Кліше для Есе з англійської ЄДІ — план, загальні фрази, ввідні слова

Вимоги до знання іноземної мови висувають на факультетах багатьох престижних Вузів, тому все більше число випускників обирає для здачі ЄДІ з англійської. Іспит складається з декількох частин, і найбільше труднощів викликає заключний розділ – написання твору. Так що сьогодні в статті допоможемо випускникам і дамо поради, як справлятися з написанням текстової частини іспиту. У матеріалі покажемо план роботи, наведемо для складання есе з англійської (ЄДІ) кліше і розповімо хитрощі по набору потрібного обсягу слів. Приєднуйтесь до читання, якщо хочете серйозно підготуватися і показати на іспиті максимум своїх здібностей.

Що собою представляють для есе з англійської на ЄДІ кліше

Почнемо з короткого відступу, яке допоможе нам скласти чітке уявлення про тему статті. Отже, що власне таке мовні кліше для есе англійською? Для відповіді на це питання порівняємо іспити з російської та іноземної мов.

Дивіться, ЄДІ з російської мови також завершується обов’язкової письмової частиною. Різниця лише в тому, що вона пишеться на основі великого авторського тексту. При цьому учням треба озвучити проблематику наведеного тексту, висловити свою думку з цього приводу і підкріпити свою позицію аргументами. Так от педагоги, вже знаючи всі критерії оцінки такого есе, протягом року навчають школярів правильно висловлювати свої думки. Так, для розкриття кожного пункту учням пропонують скористатися стандартними фразами, типу:

  • Я згоден/не згоден з автором…;
  • Ця проблема дуже актуальна в наші дні, тому що…;
  • В якості прикладу можна навести…;
  • Цей текст спонукає задуматися про….

Подібні вирази допомагають легко сформулювати думку, грамотно зв’язати всі пункти в один текст і набрати потрібний обсяг виробництва.

Ми теж пропонуємо використовувати ці прийоми, але вже при складанні есе для державного іспиту з англійської мови. Чому ні? Тим більше що така методика значно спрощує написання іспиту, і збільшує шанси на успішну здачу. І всього-то треба вивчити мовні кліше для есе з англійської мови, тобто запам’ятати такі ж стандартні фрази і вирази, властиві тільки мові британців. Хочете легко писати твори по-англійськи? Випробуйте цю методику!

План есе для ЄДІ з англійської мови 2020

Отже, ми розібралися, яку роль відіграють мовні кліше для написання англійської мови, і настав час перейти від теорії до практики. Зараз розглянемо популярні фрази та вирази для складання тексту, але зробимо це систематизовано. Будь приклад есе з англійської на ЄДІ складено за стандартним планом, який ми вивчимо одночасно з мовними кліше. Таким чином, до кінця заняття у нас складеться повне розуміння структури та змісту англійської твори для державного екзамену.

Введення

Як і у випадку з російськими прикладами, есе з англійської мови ЄДІ вимагає починати зі вступного слова. Для виконання письмової частини іспиту учням на вибір надають 2 тези: відповідно розкриття обраного затвердження та є тема твору. У вступній частині тексту від учнів вимагається лише трохи переформулювати вихідний теза своїми словами і поставити акцент на його значущості. Допоможуть це зробити вступні фрази для есе на ЄДІ з англійської.

Кліше для вступної частини
We live in a world in which …Ми живемо у світі, в якому…
Some people are convinced that…and others believe that…Частина людей переконана в … інші ж більше вірять в …
It is generally agreed today that …Сьогодні в суспільстві прийнято вважати, що…
Nowadays people are getting more and more concerned about…Сучасні люди все більше і більше переконуються в тому, що…
One issue that has caused lots of controversy over the years is…Одним з проблемних питань, що викликають в останні роки великі спори, вважається…
Many people think … but others do not agree.Багато людей думають, що… але частина суспільства з ними не згодна.
One very complex problem in modern world is…Однією з ключових проблем сучасного світу вважається…
For the great majority of people …Для більшості людей…
Nowadays many people face difficult decision when they…..В наші дні людям часто доводиться стикатися з важким вибором, коли вони…
But all the same, there are clear benefits and drawbacks to both opinions….Але в той же час, у кожної точки зору є свої позитивні і негативні сторони.
A common opinion is that…По загальноприйнятій думці передбачається, що …
Let us consider what the advantages and disadvantages of … are.Давайте розберемося в тому, які є плюси і мінуси …
I would like to express my opinion on this problem…Мені б хотілося висловити свій погляд на означену проблему…

Отже, для введення достатньо буде 2-3 розгорнутих пропозицій. При цьому регламент іспиту не допускає використання розмовної лексики та скорочених форм (i’ll, can’t, doesn’t тощо). Також недоречне вживання риторичних питань.

Ваша точка зору на проблему

Вступна частина підводить нас до наступного розділу формулюванні власної думки. Цей абзац шаблон для есе з англійської пропонує почати з допомогою наступних комбінацій.

Фрази для частини твору My opinion (Моя думка)
As far as I am concerned…Що стосується мене, то я вважаю…
In my opinion, …На мою думку, …
In my view/judgment …На мій погляд/на мою думку…
I believe that …Я вважаю, що…
My personal view is that…Моя особиста точка зору полягає в тому, що…
I also believe it would be a good idea to…Я також вважаю, що було б непогано…
It is true that …Це правда, що…
I completely agree with this statement…Я повністю згоден з цим твердженням…
It is a well-known fact that …Широко відомий факт, що…
In my experience…З мого досвіду…
It is undeniable that…Неможливо заперечувати, що…
Personally, I strongly object to this statement.Особисто я не підтримую таку позицію.
There is a great deal of truth in…Є велика частка правди в…
I would like to support my point of view with an example…Мені б хотілося підтвердити свою точку зору прикладом…

Аргументи «за»

У третьому абзаці есе на ЄДІ з англійської ми пишемо доводи, що підтверджують нашу точку зору. Це можуть бути життєві ситуації, логічні міркування, посилання на експертну думку або статистичні дані.

Зауважимо, що за затвердженим регламентом для екзаменаційного твору необхідно привести в підтримку своєї позиції не менше 2-3 аргументів. З одного боку, даний момент ускладнює складання тексту, зате з іншого, дозволяє широко застосовувати перерахування і вступні конструкції. Наприклад, ось які можна використовувати в цій частині есе з англійської мовні кліше для єдиного держіспиту (ЄДІ).

Висловлюємо причини своєї думки

(Reasons for my opinion)

For example/ for instance…Наприклад, в якості прикладу…
Let us start by considering the facts.Давайте почнемо з аналізу фактів.
To begin with, …Почати слід з …
One argument in support of …Один з аргументів на підтримку …
The first thing that needs to be said is …Насамперед потрібно сказати, що…
One should note here that …Насамперед зауважу, що…
Experts say that…Експерти стверджують, що…
Experts point out that…Експерти відзначають, що…
Experts are convinced that…Експерти переконані в…
According to some experts…На думку ряду експертів…
That is proof that…Доведено, що…
We cannot ignore the fact that …Ми не можемо проігнорувати той факт, що…
Another example is…Наступним прикладом є…
Another good thing about … is that … .Ще один позитивний момент прихований в тому, що…
Another positive aspect of …Ще одним плюсом цього…
The second reason for …Іншою причиною … стане…
It would be unfair not to mention that fact that …Не можна випускати з уваги той факт, що…
First of all/secondly/ thirdly/ finally…По-перше, по-друге, по-третє, висновок (нарешті)
Furthermore, one should not forget that …Крім того, не варто забувати про те, що..

Аргументи «проти»

Написання есе з англійської мови для ЄДІ 2020 припускає і обов’язкове зазначення протилежної точки зору. У цій частині слід поглянути на проблему з іншого боку і сформулювати можливі аргументи опонентів. Тут пропонуємо вдатися до наступних фраз і виразів для есе англійською.

Аргументи протилежної сторони

(Reasons for the opposing opinion)

One must admit that…Слід також визнати, що…
Others believe that…Інші вважають, що…
On the other hand, we can observe that …З іншого боку можна побачити, що…
Some people believe it’s better…Деякі люди вважають, що краще…
The most common argument against this is that …Найсильніший аргумент проти такої позиції це…
Another negative aspect of …Ще один мінус цього…
It is often said that …Часто кажуть, що…
On the other hand, …З іншого боку, …
From these facts, one may conclude that …Виходячи з цих фактів, ми можемо укласти, що…
Nevertheless, one should accept that …Тим не менш, слід погодитися з тим, що…
However, I also agree that …Однак, я згоден, що…

Особисте пояснення

Мало привести в есе з англійської приклади «за» і «проти», треба чітко обгрунтувати, чому аргументи «проти» для вас непереконливі. Як писати цю частину есе з англійської? На це питання також пропонує англійську мову використовувати в творі ЄДІ мовні кліше. Розглянемо приклади.

Причини незгоди з протилежною думкою

(Why I don’t agree with the opposing opinion)

I don’t support the idea of…Я не підтримую думку про…
I disagree with this position because…Я не погоджуюся з такою позицією, оскільки…
Let us consider this problem from another angle…Давайте розглянемо цю проблему з іншого боку…
I believe that most people realize that…Я думаю, що багато людей усвідомлюють, що…
I do not completely agree with this position because…Я повністю погоджуся з цією позицією, тому що…
I am afraid I cannot agree with the opinion that…Я боюся, я не можу погодитися з думкою про те, що…
There would seem to be clear pros and cons to both options…Для обох випадків очевидні і переваги, і недоліки…
But personally, I include more to the opinion of…Але особисто я більше схиляюся до думки…
Despite my respect for the opinion that…, I cannot share it because…Незважаючи на мою повагу до подібної точки зору…я все ж не можу розділити це судження, оскільки…
There is a simple reason for this…Для цього є проста причина…
If on the one hand it can be said that … the same is not true for …І якщо про одній стороні можна сказати, що…то до іншої це вже не відноситься…
The problem with this is that…Вся проблема тут полягає в тому, що…

Ось вже з допомогою кліше у нас і вийшло майже готове есе для іспиту ЄДІ з англійської мови. Залишилося тільки грамотно оформити кінцівку, яку зараз і займемося.

Висновок

І завершується наш шаблон твори для ЄДІ з англійської мови коротким підсумком усього вище сказаного. Це означає, що необхідно підвести головну думку свого есе до логічного кінця. По суті, в заключному абзаці ми знову висловлюємо свою думку, тільки з трохи зміненою формулюванням. Наприклад, випускникам минулих років допомагали красиво завершити есе з англійської мови приклади фраз і виразів, наведених у таблиці нижче.

Мовні кліше для завершення виробництва (Conclusion)
In conclusion, I would like to stress that…У висновку мені б хотілося зробити акцент на тому, що…
To sum up…Підсумовуючи, підсумовуючи
Summary In, I believe that…Підводячи підсумок, я вважаю, що…
Taking into consideration all mentioned above…Беручи до уваги всю викладену вище інформацію…
In conclusion, I can say that…На завершення, я можу сказати…
All in all, I believe that…Як би там не було, я вірю, що…
To draw the conclusion, it should be observed that…Підводячи підсумки, слід зазначити, що…
The arguments I have presented… would indicate that …Перераховані мною докази вказують на те, що…
All in all, I still strongly believe that…Так чи інакше, я твердо переконаний в тому, що…
From these arguments one could conclude that…Виходячи з представлених доводів, можна зробити висновок, що…
So it’s up to you to decide whether…or not…Так що кожен сам вирішує для себе … чи ні….

Ось такий у нас вийшов шаблон з написання есе. Погодьтеся, з мовними кліше твір на ЄДІ з англійської мови пишеться набагато легше. Залишається тільки до іспиту вибрати вподобані фрази і завчити їх напам’ять. Але це теж не так вже й складно, оскільки до дня здачі школярам ще не раз доведеться випробовувати свої сили в написанні пробних та тренувальних есе. Головне, щоб шаблон підготовки завжди був під рукою, тому радимо роздрукувати всі наведені вище таблиці.

Невеликі хитрощі по набору потрібного обсягу слів для англійського есе на ЄДІ

Що ж, мовні кліше для написання есе з англійської мови ми всі розглянули, але для особливо допитливих школярів у нас є ще одна хитрість. Як відомо, екзаменаційні твори пишуть за суворим регламентом, і, зокрема, там є вимога до обсягів тексту. Для письмового завдання на ЄДІ з англійської 2020 вимоги залишилися колишніми: твір має укладатися в рамки 200-250 слів. При цьому діє правило -10% в меншу сторону, тобто роботу зараховують, якщо в ній налічується не менше 180 слів. Якщо ж ваш текст перейшов планку 250, то все, що після цієї цифри враховуватися для оцінки не буде.

Але ми зараз розглянемо зворотну ситуацію. Як писати есе з англійської, коли навіть з кліше не вистачає слів до потрібного обсягу? Дійсно, не всі ж школярі багатослівні і люблять ділитися своїми думками. Якщо ви підрахували слова, і розумієте, що ваш зразок есе на ЄДІ з англійської не дотягує до потрібного обсягу, – не поспішайте панікувати і переписувати текст. Краще згадайте про такої корисної речі, як ввідні слова. Ці вирази можна додати майже в будь-розповідь, при цьому не спотворивши його зміст і стилістику. Розглянемо список таких слів.

Ввідні слова
In today’s worldУ сучасному світі
HenceОтже
Besides/furthermoreКрім того
ThusТаким чином
UnfortunatelyНа жаль
Most of allНайбільше
In other wordsІнакше кажучи, іншими словами
AlsoТакож, теж
In a wordОдним словом
I would like toМені б хотілося…
In additionНа додаток, до того ж, в добавок
As a result ofВ результаті
ConcerningЩодо

Таку табличку теж радимо носити при собі і поступово заучувати. Як знати, може саме вступна фраза посприяє в успішній здачі іспиту. Ні пуху, ні пера!


Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь