Have has вправи для дітей і не тільки

Have has вправи підійдуть не тільки для дітей — учнів 3 або 4 класу, але і для дорослих, які тільки починають вивчати Англійську. Дієслова have got та has got – є невід’ємною частиною усній і письмовій промови. Неможливо уявити собі спілкування англійською без вживання дієслова to have. Сьогодні ми гарненько попрактикуємось у використанні have.

Have / has exercises. Вживання have got та has got.

Почнемо з простих вправ на дієслова have /has і поступово перейдемо до більш складним. Перевірити зможете себе за відповідями наприкінці статті.

Вправа 1. Insert have or has.

 • I ________ a mouse
 • You _________a mouse.
 • He_________a mouse.
 • She_________a mouse.
 • I _________ no mouse.
 • You_________ no mouse.
 • He _________ no mouse.
 • She_________no mouse.
 • It _________ a sheep.
 • We _________ a sheep.
 • You _________ a sheep.
 • They _________a sheep.
 • It _________ no sheep.
 • We _________ no sheep.
 • You_________no sheep.

Вправа 2. Write in have got, has got, haven’t got or hasn’t got. About you

 • I _________ long fair hair.
 • My mum _________ big blue eyes.
 • My dad ________ short dark hair.
 • I _________a little mouth.
 • My brother ______ little ears.
 • My friend __________a big nose.
 • My granny __________ a small face.
 • My teacher __________ short hair.

 

Вправа 3. Встав have або has.

 • We _____ got a green parrot.
 • She _____ got seven games.
 • They _____ ‘t got a kite.
 • I _____ got a big bag.
 • _____ you got a blue pen?
 • _____it got a funny face?
 • He _____ ‘t got a bike.

 

Вправа 4. What have Ammy and Colin got? What have you got? Look at the information and write sentences about Ammy, Colin and yourself.

Читайте також:
Притяжательный відмінок іменників в англійській мові: значення та освіта

Ammy (she)

Colin (he)

you?

a camera

a bike

fair hair

brothers/sisters

no

no

yes

three brothers

yes

no

yes

one sister

?

?

?

?

 

Example:

(Colin / a camera) – Colin has a camera.

(l / fair hair) – i’ve got black hair. Or I haven’t got black hair

 • (Ammy / a camera) – Ammy __________.
 • (Ammy / fair hair) – ______________.
 • (Ammy / three brothers) – ________________.
 • (Colin / fair hair) – ________________.
 • (Ammy / a bike) – ________________.
 • (Colin / a sister) – ________________.
 • (l / a camera) – ________________.
 • (l / brothers / sisters) – ________________.
 • (I / a bike) – ________________.
 • (Colin/a bike) – ________________.

 

Вправи на have has. Питальні речення.

Вправа 5. Complete the questions. Use have got or has got.

 • ____ you ______ any brothers or sisters?
 • _____ you _____ any children?
 • How many cousins ____you ____?
 • ___ you ______ a cat or a dog?
 • ______ your teacher _____a car?
 • _____ your mother _____ a house or a flat garden?

 

Вправа 6. Write questions with have /has

 • (you/ a bicycle?)
 • (you /a VCR?)
 • (your step-father/a car?)
 • (Molly/many friends?)
 • (Mr Lether/any children?)
 • (what car/Johny?)

 

Вправа 7. Зміни пропозиції так, щоб вони стали питальними. Запиши короткі відповіді на них.

Example:

She has got three chicks.

She Has got three chicks? Yes, she has.

 • Three little chicks have got a kite.
 • The kite has got a funny face.
 • Fred has got a bike.
 • We have got friends.

 

Ну і на останок найскладніше вправа на have has. Воно, ймовірно, не підійде для дітей, які ще не знайомі з великою кількістю часів англійської мови.

Вправа 8. Insert the verb to have in the appropriate form.

 • You ______ beautiful eyes.
 • _______ you ______ any sisters or brothers? Yes, I ______. I _________ two sisters, but I __________ a brother.
 • ______ your mother _________ a good job? Yes, she ______. / No, she ___________.
 • We _________ a new car.
 • I __________ any problems.
 • What time _______ you __________ breakfast?
 • She always __________ a cup of tea in the morning.
 • ________ a good time!
 • We _______ a wonderful holiday last summer.
 • When he was young he _________ a car.
 • What time ________ you _________ breakfast this morning?
 • He ________ already _________ a birthday party.
 • ________ you __________ a holiday this year?, No, not yet.
 • We __________ a party tomorrow
 • They _________a day off tomorrow
Читайте також:
Past perfect вправи, теорія та приклади

 

Exercises have / has. Answers.

Exercise 1.

1 have, 2 have, 3 has, 4 has, 5 have, 6 have, 7 has, 8 has, 9 has, 10 have, 11 have, 12 have, 13 has, 14 have, have 15

Exercise 2.

Your answers.

Exercise 3.

1 have, has 2, 3 have, 4 have, 5 have, 6 has, 7 has

Exercise 4.

 • Ammy hasn’t got a camera.
 • Amy has got fair hair.
 • Ammy’s got three brothers.
 • Colin has got fair hair.
 • Ammy hasn’t got a bike.
 • Collin has got a sister.
 • About you.
 • About you.
 • About you
 • Colin hasn’t got a bike

 

Exercise 5.

1 have … got, 2 have … got, 3 have … got, 4 have … got, 5 has … got, 6 have … got,

Exercise 6.

 • Have you got a bicycle?
 • Have you got a VCR?
 • Has your step-father got a car?
 • Has Molly got many friends?
 • Has Mr Lether got any children?
 • What car has Johny got?

 

Exercise 7.

 • Have three little chicks got a kite?
 • Has the kite got a funny face?
 • Has Fred got a bike?
 • We Have got friends?

 

Your short answers.

Exercise 7.

1 have або have got,

2 have you got або do you have / have або do / have або have got / don’t have або haven’t got

3 Has … got або does … have / has або does / hasn’t або doesn’t

4 have або have got

5 haven’t got або don’t have

6 do have …

7 has

8 have

9 had

10 had

11 did have …

12 has had …

13 Have had …

14 will have

15 will have

Сподіваюся, вам сподобалися вправи на have got та has got.

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь