Compound Predicate – складене присудок і його особливості

З російської мови ми знаємо, що присудок – це один із головних членів речення, який виражає дію підлягає. Присудок входить в граматичну основу речення. Все це так і в англійській мові. І, так само, як і в російській мові, в англійському реченні є складене присудок або Compound Predicate.

Так як ми на нашому сайті вже розглядали присудок у загальному і цілому, то сьогодні ми з вами поговоримо саме про Compound Predicate, тобто про складеному присудку. Чому так необхідно познайомитися з Compound Predicate, знати його і вживати в мовленні? Що собою являє складене присудок, яка його конструкція і структура? На ці питання ми постараємося відповісти в цій статті. У будь-якому випадку, вживання складеного присудка у промові зробить її багатше і складніше.

Якщо ви хочете досконало вивчити складене присудок в англійському реченні, то ви правильно потрапили, відкривши цю статтю. Отже, почнемо!

Особливості Compound Predicate в англійському реченні

В англійській мові складене присудок – не просто складне, а складене іменне, тобто Compound Nominal Predicate. Його структура така: дієслово-зв’язка to be у формі особистої + предикатив (іменна частина). Предикатив позначає ознаку підмета, а дієслово-зв’язка зв’язує підмет з предикативом (іменний частиною) і висловлює особа, число, спосіб і час.

На відміну від російської мови, в англійській мові дієслово to be ніколи не опускається. Порівняємо:

 • Susan is so beautiful in this dress. – Сьюзен така красива в цьому платті.
 • Are you busy this evening? – Ви зайняті цим ввечері?
 • Thomas is sick and tired of all these problems. – Томас втомився від всіх цих проблем.
 • We are ready to go to the cinema with you. – Ми готові йти в кіно з тобою.
 • Michael is very intelligent. – Майкл дуже розумний.

Але не тільки дієслово to be може виступати в якості дієслова-зв’язки. Такі дієслова також можуть бути дієсловом-зв’язкою, це:

 • To seem — здаватися
 • To look – здаватися, виглядати
 • To appear – здаватися, здатися
 • To feel – відчувати себе
Читайте також:
Непряма мова в англійській мові чужі слова передаємо на «раз-два»!

Наприклад:

 • Alex seemed very excited. – Алекс видавався дуже схвильованим.
 • You look very well! – Ви виглядаєте дуже добре.
 • It appears very strange. – Це здається дуже дивним.
 • How do you feel today? – Як ви себе почуваєте?
 • The child looks tired after physical exercises. – Дитина виглядає втомленим після фізичних вправ.

Крім того, дієсловом-зв’язкою можуть бути дієслова to get, to become, to turn, to grow в значенні «ставати, робитися». Наприклад:

 • Amanda turned pale suddenly. – Аманда раптом зблідла.
 • My elder sister will become a teacher. – Моя старша сестра стане вчителем.
 • Michael got angry with me. – Майкл розсердився на мене.
 • He росло old. – Він став старше (постарів).
 • Alex becomes more and more irritable. – Алекс стає все більш і більш дратівливим.

Також, наступні дієслова-зв’язки:

 • To remain — залишатися
 • To keep – зберігати, продовжувати
 • To continue — продовжувати
 • To begin — починати
 • To start — починати
 • To finish — закінчувати
 • To stop – закінчувати, зупиняти(ся)
 • To cease — припиняти
 • To go on – продовжувати

Наприклад:

 • Paul and Mary kept talking. – Пол і Мері продовжували розмовляти.
 • Everybody in the room remained silent. – Все до кімнаті зберігали мовчання.
 • Start writing the dictation, please. – Почніть писати диктант, будь ласка.
 • Suddenly they stopped chatting. – Раптом вони перестали розмовляти.
 • They began working in the early morning. – Вони почали працювати рано вранці.
 • Continue reading, please. – Продовжуйте читати, будь ласка.
 • Stop talking, please! – Припиніть балаканину, будь ласка!
 • I cannot cease admiring my mother. – Я не можу перестати захоплюватися моєю мамою.
 • Go on writing, please. – Продовжуйте писати, будь ласка.
 • We finished discussing at two o’clock. – Ми закінчили обговорення в дві години.
Читайте також:
Past Perfect Continuous – освіта часу, як не переплутати з Минулим завершеним

Тепер, шановні читачі, з вами перейдемо до предикативу, тобто до іменної частини складеного присудка.

Чому виражається предикатив у складеному присудку?

Предикатив або іменна частина в Compound Predicate виражається такими словами або групами слів:

Ім’ям іменником в загальному або притяжательном відмінку з прийменником або без прийменника:

 • This is my brother Alex. He is a pupil. – Це мій брат Алекс. Він учень.
 • Is it your pencil? No, it is not mine, it is michael’s. – Це твій олівець? Ні, це не мій, це Майкла.
 • My parents are in good health. – Мої батьки в доброму здоров’ї.
 • It is my book. – Це моя книга.
 • It is Nick ‘ s cat. – Це кішка Ніка.

Може виражатися причастям або ім’ям прикметником:

 • Will you be busy tonight? – Ви будете зайняті сьогодні ввечері?
 • This girl is beautiful. – Ця дівчина красива.
 • We are glad to see you. – Ми раді вас бачити.
 • I am happy. – я щаслива.
 • These conditions are beneficial for our situation. – Ці умови сприятливі для нашої ситуації.

Іноді виражається займенником в загальному або об’єктному відмінку, яке замінює іменник. Або присвійним займенником в абсолютній формі:

 • It is him. – Це він.
 • That is something! – Це вже дещо!
 • Whose watch is this? It is mine. – Чиї це годинник? Це мої.
 • Who is there? It is me. – Хто там? Це я.
 • This is your pencil and that is mine. – Це твій олівець, а то – мій.

Може бути порядковим або кількісним числівником:

 • They came only ten. – Їх прийшло всього десятеро.
 • Alex was the first to come. – Алекс був першим, хто прийшов.
 • We are twenty-five in our classroom. – Нас двадцять п’ять у нашому класі.
 • Thomas is the third in the group. – Томас – третій в групі.
 • We were just two. – Нас було тільки двоє.
Читайте також:
Визнання в любові англійською мовою з перекладом

Може виражатися инфинитивом або инфинитивным обігом:

 • Our discussion was to start at once. – Наша дискусія почалася відразу.
 • It is up to my mother to decide. – Це вирішувати моїй мамі.
 • I want to help my children. – Я хочу допомогти моїм дітям.
 • We desire to see you every day. – Ми бажаємо бачити вас кожен день.
 • Our conversation was to finish suddenly. – Наша розмова раптово завершився.

Буває деепричастием (герундием):

 • My hobby is collecting books. – Моє хобі – колекціонування книг.
 • I hate smoking. – Я ненавиджу куріння.
 • My father hates consuming alcohol. – Мій батько ненавидить вживання алкоголю.
 • His favourite occupation is reading books. – Його улюблене заняття – читання книг.
 • My best time is being with my parents and friends. – Моє улюблене проведення часу – це бути з батьками і друзями.

Може виражатися комплексом з деепричастием або инфинитивом:

 • My parents are against my entering the college this autumn. – Мої батьки проти мого вступу в коледж цієї осені.
 • We do not accept going to the cinema tonight. – Ми не згодні йти в кіно сьогодні ввечері.
 • I choose staying at home today. – Я вибираю залишитися вдома сьогодні.
 • Amanda prefers reading at the library. – Аманда воліє читання в бібліотеці.
 • I want listening to the music. – Я хочу послухати музику.

І, нарешті, може виражатися прислівником:

 • The game is over. – Гра закінчена.
 • Your time is up. – Ваш час вийшов.
 • He came suddenly. – Він прийшов раптово.
 • We began at once. – Ми почали відразу.
 • Alex smiles happily. – Алекс щасливо посміхається.

Як бачите, друзі, вибір Compound Predicate досить-таки великий, вибирайте будь-який. Використовуйте складене присудок у промові, і вас буде не відрізнити від корінного англійця. Бажаємо вам успіхів!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар