Музичні інструменти на англійській мові з перекладом: назви і артикль

При вивченні будь-якої іноземної мови, включаючи англійську, важливо безперервно розширювати свій словниковий запас. Зробити це простіше всього вивчаючи групи слів, об’єднаних однією тематикою. Нижче будуть представлені такі групи назв музичних інструментів англійською мовою, а також вся лексика, пов’язана з цією темою.

Музичні інструменти на англійській мові з перекладом: назви і артикль

Музична лексика

Музична лексика англійською включає в себе назви жанрів і стилів музики, а також терміни, пов’язані з музикою, звукозаписом і грою на музичних інструментах.

Список лексики:

СловоТранскрипціяПереклад
album[ ˈalbəm ]альбом
single[ ˈsiNGgəl ]сингл
band[ band ]група
choir[ ˈkwīr ]хор
orchestra[ ôrkistrə ]оркестр
compose[ kəmˈpōz ]писати музику
composer[ kəmˈpōzer ]композитор
concert[ ˈkɒnsət ]концерт
instrumental music[ ˌɪnstrʊˈmɛntl ˈmjuːzɪk ]інструментальна музика
microphone (mic)[ ˈmīkrəˌfōn ]мікрофон
musical instruments[ ‘mjuːzɪkl ‘ɪnstrəmənts ]музичні інструменти
musician[ mjuːˈzɪʃən ]музикант
recital[ riˈsītl ]сольний концерт
soloist[ ˈsōlōist ]соліст
song[ sôNG ]пісня
sound[ sound ]звук
music video[ ˈmjuːzɪk ˈvɪdɪəʊ ]музичне відео кліп
lyrics[ ˈliriks ]текст пісні
melody[ ˈmelədē ]мелодія
tune[ tyn ]мелодія
rhythm[ riTHəm ]ритм
performer[ pərˈfôrmər ]виконавець
vocals[ ˈvōkəlz ]вокал
genre[ ˈZHänrə ]жанр
style[ stīl ]стиль
classical[ ˈklasikəl ]класична
popular[ ˈpäpyələr ]популярна
pop music[ päp ˈmjuːzɪk ]поп-музика
country[ ˈkəntrē ]кантрі
dance[ dans ]танцювальна
electronic[ ēlekˈtränik ]електронна
heavy metal[ ˈhevē ˈmetl ]важкий метал
hip hop[ hip häp ]хіп-хоп
jazz[ jaz ]джаз
rap[ rap ]реп
rock[ räk ]рок
techno[ ˈteknō ]техно
opera[ ˈɒpərə ]опера
electronic instruments[ ēlekˈtränik ‘ɪnstrəmənts ]електронні інструменти
synthesizer[ ˈsɪnθɪˌsaɪzə ]синтезатор
DJ[di’djey]діджей
amplifier (amp)[ ˈampləˌfīər ]підсилювач
headphones[ ˈhedˌfōnz ]навушники
speakers[ ˈspēkərz ]колонки
stereo system[ sterē-ō ˈsistəm ]стереосистема
record[ riˈkôrd ]записувати
recording studio[ riˈkôrdiNG ˈstydē ]студія звукозапису
recording label[ riˈkôrdiNG ˈlābəl ]лейбл звукозапису
hymn[ him ]гімн
anthem[ ˈanTHəm ]гімн
love song[ ləv sôNG ]любовна пісня
symphony[ ˈsimfənē ]симфонія

Таблиця “Музичні інструменти” англійською

Далі, представлені таблиці з назвами інструментів англійською та їх перекладом, розділеними на групи.

Струнні щипкові

Музичні інструменти на англійській мові з перекладом: назви і артикль

СловоТранскрипціяПереклад
stringed instruments[ strɪŋ ‘ɪnstrəmənts ]струнні інструменти
guitar[ gɪˈtɑː ]гітара
bass guitar[ beɪs gɪˈtɑː ]бас-гітара
acoustic guitar[ əˈkoostik gɪˈtɑː ]акустична гітара
electric guitar[ iˈlektrik gɪˈtɑː ]електрогітара
harp[ hɑːp ]арфа
ukulele[ ˌyookəˈlālē ]укулеле
banjo[ ˈbanjō ]банджо
guitarist[ gɪˈtɑːrist ]гітарист

Струнні смичкові

Музичні інструменти на англійській мові з перекладом: назви і артикль

СловоТранскрипціяПереклад
bow[ el ]смичок
cello[ ˈCHelō ]віолончель
violin[ ˌvīəˈlin ]скрипка
viola[ vēˈōlə ]альт
double bass[ dəbəl beɪs ]контрабас
bassist[ beɪsist ]контрабасист
cellist[ ˈʧɛlist ]віолончеліст
violinist[ ˌvaɪəˈlɪnist ]скрипаль

Духові дерев’яні

Музичні інструменти на англійській мові з перекладом: назви і артикль

СловоТранскрипціяПереклад
woodwind instruments[ ˈwoodˌwind ‘ɪnstrəmənts ]духові дерев’яні інструменти
bassoon[ bəˈsoon ]фагот
clarinet[ ˌklærɪˈnɛt ]кларнет
flute[ fluːt ]флейта
recorder[ riˈkôrdər ]блок-флейта
saxophone[ˈsæksəfəʊn ]саксофон
flutist[ fluːtist ]флейтист
saxophonist[ˈsæksəfəʊnist ]саксофоніст

Духові мідні

Музичні інструменти на англійській мові з перекладом: назви і артикль

СловоТранскрипціяПереклад
brass instruments[ brɑːs ‘ɪnstrəmənts ]духові мідні інструменти
bugle[ ˈbyoogəl ]горн
horn[ hɔːn ]валторна; рожок (народний інструмент)
trombone[ trɒmˈbəʊn ]тромбон
trumpet[ ˈtrʌmpɪt ]труба
tuba[ ˈtjuːbə ]туба
trumpeter[ ˈtrʌmpɪtr ]трубач
trombonist[ trɒmˈbəʊnist ]тромбоніст

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь