Future simple вправи на граматику аспекти

Зміст статті

 • 1 Коротка теорія future simple
 • 2 Future simple вправи для базового та середнього рівня знань
  • 2.1 Вправа №1. Unit 1
  • 2.2 Вправа №2. Unit 1
  • 2.3 Вправа №3. Unit 1
  • 2.4 Вправа №1. Unit 2
  • 2.5 Вправа №2. Unit 2
  • 2.6 Вправа №3. Unit 2
 • 3 Інші статті по темі
 • 4 Схожі та рекомендовані статті

Практика – невід’ємна частина вивчення іноземної мови, адже без активного застосування знання швидко забуваються. Особливо це стосується граматичних норм: необхідно вловити їх побудова, скрупульозно вивчити сферу вживання, запам’ятати всі правила і виключення, і обов’язково відпрацювати їх з практичними завданнями. Сьогодні будемо проводити саме таку граматичну тренування – виконувати на аспект future simple вправи, призначені для різного рівня володіння англійською мовою. Перший блок завдань підійде початківцям учням і буде легко зрозумілою для дітей шкільного віку, які вивчають програму 4 класу. У другому блоці підібрані ускладнені вправи, що вимагають впевненого орієнтування в граматичних конструкціях.

Коротка теорія future simple

Побудова даного аспекту, мабуть, найлегший серед усіх часів англійської мови. Присудок позитивного затвердження складається з двох елементів: вказівника на майбутній час – will та інфінітива дієслова, що вживається без частки to.

1. Підмет + 2. will + 3. інфінітив + 4. інші частини пропозиції.
 • We will read a new magazine tomorrow – Ми будемо читати завтра новий журнал.

У негативному затвердження стиль конструкції зберігається, але допоміжний will приєднує до себе негативну частку not.

1. Підмет + 2. will + 3. not + 4. інфінітив + 5. інші частини пропозиції.
 • I will not (=won’t/’ll not) do my homework on Friday – Я не буду робити свою домашню роботу в п’ятницю.

Для додання висловленню питального відтінку необхідно виконати невеликі перестановки: поміняти підмет і дієслово will місцями.

Читайте також:
Притяжательный відмінок в англійській мові: особливості утворення та виключення
1. Will + 2. підмет + 3. інфінітив + 4. інші частини пропозиції?
 • Will she enter the University of Pennsylvania? – Вона буде поступати в університет Пенсільванії?

Перш ніж перейти до виконання вправ на future simple, так само коротко пригадаємо основні випадки вживання аспекту.

Простий майбутній час в англійській мові використовується для вираження наступних ситуацій:

 • миттєво прийняті рішення;
 • настання невідворотних подій;
 • уявні припущення, розповідь про мріях і бажаннях;
 • обіцянки, вказівки, прохання, поради по виконанню дій;

Відзначимо, що даний аспект не використовується для позначення планів і дій, виконуваних у відповідності зі строгим графіком, так як це сфера вживання present simple. Ще один важливий момент – зворот to be going to, вживається для позначення вже запланованих дій. Він також висловлює впевнені передбачення розвитку подій, на які вказують явні ознаки або досвід мовця.

Повторивши теорію, перейдемо до практичного заняття.

Future simple вправи для базового та середнього рівня знань

Завдання розділені на два блоки складності: базовий і середній. У закінченні матеріалу представлені відповіді на всі вправи, за яким можна звірити правильність виконання роботи.

Unit 1: Exercises for elementary

Вправа №1. Unit 1

Утворіть форму future simple (напишіть правильну відповідь)1. I (finish) school next year.2. In February my mother (be) fifty years old.3. They (buy) a new car soon.4. Jessica (cook a delicious cake next Friday.5. He thinks he (pass) all exams.6. She (call) in five minutes.7. We (not go) to the city tomorrow.8. (you visit) us soon?9. We (meet) at 3 o’clock the day after tomorrow.10. (there be) many our friends at the party?

Вправа №2. Unit 1

Виберіть вірну відповідь з предложенных1. Next year I liveam livingwill livelived in Warsaw.2. In the future Jack workswill workworkedis working as a pilot.3. She will buybuybuysis buying bread in the shop every day.4. We think we goare goinggonewill go to the South in summer.5. They will leaveleftleaveare leaving Australia last month.6. We discussare discussingdiscussedwill discuss this problem in the near future.

Читайте також:
Лексика англійською мовою на тему «Сім'я»

Вправа №3. Unit 1

Напишіть речення у простому майбутньому часу1. It is Thursday today. .2. My brother built a big house for his family last year. .3. Her son was born in May. .4. They don’t watch TV. .5. We invited them to our party yesterday. 6. She Did cook twenty pancakes? ?7. Barbara is a doctor. .8. You didn’t read the book. .9. She wrote a letter. .10. He drives the car every day. .

 

Unit 2: Exercises for intermediate

Вправа №1. Unit 2

Виберіть вірну конструкцию1. I think she will invitewon’t invitedon’t inviteisn’t invited (not invite) me to her party.2. Our train arrivearrivedarriveswill arrive (arrive) at 3 o’clock tomorrow.3. Will areWill beWill isDo be your parents (be) at home tomorrow?4. We will call you until you will answeranswersansweredanswer (answer).5. Nick hopes Jessica agreesagreewill agreeis agree (agree) to become his wife.6. I’m afraid they will paypaywon’t payshan’t pay (not pay) for my work.

Вправа №2. Unit 2

Вкажіть вірний переклад.1. Ти обманщик! Я ніколи більше не повірю тобі. You are a liar! I never believe you again!You are a liar! I will never believe you again!You are a liar! I won’t never believe you again!2. Хіба ваші учні не будуть писати тести на наступному уроці? Will your pupils write tests in the next lesson?Won’t your pupils write tests in the next lesson?Do your pupils write tests in the next lesson?3. Він, ймовірно, візьме участь у цих змаганнях. He will take part in the competition.He probably won’t take part in the competition.He will probably take part in the competition.4. Я думаю, ви не будете відповідати на це некоректне питання, чи не так? I think you won’t this answer incorrect question, won’t you?I think you will this answer incorrect question, won’t you?I think you won’t this answer incorrect question, will you?5. Якщо ти напишеш бабусі лист, вона буде дуже рада. If you will write a letter to Granny, she will be very gladIf you write a letter to Granny, she will be very glad.If you write a letter to Granny, she is very glad

Читайте також:
Три ступені порівняння прикметників в англійській мові: правила утворення, приклади

Вправа №3. Unit 2

Перекладіть речення, звертаючи увагу на контекст і підставляючи конструкції future simple або зворот to be going to.1. Коли і де відбудеться цей фестиваль? Where and when this festival take place?2. Я передзвоню тобі, коли повернуся в Лондон. I call you back when I return to London.3. Вони заощаджують гроші, так як збираються наступного року купувати нову квартиру. They save money because they buy a new apartment next year.4. Хіба їй не буде в наступному році 45 років? she be forty-five years old next year?5. Я не думаю, що вони будуть в змозі оплатити навчання в цьому університеті. I don’t think they able to pay for education at the university.6. Твій чоловік збирається в ці вихідні поїхати на дачу, чи не так? Your husband go to the dacha this weekend, isn’t he?7. Ти знаєш, що Мері має намір розповісти правду своїм батькам? Do you know that Mary tell her parents the truth?8. Якщо у мене буде відпустка, я поїду в Іспанію. If I have a vacation, I go to Spain.9. Хіба ви не збираєтеся записувати новий альбом в цьому році? record a new album this year?10. Я впевнений, мої друзі допоможуть вам. I’m sure my friends help you.

Сподіваємося, ви успішно виконали на future simple всі вправи для свого рівня підготовки. Продовжуйте вдосконалювати свою англійську і практикувати отримані навички! До зустрічі на нових заняттях!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар