Корисні вправи на приводи місця і часу в англійській мові – Вивчення англійської мови

Причини того (Prepositions) в англійській мові близькі до приводами в російській. Вони не є самостійними частинами мови (дієслова, іменники) і використовуються для позначення зв’язку між двома словами. Всі приводи в англійському діляться на чотири групи: прості, похідні, складні і складені або фразові.

Нижче буде наведено список найпоширеніших приводів, а також їх транскрипція і найбільш часті значення.

Причини того в англійській мові

простіприйменники

привідтранскрипціяПереклад
about[əbaʊt]про, про; приблизно, близько;
above[əbʌv]над, вище; більше;
across[əkrɒs]через, крізь;
after[Ɑːftə]після; за, позаду;
against[əgɛnst]проти; в;
along[əlɒŋ]по, уздовж;
among[əmʌŋ]серед;
around[əraʊnd]навколо, кругом;
as[æz]як, як;
at[æt]в; на, у;
before[bɪfɔː]перед, до;
behind[bɪhaɪnd]за, позаду;
below[bɪləʊ]під, нижче;
beneath[bɪniːθ]під;
besides[bɪsaɪdz]Крім того;
between[bɪtwiːn]між;
beyond[bɪjɒnd]за межами, поза;
but[bʌt]але, крім;
by[baɪ]у, близько; від;
despite[dɪspaɪt]незважаючи на, всупереч;
down[daʊn]вниз, уздовж, нижче;
except[ɪksɛpt]за винятком;
for[fɔː]на, в, за; протягом, на протязі;
from[frɒm]з, від;
in[ɪn]в, у, на, за; протягом;
inside[ɪnsaɪd]всередині;
into[Ɪntuː]в на;
like[laɪk]так як, подібно;
near[nɪə]біля, поблизу від;
next[nɛkst]поруч;
of[ɒv]про, від, з;
off[ɒf]с, від;
on[ɒn]на, у; після;
onto[ônto͞o]в на;
out[aʊt]з;
outside[ˌAʊtsaɪd]зовні, поза;
over[Əʊvə]через, за; понад, більше;
since[sɪns]с / після (моментів часу в минулому);
than[ðæn]ніж;
through[θruː]крізь, через;
to[tuː]до, до, в, на;
towards[təwɔːdz]до, по відношенню до;
under[Ʌndə]під;
underneath[ˌɅndəniːθ]під;
unlike[ʌnlaɪk]на відміну від;
until[əntɪl]доти поки;
up[ʌp]вгору;
versus (скорочено “vs.”)[Vɜːsəs]проти;
with[wɪð]с;
without[wɪðaʊt]без;

похідні прийменники

привідтранскрипціяПереклад
concerning[kənsɜːnɪŋ]щодо;
considering[kənsɪdərɪŋ]враховуючи;
depending[dɪpɛndɪŋ]залежно від;
during[Djʊərɪŋ]під час, протягом;
excluding[ɪkskluːdɪŋ]за винятком, виключаючи;
following[Fɒləʊɪŋ]слідом за;
including[ɪnkluːdɪŋ]включаючи;
regarding[rɪgɑːdɪŋ]щодо, щодо;
Читайте також:
Тема THE INTERNET англійською мовою з перекладом

складні прийменники

Таблиця з прикладами таких прийменників:

привідтранскрипціяПереклад
alongside[əlɒŋsaɪd]близько, поруч;
within[wɪðɪn]всередині, в межах; в (про термін);
outside[ˌAʊtsaɪd]поза, за межами;
upon[əpɒn]на, у;
throughout[θru (ː) aʊt]через; по всій площі / довжині / протяжності;

складові приводи

привідтранскрипціяПереклад
according to[əkɔːdɪŋ tʊ]згідно;
apart from[əpɑːt frɒm]незважаючи на; окремо від;
as far as[əz fɑːr æz]до; наскільки;
as for[əz fɔː]що стосується; що до;
aside from[əsaɪd frɒm]крім;
as well as[əz wɛl æz]так само як і; крім;
because of[bɪkəz ɒv]через, через;
due to[djuː tʊ]в силу, завдяки;
except for[ɪksɛpt fɔː]за винятком, крім;
for the sake of[fə ðə seɪk ɒv]заради;
in addition to[ɪn ədɪʃ (ə) n tʊ]на додаток до;
in case of[ɪn keɪs ɒv]в разі;
in front of[ɪn frʌnt ɒv]навпаки, попереду;
in the middle of[ɪn ðə mɪdl ɒv]посередині, в середині;
instead of[ɪnstɛd ɒv]замість;
next to[nɛkst tʊ]навпаки, поряд з;
opposite to[Ɒpəzɪt tʊ]проти;
out of[aʊt ɒv]з; зовні, за межами;
outside of[ˌAʊtsaɪd ɒv]поза;
thanks to[θæŋks tʊ]завдяки;
up to[ʌp tʊ]аж до;

Причини того місця в англійській мові – вправи

Наведені нижче вправи допоможуть вам вивчити вживання прийменників місця, а також потренуватися у використанні прийменників, які часто плутають між собою. Такі приводи об’єднані в групи, яким присвячені вправи 1, 2 і 3.

Вправа 1

Впишіть в місцях пропуску необхідні приводи:

 1. Do you know who was the first man to travel ___ the world? (Ти знаєш що був першою людиною, яка вчинила подорож навколо світу?)
 2. I eat every day ___ going to school and ___ coming back from it. (Кожен день я їм до того, як піти в школу, і після того, як повертаюся назад.)
 3. Stay ___ and do not go anywhere ___ me. (Стій зовні і нікуди не йди без мене.)
 4. ___ a long journey they decided to stay ___ the town. (Після довгої подорожі вони вирішили зупинитися поблизу від міста.)
 5. ___, there is a traitor ___ us. (Крім того, серед нас є зрадник.)
 6. ___ him, I was listening to you ___ our last meeting. (На відміну від нього, я слухав тебе в нашу останню зустріч.)
 7. ___ me, I could deal with it ___ a week. (Що до мене, я можу розібратися з цим в межах тижня.)
 8. I included everything ___ matches as I would rather take a lighter ___ them. (Я включив все, за винятком сірників, так як я б краще взяв замість них запальничку.)
 9. Have you looked for your keys __ your pockets or __ the shelf? (Ти шукав ключі в своїх кишенях або на полиці?)
 10. It’s warm ___, ___ I know. (Всередині тепло, наскільки я знаю.)
Читайте також:
Як і для чого вивчати англійську мову з нуля самостійно і безкоштовно?

Вправа 2

Виберіть правильний прийменник з in, at, on, to, above, below або through:

 1. We had to go ___ the snow as it was falling unceasingly from the dark skies ___ us. (Нам потрібно було пробиратися через сніг, поки він безперервно падав з темного неба над нами.)
 2. Is not it interesting to see who lives ___ your feet? (Хіба не цікаво побачити хто живе у тебе під ногами?)
 3. I would like you to call me __ my phone. (Я б хотіла, щоб ви подзвонили мені на телефон.)
 4. The party is __ Tuesday __ my house. (Вечірка буде у вівторок у мене вдома.)
 5. I’ll give this present __ my sister after wrapping it __ a patterned paper only. (Я віддам цей подарунок своїй сестрі тільки після того, як оберну його в мереживну папір.)

Вправа 3

Виберіть потрібний привід з towards, into, from, to, onto, across:

 1. I saw her going ___ our garden __ the river. (Я бачив, як вона йшла через наш сад до річки.)
 2. Please, face ___ the camera. (Будь ласка, поверніться до камери.)
 3. If you go __ the forest without us, you will not be able to find the way back ___ it alone. (Якщо підеш в ліс без нас, то не зможеш один знайти зворотну дорогу звідти.)
 4. Stepping ___ a thin ice covering a pool is funny. (Наступати на тонкий лід, який покриває калюжі, весело.)
 5. You have to look ___ this carefully. (Тобі потрібно уважно подивитися в це.)

Відповіді до вправ

Відповідь на вправу 1:

1) around;

2) before / after;

3) outside / without;

4) after / near;

Читайте також:
Супровідний лист англійською мовою для відправлення резюме

5) besides / among;

6) unlike / during;

7) as for / within;

8) except for / instead of;

9) in / on;

10) inside / as far as.

Вправа 2:

1) through / above;

2) below;

3) on;

4) on / at;

5) to / in.

Вправа 3:

1) across / to;

2) towards;

3) to / from;

4) onto;

5) into.

Вправа на приводи часу

Вставте відповідні прийменники часу в пропозицію замість пропусків:

 1. I can complete this task __ three days. (Я можу виконати це завдання за три дні.)
 2. We should hurry if we want to buy some food in this store , it’s open ___ 11 pm. (Потрібно поспішати, якщо ми хочемо купити їжі в цьому магазині, він відкритий до 11 години вечора.)
 3. I could throw a party ___ the weekend when my parents are away, but ___ that I have to ask my sister to leave us alone . (Я можу влаштувати вечірку під час вихідних поки батьків не буде, але перед цим потрібно попросити мою сестру залишити нас одних.)
 4. I was there __ 8 am, but it’s only open ___ 9 so I had to wait. (Я була там в 8 ранку, але воно відкривається тільки з 9-ї, так що мені довелося почекати.)
 5. She has been living here ___ 2015 року, which means that she’s renting this flat __ four years. (Вона живе тут з 2015-ого, що означає що вона орендує цю квартиру на протязі чотирьох років.)

Відповіді до вправи на приводи часу

1) in;

2) until;

3) during / before;

4) by / from;

5) since / for.

висновок

Вивчаючи тему прийменників в англійській мові, варто пам’ятати про те, що часто вони входять до складу стійких виразів і словосполучень. Також більшість прийменників в граматиці, особливо прості, мають кілька значень. Найефективніший спосіб запам’ятати їх все і застосовувати знання в мові – практика (виконання вправ онлайн, читання і переклад текстів, використання прийменників у мовленні).

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь