Допоміжні дієслова в англійській мові

Допоміжні дієслова (auxiliary verbs) так називаються, тому що вони допомагають формувати часи і застави в англійській мові. Основними допоміжними дієсловами в англійській мові є дієслова BE, DO і HAVE, кожен з яких має свої форми, про які поговоримо трохи нижче. До допоміжних дієслів також іноді відносять модальні дієслова, які не змінюють своєї форми.

Допоміжні дієслова в англійській мові

Особливістю допоміжних дієслів (крім модальних) є відсутність якого-небудь значення, крім граматичного.

I have been to London. – Я була в Лондоні. (Дієслово to have не має значення, а просто допомагає побудувати тимчасову форму Present Perfect)

Так для чого ж потрібні допоміжні дієслова?

 • Для утворення часів
 • Для утворення питальних та заперечних речень.
 • Для утворення пасивного застави
 • Для утворення розділового питання.

Допоміжні дієслова для освіти часу.

Для утворення часів використовуються допоміжні дієслова be / do /have / will.

Давайте розглянемо таблицю використання допоміжних дієслів в різних часах у стверджувальних, негативних і питальних реченнях.

 

+

?

Present Simple

 

don’t / doesn’t

do /does

Past Simple

 

didn’t

did

Future Simple

will

won’t

will

Present Continuous

am /is /are

am not /isn’t /aren’t

am /is /are

Past Continuous

was /were

wasn’t /weren’t

was /were

Future Continuous

will be

won’t be

will be

Present Perfect

have / has

haven’t / hasn’t

have /has

Past Perfect

had

hadn’t

had

Future Perfect

will have

won’t have

will have

Present Perfect Continuous

have / has been

haven’t / hasn’t been

have / has been

Past Perfect Continuous

had been

hadn’t been

had been

Future Perfect Continuous

will have been

won’t have been

will have been

Якщо уважно подивитися на таблицю, можна зробити наступні висновки про те, як працюють допоміжні дієслова.

 • Допоміжний дієслово do (does /did) використовується тільки для освіти часів Present Simple і Past Simple.
 • Допоміжний дієслово be (am / is /are /was /were /will be) використовується тільки для освіти часів групи Continuous.
 • Допоміжний дієслово have (has / had) використовується для утворення часів групи Perfect
 • Допоміжний дієслово will використовується для освіти майбутніх часів.

Знаючи ці 4 пункту, ви можете безпомилково визначити, які допоміжні дієслова вживати для утворення будь-якого часу. Візьмемо, приміром, Future Perfect Continuous – для його утворення нам знадобиться цілих 3 допоміжних дієслова:

 • will (так як це future),
 • have (так як це perfect),
 • been (форма to be – так як це continuous).

Звичайно, для грамотного освіти часів вам потрібно знати ще й форму смислового дієслова. Про те, як утворюються часи в англійській мові, — читайте у статті 12 часів англійської мови.

Допоміжні дієслова для утворення негативних і питальних речень.

Відповідний часу допоміжного дієслова з часткою not допоможе вам побудувати негативне пропозицію. Важливо знати, що допоміжні дієслова з часткою not можуть писатися окремо або разом, утворюючи коротку форму.

Розгляньте таблицю:

Повна форма заперечення

Коротка форма заперечення

do not

don’t

did not

didn’t

am not

is not

isn’t

are not

aren’t

was not

wasn’t

were not

weren’t

have not

haven’t

has not

hasn’t

had not

hadn’t

will not

won’t

would not

wouldn’t

Для того, щоб побудувати питальне речення, допоміжний дієслово виноситься перед підметом. Якщо допоміжних дієслів більше одного, перед підметом ставиться тільки перший з них, інші йдуть після підлягає.

 • Are you playing tennis now?

 • Have you ever played tennis?

 • Will you be playing tennis at two o’clock tomorrow?

 • Why he is playing tennis now?

Таким чином, практично будь-питальне речення в англійській мові починається з допоміжного дієслова, або з питального слова, за яким слід допоміжний дієслово. Про те, як зробити пропозицію питальним, читайте в статті – general question. Особливу увагу зверніть на освіту розділових запитань.

ПІДСУМУЄМО:

Допоміжний дієслово BE.

Як ми вже говорили раніше, допоміжний дієслово to be має 3 форми теперішнього часу (am / is / are), 2 форми минулого часу (was / were) і 1 форму майбутнього часу (will be).

Читайте докладно про дієслові to be, а також закріпіть отримані знання у вправах.

Як допоміжний дієслово to be використовується:

 • Для утворення часів групи Continuous.
 • Для утворення пасивного застави.

Molly is reading a magazine. (Present Continuous)

Children were talking. (Past Continuous)

England were beaten by Germany in the final (Past Passive)

Можливо, Вам потрібно почитати про утворення пасивного стану в англійській мові.

Допоміжний дієслово HAVE.

Have (has / had) використовується для утворення перфектных часів, а також перфектных форм пасивного застави.

 • The judge has asked the witness to speak up. (Present Perfect)

 • In some years, they will have established community gardens. (Future Perfect)

 • I will have been asked by 3 oclock tomorrow (Future Perfect Passive)

На сайті також є упражнениня на have /has.

Допоміжний дієслово Do

Допоміжний дієслово do (does /did) використовується для утворення негативних і питальних речень у Present Simple (do /does) і Past Simple (did).

Вам, ймовірно, буде корисно виконати вправи на Present Simple і Past Simple.

Допоміжний дієслово do іноді використовується для посилення в стверджувальних реченнях.

He did look tired. – Він справді виглядав втомленим.

Потрібно розуміти, що дієслова be, have і do мають подвійну природу, якщо завгодно, ведуть подвійне життя: вони можуть бути як допоміжними, так і смисловими.

Так як смислового дієслова TO BE перекладається – “бути, бути, знаходитися”

She was at home. – Вона була вдома. (to be (was) – смислової дієслово, має лексичне значення і перекладається на російську)

She was crying. – Вона плакала (to be (was) – допоміжний дієслово, не має лексичного значення, не перекладається).

Як смислове дієслово TO DO переводитися “робити”, а to HAVE – “мати”:

I did what I could. – Я зробив, що зміг.

I have a cat. – У мене є кіт

Часто в англійському реченні можна зустріти 2 однакових дієслова, один з яких є смисловим, а другий – допоміжним.

I had had dinner before my mum came. (перше had — допоміжний дієслово для утворення Past Perfect, друге had – смислової дієслово have dinner – обідати / вечеряти”).

Did you do what you could? (did – допоміжний, do – смисловий)

 

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь