Фразовий дієслово fall: конструкції, перекази, приклади вживання

Зміст статті

 • 1 Основне значення
  • 1.1 Fall down
  • 1.2 Fall out of
  • 1.3 Fall over
  • 1.4 Fall into
  • 1.5 Fall off
 • 2 Фразовий дієслово fall у конструкціях з переносним значенням
  • 2.1 Fall for
  • 2.2 Fall in with
  • 2.3 Fall apart
  • 2.4 Fall through
  • 2.5 Fall behind
  • 2.6 Fall in love
  • 2.7 Fall about
  • 2.8 Fall back
  • 2.9 Fall in
 • 3 Інші статті по темі
 • 4 Схожі та рекомендовані статті

Англійська мова містить в собі багато підводних каменів, один з яких – фразові дієслова. Це стійкі словосполучення типу «гл.+прислівник», «гл.+прийменник», які мають спільне, відмінне від основного перекладу цих частин мови, значення і є одним членом речення. Фразовий дієслово fall – одна з найбільш часто вживаних в англійській мові конструкцій. У поєднанні з прийменниками і прислівниками він налічує понад десяток різних смислових значень і переказів.

Фразовий дієслово fall: конструкції, перекази, приклади вживання

Основне значення

Переклад окремого дієслова fall у словниках зазвичай містить такі слова, як «падати, упасти, впасти». Від цих значень утворилася ціла група похідних фразовых дієслів, кожен з яких вживається в певному контексті.

Fall down

Падати вниз з якоїсь височини, горба, сходи, а також опадати, звалюватися. У переносному значенні не впоратися, провалити завдання.

ПрикладПерекладHe is falling down the stairs.Він падає з драбини.I did well in my history exam, but fell down on English.Я добре здав екзамен з історії, але завалив англійська.The leaves fall down from the trees.З дерев опадає листя.
Читайте також:
Володимир Висоцький пісні англійською мовою

Fall out of

Вивалюватися, випадати з вікна, шафи і т. п.; виходити з ладу, впадати в немилість, сваритися.

ПрикладПерекладThe toy fell out of the box.Ця іграшка випала з коробки.We fall out of favour with the king.Ми в немилості у короля.She fell out of love her parents.Вона розлюбила своїх батьків.

Fall over

Спіткнутися, наскочити на щось, зачепити, впасти. У переносному значенні можливий переклад «дуже старатися, поспішати, прагнути що-небудь зробити».

ПрикладПерекладThe skater slipped and fell over the ice.Фігурист послизнувся і впав на лід.I fell kerflop over a stone that lay in my way.Я гепнувся тому, що спіткнувся об камінь, що лежить на моєму шляху.You fall over yourself to be helpful.Ти намагаєшся допомогти з усіх сил.

Fall into

Звалитися, провалитися. У переносному сенсі – залізти в боргову яму, впасти в розпач, впасти в обійми, розділитися.

ПрикладПерекладDo you know that your father fell into debts?Ти знаєш, що твій батько опинився у борговій ямі?Don’t fall into the pit!Не свались в цю яму!People fall into two categories.Люди діляться на дві категорії.

Fall off

Впасти з дерева, велосипеда; відпадати, відвалитися, відступати.

ПрикладПерекладDon’t fall off the horse!Не впади з коня!The shelf fell off and all the books went tumbling down.Полку відвалилася, і всі книги звалилися вниз.Why don’t birds fall down while sleeping in trees?Чому птахи не звалюються з дерев під час сну?

Фразовий дієслово fall у конструкціях з переносним значенням

Досить часто можна зустріти вживання цього фразової дієслова в ситуаціях, що не мають жодного стосунку до головного змістом слова. Для того, щоб уникнути проблем з неправильним розумінням англійської мови, необхідно ознайомитися з якомога більшою кількістю стійких виразів і їх перекладом.

Читайте також:
Опис кімнати англійською – вивчення необхідних слів у контексті

Fall for

Попастися на гачок, довіритися, закохатися, відчувати симпатію.

ПрикладПерекладYou couldn’t fall for that trick.Ти не міг попастися на цей трюк.They fell for the story.Вони повірили в цю історію.

Fall in with

Схвалювати, приймати, приєднуватися, зустрічатися.

ПрикладПерекладYou don’t fall in with me about it.В цьому ти не згоден зі мною.In this year we fell in with a family from Russia.В цьому році ми зустрілися з сім’єю з Росії.

Fall apart

Розходитися, сваритися, руйнуватися, розвалюватися.

ПрикладПерекладMy car is falling apart because it’s old.Моя машина розвалюється, тому що вона стара.Don’t let your family fall apart.Не дай своїй родині зруйнуватися.

Fall through

Провалитися, потерпіти крах.

ПрикладПерекладI think the deal will fall through.Я думаю, що ця угода провалиться.

Fall behind

Відстати, не зробити вчасно, залишитися позаду.

ПрикладПерекладDon’t fall behind.Не відставай!

Fall in love

Полюбити, закохатися.

ПрикладПерекладShe fell in love with her fitness trainerВона закохалася в свого фітнес-тренера.

Fall about

Реготати, луснути від сміху.

ПрикладПерекладWe fell about when we saw it first time.Ми сміялися до упаду, коли побачили це в перший раз.

Fall back

Поступатися, відступати, зменшуватися, просити про підтримку, повернутися до старого, покладатися.

ПрикладПерекладUkrainian people never fall back.Російські люди ніколи не відступають.She has nobody to fall back on.Їй не на кого покластися.

Fall in

Відступили, западати; можливий переклад гинути, валитися.

ПрикладПерекладMy world fell in when I lost my pet.Мій світ звалився, коли я втратив свого вихованця.
Читайте також:
В готелі - In the hotel: аудіо урок англійською

Щоб успішно використовувати в мовленні фразовий дієслово fall необхідно завчити напам’ять різні його комбінації і лексичні значення.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар