Минулий час в англійській мові: вчимося сприймати минуле по-англійськи

Зміст статті

 • 1 Багатогранне англійське минуле
  • 1.1 Просте (Past Simple)
  • 1.2 Тривало (Past Continuous)
  • 1.3 Вчинене (Past Perfect)
  • 1.4 Абсолютно-тривало (Past Perfect Continuous)
 • 2 Минулий час в англійській мові – зведена таблиця з обставинами-підказками
 • 3 Інші статті по темі
 • 4 Схожі та рекомендовані статті

У побуті ми говоримо про минулі події набагато частіше, ніж про справжні або майбутні дії. Щоб розповісти про свої досягнення або цікавих випадках з життя іноземній співрозмовника, необхідно добре знати минулий час в англійській мові. А воно таїть у собі багато цікавих і часом важко зрозумілих для російськомовного людини відкриттів. Розберемо їх, спробуємо вловити логіку англійської граматики і засвоїти правила створення минулого часу.

Багатогранне англійське минуле

У бесіді російською для того, щоб розповісти про дії, здійснені у минулому, використовуються дієслова в минулому часі. Так само і в англійській. Але, якщо для нас існує лише одна форма, то англійці зуміли виділити в минулому чотири категорії. Навчимося так само ретельно аналізувати зроблені дії, розібравши види минулого часу, можливі в англійській мові.

Просте (Past Simple)

Найбільш узагальнена категорія минулого. До неї відносяться факти, дії, події, скоєні колись давно, рік/місяць/тиждень тому, а також вчора і позавчора. Але, все це за умови, що ми говоримо про поодинокі або періодичних випадках, не пов’язаних з іншими подіями і моментом часу. Також вживання простого минулого характерно для опису одночасних дій і передачі фактичних подій.

Ствердна конструкція в паст сімпл створюється другою формою дієслова. Зазначимо, що для пропозицій з to be і have в минулому часі існує дві форми: were/have – мн.год., was/has – од. ч.

 • I watched the 34 episode of the Untouchables yesterday – Я дивився 34 серію «Недоторканних» вчора.
 • She spent all her money on purchases and payments last week – минулого тижня вона витратила всі свої гроші на оплату покупок і платежів.
 • We were at home and our son was at school – Ми були вдома, а наш син був у школі.

Питальні та заперечні фрази вимагають додавання допоміжного дієслова did. У питаннях він ставиться в початок пропозиції, а в запереченнях отримує місце відразу за підметом, утворюючи форму did not = didn’t. Зверніть увагу, що в даних випадках основне присудок стоїть у першій формі дієслова, тобто має вигляд інфінітива.

 • Did they sell the flat? – Вони продали квартиру?
 • My friends didn‘t go to the concert – Мої друзі не ходили на концерт.

Це найпростіша для російського сприйняття категорія часу, оскільки можна провести аналогію з нашою мовою. Далі вивчимо більш специфічні випадки.

Тривало (Past Continuous)

Як випливає з назви, дана група часів описує процеси подій, протікаючих в певний момент. Мовця важливо висловити не тільки вчинення дії, але і проміжок часу, в який відбувалося його виконання. Не обов’язково покажчиком часу повинні бути слова: в цій якості можуть використовуватися і цілі речення. В такому разі ми робимо акцент на тому, що одна подія сталося, а інше ще перебувала у процесі.

Читайте також:
Підрядні уступительные спілки в англійській мові

Тривалі часи в англійській мові утворюються за допомогою дієслова to be та першої форми причастя (на –ing). Для складання питань такі складові сказуемые поділяються на: to be переходить в початок пропозиції, за ним слід підмет, а причастя залишається на третьому місці. У запереченні зберігається ствердну порядок слів, лише to be додається частка not.

 • My sister was playing tennis when I called her – Моя сестра грала в теніс в той момент, коли я подзвонив їй.
 • Were they writing their work all the day? – Вони писали свою роботу цілий день?
 • I wasn‘t skating in the park at 5 o’clock yesterday – Я не катався в парку вчора в 5 годин.

Продовжене минулий час в англійській мові також вживається для додання емоційного забарвлення при розмові про які-небудь шкідливі звички, негативні, дратівливих діях, які відбуваються постійно.

 • They are constantly chewing something! – Вони постійно щось жують!

Необхідно відзначити, що деякі дієслова англійської мови ніколи не вживаються в подовженому часу. До них відносяться:

 • afford,
 • згоден,
 • arrange,
 • decide,
 • deserve,
 • fail,
 • forget,
 • hope,
 • learn,
 • manage
 • offer,
 • plan,
 • mean,
 • promise,
 • refuse,
 • tend,
 • threaten

Це дієслова винятку, наступний після них дієслово не може вживатися в инговой формі. Список таких дієслів необхідно знати напам’ять.

Паст сімпл і паст континиус англійці використовують у розмовах набагато частіше, ніж решта категорії. Однак, перфектные комбінації не рідко зустрічаються в письмовій мові, тому їх конструкції теж треба знати.

Досконале (Past Perfect)

Цей граматичний вигляд відповідає за опис завершеності дій. Традиційно вважається найбільш складним для розуміння, оскільки його можна сплутати з більш простими формами минулого. Спробуємо навчитися відокремлювати його від інших, розглянувши теорію і приклади речень.

Досконале час використовують для вказівки на завершені дії. Ми, звичайно, можемо висловити минуле і в простому минулому англійською мовою, проте між цими способами існує ключова різниця. У простому часу виражається одночасність або кількох дій, або регулярні дії, або одиночна подія. Тобто в даних випадках, важливий сам факт того, що сталося. Якщо ж необхідно встановити його зв’язок з іншими подіями або конкретним моментом часу, необхідно використовувати перфект. Пам’ятаємо, що з конкретним часом також вживається континиус, але він показує процес, а не закінчена дія!

Читайте також:
Іменники в англійській мові або про знаменну цікаво!

Отже, перфектна конструкція дозволяє відтворити послідовність подій, встановити зв’язок між діями, так як perfect означає те, що завершилося першим. Друга дія, якщо воно було закінчено, ставиться в Past Simple, а якщо воно знаходилося в процесі, отримує Past Continuous. Тому перфектное минулий час в англійській мові, як правило, частіше зустрічається у непрямій промови і складнопідрядних реченнях, але іноді його вживання обґрунтовано і у простих реченнях із зазначенням часового періоду.

Для складання присудка в паст перфект необхідно скористатися допоміжним had і причастям II. Причастя завжди залишається незмінним, а had в питаннях виходить вперед і в запереченнях отримує частинку not.

 • She wondered how long we had worked at the factory – Вона цікавилася тим, як довго ми працювали на цій фабриці.
 • Jack hadn‘t repaired my computer by 3 o’clock – Джек не відремонтував мій комп’ютер до трьох годин.
 • Had you written this song before you became a famous person? – Ви записали цю пісню до того, як ви стали знаменитої особистістю?
 • She had read all magazines and was speaking on the phone – Вона прочитала всі журнали, і потім базікала по телефону.

Призначення перфекта ми розібрали, залишилося розглянути останнє комбіноване час, який використовується в англійській мові.

Абсолютно-тривало (Past Perfect Continuous)

Дані конструкції використовуються для опису процесів, що відбувалися дій. Чим тоді вони відрізняються від Past Continuous? Тим, що, як це не парадоксально звучить, вказують на близькі до завершення події. Постараємося розібратися в цій плутанині.

Комбінації з перфектним континиусом виражають те, що деяка дія, розпочате до зазначеного моменту або настання наступних подій, все ще тривало, коли настав певний момент часу або сталося наступне подія. Але, на відміну від Паст континиуса, в даних ситуаціях дію не просто відбувається, а наближається до завершення. По-російськи ми б перевели продовжені перфектные пропозиції в минулому часі як, наприклад, «я дописував лист, коли…», а простий континиус, як «я писав лист, коли…». Використання Perfect Continuous також характерно для опису нещодавно завершених дій, якщо особа виражений їх результат.

Освіта конструкції залежить від кількох елементів: дієслова had, третьої форми to be та дієприкметника I. Для питальних речень had виноситься вперед і для негативних not додається.

 • Had Nick Croud been writing this novel for a 2 year when he decided to publish the first chapter of the book? – Нік Крауд писав цей роман уже два роки, коли він вирішив опублікувати першу главу книги?
 • She hadn‘t been cooking dinner for 3 hours before I came – Вона не готувала обід протягом трьох годин, до того як я прийшла.
 • By the evening I was very tired. I had been playing tennis all day – До вечора я був дуже втомленим. Я весь день грав у теніс.
Читайте також:
Переклад Jingle Bells - знаменита різдвяна пісня

Зазначимо, що Perfect Continuous вживається рідко, і по більшій частині в письмовому вигляді.

Минулий час в англійській мові – зведена таблиця з обставинами-підказками

Ми завершили освоєння матеріалу і дізналися, що англійська мова виражає минулий час декількома способами. Для швидкого запам’ятовування і правильного виконання практичних вправ, складемо для себе табличку-шпаргалку. Зауважте, що англійські минулі часи часто сусідять з конкретними обставинами. Скористаємося і цією підказкою.

Past TensesКатегорія+?ОбставиниSimple

Регулярні, поодинокі дії; одночасність подійПідмет + друга форма дієслова

She wrote the letter.

Вона написала лист.Did + подлеж. + інфінітив

Did you read this newspaper?

Ти читав цю газету?Подлеж.+did not(didn’t) + інфінітив

We didn’t spend money.

Ми не витрачали гроші.last day /week /month/year;

ago, yesterday, those times, the day before…Continuous

Процес дійПодлж.+ to be + заподія. I

I was walking in the park at 3 o’clock yesterday.

Вчора о 3 годині дня я прогулювався по парку.To be + подлеж. + заподія. I

Was he driving to the office when you called him?

Він їхав в офіс, коли ти дзвонила йому?Подлеж. + to be not + заподія. I

They weren’t singing at that time.

Вони не співали в той час.now, at …o’clock; all the time, constantly, at the moment, that timePerfect

Завершені події, черговість діїПодлж.+ had + заподія. II

She had already gone to the party, when Bob came home.

Вона вже пішла на вечірку, коли Боб прийшов додому.Had + подлеж. + заподія. II

Had cat jumped into the window before you called it?

Кішка стрибнула у вікно до того, як ти її покликав?Подлеж. + had not + заподія. II

He hadn’t cleaned the flat by 5 o’clock.

Він не прибрав у квартирі до 5 годин.for by, already, until, before, yet,

scarcely…when, as soon asPerfect Continuous

Процес вкритий в минулому подій; причина поточного результату.Подлж.+ had + been + заподія. II

He couldn’t get up early because he had been working all night.

Він не міг прокинутися рано, тому що він працював всю ніч.Had + подлеж + been + заподія. II

She Had already been cooking supper for 30 minutes, when guests arrived?

Вона готувала вечерю вже 30 хвилин, коли прийшли гості?Подлж.+ had not + been + заподія. II

I hadn’t been watching TV for 5 hours, when you came!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар