Future Perfect: вправи з докладними відповідями – Вивчення англійської мови

При спілкуванні англійською мовою часто необхідно говорити про ситуації, які:

 • завершаться до якогось конкретного моменту в майбутньому ( «До десяти років мій син буде знати таблицю множення»);
 • завершаться до якої-небудь події в майбутньому ( «Я повернусь до того моменту, як почнеться ця передача»);
 • вже відбулися ( «Ти, напевно, бачив вчорашній випуск новин»).

Саме для цих випадків в англійській мові існує особливе певний час – Future Perfect – майбутнє завершене.

Future Perfect: граматика і приклади

Як і будь-який час в англійській мові, Future Perfect має свої особливі «слова-супутники» або маркери і правила вживання.

наприклад:

 • by … – до …;
 • by then – на той час / моменту;
 • before – до того, як / перед тим, як;
 • when – коли;
 • until / till (тільки в негативних пропозиціях) – до / поки / до тих пір, як;
 • by the time – на той час, як;
 • by the end of … / by the beginning of … – до кінця … / до початку …;
 • by tomorrow / next week / month / year – до завтрашнього дня / тижня / місяця / року;
 • as soon as – як тільки;
 • after – після.

Для того щоб побудувати пропозиції в Future Perfect, слід знати схеми їх утворення. У Future Perfect є як активні форми (Future Perfect Active), так і пасивні (Future Perfect Passive).

Форма Future PerfectСхема пропозиції в Future PerfectПриклади в Future Perfect
Стверджувальна форма Future Perfectwill have plus V3 / V-ed

Пояснення: дієслово «to have» в майбутньому часі і третя форма дієслова

I’ll have passed all my exams by the end of this week .

Я здам всі іспити до кінця цього тижня.

Негативна форма Future Perfectwill not plus have plus V3 / V-ed

Пояснення: дієслово «to have» в майбутньому часі, негативна частка «not» і третя форма дієслова

I will not have told you that even after we get to know each other better .

Я не скажу тобі цього, навіть після того як ми дізнаємося один одного краще.

Питальна форма Future PerfectWill plus subject plus have plus V3 / V-ed …?

Пояснення: дієслово «will», підлягає, дієслово «have» і дієслово третьої форми

Will the carriage have turned into a pumpkin by midnight ?

До півночі карета перетвориться на гарбуз?

Пасивний / пасивний стан Future Perfectwill have plus been plus V3 / V-ed

will plus not plus have plus been plus plus V3 / V-ed

Will plus … plus have plus been plus V3 / V-ed

We will call you as soon as your resume will have been written .

Ми зателефонуємо вам, як тільки ваше резюме буде написано.

The letter will not have been sent by the day after tomorrow .

Післязавтра лист відправлений не буде.

By then, will a plan have been made?

На той час буде складено план?

Одним з найефективніших методів вивчення мови є практика. Нижче наведено кілька вправ, які допоможуть закріпити знання за темами «Future Perfect» і «Future Perfect Passive».

Вправи по темі «Future Perfect»

Вправа 1

Подивіться на дієслово в дужках і поставте його в форму, відповідну формі часу Future Perfect:

 • 1) She (leave) from his life by that time.
 • 2) You (travel) by the time I come back.
 • 3) A lesson (start) by the time we comе to school.
 • 4) I (not hear) gossips about my new friends.
 • 5) You (change) your mind by then.
 • 6) I suppose you (not receive) your parcel by next week.
 • 7) My mum (cook) a cake by my brother’s birthday.
 • 8) I (move) to Osaka by the beginning of the October.
 • 9) By then, scientists (create) a cure for cancer.
 • 10) We (fulfill) your wishes before you ask.
 • 11) I (finish, never) my drawing.
 • 12) You (become) healthy as soon as you stop smoking.
 • 13) My daughter (not make decision) herself by 15 years.
 • 14) I (drive not) when I grow up.
 • 15) When I come back, I (drink) a whole bottle of water. It is so hot today.

Вправа 2

Прочитайте пропозиції російською мовою, а потім переведіть їх на англійську. Пам’ятайте про час Future Perfect.

 • 1) Він не напише лист до завтрашнього дня.
 • 2) До наступного навчального року моя сестра отримає диплом.
 • 3) Я думаю, що не зможу добре ставитися до нього до кінця подорожі.
 • 4) До кінця дня я дуже втомлюся.
 • 5) Я зроблю багато хороших речей, перш ніж помру.
 • 6) До тридцяти років я напишу свою першу книгу.
 • 7) Твоя мама буде чекати нас на п’яту годину.
 • 8) Ми з тобою не порозуміємося до тих пір, поки ти не перестанеш дивитися на мене звисока.
 • 9) Майк більше не вести себе подібним чином, чи не так?
 • 10) Студенти обговорять тільки перший розділ або всю першу частину книги до кінця уроку?
 • 11) Андрій купить теплий одяг до початку зими, тому що вже дуже холодно.
 • 12) Ти одружишся, коли закінчиш університет.
 • 13) Батьки, напевно, будуть шоковані поведінкою доньки.
 • 14) Як шкода, що до двадцяти семи років я не відкрию свій магазин.
 • 15) Я зроблю нову прикрасу до кінця наступного дня.

Вправа 3

З даних слів складіть пропозиції в Future Perfect:

 • 1) We / write / ask / by the time have / project / enough time / you /.
 • 2) doctor / help / it / you / until / want / you / yourself.
 • 3) We / finish / have fun / by / tomorrow / night.
 • 4) producer / notice / me.
 • 5) You / not / mop / floor / until / you / husband / returns.
 • 6) time / He / airport / meet / have / to / you / at /.
 • 7) last / read / newspaper / the / You.
 • 8) city / repair / of / summer / roads / By the end / they / / all / in.
 • 10) I / organize / some / concerts / at the beginning / of / summer.
 • 11) All / people / know / about / your / fierce / act /.
 • 12) scientists / medicine / incredible / by 2060 / development / achieve / in /?
 • 13) You / successful / become / stop / you / striving / success / as soon as / for.
 • 14) to / According / father’s / requirement /, led / daughter / his / by August / company /.
 • 15) you / Where / be / by next month /?

Відповіді на вправи по темі «Future Perfect»

Вправа 1:

1) will have left;

2) will have traveled;

3) will have started;

4) will not have heard;

5) will have changed;

6) will not have received;

7) will have cooked;

8) will have moved;

9) will have created;

10) will have fulfilled;

11) will have never finished;

12) will have become;

13) will not have made a decision;

14) will not have driven;

15) will have drunk.

Переклад вправи 2:

1) He will not have written the letter by tomorrow.

2) By the next academic year, my sister will have received her diploma.

3) I think I will not have been cool with him by the end of this journey.

4) I’ll have been very tired by the end of the day.

5) I’ll have done do many good things before I die.

6) By thirty years, I’ll have written my first book.

7) Your mum will have waited for us by five o’clock?

8) We will not have got along with each other till you look down on me.

9) Mike will not have behaved himself like that anymore, will he?

10) Students will have discussed only one chapter or all the first part of the book by the end of the lesson.

11) Andrew will have bought warm clothes by the beginning of winter, because it is so cold.

12) You’ll have got married when you graduate.

13) Parents will have been shocked by their daughter’s mood.

14) It’s pity that I will not have opened my shop by the age of twenty-seven.

15) I’ll have made a new ornament by the end of the next day.

  Вправа 3:

1) We will not have had enough time to write the project by the time you ask.

2) A doctor will not have helped you until you want it yourself.

3) We will not have finished to have fun by tomorrow night.

4) A producer will have noticed me.

5) You will not have been mopped the floor until you husband returns.

6) He will not have had time to meet you at the airport.

7) You will not have read the last newspaper.

8) By the end of summer, they will not have repaired all roads in the city.

10) I’ll have organized some concerts at the beginning of summer.

11) All people will have known about your fierce act.

12) Will scientists have achieved incredible development in medicine by 2060?

13) You’ll have become successful as soon as you stop striving for success.

14) According to the father’s requirement, his daughter will have led the company by August.

15) Where will have you been by next month?

Вправи на тему «Future Perfect Passive»

Вправа №1

Поставте дієслова в дужках в форму, відповідну часу Future Perfect:

 • 1) That picture (offer) for sale by the end of auction.
 • 2) Your wish (not fulfill) before you are after.
 • 3) By July 27, the acceptance of documents to universities (complete).
 • 4) Your language skills (improve) by day.
 • 5) This illustration (draw) by then.
 • 6) When the bell rings, all doors (open).
 • 7) A new computer (give) me, when I become older.
 • 8) All pupils ‘notebooks (check) by me by this night.
 • 9) The film (not watch) by tomorrow.
 • 10) Our clients (call) by Friday.
 • 11) Future Simple (learn) by me by next day.

Вправа №2

Переведіть дані пропозиції на англійську мову, використовуючи час Future Perfect:

 • 1) Блюдо буде приготовлено до того моменту, коли ти повернешся зі школи.
 • 2) Операція буде зроблена до наступного тижня.
 • 3) Есе буде написано до кінця це тижні?
 • 4) Нова школа буде побудована урядом до наступного року.
 • 5) Дах буде відремонтована до цього літа.
 • 6) Уроки будуть вивчені до того моменту, як мама повернеться з роботи.
 • 7) Скелет стародавнього тварини буде знайдений археологами до наступної ночі?
 • 8) Літак буде відправлений, коли прийдуть всі пасажири?
 • 9) Нова пісня не буде записана мною до того моменту, як я закінчу школу.
 • 10) Мої помилки будуть помічені ними після того, як я закінчу представляти себе.
 • 11) Пропозиції в Future Continuous будуть складені до наступного уроку англійської.

Вправа №3

Розставте слова в правильному порядку, дотримуючись граматичні норми часу Future Perfect:

 • 1) His / improve / of internship / Chinese / by / end.
 • 2) by then / promotion / receive.
 • 3) Julia / room / come / before / clean / by / her parents /.
 • 4) English / learn / me / Great Britain / by / very well / before / I / go / to /.
 • 5) his words / seven o’clock / translate / by /?

Ключі до вправ на тему «Future Perfect Passive»

Вправа №1:

1) That picture will have been offered for sale by the end of auction.

2) Your wish will have been fulfilled before you are after.

3) By July 27, the acceptance of documents to universities will have been completed.

4) Your language skills will have been improved by day.

5) This illustration will have been drawn by then.

6) When the bell rings, all doors will have been opened.

7) A new computer will have been given me, when I become older.

8) All pupils ‘notebooks will have been checked by me by this night.

9) The film will not have been watched by tomorrow.

10) Our clients will have been called by Friday.

11) Future Simple will have been learned by me by next day.

  Відповідь на вправу №2:

1) The Dish will have been prepared by the time you get back from school.

2) A surgery will have been done by next week.

3) Will the essay have been written by the end of this week?

4) The new school will have been built by the government by next year.

5) The roof will have been repaired by this summer.

6) Lessons will have been learned by the time my mother returns from work.

7) The skeleton of an ancient animal will have been found by archaeologists by the next night?

8) Will the plane have been sent when all the passengers arrive?

9) The new song will not have been recorded by me by the time I graduate.

10) My mistakes will have been noticed by them after I finish introducing myself.

11) The sentences in Future Continuous will have been made by next English lesson.

  Вправа №3:

1) His Chinese will have been improved by the end of internship.

2) The promotion will have been received by then.

3) The room will have been cleaned by Julia before her parents come.

4) English will not have been learned by me very well before I go to Great Britain.

5) Will his words have been translated by seven o’clock?

висновок

Вивчаючи Future Perfect, пам’ятайте:

 • The Future Perfect Tense характеризує в граматиці ситуацію, яка завершиться до конкретного моменту в майбутньому; ситуацію, яка завершиться до якоїсь дії в майбутньому часі; або подія, яка вже, ймовірно, сталося.
 • в додаткові частини пропозиції замість простого майбутнього часу (Future Simple) вживається даний просте (Present Simple);
 • схему освіти пропозицій в Future Perfect:
форма Future Perfectсхема часу Future Perfect
Affirmative form (стверджувальна форма) Future Perfectwill have плюс V3 / V-ed
Negative form (негативна форма) Future Perfectwill not плюс have плюс V3 / V-ed
Interrogative form (питальна форма) Future PerfectWill & subject & have & V3 / V-ed
Passive voice (пасивний / пасивний стан) Future Perfectwill have & been & V3 / V-ed
Читайте також:
Непряма мова в англійській мові: правила, приклади і виключення в різних часових формах
Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь