Англійська мова        12 Березня 2018        199         0

Дієслова руху в англійській мові: гуляти, бігти, ходити і ще майже 100 прикладів

Зміст статті

 • 1 Дієслова руху в англійській мові
  • 1.1 Повсякденні руху
  • 1.2 Переміщення і зміна
  • 1.3 Циклічні руху
  • 1.4 Рідко використовується лексика
 • 2 Інші статті по темі
 • 3 Схожі та рекомендовані статті

Всім відомо, що життя – це постійний рух, переміщення, пошук і інша активна діяльність. У пропозиціях здійснення вчинків і перебіг подій виражається за допомогою дієслів, тому ця частина мови – найважливіший елемент мовленнєвої і мовної культури. В англійській граматиці з дієсловами пов’язано багато категорій: форми, часи, способи, синтаксична роль і, звичайно ж, фразові поєднання і проста лексика. Сьогодні ми будемо поповнювати свій словниковий запас, вивчаючи дієслова руху в англійській мові. Тема задоволена легка і, безумовно, дуже корисна, тому запрошуємо до вивчення даного матеріалу не тільки дорослих, але і дітей. Постараємося вчити основні дієслова руху англійською мовою так, щоб це заняття нікому не здалося нудним і нудним.

Дієслова руху в англійській мові

Різновидів руху досить багато, а слів, їх описують, і того більше. Тому постараємося розподілити всю лексику на пов’язані за змістом класи, які буде легше сприймати і запам’ятовувати.

Повсякденні руху

У цю групу увійдуть самі прості й популярні слова. Багато з таких виразів часто зустрічаються в мультфільмах, казках, піснях і віршах для дітей, адже непосидючі діти люблять виконувати різні рухи: танцювати, бігати, стрибати, повзати і т. д. Тому нашим юним учням теж буде цікаво вивчити англійські позначення своїх улюблених дій. Головне підібрати цікаву для дитини форму навчання. Наприклад, проведіть гру: батько називає слово, а дитина показує дію.

ДієсловоТранскрипціяПерекладcatch[kætʃ]ловитиclimb[klaɪm]лазити, дертисяcreep[kriːp]повзатиdance[dɑːns]танцюватиdrive[draɪv]їхати на машиніfall[fɔːl]падатиfly[flaɪ]літатиgo[ɡəʊ]йтиjump[dʒʌmp]стрибатиlie[laɪ]лежатиlie down[laɪ daʊn]лягатиmove[muːv]рухатисяride[raɪd]кататися на коніroll[rəʊl]котитиrun[rʌn]бігатиsit[sɪt]сидітиsit down[sɪt daʊn]сідатиskate[skeɪt]кататися на ковзанах, дошціski[skiː]кататися на лижахstand[stænd]стоятиstand up[stænd ʌp]вставатиstop[stɒp]зупинитисяswing[swɪŋ]гойдатисяwalk[wɔːk]ходити, гулятиwave[weɪv]махати

Отже, це базова лексика по темі руху. Далі вивчимо слова більш вузької спрямованості.

 

Переміщення і зміна

Тут розглянемо дієслова руху в англійській мові, характерні для переміщення суб’єкта/об’єкта в просторі. В тому числі, в дану таблицю включені дії, пов’язані із зміною стану об’єкта.

ДієсловоТранскрипціяПерекладappear[əˈpɪər]з’являтисяbudge[bʌdʒ]рухати з місця, зрушуватиcarry[kæri]нестиdescend[dɪˈsend]сходити, спускатиdrag[dræɡ]тягти, волочитиdrop[drɒp]упускати, упуститиelevate[elɪveɪt]підніматиfollow[fɒləʊ]супроводжуватиglide[glide]ковзати (по поверхні)kick[kɪk]штовхнути, вдаритиlift[lift]підніматиlower[ləʊər]опускатиpick up[pɪk ʌp]підбиратиpropel[prəpel]приводити в рух, штовхатиpull[pʊl]тягнутиpush[pʊʃ]штовхати, натискатиput down[pʊt daʊn]кластиput off[pʊt ɒf]відкладатиraise[reɪz]піднімати, ставитиrise[raɪz]підняти, піднятисяshake[ʃeɪk]струсити, трястиshift[ʃɪft]переміститиspin[spɪn]обертатиstick[stɪk]застряватиthrow[θrəʊ]кидати

Циклічні руху

В даному розділі будемо вивчати парні вирази, протилежні за змістом один одному: зайти/вийти, виїхати/повернутися і т. п.

ДієсловоТранскрипціяПереклад1turn right[tɜːn raɪt]повернути направоturn left[tɜːn left]повернути ліворуч2begin[bɪɡɪn]початиfinish[fɪnɪʃ]закінчити3go in[ɡəʊ ɪn]входитиgo out[ɡəʊ aʊt]виходити4arrive[əraɪv]прибуватиleave[liːv]залишати5come[kʌm]приходитиcome away[kʌm əweɪ]йти6depart[dɪpɑːt]відправлятисяreturn[rɪtɜːn]повертатися7continue[kəntɪnjuː]продовжуватиpause[pɔːz]робити паузу8hurry[hʌri]поспішатиslow down[sləʊ daʊn]сповільнювати9hasten[heɪsən]прискорювати, підганятиtarry/delay[tæri/ dɪleɪ]зволікати, затягувати10speed[spiːd]мчати на машиніbrake[breɪk]зупинятися11cross[krɒs]перетинати, переходитиgo along[ɡəʊ əlɒŋ]йти вздовж

Рідко використовується лексика

Крім уже наведених слів, є ряд виразів, які в силу свого значення вживаються значно рідше. Але такі слова теж необхідно додати в свій лексикон, оскільки ситуації бувають різні, і може бути саме ці приклади дозволять правильно висловити будь-яку дію.

ДієсловоТранскрипціяПерекладadd[æd]додавати, збільшуватиadvance[ədvɑːns]просуватисяavoid[əvɔɪd]уникати, ухилятисяbend[bend]гнути, згинатиcease[siːs]переставати, припинятиcrouch[kraʊtʃ]схилитисяdive[daɪv]пірнатиemerge[imɜːdʒ]спливати, виникатиescape[ɪskeɪp]тікати, втектиfill[fɪl]наповнюватиflow[fləʊ]тектиgo on foot[ɡəʊ ɒn fʊt]йти пішкиhold[həʊld]тримати, утримуватиhop[hɒp]підстрибуватиlean[liːn]притулятися, спиратисяpass[pɑːs]проходити, здаватиpunch[pʌntʃ]вдарити кулакомreduce[rɪdjuːs]скорочувати, зменшуватиrotate[rəʊteɪt]обертати, обертатисяsink[sɪŋk]тонутиskip[skɪp]скакати, пропускатиslap[slæp]ударяти долонею, дати ляпаса, шльопнутиsquat[skwɒt]присісти, сидіти на корточкахstretch[stretʃ]тягнути, розтягуватиtiptoe[tɪptəʊ]йти навшпиньки

Тепер вам знайоме близько 100 позначень рухів англійською мовою. Вивчайте нову лексику і не забувайте її практикувати в різних діалогах. Успіхів і до зустрічі на сторінках нашого сайту!