationwhitewashwhitewashбілитиsharpcutsharp-cutвідточений, гострийnewcomenew-comeновоприбулийsickleavesick-leaveвідпустка по хворобиwideawakewide-awakeчував, напоготові

Іменник + герундій

NounGerundCompound nounTranslationsightseeingsight-seeingогляд визначних пам’ятокthanksgivingthanksgivingподякаhomekeepinghome-keepingдомоведенняhorsebreakinghorse-breakingобъездка конейbooklearningbook-learningкнижкові знання

Якщо Ви втомилися вчити англійську роками?

Наші читачі рекомендують спробувати 5 безкоштовних уроків курсу «АНГЛІЙСЬКА ДО АВТОМАТИЗМУ» з Анастасією Божок.

Ті, хто відвідують навіть 1 урок дізнаються більше, ніж за кілька років!
Здивовані?

Отримаєте 5 безкоштовних уроків тут…

Без домашки. Без зубрежек. Без підручників

З курсу «АНГЛІЙСЬКА ДО АВТОМАТИЗМУ» Ви:

 • Навчитеся складати грамотні пропозиції на англійській без заучування граматики
 • Дізнаєтеся секрет прогресивного підходу, завдяки якому Ви можете скоротити освоєння англійської з 3 років до 15 тижнів
 • Будете перевіряти свої відповіді миттєво + отримаєте доскональний розбір кожного завдання
 • Скачаєте словничок у форматах PDF і MP3, навчальні таблиці та аудіозапис на всіх фраз

Отримати 5 уроків безкоштовно можна тут

Дієслово + іменник

VerbNounCompound nounTranslationdrivewaydrivewayпід’їзна дорогаnotebooknotebookзаписна книжкаfeastdayfeast-day(сімейне)торжество, святоkilldevilkill-devilштучна приманкаmakeweightmakeweightдоважок, добавка

Дієслово + дієслово

VerbVerbCompound nounTranslationmakebelievemake-believeудавання, робити вигляд, вигаданийlookseelook-seeперегляд, побіжний поглядpasscheckpass-checkуспішно пройти курс навчання)stopwatchstop watchсекундомір з остановомtapdancetap-danceчечітка

Прикметник + прикметник (дієприкметник)

AdjectiveAdjective (participle)Compound nounTranslationbaldheadedbald-headedплішивийgreeneyedgreen-eyedзеленоокийbrazenfacedbrazen-facedбезсоромний, нахабнийdeepbrowndeep-brownтемно-коричневийfalseheartedfalse-heartedвіроломний

Прислівник + дієприкметник

ПрислівникParticipleCompound nounTranslationwelladvisedwell-advisedрозсудливийhardboiledhard-boiledзварений круто (про яйце)neverendingnever-endingбезперервний, нескінченнийotherwisemindedotherwise-mindedинакомыслящий

Прислівник (займенник) + прислівник

Прислівник (pronoun)ПрислівникCompound nounTranslationwhereeverwhereverде, кудиsomehowsomehowяк-небудьeverywhereeverywhereскрізь, усюди

Прислівник (привід) + дієслово

Прислівник (preposition)VerbCompound nounTranslationundergoundergoпіддаватисяforeseeforeseeпередбачитиoutmanoeuvreoutmanoeuvreперехитритиbyworkby-workпобічна робота

Іменник + прислівник (привід)

NounПрислівник (preposition)Compound nounTranslationboxupbox-upплутанинаcoverupcover-upприкриття, привідdaylongday-longвесь день

Топ 20 найбільш складних англійських слів з перекладом

В англійській мові ці слова представляють певну складність. Їх складно грамотно писати, а також вимовляти.

WordTranscriptionTranslationAlthough[ɔ:l ðəʊ]незважаючи на те щоAnaesthetist[ə’niːsθətɪst]анестезіологAnxiety[æŋ’zaɪətɪ]занепокоєнняArchitecture[‘ɑːkɪtekt∫ə]архітектураBureau[‘bjuərəʊ]бюро, контораCircumstance[‘sɜːkəmstəns]обставиниConscientious[kɒn∫ɪ’en∫əs]добросовіснийEncyclopedia[ensaɪkləʊ’pi:djə]енциклопедіяForehead[‘fɒrɪd]лобHygiene[‘haɪdӡi:n]гігієнаHypocrisy[hɪ’pɒkrəsɪ]лицемірствоImmediately[i mi:djətlɪ]негайноIntellectual[inti’lektjʊəl]інтелектуалKnowledgeable[‘nɒlɪdӡəbl]розумнийLatitudinarian[‘lætɪtju:dɪ’neərɪən]терпима людинаLaureate[‘lɔ:rɪɪt]лауреатMediatrices[‘mi:dɪeɪtrɪsi:z]посередницяNothingarian[ˌnʌθɪŋˈeərɪən]нігіліст; людина не вірить ні в щоPrejudice [ˈpredʒudɪs]упередженняSubaqueous[sʌbˈeɪkwɪəs] або [səbˈeɪkwiːəs] (амер.)підводний

Слова зі складним вимовою

Перелік слів, що представляють складність при вимові в англійській мові:

WordTranscriptionTranslationAcquaintance[əˈkweɪnt(ə)ns]знайомствоBibliomaniac[ˌbɪblɪəʊˈmeɪnɪæk]бібліоманCallisthenics[ˌkælɪsˈθenɪks]пластика, ритмічна гімнастикаCompanionable[kəmˈpanjənəb(ə)l]товариськийCoxcombical[ˈkɒksˌkəʊmɪkl], [kɑːksˈkɑːmɪkəl]-амер.самовдоволений, фатоватыйDiagnostician[ˌdaɪəɡnɒsˈtɪʃən]діагностDisfranchise[dɪsˈfran(t)ʃʌɪz]позбавляти громадянських правEarthward(s)[ˈɜːθwəd]у напрямку до земліEleemosynary[ˌelɪiːˈmɒsɪnəri]благодійнийEthereality[iːˌθɪərɪˈælɪtɪ]эфирность, легкість, легкістьFarinaceous[ˌfærɪˈneɪʃəs]борошнянийHalf-heartedly[ˌhɑːfˈhɑːtɪdlɪ]нерішучеInexhaustibility[ˈɪnɪɡˌzɔːstəˈbɪlɪtɪ]неистощимостьLuxuriance[lʌɡˈʒʊərɪəns]достаток, пишністьMortgage[ˈmɔːɡɪdʒ]заклад, іпотекаNurse-dietitian[ˈnɜːsˌdaɪɪˈtɪʃən]дієтсестраOctogenarian[ˌɒktə(ʊ)dʒɪˈneərɪən]вісімдесятирічнийPsychiatrist[saɪˈkaɪətrɪst]психіатрUncontemplated [ˈʌnˈkɒntempleɪtɪd]несподіваний, непередбаченийVocalization[ˌvəʊkəlaɪˈzeɪʃən]озвончение

Важливо! Особливість англійців в тому, що вони часто неправильно вимовляють слова, де поруч пишуться літери «n» і «m», поєднання «th» або «t» і «s».

Складні складові слова

Складні англійські складені слова формуються шляхом приєднання різних лексичних слів. Значення складного слова не завжди збігається за змістом з вхідними в склад компонентами.

WordTranscriptionTranslationAir-powered[ˈeəˌpaʊəd]пневматичнийAround-the-clock[əˌraʊndðəˈklɒk]цілодобовийBlotting-paper[ˈblɒtɪŋ ˌpeɪpə]промокальний папірBobby-soxer[ˈbɒbɪ sɒksə]дівчинка-підлітокChimney-piece[ˈtʃɪmnɪpiːs]полиця над каміномFire-resistant [ˈfaɪərɪˈzɪstənt]вогнестійкийDaylight-saving[ˌdeɪlaɪt ˈseɪvɪŋ]переклад влітку годинникової стрілки впередFairy-mushroom[ˈfeərɪˌmʌʃrʊm]поганкаGentlewoman[ˈdʒentlwʊmən]дама, дворянкаGood-for-nothing [ˌɡʊdfəˈnʌθɪŋ]неробаHairbreadth[ˈheəbredθ]мінімальна відстаньNews bulletin[ˈnju:zbʊlɪtɪn]інформаційний бюлетеньIll-favoured[ɪlˈfeɪvədнездоровий, некрасивийJack-towel[ˈdʒækˌtaʊəlрушник (на ролику)Knick-knackery[ˈnɪkˌnækərɪ]іграшки, прикрасиLay-off[ˈleɪɒf]скорочення виробництваMark-down[ˈmɑːkdaʊn]зниження ціниNevermore[nevəˈmɔː]ніколи більшеOdd-come-short[ˈɒdkʌmˈʃɔːt]залишокPast master[pɑːstˈmɑːstə](неперевершений майстерScapegrace[ˈskeɪpɡreɪs]гульвіса

Найдовші англійські слова

Боязнь довгих слів позначається в англійській мові як hippopotomonstrosesquipedaliophobia. Це слово відноситься до compound word.

Освіта іменника в англійській відбувається при об’єднанні декількох складових:

 • hippopotamine — служить для позначення чогось величезного;
 • monstr — прийшло з грецької мови і вживається, щоб описати щось страхітливе;
 • sesquippedali — позначає половину величини;
 • ophobia – нав’язливий страх.

Список самих довгих і складних у проголошенні слів з транскрипцією:

The number of lettersWordTranscriptionTranslation27Honorificabilitudinitatibus[ˌɒn.əˌrɪf.ɪ.kəˌbɪl.ɪˌt(j)uː.dɪ.nɪˈteɪ.tɪ.bəs]бути здатним для досягнення почестейАвтор слова – знаменитий англійський драматург Вільям Шекспір, воно зустрічається в комедії ‘love’s Labour’s Lost'(“Даремна праця любові”)29Floccinaucinihilipilification[flɒksɪnɔ:sɪnɪhɪlɪpɪlɪfɪ ‘keɪʃ(ə)n]неприйняття важливість чого-небудь30Pseudopseudohypoparathyroidism[ˌsjuː.dəʊˌsjuː.dəʊˌhaɪ.pəʊ.pær.əˈθaɪ.rɔɪd.ɪzəm]псевдогіпопаратиреоз34Supercalifragilisticexpialidocious[ˌsuːpərˌkælɪˌfrædʒəlˌɪstɪkˌɛkspiːˌælɪˈdoʊʃəs]говорити що-небудь, якщо сказати нічогоТак називається пісня, що звучить в мюзиклі ‘Mary Poppins’.45Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis[nju(:)’mɒnəʊˈʌltrəmaɪkrəs’kɒpɪksɪlɪkənvəlˈkeɪnəʊ’kəʊnɪəʊsɪs]пневмоконіоз, який викликається мікроскопічної кремнієвої вулканічним пиломВ Оксфордському словнику вважається найдовшою складній лексичній одиницею в англійській.

На замітку! В англійській almost відноситься до найдовшим лексем, що відрізняються алфавітним розташуванням літер.

Більшість англійських складних слів не викликають страху.

Вони складаються з 2 або 3 коротких слів, що часом зв’язуються приводом (артиклем або союзом):

WordTranscriptionTranslationFaster-than-sound[ˈfɑːstəðənˈsaʊnd]надзвуковийBan the bomb[ˈbænðəˈbɒm]ратує за ядерне роззброєнняCat-and-mouse[ˈkætəndˈmaʊs]грати в кішки-мишкиCloak-and-dagger[ˈkləʊkən(d)ˈdæɡə]пригодницький, романтичнийDog in the manger[ˈdɒɡɪnðəˈmeɪndӡə]собака на сініHand-to-hand [ˈhændtəˈhænd]рукопашнийDay-to-day[ˈdeɪtəˈdeɪ]повсякденний

Англійські пропозиції зі складними словами

Правопис Compound words здійснюється в англійській різними способами:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь