Англійська мова        18 Жовтня 2017        563         0

Герундій та інфінітив в англійській мові. Gerund and infinitive

В англійській мові є три неособисті форми дієслова: інфінітив (the Infinitive), герундій (the Gerund), дієприкметник (the Participle). Мова в даній статті піде про двох з них – инфинитиве і герундии.

Особливість неособистих форм дієслова порівняно з особистими a тому, що інфінітив і герундій не змінюються за особами, числами і часами і не мають категорії нахилення. Неособисті форми дієслова мають граматичні форми застави, виду, і також висловлюють тимчасову отнесенность до дії особового дієслова-присудка (одночасність, предшествие).

У даній статті ви дізнаєтеся:

 • Про форми і синтаксичні функції інфінітива і герундія.
 • O випадках, коли необхідно вживати інфінітив (+ список дієслів)
 • Про випадках, коли необхідно вживати герундій (+ список дієслів)
 • Про дієсловах, після яких може вживатися або герундій, або інфінітив.

Форми та синтаксична функція інфінітива і герундія

Форми інфінітива (таблиця 1)

ВИД / ЗАСТАВУ

Дійсний

Пасивний

Indefinite

He managed to get to the airport on time.

This medicine must be taken three times a day.

Continuous

She seems to be sitting in the garden.

 

Perfect

I’m sorry to have caused you so much trouble

He seems to have been offered a new job.

Perfect Continuous

They turned out to have been waiting for you all this time.

 

Форми герундія (таблиця 2).

ВИД / ЗАСТАВУ

Дійсний

Пасивний

Indefinite

She is good at cooking.

No one likes being cheated

Perfect

They succeeded in having won the match.

She complained about having been overcharged

Між инфинитивом і герундием є значна схожість, саме тому використання їх часто викликає труднощі. Обидві дієслівні форми виконують цілий ряд синтаксичних функцій іменника, тобто вони можуть вживатися у функції підмета, додатка, означення, іменної частини іменного складеного присудка.

Синтаксичні функції інфінітива і герундія (таблиця 3)

 

Інфінітив

Герундій

Підмет

It is interesting to study language.

Swimming is his favourite pastime.

Додаток

I’m glad to see you.

I suggest discussing the problem first.

Визначення

He was the first to be examined.

What’s the reason for your coming so late?

Іменна частина складеного іменного

His aim is to enter Linguistic University.

His hobby is painting still life pictures.

Герундій, подібно до іменника, може вживатися з присвійним займенником або іменником у притяжательном відмінку і з прийменниками:

I insist on his coming to the meeting.

She is proud of her son’s studying at university.

I’m looking forward to hearing from you shortly.

Герундій та інфінітив в англійській мові. Gerund and infinitive

ГЕРУНДІЙ описує дію у формі іменника. ІНФІНІТИВ найчастіше вказує на мету чи причину. Однак, не знаючи правил, найчастіше дуже складно вирішити, що ж потрібно вжити пропозиції — інфінітив або герундій.

Випадки вживання інфінітива.

Інфінітив може вживатися з часткою to і без частки to. Детальніше про це можете прочитати в цій статті.

Отже, давайте перерахуємо випадки, в яких необхідно вживати інфінітив.

Інфінітив вживається:

 • Після цілого ряду дієслів. Список дієслів представлений нижче.

Список дієслів, після яких вживається інфінітив (таблиця 4)

agree (погоджуватися)

arrange (організувати)

ask (просити, запитувати)

choose (вибирати)

decide (вирішувати)

demand (вимагати)

deserve (заслуговувати)

expect (чекати)

fail (зазнати невдачі, провалювати)

hope (сподіватися)

intend (створені)

learn (дізнатися/вчити)

manage (вдатися)

mean (створені)

offer (пропонувати)

plan (планувати)

prepare (готувати)

pretend (втілюватися)

propose (пропонувати)

prove (доводити)

promise (обіцяти)

refuse (відмовити)

tend (мати схильність, прагнути

threaten (погрожувати)

Список дієслів, після яких вживається іменник або займенник + інфінітив (таблиця 5)

beg (благати)

call (дзвонити)

choose (вибирати)

command (командувати)

convince (переконувати)

direct (надсилати)

encourage (надихати)

forbid (забороняти)

instruct (інструктувати)

invite (запрошувати)

know (знати)

persuade (умовляти)

oblige (змушувати)

order (наказувати)

recommend (рекомендувати)

require (вимагати)

teach (вчити)

tell (говорити)

expect (очікувати)

want (хотіти)

warn (запобігати)

wish (бажати) та ін.

 Не agreed to help me. — Він погодився допомогти мені.

I am trying to improve myself. — Я намагаюся зробити себе краще.

 • Після дієслів advise (радити), allow (дозволяти), convince (переконувати), encourage (надихати), persuade (переконувати) та інших при наявності після них прямого доповнення, вираженого іменником або займенником:

They don’t allow drivers to park here. — Вони не дозволяють водіям паркувати машини тут.

I advise you not to follow his example. — Я раджу тобі не наслідувати його приклад.

 • Після словосполучень would like/would love/would prefer (хотілося б)

I’d love to play tennis now. — Я б хотів зіграти зараз в теніс.

Не would prefer to play tennis with Pete. — Він би вважав за краще зіграти в теніс з Пітом.

 • Після прикметників nice, sorry, glad, happy, afraid, ashamed, kind та ін. у фразах наступного типу:

He is glad to be back home again. — Він радий знову повернутися додому.

It was impossible to believe their story. — Неможливо повірити в їхню розповідь.

 • Після конструкції It is/was/has been + adjective + of + noun/pronoun:

It is nice of him to visit me in the hospital. — Мило з його боку відвідати мене в лікарні.

It was foolish of me to ski without any lessons. — Було нерозумно з мого боку кататися на лижах без попереднього навчання.

 • Після too (дуже/занадто) і enough (достатньо):

It is never too late to study. — Ніколи не буває надто пізно I вчитися.

It’s too late to go there. – Занадто пізно йти туди.

 • У конструкціях so + прикметник + as to INFINITIVE:

Would you be so kind as to help me with my English? — He будете ви настільки люб’язні допомогти мені з моїм англійським?

 • Після слів who (хто), what (що), where (де), when (коли), how (як), яка (який). Виняток — слово why:

I have no idea what to buy. — Я не маю уявлення, що купити.

I am not sure which company to hire. — Я не впевнений, яку компанію найняти.

АЛЕ: Why not go there?

У словосполученнях

 • to be honest (чесно сказати),
 • to tell you the truth (по правді кажучи),
 • to be frank (відверто кажучи),
 • to begin with (почнемо з того) і ін

To be honest, I hate the cold weather. — Чесно сказати, я ненавиджу холодну погоду.

То tell you the truth, I miss the summer. — По правді кажучи, я сумую за літом.

То be frank, snow has never excited me. — Відверто кажучи, я ніколи не любив сніг.

 • Інфінітив вживається в складному додатку з або без частки to.

I want him to help. — Я хочу, щоб він допоміг.

Без частки to інфінітив у складному додатку вживається після дієслів, що виражають сприйняття органами почуттів: see (бачити), watch (дивитися), observe (спостерігати), notice (помічати), hear (чути), feel (відчувати) і ін. Інфінітив у цьому випадку вживається без частки to і позначає закінчену дію!

I saw them cross the street. — Я побачив, як вони перейшли вулицю.

I heard him sing. — Я почув, як він співав.

 • Після виразів: the first, the second, the last, the only:

He is always the first to come. – Він завжди приходить першим.

 • Після only.

She went there only to see him once more – Вона пішла туди тільки для того, щоб побачити його ще раз.

 

Основні випадки вживання герундія.

Герундій вживається після цілого ряду дієслів, поданих у таблиці.

Дієслова, після яких завжди вживається герундій (gerund) (таблиця 6).

admit

appreciate

burst out

deny

discuss

dislike

enjoy

escape

excuse

feel like

forgive

justify

imagine

keep

look like

mention

mind

 

miss

postpone

practice

prevent

recommend

resist

 • Після дієслів love (любити), like (подобається), enjoy (насолоджуватись), prefer (віддавати перевагу), dislike (не кохати), hate (ненавидіти), detest (живити відраза), коли мова йде про звичкою на все життя;

Do you like living in your city? — Тобі подобається жити в твоєму місті?

Не prefers doing everything in time. — Він воліє робити все вчасно.

I have always enjoyed cooking Italian food. — Мені завжди подобалося готувати італійські страви.

The twins hate being apart. — Близнюки ненавидять бути нарізно.

I detest reading anything about myself. — Я не терплю читати про себе.

 • Після дієслова spend (проводити/витрачати), waste (витрачати), втратити (губити) у словосполученнях spend/waste/lose time, money (витрачати гроші, час):

I spend much time trying to help him him. — Я проводжу багато часу, намагаючись допомогти йому.

People don’t want to waste their time in the eating restaurants at lunch time. — Люди не хочуть витрачати час, обідавши в ресторанах під час перерви.

 • Після прийменників:

Не ran all the way home without stopping. — Я біг всю дорогу додому без зупинки.

Не apologized for being late. — Він вибачився за запізнення.

Пропонуємо Вам запам’ятати такі дієслова з прийменниками, після яких вживається герундій. Звичайно, наявність прийменника саме по собі підкаже вам, що потрібно вживати герундій, проте знати ці дієслова з післялогами дуже корисно.

Список дієслів з прийменниками, після яких вживається герундій (таблиця 7).

accuse of (звинувачувати в)

adjust to (пристосовуватися до )

agree with (погоджуватися з)

approve/disapprove of (схвалювати/ не схвалювати)

argue about (сперечатися про)

apologize for (вибачатися за)

believe in (вірити)

blame for (звинувачувати в)

care for (любити)

care about (любити, турбуватися)

comment on (коментувати)

complain about (нарікати)

concentrate on (концентруватися на)

congratulate on (вітати)

consist of (складатися з)

cope with (справлятися c)

count on (розраховувати)

deal with (мати справу з)

depend on (upon) (залежати від)

focus on (фокусуватися на)

forget about (забувати про)

прости for (прощати)

get used to (звикати до)

hear of (чути)

insist on (наполягати на)

look forward to (мріяти)

object to (заперечувати)

persist in (старатися)

plan on (планувати)

prevent from (запобігати)

remind of (нагадувати про)

refer to (посилання)

succeed in (процвітати в)

suspect of (підозрювати в)

talk about (говорити)

think about (думати)

warn about (попереджати про)

Список прикметників/дієприкметників із прийменниками, після яких вживається герундій (таблиця 8)

accustomed to (звичний до чого-л.)

afraid of (боїться чого-л.)

angry at/with (злий на що-л.)

ashamed of (соромиться чого-л.)

concerned about (заклопотаний чимось л.) delighted at (захоплений чимось л.)

disappointed at (розчарований чем-л.)

of duty in (залучений у що-л.)

excited about (схвильований чем-л.)

fond of (у влекающийся чем-л.)

in/capable of (не/способныи в чем-л.) interested in (цікавиться чимось л.)

proud of (гордиться чем-л.)

responsible for (відповідальний)

surprised at (здивований чем-л.)

sure of (впевнений в чем-л.)

tired of (втомлений від чого-л.)

 

Список іменників з прийменниками, після яких вживається герундій (таблиця 9)

difficulty in (трудність)

in addition to (додаток к)

in charge of (відповідальним за)

in danger of (в небезпеці від)

in favor of (в користь кого/чого-л.)

in return for (у відповідь на)

interest in (інтерес)

need for (потреба)

reason for (причина чого-л.)

the point of (сенс чого-л.)

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що в наступних виразах to є приводом, а не часткою, тому потрібно використовувати герундій, а не інфінітив:

 • adjust to (пристосовуватися),
 • be/get used to (звикати до),
 • look forward to (з нетерпінням чекати),
 • object to

Герундій вживається після словосполучень

 • it’s no use/good (марно),
 • it’s (not) worth (не/стоїть),
 • be busy (бути зайнятим),
 • what’s the use of …? (яка користь…?),
 • there’s no point in… (немає сенсу…),
 • can’t help (неможливо втриматися),
 • be/get used to (звикати),
 • feel like (бути схильним, хотіти),
 • look forward to (з нетерпінням чекати)
 • can’t stand

This book is worth reading. — Цю книгу варто почитати.

I was busy repairing the car. — Я був зайнятий ремонтом машини.

What’s the use of crying? — Яка користь плакати?

There is no point in doing it now. — Немає сенсу це робити.

Не got used to living in a hot country. — Він звик жити у спекотній країні.

The audience can’t help laughing. — Аудиторія не могла втриматися від сміху.

I am looking forward to hearing from you. — Я з нетерпінням чекаю твоєї відповіді.

OR INFINITIVE GERUND: особливі випадки.

В даній частині поговоримо про тих дієсловах, після яких можливе вживання як інфінітива, так і герундія.

BEGIN / START / CONTINUE

Після цих дієслів може вживатися або герундій, або інфінітив, сенс пропозиції при цьому не змінюється:

They started to sing. = They started singing.

DISLIKE / HATE / PREFER

Ситуація аналогічна, можна вживати і gerund, і infinitive.

Hate People to be criticized. = People hate being criticized.

ADVISE / ALLOW / PERMIT / ENCOURAGE / RECOMMEND

Якщо після цих дієслів слід доповнення, то вживається інфінітив. При відсутності доповнення вживається герундій:

Не advised us to take a trip. = He advised taking a trip.

NEED / REQUIRE / WANT

Дієслова need (потребувати), require (вимагати), want (хотіти) у загальному сенсі вимагає вживання інфінітива, однак, якщо мова йде про пропозиції про ремонт / поліпшення, коли ми маємо справу з пасивним значенням, то можна використовувати герундій або infinitive passive.

I need to go.

The car needs repairing. = The car needs to be repaired.

Після таких дієслів може вживатися або герундій, або інфінітив, але при цьому зміст речення змінюється.

FORGET (забувати):

Forget + to INF – забувати щось зробити

Forget + Ving — забути про те, що ти щось робив

I forgot to take my camera to the park. — Я забув взяти свій фотоапарат в парк.

I forgot taking my camera to the park. — Я забув, що брав фотоапарат в парк.

REGRET (шкодувати)

Regret + to INF – шкодувати про те, що доводиться щось робити (часто з дієсловами говоріння)

Regret + Ving — шкодувати про те, що вже зроблено

I regret to tell you that i’m leaving. Шкодую, але я повинен сказати, що їду.

I regret telling you that i’m leaving. — Шкодую, що я сказав про те, що їду.

REMEMBER (пам’ятати):

Remember + to INF – згадати про те, що потрібно щось зробити

Remember + Ving – згадати про те, що вже зроблено

Не remembered to send the invitation. — Він згадав і послав запрошення.

Не remembered sending the invitation. — Він пам’ятав, що він послав запрошення.

STOP (зупинитися):

Stop + to INF – зупинитися, щоб щось зробити

Stop + Ving – перестати / припинити щось робити

Не stopped to talk to Gerald. — Він зупинився, щоб поговорити з Герольдом.

She stopped talking to him five weeks ago. — Вона перестала розмовляти з ним п’ять тижнів тому.

TRY (намагатися)

Try + to-inf. – робити спробу у якості експерименту

Try + Ving — спробувати

Try to throw the ball into the basket. – Спробуй закинути м’яч у кошик.

Try cooking this meat. – Спробуй приготувати це м’ясо.

GO ON (продовжувати)

go on + to-inf (припинити щось робити і почати робити що-небудь ще).

go on + Ving (продовжувати робити одне дії)

Не cleaned the yard and then went on to water the flowers. – Він прибрав двір і потім став поливати квіти,

We went on dancing until we got tired. — Ми продовжували танцювати поки не втомилися.

MEAN

mean + to-inf — мати намір щось зробити

mean + Ving — означати, припускати

She means to study physics in London this year. – У цьому році вона збирається (має намір в Лондоні навчати фізику.

This new job means living abroad. – Ця нова робота передбачає проживання за кордоном.

LIKE

like + to inf. – висловлює одноразова бажання, намір, перевагу

like + Ving – у значенні дуже подобається, синонім enjoy

I like to be punctual. – Волію бути пунктуальною.

I like swimming. – Я люблю плавати.

Тепер Ви можете виконати вправи на INFINITIVE VS GERUND.

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!