Фразовий дієслово Turn: 13 частотних комбінацій значень з перекладом і прикладами

Зміст статті

 • 1 Фразовий дієслово turn популярні приклади:
  • 1.1 TURN ON
  • 1.2 TURN OFF
  • 1.3 TURN UP
  • 1.4 TURN OVER*
  • 1.5 TURN AROUND
  • 1.6 TURN AWAY
  • 1.7 TURN BACK
  • 1.8 TURN IN
  • 1.9 TURN TO
  • 1.10 TURN INTO
  • 1.11 TURN OUT
  • 1.12 TURN DOWN
  • 1.13 TURN AGAINST
 • 2 Інші статті по темі
 • 3 Схожі та рекомендовані статті

Фразовий дієслово turn у контекстуальних фразах в розмовній англійській мові може набувати різні відтінки, тому для розуміння основної думки співрозмовника, варто приділити увагу деяким найбільш популярним випадків.

Початкова форма to turn вживається у значенні повертатися.

 • Ann turned left and saw Sam walking around the square. – Енн повернула ліворуч і побачила Сема, гуляє на площі.

Фразовий дієслово turn може набувати понад 30(!) відтінків і значень в залежності від словесного оточення. Основним визначником його значення виступає наступний привід або прислівник, тому конструкцію «дієслово+ прийменник/прислівник» потрібно сприймати як єдине ціле.

Фразовий дієслово Turn: 13 частотних комбінацій значень з перекладом і прикладами

Фразовий дієслово turn популярні приклади:

TURN ON

1. Значення включати. Використовується при розмові про електричних приладах, радіо, музики, світильниках і так далі:

 • Alex turned on lights and saw little puppy sitting on the threshold. – Алекс включив світло і побачив маленького цуценя, сидить на порозі.
 • She forgot to turn on the fireplace. – Вона забула включити камін.

2. Значення напасти (на когось):

 • Two men turned on me and stole my purse. – Двоє чоловіків напали на мене і вкрали мій гаманець.
 • I don’t like neighbour’s dog, because she turned on me. – Мені не подобається собака сусіда, тому що вона напала на мене.

3. Значення цікавити:

 • This theme turns on all students. – Ця тема цікавить всіх студентів.

4. Значення заводити (в значенні сексуального збудження). Використовується в молодіжному сленгу.

 • She knows how to turn on me. – Вона знає, як мене завести.

5. Значення надихати:

 • Our last meeting turned me on to wright a novel. – Наша остання зустріч надихнула мене написати роман.
Читайте також:
Future Simple – навчитеся легко визначати час і складати свої приклади

Як бачимо з останнього прикладу, фразовий дієслово turn і прийменник можуть бути розділені іншими членами речення, тому важливо навчитися знаходити всі елементи конструкції.

TURN OFF

Використовується як антонім до конструкції turn on в аналогічних ситуаціях.

1. Значення вимкнути (світло, музику):

 • Turn off the music, please, I can’t focus on my work. – Вимкніть музику, будь ласка, я не можу зосередитися на роботі.
 • Dad, you forgot to turn off TV again. – Тату, ти знову забув вимкнути телевізор.

2. Значення закрити (кран):

 • Turn off the water, the bath is already full. – Перекрій воду (в значенні кран), ванна вже повна.

3. Значення згорнути (з дороги):

 • Why didn’t you turn off? Didn’t you see warning sign? – Чому ти не звернув? Хіба ти не бачив попереджувальний знак?

4. Значення дратувати, виводити з себе, викликати огиду:

 • She turns me off because of her stupidity. – Вона дратує мене своєю дурістю.
 • You turn me off, i’m going to give for divorce. – Ти мене виводиш, я збираюся подавати на розлучення.

TURN UP

1. Значення збільшувати (про гучності):

 • Turn up the volume, i’d like to listen the News. – Збільш гучність, я хотів би послухати новини.

2. Значення посилювати, додавати (про педалі газі):

 • Turn up the gas, the plane is flying off in 20 minutes. I don’t want to be late. – Додай газу, літак відлітає через 20 хвилин. Я не хочу спізнитися.

3. З’являтися, заявлятися, приходити:

 • We didn’t you expect turned up so quickly. – Ми не очікували, що ви з’явитесь так швидко.

4. Перебувати (про втраченої речі):

 • I turned up my ring under the cupboard. I didn’t even expect to see it again. – Я знайшла своє кільце під шафою. Я навіть не очікувала побачити його знову.

TURN OVER*

Значення перевертати:

 • Katy turns over the page and saw the article about her book. – Кеті перевернула сторінку і побачила статтю про своїй книзі.

*Цікаво, що словосполучення over + фразовий дієслово turn дали похідний іменник turnover, що означає «оборот, обсяг продажів».

TURN AROUND

1. Значення обертатися:

 • He turned around and глянув on the mountains drowning in the clouds. – Він обернувся і глянув на гори, потопаючі в хмарах.
Читайте також:
Вчимося читати по-англійськи з вправами доктора Пимслера

2. Значення передумати, змінити думку:

 • Firstly I decided to spend summer in France, but turned around and flight to Spain. – Спершу я вирішив провести літо у Франції, але передумав і відправився в Іспанію.

3. Значення поліпшити (щось):

 • Finally I found the way to turn around my English. – Нарешті я знайшов спосіб покращити англійську.

TURN AWAY

1. Значення не пропускати (буквальне значення розгортати назад):

We wanted to enter the club, but security turned us away. – Ми хотіли потрапити в клуб, але охорона нас не пустила.

2. Значення проганяти:

 • The wind was so strong that it turned away dark clouds and saved us from the rain. – Вітер був настільки сильним, що прогнав темні хмари і врятував нас від дощу.

TURN BACK

1. Значення розвернутися:

 • Turn back the car, we chose wrong road. – Розгорни машину, ми обрали не ту дорогу.

2. Значення рухатися в зворотному напрямку:

 • When I asked the way to the central square, it revealed that all time I walked in the wrong direction. So I had to turn away. – Коли я запитала, як дістатися до центральної площі, з’ясувалося, що весь час я йшла не туди. Тому мені довелося рухатися в зворотному напрямку.

TURN IN

1. Значення складати, подавати. Вживається в прямому (скласти документи) і переносному значенні (здати/закласти кого-то).

 • You had to turn in your test at the end of lesson. – Ви повинні здати тест в кінці уроку.
 • He almost escaped punishment but someone turn him in. – Йому майже вдалося уникнути покарання, але хто його здав.

2. Значення йти спати. Варіант фразової дієслова to turn in використовується також в сленгу. Буквальний переклад – відключаюся.

 • I’m tired. I’ll turn in. – Я втомилася. Я піду спати.

TURN TO

1. Значення звертатися (за допомогою):

 • If you want to speak English better turn to Mrs. Stuart. She ‘ ll help you. – Якщо ти хочеш говорити англійською краще, звернися до місіс Стюарт. Вона допоможе тобі.

TURN INTO

1. Значення перетворювати:

 • There is no magic in the world. The pumpkin will never turned into a golden carriage. – У світі немає жодної магії. Гарбуз ніколи не перетворитися в золоту карету.
Читайте також:
Read - неправильне дієслово або правильний?

2. Значення переробляти:

 • I turned my old trousers into cute shorts. – Я переробила свої старі штани в милі шорти.

3. Значення обертати:

 • They managed to turn their dreams into the reality. – Їм вдалося перетворити мрії в реальність.

TURN OUT

1. Значення вигнати, випровадити, звільнити:

 • At last we turned out all guests and could spend time together. – Нарешті, ми випровадили всіх гостей і можемо провести час разом.
 • My boss turned me out because I just defended my own point of view. – Бос мене тільки що звільнив з-за того, що я просто відстоював власну точку зору.

2. Значення виробляти:

 • We had to find the way to turn out more production per day. – Ми повинні знайти спосіб виробляти більше продукції в день.

3. Значення опинятися, мати результатом. Фразовий дієслово turn out в даному значенні виконує роль вступної конструкції:

 • I missed almost all lectures. It turns out that I сап’t pass the exam. – Я пропустив майже всі лекції. Виявляється, я не зможу здати іспит.

TURN DOWN

1. Значення відкидати:

 • She turned down all my attempts to reborn relations. – Вона відкинула всі мої спроби відродити відносини.

2. Значення відмовляти:

 • Maggie turned down Dan’s propose married him. – Меггі відмовила пропозицією Дена вийти за нього.

3. Значення зменшувати, збавляти:

 • The police post was close and Tom turns down the speed. – Поліцейський пост був близько, і Тому збавив швидкість.

4. Останній варіант використовується як антонім до фразовому дієслова turn up.

TURN AGAINST

Значення відвернутися. Вживається в прямому і переносному значенні (відвернутися від кого-то):

 • I turned against, just because couldn’t restrain the tears anymore. – Я відвернулася, тому що просто не змогла більше стримувати сльози.
 • Fake friends always turn against when we faced with some problems. – Несправжні друзі завжди відвертаються, коли ми стикаємося з проблемами.

Для успішного засвоєння матеріалу вам будуть потрібні вправи на практичні тренування, а також вживання фразової дієслова в розмовної мови.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар