Англійська мова        05 Грудня 2017        106         0

Герундиальный обіг в англійській мові — Gerundial Construction

Сьогодні розглянемо з вами непросту тему – герундиальный оборот. Ймовірно, перш ніж приступити до цієї теми, вам корисно буде прочитати наступні статті:

  • Герундій та інфінітив в англійській мові. Gerund and infinitive.
  • Or Infinitive gerund. Вправи з відповідями

Приклади речень з герундиальным обігом.

  • Your coming here is very desirable. — Ваш приїзд сюди дуже бажаний.

  • You may rely on my coming back. — Ти можеш розраховувати на те, що я повернуся.

  • They were afraid of my finding out the truth. – Вони боялися, що я дізнаюся правду.

  • They told us of Peters coming there – Вони розповіли нам про те, що Петро приходив туди.

Що таке герундиальный обіг і з чого він складається?

Герундиальным обігом ми будемо називати конструкції виду his coming, my forgetting, Alexs planning тощо, тобто поєднання герундія з іменником або займенником.

Герундиальный оборот (герундиальный комплекс) складається з двох частин:

1-я частина

  • іменник в притяжательном відмінку (-‘s) або присвійний займенник (my, your, his, her, its, our, their)
  • або іменник у загальному відмінку, а особовий займенник в об’єктному відмінку (me, you, him, her, it, us, them)

Перший варіант є більш граматично коректним і частіше вживається в письмовій мові. Другий варіант більш характерний для усного мовлення. Хоча зараз ця тенденція поширюється і на письмовий стиль спілкування, особливо якщо герундиальный оборот вживається в ролі доповнення в реченні.

Герундиальный обіг в англійській мові — Gerundial Construction

2-я частина

  • герундій, який виражає дію, скоєне особою або предметом, названим у першій частині обороту (Active), або дія, що здійснюється над цією особою / предметом (Passive).

Таким чином, схема герундиального обороту виглядає наступним чином:

Герундиальный обіг в англійській мові — Gerundial Construction                       

Переклад герундиального обороту на російську мову.

На російську мову герундиальный оборот зазвичай перекладається придаткових реченням, що вводиться сполучниками (тим), що (щоб), як і т. д. При перекладі присвійний займенник або іменник, що стоїть перед герундием, стає підметом, а герундій — присудком підрядного речення.

Наприклад,

I heard of your coming to us. — Я чув, що ви приїжджаєте до нас.

He insisted on her returning home. — Він наполягав на її повернення додому.

Функції герундиального обороту в реченні.

Герундиальный комплекс являє собою один складний член речення і виконує функції: підмета, додатка (беспредложного або предложного), визначення або обставини.

Герундиальный обіг в ролі підмета:

Your coming here is very desirable. — Ваш приїзд сюди дуже бажаний.

His coming down is really no excuse. — To, що він приїжджає, ніяк його не виправдовує.

Пропозиції з герундиальным комплексом як підлягає, так само як і у випадку з просто герундием, в розмовній мові зазвичай вживаються з вводить it. Перед підметом — герундиальным комплексом, як правило, робиться пауза.

It was very unpleasant his coming so late. — Було дуже неприємно, що він прийшов так пізно.

It’s no use my telling you а lie. — Мені марно говорити неправду.

 

У ролі доповнення:

а) прямого беспредложного:

Прости my saying it. — Пробачте, що я сказав це.

Excuse my (me) interrupting you. — Вибачите, що я перебиваю вас.

Do you mind my helping you? — Ви не проти, якщо я допоможу вам?

Would you mind him (his) opening the window? — Ви не заперечуєте проти того, щоб він відкрив вікно?

б) непрямого предложного:

I heard of your coming to us. — Я чув, що ви приїжджаєте до нас.

Yon may rely on my coming back. — Ти можеш розраховувати на те, що я повернуся.

We heard of the house being sold. (Passive) — Ми чули про те, що цей будинок проданий.

He insisted on her returning home. — Він наполягав на її повернення додому.

У ролі визначення герундиальный оборот знаходиться після обумовленого іменника.

I don’t know the reason of your leaving. — Я не знаю причини вашого від’їзду.

Якщо іменник перед герундием стоїть у загальному відмінку, то при заміні його займенником зазвичай вживається присвійний займенник.

I hadn’t much hope of his plan working. — У цілячись було мало надії на те. що його план спрацює.

I hadn’t much hope of its working. — У мене було мало надії на те, що він (план) спрацює.

У ролі обставини герундиальный оборот відноситься до дієслова, відповідаючи на питання як?, де?, коли?, навіщо?, чому? відбувається дія.

I entered the room without his seeing it. — Я увійшла в кімнату так, що він і не побачив цього.

After his coming back she locked the door. — Після його віз обертання вона закрила двері на ключ.

Герундию у формі Indefinite в придатковому пропозиції відповідає дієслово, що виражає дію, одночасну з дією присудка головного речення, або дію, що відноситься до майбутнього.

I am upset by your writing this article. — Я засмучений тим, що ти пишеш цю статтю.

Герундию у формі Perfect в придатковому пропозиції відповідає дієслово, що виражає дію, що передує дії присудка головного речення.

I am upset by your having written this article. — Я засмучений тим, що ти написав цю статтю.

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!