Модальні дієслова: правило в англійській мові та таблиця, приклади і вправи

Модальні дієслова — це окрема група дієслів, які використовуються в англійській мові для вираження бажання, потреби, наміри або здатності зробити яку-небудь дію. Вони не вживаються самостійно і можуть бути використані тільки в парі зі смисловим дієсловом.

Модальні дієслова: правило в англійській мові та таблиця, приклади і вправи

Особливості модальних дієслів і основні правила використання:

 • При використанні в третій особі не вживається закінчення “s” (He can do this. She will do her homework. It should be done by him).
 • Стверджувальні речення легко переходять у питальні завдяки перестановці слів (I should go there / Should I go there?)
 • Після них дієслово використовується в невизначеній формі, але без частки “to” (I will play football tomorrow. He can do this. I must go right now. ), проте існують дієслова, у яких частка “to” вже вбудована (be able to; have to)

Таблиця модальних дієслів

ДієсловоПерекладФункціяПрикладПерекладЕквівалент
Be able toБути здатнимВідображення здатності здійснювати дію.I will be able to drive a car.Я зможу водити машину.Can
CanВмітиВідображення здатності здійснювати дію.He can run faster.Він може бігти швидше.Be able to
MayМожнаВідображення дозволу на виконання дії.May I go out?Можна мені вийти?Be allowed to
Be allowed toМожнаВідображення дозволу на виконання дії.You are not allowed to run here.Тобі не можна бігати тут.(=тут забороняється бігати)May
MustПовиненДемонстранция необхідності виконання дії.I must clean the house.Я повинен забратися будинку.Have to
Have toЗобов’язанийДемонстранция обов’язки вчинення дії.We have to go right now.Ми повинні йти зараз.Must
ShouldВартоРада або рекоммендация.You should talk to him tomorrow.Тобі варто поговорити з ним завтра._
Ought toПовиненБільш нагальна рекоммендация.You ought to visit the doctor.Ти повинен сходити до лікаря.Must
ShallВарто ПовиненВикористовується при реченні зробити що-небудьНеминучість дії.Shall I bring something for you?You shall not pass.Варто мені принести що-небудь тобі?Ти не пройдеш._
Will_Перенесення на майбутній час дієслова.He will be there at 8 pm.Він буде там в 8 вечора. (=він перебуватиме там до 8 вечора)_
WouldБуло б Хотів биВідображення переваги однієї дії іншійвідображення бажання робити що-небудь.It would be better if I was higher.I would like to go out with you.Було б краще, якщо я був вище.Я хотів би прогулятися з тобою._
Used to_Використовується, коли говорить що робив раніше, але не робить це зараз.I used to be bad at math.Раніше я був поганий математики._
NeedВарто (якщо використовується саме як modal verb. Дієслово також може бути в звичайній формі, тоді він переводиться як потрібно).Відображення необхідності вчинення дії.I need hardly tell you that he died yersterday.Я змушений сказати тобі, що він учора він помер.Have to
DareНаважитися (посметь)Демонстрація нахабства або сміливості щодо скоєного дії.How dare you come to my house?Як ти посмів прийти в мій дім?_
To be to_Для першого і третього особи використовується для демонстрації наміри. Для другої особи використовується як обов’язок.I’m to work in new city next month.

You are to prepare harder next time.

Я буду працювати в новому місті в наступному місяці;

Ти повинен краще готуватися в наступний раз.

Will
LetДозволитиВикористовується при запиті дозволу і відповіді на прохання.Please, let me go.Будь ласка, дозвольте мені піти.Allow

Необхідно зазначити, що модальні дієслова можуть не мати перекладу на російську мову або ж змінювати свій смисл залежно від контексту. Всі можливі варіанти перекладу будуть розглянуті нижче.

В англійській мові є 3 форми пропозиції з використанням модальних дієслів:

 • Ствердні пропозиції (Affirmative sentences);
 • Негативні пропозиції (Negative sentences);
 • Питальні речення (Interrogative sentences).

Стверджувальне пропозицію

Стверджувальне речення будується за наступною формою:

Subject +Modal verb +Infinitive +Complement
Суб’єктМодальне дієсловоДієслово в невизначеній форміДодаток

Приклади:

 • It’s too late already. I should go home. – Вже занадто пізно. Мені варто йти додому.
 • Don’t worry, we will be there. – Не турбуйся, ми будемо там.
 • He used to be a doctor, but now he is a teacher. – Раніше він був доктором, але зараз він учитель.

Негативне пропозицію

Негативне пропозицію будується за наступною формою:

Subject +Modal verb + Not +Infinitive +Complement
Суб’єктМодальне дієсловоЧастка “не”Дієслово в невизначеній форміДодаток

Приклади:

 • You cannot play here, but you can go and play over there. – Ти не можеш грати тут, але ти можеш піти туди грати.
 • I would not like to travel there. It’s too dangerous. – Я б не хотів подорожувати там. Це дуже небезпечно.
 • He may not hear you. He’s using headphones. – Він може не чути тебе, він в навушниках.

Примітка: у деяких випадках частка “not” ставиться між частинами модального дієслова або перед ним – це працює тільки для тих дієслів, які починаються зі слова “be”

Приклади:

 • He is not allowed to leave the city. – Йому не дозволено залишати місто.
 • I will not be able to talk to you until tomorrow. I will be doing my homework. – Я не зможу говорити з тобою до завтра. Я буду робити свою домашню роботу.

Примітка: коли діалог несе більш неформальний стиль, то дієслово в негативній формі часто скорочують:

cannot – can’t;

must not – mustn’t;

need not – needn’t;

will not – won’t;

would not — wouldn’t.

Однак, коли необхідно продемонструвати серйозність або коли діалог формальний, дієслова не скорочують. При написанні листів про прийом на роботу і інших документах дієслова також не прийнято скорочувати.

Питальне речення

Питальні речення будуються за такою формою:

Question word + Modal verb + Subject +Infinitive +Complement
Питальне словоМодальне дієсловоСуб’єктДієслово в невизначеній форміДодаток

Приклади:

 • When should I go out tomorrow? I want to know the exact time.- У скільки мені варто вийти завтра? Я хочу знати точний час.
 • Where will John stay after the party? — Де залишиться Джон після вечірки?
 • When will you be able to join our team? We’ve got only two places left. — Коли ти зможеш приєднатися до нашої команди? У нас залишилося тільки два місця.

Примітка: в простих питальних реченнях може не бути питального слова.

Приклади:

 • Can you talk right now? Aren’t you busy? — Чи можеш ти говорити прямо зараз? Ти не зайнята?
 • May I hug you? I feel so lonely. — Можна мені тебе обійняти? Я відчуваю себе так самотньо.
 • Would he like to come with us? I like this guy. — Не хоче він піти з нами? Мені подобається цей хлопець.

Примітка: у деяких випадках пропозиція може бути утворено з модальним дієсловом в негативній формі.

Приклади:

 • Won’t Bill go to the cinema? What happened? — Білл не піде в кінотеатр? Що сталося?
 • Mustn’t you do your homework? It’s 6 pm already. — Не повинен ти робити свою домашню роботу? Вже 6 вечора.

В найбільш простих реченнях будь-якої форми може не бути доповнення, наприклад:

 • I can play. – Я можу грати.
 • He will run. – Він буде бігти.
 • I should go. — Мені треба йти.

Якщо Ви втомилися вчити англійську роками?

Наші читачі рекомендують спробувати 5 безкоштовних уроків курсу «АНГЛІЙСЬКА ДО АВТОМАТИЗМУ» з Анастасією Божок.

Ті, хто відвідують навіть 1 урок дізнаються більше, ніж за кілька років!
Здивовані?

Отримаєте 5 безкоштовних уроків тут…

Без домашки. Без зубрежек. Без підручників

З курсу «АНГЛІЙСЬКА ДО АВТОМАТИЗМУ» Ви:

 • Навчитеся складати грамотні пропозиції на англійській без заучування граматики
 • Дізнаєтеся секрет прогресивного підходу, завдяки якому Ви можете скоротити освоєння англійської з 3 років до 15 тижнів
 • Будете перевіряти свої відповіді миттєво + отримаєте доскональний розбір кожного завдання
 • Скачаєте словничок у форматах PDF і MP3, навчальні таблиці та аудіозапис на всіх фраз

Отримати 5 уроків безкоштовно можна тут

Список модальних дієслів, їх значення і вживання

 • Ми використовуємо дієслово can для створення загальних тверджень про можливості події або дії.
  Приклади:
  • It can be hot in summer, especially in this region. – Влітку може бути жарко, особливо в цьому регіоні.
  • You can do anything you want, but always think about consequences. – Ти можеш робити що завгодно, але завжди думай про наслідки.
  • If you can think about it, you can do it. — Якщо ти можеш думати про це, ти можеш зробити це.
 • Дієслово could використовується при розмові про минуле часу.
  Прімери:
  • You could run the marathon faster. What has stopped you? – Ти міг пробігти марафон швидше. Що зупинило тебе?
  • The boy couldn’t do anything. He was crying. – Хлопчик не міг нічого вдіяти. Він плакав.
 • Модальні дієслова: правило в англійській мові та таблиця, приклади і вправиДієслово could також може бути використаний, щоб показати, що в майбутньому щось може статися.
  Приклад:
  • The temperature is dropping. It could snow during the night. — Температура знижується. Вночі може піти сніг.
 • Конструкція could have може бути використана, щоб показати, що щось могло статися в минулому, але не сталося.
  Приклад:
  • I could have passed the exam if I had studied harder. I should spend less time on відеоігор. – Я міг би скласти цей іспит, якби я вчився старанніше. Мені варто витрачати менше часу на відеоігри.
  • If you hadn’t gotten up earlier, you could have missed the train. Don’t forget to check the alarm next time. – Не прокинься ти раніше, ти втратив свій поїзд. Не забудь перевірити свій будильник в наступний раз.
 • Для демонстрації неможливості події використовується can’t для неформальних бесід і cannot для більш офіційних розмов.
  Приклад:
  • It can’t be real. He is lying. – Цього не може бути. Він бреше.
  • Unfortunately, you cannot afford this car. You don’t have necessary amount of money. – На жаль, ви не можете дозволити собі цю машину. У вас немає необхідної кількості грошей.
 • Якщо ми говоримо про минуле, ми використовуємо couldn’t і could not при тих же обставинах.
  Приклад:
  • I know him since he was born. He couldn’t have done this. — Я знаю його з моменту його народження. Він не міг зробити цього.
  • Ми використовуємо can також, щоб показати фізичну здатність здійснювати дію, наприклад:
  • Modern jets can reach really high speeds. – Сучасні винищувачі можуть досягати по-справжньому великих швидкостей.
 • Can може бути використаний для запиту дозволу.
  Приклад:
  • Can you help me please? I where is the nearest subway station? — Ви можете мені допомогти? Де знаходиться найближча станція метро?
 • Could в цьому випадку несе такий же сенс, проте прохання стає більш ввічливою.
  Приклад:
 • Could I go out, please? I need to make a call. — Можна мені вийти, будь ласка? Мені потрібно зробити дзвінок.
 • Дієслово can може бути використаний для дозволу на вчинення дії
  Приклад:
  • You can leave the classroom. – Ти можеш залишити кабінет.
 • У питальному реченні can може бути використаний для створення пропозицій.
  Наприклад:
 • Can I help you? — Чи можу Я вам допомогти?

Модальне дієслово to be able to використовується для відображення здатності виконувати дію.

Примітка: to be змінює свою форму в залежності від роду. Так, для першого роду ми говоримо am able (I) та are (для we), для другого роду ми говоримо тільки are (для вас) і для третього роду ми говоримо is (для he, she, it) і are (для they). У менш формальній мові ми також використовуємо скорочення: I am = i’m; We are = we’re; You are = You’re; He is/ She is/ It is = he’s/ she’s/ it’s; They are = they’re.

Приклади:

 • I am not able to run fast because of the pain. Go without me, please. – Я не можу бігати швидко із-за болю. Будь ласка, ідіть без мене.
 • He will be able to visit you only after exams. He just wants to have good marks. – Він зможе відвідати тебе тільки після іспитів. Він лише хоче отримати гарні оцінки.

Примітка: дієслово to be able to досить часто використовується в парі з дієсловом will. Якщо мова йде про минулому часі, то дієслово to be перетворюється в was для першого і третього родів однини (I, he, she, it) і в were для всіх інших випадків (We, you, they)

Приклади:

 • I wasn’t able to call you because I was busy. I was presenting my new product. – Я не міг подзвонити тобі, тому що я був зайнятий. Я презентував свій новий продукт.
 • We were able to win, but we have lost. – Ми могли перемогти, але ми програли.
 • Ми використовуємо may, щоб показати невпевненість.
  Приклад:
  • Alex may be late. His car is broken. – Алекс може спізнитися. Його машина зламана (А може і не запізнитися).
  • It may rain today. – Сьогодні може піти дощ (А може і не піти).
  • I may have failed my exam. – Я, можливо, провалив іспит (А може і не провалив).
 • May може бути використаний, щоб ввічливо запитати що-небудь.
  Приклад:
  • Sorry for being late. May I come in? — Вибачте за запізнення. Можна увійти?
  • May I ask you a question? How old are you? – Можу я задати вам питання? Скільки вам років?
  • May I go? It’s too late already. – Мені можна йти? Вже занадто пізно.
 • Дієслово may not також може бути використаний для відмови у проханні.
  Приклад:
  • You may not watch TV until you do all your homework. – Ти не можеш дивитися телевізор поки ти не зробиш всі уроки.
  • He may not go until he finishes the project, but you can wait for him here. – Йому не можна йти поки він не закінчить проект, але ви можете почекати його тут.
  • She may not be here. She is too young yet. – Їй не можна тут перебувати. Вона ще занадто мала.

Дієслово be allowed to використовується для демонстрації заборони або дозволу на вчинення дії.

Приклади:

 • I’m not allowed to see him more than twice a month. – Мені не дозволено бачитися з ним частіше, ніж двічі на місяць.
 • You were not allowed to do this. Get out of here. – Тобі не було дозволено робити це. Забирайся звідси.
 • We are not allowed to smoke here, but we don’t care. – Нам не можна палити тут, але нам все одно.

Примітка: частина to be змінюється за тими ж правилами, які були описані вище.

 • Must використовується для демонстрації необхідності під тиском законів, обіцянок чи моральних засад.
  Приклади:
  • I must help him. He is my best friend. – Я повинен допомогти йому. Він мій найкращий друг.
  • You must be careful. It’s too dangerous to walk alone at night. – Ти повинен бути обережним. Гуляти вночі одному занадто небезпечно.
  • She must stop smoking if she wants to be healthy. – Вона повинна кинути курити, якщо хоче бути здоровою.
  • We must be friendly with each other. – Ми повинні бути доброзичливими один з одним.
 • Дієслово must може бути використаний при настійною рекомендацією.
  Приклади:
  • “Harry Potter” is the best book that has ever been written. You must read it. — “Гаррі Поттер” це найкраща книга що коли-небудь була написана. Ти повинен прочитати її.
  • The film was awesome. You must watch it. — Фільм був дивовижний. Ти повинен подивитися його.
 • Must вживається у випадках переконаність у чому-небудь.
  Приклади:
  • You must be Ben – me and your brother are classmates. — Ти повинна бути Бен – ми з твоїм братом однокласники.
  • It is so dirty outside. It must have rained yersterday. — На вулиці брудно. Повинно бути, вчора йшов дощ.
  • There is so much snow. It must be cold outside. — Там так багато снігу. На вулиці напевно холодно.

 • Модальне дієслово have to потрібен щоб показати необхідність зробити що-небудь.
  Приклад:
  • Sorry, but you have to go. It’s too late already. — Вибач, але тобі треба йти. Вже занадто пізно.
  • You are exhausted, you have to go to sleep. Don’t worry, I will do all your work. – Ти изнеможден, тобі треба йти спати. Не турбуйся, я виконаю всю твою роботу.
  • We have to finish this today. – Нам потрібно закінчити це сьогодні.
 • Had to застосовується для демонстрації вимушеності або необхідності вчинення дії.
  Приклад:
  • I had no choice – I had to kill him. — У мене не було вибору – Я повинен був убити його.
  • It’s his duty, he had to do it. – Це його обов’язок, він повинен був це зробити.
  • I had to skip the class because my sister was getting married. – Я повинен був пропустити урок, тому що моя сестра виходила заміж.
 • Дієслово have to може бути використаний для дачі рад.
  Приклад:
  • You have to look for a new house. Your current house looks awful. – Тобі варто пошукати новий будинок. Твій нинішній будинок виглядає жахливо.
 • Модальні дієслова: правило в англійській мові та таблиця, приклади і вправиДієслово should у більшості випадків вживається при розмовах про найбільш сприятливих варіантах.
  Приклад:
  • There should be more places where poor people can buy cheap food. – Має існувати більше місць, в яких бідні люди змогли б купувати їжу.
  • The students should more pay attention to their classes. – Студентам слід приділяти більше уваги своїм заняттям.
  • English should be a compulsory subject in all schools. – Англійська повинен бути обов’язковим предметом у всіх школах.
 • Модальне дієслово should може бути використаний для осуду або засудження дій.
  Приклад:
  • You should have been more careful. Next time don’t run so fast. — Тобі варто бути акуратніше. Не біжи в наступний раз так швидко.
 • Should може бути вжитий при очікуванні позитивного результату.
  Приклад:
  • I should finish writing my book by Saturday. – Швидше за все, Я закінчу написання книги до суботи.

Ought to використовується у випадках, коли потрібно показати необхідність виконання певної дії.

Приклад:

 • He ought to work harder, or he will get fired. Maybe, he doesn’t have any motivation? — Йому варто працювати старанніше, інакше його звільнять. Може, у нього немає мотивації?
 • You ought to pay your taxes. Otherwise, you will go to jail. – Ти повинен платити податки. Інакше ти підеш до в’язниці.

Примітка: ought to однаковий за змістом з дієсловом should, однак є більш формальної і офіційною версією.

Для створення негативних пропозицій слід використовувати структуру ought not to (скорочена версія – oughtn’t to), однак цей дієслово вкрай рідко використовується в негативній формі.

Приклад:

 • We ought not to have eaten so much food. – Нам не коштувало є так багато їжі.

У питальних реченнях суб’єкт ставиться між і ought to, приклад:

 • Ought I to call the doctor? You seem to be ill. — Варто мені зателефонувати лікарю? Ти виглядаєш хворим.
 • We Ought to inform the Queen? — Чи варто нам ставити королеву до відома?

Примітка: питальні речення з ought to є вкрай формальними і не використовуються при звичайних розмовах.

Shall не настільки популярний в сучасній мові. Найчастіше він зустрічається у формальних бесідах або важливих документах. У більшості випадків shall використовується в питаннях для висловлення пропозицій і припущень.

Приклади:

 • Shall I bring pizza for the party? — Мені принести піцу на вечірку?
 • You look so tired. Shall I do something for you? — Ти виглядаєш такою втомленою. Мені що-небудь зробити для тебе?

Модальне дієслово Will

 • Модальне дієслово will використовується для розмов про майбутнє, зокрема про ті речі, які безсумнівно відбудуться.
  Приклади:
  • I will go to cinema tomorrow with my brother. We didn’t go out together for a long time. — Завтра я піду в кіно зі своїм братом. Ми давно з ним нікуди не виходили разом.
  • Sarah will be at the concert too. She is pretty. — Сара теж буде на концерті. Вона мила.
  • Emma and Olivia will work together. — Емма і Олівія будуть працювати разом.
 • Для скорочення після суб’єкта ставиться апостроф замість складу wi-.
  Приклад:
  • I’ll be there. I’ll be wearing a blue shirt. — Я буду там. На мені буде блакитна сорочка.
 • У простих питальних пропозиціях will ставиться в початок пропозиції.
  Приклад:
  • Will you go to school tomorrow? — Ти підеш завтра в школу?

Модальне дієслово To be to

Якщо модальне дієслово to be to використовується в першому й третьому особі, то він позначає намір вчинити дію. Якщо ж дієслово використовується в другому обличчі, то він позначає накладання зобов’язань.

Приклади:

 • I am to visit London next summer. I like this city. — Я збираюся відвідати Лондон наступного літа. Мені подобається це місто.
 • She is to get married on Friday. — Вона збирається одружитися в п’ятницю.
 • You are to get better results next time. — Ти повинен отримати хороші результати в наступний раз.

Модальне дієслово would використовується в питальний пропозиції для чемних прохань – у цьому випадків would несе таку ж функцію, що і will, проте є менш прямий проханням.

Приклади:

 • Would you give me my pills? — Не даси ти мені мої таблетки?
 • Would you like to dance with me? — Не хотіла б ти потанцювати зі мною?

Примітка: хоч в російському перекладі і є слово “не”, воно відсутнє в оригінальному реченні.

У зв’язці з if дієслово would може бути використаний для демонстрації можливості іншого результату тієї чи іншої ситуації, приклади:

 • If I was a bit older, I would have my own car. It would be awesome. — Якби я був старшим, у мене була своя машина. Це було б чудово.

Дієслово would може бути використаний для розмов про майбутнє в минулому – говорить дивиться в майбутнє з моменту з минулого, приклади:

 • When I was young, I thought that I would never smoke. — Коли я був молодшим, я думав, що ніколи не буду палити.

Досить часто вживається фраза “would like to”, що означає бажання зробити що-небудь, приклади:

 • I would like to have a dog, but I already have a cat. I don’t know what to do. — Я б хотів мати собаку, але у мене вже є кішка. Я не знаю що мені робити.

Примітка: для скорочення апотстроф замінює слово, крім останньої літери:

I would = i’d;

She would = She ‘ d.

Дієслово скорочується так само, як і дієслово had, тому пропозиції буде необхідно розуміти з контексту.

 • Дієслово used to застосовується для тих випадків, коли суб’єкт займався або робив що-небудь раніше, проте не робить це зараз.
  Приклад:
  • I used to have long hair, but now they are shorter. — Раніше у мене було довге волосся, але зараз вони коротше.
 • Необхідно зауважити, що дієслово used to пишеться тільки так. Якщо ж ми ставимо питання, то використовується did.
  Приклад:
  • Did you use to live in China? How was it? — Ти раніше жив в Китаї? І як воно?
 • Негативна форма виглядає наступним чином: didn’t use to.
  Приклад:
 • I didn’t use to own a car, but I will buy it next summer. — У мене ніколи не було машини, але я куплю її наступним літом.
 • Хоч в російському перекладі і є слово ніколи в оригінальному реченні воно відсутнє.
 • Форма be used to + verb використовується, щоб показати, що співрозмовник до чого звик.
  Приклади:
  • I’m used to waking up early. — Я звик вставати рано.
  • He’s used to being a winner – Він звик бути переможцем.
 • Форма get used to + verb означає звикнути.
  Приклади:
 • Don’t worry, very soon you will get used to waking up early. — Не турбуйся, дуже скоро ти звикнеш прокидатися рано.

 • Дієслово need може бути як модальним, так і звичайним. У звичайній формі він переводиться як потребувати.
  Приклад:
  • People need water to survive. – Людям потрібна вода, щоб вижити.
  • I need more money to buy a house. – Мені потрібно більше грошей, щоб купити будинок.
 • Need в якості модального дієслова виражає відсутність необхідності чи потреби, і використовується тільки в негативних і питальних реченнях. За ним завжди слід інфінітив без частки to.
  Приклад:
  • You need not worry, everything is alright. – Тобі не потрібно турбуватися, все в порядку.
  • Need you be so loud? Please, don’t make so much noise. — Тобі обов’язково бути таким гучним? Будь ласка, не шуми.

Потрібно відзначити, що need використовується в якості модального дієслова у питальних пропозиціях виключно формальної мови.

 • Дієслово dare перекладається, як наважитися, і може бути як модальним, так і звичайним дієсловом. В якості модального дієслова, dare використовується тільки в питальних і заперечних реченнях. За ним завжди слід інфінітив без частки to.
  Приклад:
  • How dare you say this? I love him. — Як ти смієш таке говорити? Я люблю його.
  • I dare not criticize the government. – Я не смію критикувати уряд.
 • Dare в якості звичайного дієслова може використовуватися у всіх типах речень. Після нього інфінітив може ставитися як з частицой to, так і без неї.

  Відмінність звичайного дієслова dare від модального дієслова dare в тому, що звичайний дієслово змінюється по обличчю (шляхом добвления закінчення “s”) і часу.
  Приклад:
  • Who dares (to) shout at me? — У кого вистачає сміливості на мене кричати?
  • He wouldn’t have dared (to) do this. – Він би не наважився це зробити.
 • Після висловлення don’t you dare.. завжди ставиться інфінітив без частки to.
 • Приклад:
 • Don’t you dare interrupt me. It’s really important conversation for me. – Не смій мене перебивати. Це по-справжньому важливий розмова для мене.
 • Дієслово let використовується у випадках, коли необхідно висловити дозвіл/дозвіл що-небудь зробити, а також в якості спонукання до певної дії. При використанні let в якості модального дієслова, після нього завжди ставиться інфінітив без частки to.
  Приклад:
  • Let me read this book. It seems to be interesting. – Дозволь мені прочитати цю книгу. Вона виглядає цікавою.
  • Let’s go to the cinema. There will be shown a new movie tonight. – Давайте підемо в кінотеатр. Цієї ночі там буде показаний новий фільм.
 • Let в якості звичайного дієслова змінюється, може мінятися шляхом додавання закінчення “s” у третій особі однини.
  Приклад:
  • He lets me use his car, but I will soon have my own one. – Він дає мені користуватися своєю машиною, але скоро у мене з’явиться своя.

Примітка: не варто плутати lets і let’s (let us). Остання форма завжди використовується як спонукання до дії.

Додаткові випадки вживання модальних дієслів

Непряма мова

 • Дієслова should, ought to, would, could, used to let не змінюють своєї форми:
  Приклади:
  • “You should sleep more”, doctor said. = Doctor said that you should sleep more.
  • “I couldn’t do anythig’, he said. It wasn’t his fault. = He said that he couldn’t do anything.
 • Дієслово can переходить в дієслово could.
  Приклад:
  • She said, “I can’t run anymore” = She said that she couldn’t run anymore.
 • Дієслово will стає дієсловом wouldn’t.
  Приклад:
  • “Chris will do this”, she said. = She said that Chris would do this.
 • Дієслово shall переходить в дієслово could або should.
  Приклад:
  • Michael asked “When shall we come?” = Michael asked when they could/should come.
 • Модальні дієслова: правило в англійській мові та таблиця, приклади і вправиДієслово must перетворюється в дієслово had to.
  Приклад:
 • “I must train harder”, he said. = He said that he had to train harder.
 • Mustn’t не змінює своєї форми:
  • “You mustn’t do this”, Andrew said. = Andrew said that I mustn’t do this.
 • Дієслово have to стає дієсловом had to.
  Приклад:
  • “I have to find new job”, I said. = I said that I had to find a new job.
 • Дієслова to be to і be allowed to переходять в was/were to і was/were allowed to.
  Приклад:
  • “You are not allowed to be here”, officer said. = Officer said that I wasn’t allowed to be there.
 • Дієслово may переходить в дієслово might.
  Приклад:
  • “We may go to Great Britain next month”, she said. = She said that they might go to Great Britain next summer.
 • Дієслово need переходить в needed.
  Приклад:
  • “You need be a bit smarter”, she said. = She said that I needed to be smarter.

Використання з перфектним инфинитивом

Модальні дієслова, за якими йде перфектний інфінітив, також не змінюють свою форму.

Приклад:

 • “He should have done this project on his own”, I said. = I said that he should have done his project on his own.

Зворот To be supposed to

Зворот to be supposed to використовується як заміна дієслів must і have to.

Приклади:

 • I must do my work. = I am supposed to do my work. — Я повинен робити свою роботу.
 • My present had to be a surprise. = My present was supposed to be a surprise. — Мій подарунок повинен був бути сюрпризом.

Також використовується при очікуванні чого-небудь, приклад:

 • They are supposed to come tomorrow. — Вони повинні приїхати завтра.

Оборот Had better

Оборот had better перекладається як “варто”.

Приклади з використанням короткої форми:

 • You’d better not leave her now. — Тобі не варто залишати її зараз.
 • I’d better start doing my project as soon as possible. — Мені варто почати робити проект як можна швидше.
 • She ‘ d better not spend so much time on her work. — Їй не варто витрачати стільки часу на роботу.

Примітка: необхідно зауважити, що дієслово після обороту йде в невизначеній формі і без to.

Пасивний заставу та модальні дієслова

В англійській мові існує два типи пропозицій, різниця між якими стає очевидною при їх порівнянні: це активний і пасивний застави.

Активний заставу – це тип пропозиції в якому суб’єкт робить дію над об’єктом, наприклад:

 • John eats an apple. – Джон їсть яблуко. В даному реченні, Джон – це суб’єкт, який здійснює дію над яблуком, яке є в даному випадку об’єктом.

Пасивний заставу – це тип пропозиції, в якому діюча особа або остутствует, або відсунуто на другий план. Такі пропозиції використовуються, коли потрібно показати дію, скоєне над об’єктом, а суб’єкт який здійснює це дія не важливий.

Наприклад:

 • The house is built. – Будинок будується. В цьому реченні є об’єкт – будинок, і дія яке над ним вчиняється – будинок будується. Дійової особи в даному реченні немає.

Утворення пасивного застави:

Пасивний стан утворюється за допомогою наступної конструкції:

Об’єкт + To Be + Дієслово у формі 3.

В пасивному заставі to be змінюється в залежності від особи, числа і часу.

Приклади з модальними дієсловами:

 • Houses can be built. – Будинки можуть бути побудовані.
 • The cat should be fed with meat. – Кішка повинна бути нагодована м’ясом.
 • Walls must have been painted by John. – Стіни повинні бути пофарбовані Джоном.

Важливо зазначити, що пасивний стан утворюється не у всіх часах англійської мови.

Нижче наведена таблиця, що ілюструє утворення пасивного застави у тих часах, де він можливий. Жирним шрифтом виділено форма to be + дієслово у формі 3.

ЧасАктивний заставуПасивний заставу
Present SimpleTom builds a house. — Тому будує будинок (взагалі).A house is built. — Будинок будується (взагалі).
Present ContinuosTom is building a house. — Тому будує будинок (прямо зараз).A house is being built. — Будинок будується (прямо зараз).
Present PerfectTom has built a house. — Тому побудував будинок.A house has been built. — Будинок побудований.
Past SimpleI sold a book. — Я продав книгу.A book was sold. — Книга була продана.
Past ContinuousI was selling a book. — Я продавав книгу.A book was being sold. — Книга продавалася.
Past PerfectI had sold a book. — Я вже продав книгу (до якогось моменту в минулому).A book had been sold. — Книга вже була продана (до якогось моменту в минулому).
Future SimpleI will paint the walls. — Я покрашу стіни.The walls will be painted. — Стіни будуть пофарбовані.
Future PerfectI will have the painted walls. — Я вже покрашу стіни (до якогось моменту в майбутньому).The walls will have been painted. — Стіни вже будуть пофарбовані (до якогось моменту в майбутньому).

Вправа

Кілька питань з граматики Modal Verbs:

 • Модальні дієслова: правило в англійській мові та таблиця, приклади і вправиЯкі три відмінні особливості модальних дієслів?
 • Які модальні дієслова не змінюють своєї форми при переході в непряму мова? А які змінюють?
 • У яких випадках слід використовувати форму “had better to”?
 • Скільки значень має дієслово need?
 • Складіть три речення з участю дієслова used to.
 • У чому відмінності дієслова would від дієслова will?
 • У чому відмінності дієслова could від дієслова can?
 • Як перекладається дієслово ought to?
 • Де допущена помилка в наступних реченнях?
  • She told me that she can’t help me with my painting.
  • I should to finish essay writing as soon as possible.
  • He must to work more.
  • He has broken his arm and that’s why he cannots come to the exam.

Висновок

З першого погляду тема модальних дієслів може здатися складною і заплутаною для початківців, проте з практикою у вас почне з’являтися все більш ясне розуміння особливостей кожного з дієслів.

Хоч деякі дієслова можуть мати схожу значення, для носія мови різниця в них досить істотна, а тому слід виконувати якомога більше вправ з модальними дієсловами, щоб знати граматичні правила їх вживання.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь