Complex subject: склад, перелік дієслів і випадки вживання

Зміст статті

  • 1 Склад складного підлягає
  • 2 Complex subject у дієслівних сполученнях
  • 3 Інші статті по темі
  • 4 Схожі та рекомендовані статті

Ми вивчили вже багато лексичних і граматичних конструкцій англійської мови, настав час перейти до розділу синтаксису. Як відомо, основу пропозиції складають зв’язка що підлягає і присудка. Сьогодні поговоримо поки тільки про підметі, та не про просте, а про складеному, яке іменується в англійській граматиці complex subject. Використання такої комбінації притаманне складнопідрядною пропозиціям, у яких головна частина має, як правило, знеособлений характер, наприклад: Кажуть, що Білл Гейтс купив новий проект. Навчитися складати такі пропозиції і вживати їх в англійській мові не складно, зупинимося на вивченні теорії.

Склад складного підлягає

Перш ніж складати подібні фрази, необхідно дізнатися, як же виглядає complex subject в англійській мові. Переведемо фразу, яку запропонували в якості прикладу на початку статті: Bill Gates is said to have bought a new project. Як ми бачимо, це складнопідрядне речення містить граматичну основу, що складається з наступних трьох частин:

  • Власне самого іменника (Bill Gates);
  • Дієслова-присудка в пасиві (is said);
  • Початкової форми дієслова — інфінітива (to have bought).

Саме за цю багатокомпонентність такий тип синтаксичних конструкцій і назвали complex (складне, комплексне) subject. Залишається додати, що в своєму складі підлягають замість іменника можуть мати особисті займенники, а останньою частиною конструкції можуть виступати всі можливі форми інфінітива (всього їх в англійській граматиці шість). Часто інфінітив всі приймають за одну форму, тому нагадаємо можливі варіанти цієї частини мови на прикладі дієслова buy.

to buyto have been boughtto have boughtto be boughtto be buyingto have been buying
Читайте також:
Лексична гра «Випадкове слово» — чудова мовна гра на розширення словникового запасу

Для більшої наочності і полегшення запам’ятовування, наведемо правило побудови комбінацій the complex subject у вигляді схеми:

1. Іменник/займенник (Noun/Pronoun) + 2. Дієслово в пасивній формі (Verb in Passive Voice) + 3. Інфінітив (Infinitive).

Освоївши базове будова цієї конструкції, перейдемо до її вживання на практиці. В наступному розділі розглянемо випадки вживання цієї комбінації, яка, до речі, використовується в рідкісних і виняткових ситуаціях.

Complex subject у дієслівних сполученнях

Складність цієї теми полягає в тому, що необхідно запам’ятати основні випадки можливого застосування такої синтаксичної комбінації. Складний підмет в англійській мові може вживатися тільки з дієсловами певних значень. Для зручності поділимо їх на кілька груп, кожна з яких буде містити свої приклади речень. А вільно орієнтуватися в цих групах нам допоможе зведена таблиця.

НазваСписок слівПрикладПереклад1.Група дієслів тверджень, знань, повідомлень.know, report, say, announce, state, think

(знати; повідомляти, інформувати, доповідати; говорити; оголошувати, повідомляти; стверджувати, заявляти; думати, мислити, міркувати)Santa Claus is known to live in Finland.

She was thought to practice black magic.

You are said to know all about the chess.

The contest is to be announced starting next month.Відомо, що Санта Клаус живе у Фінляндії.

Думали, що вона займається чорною магією.

Кажуть, що ти знаєш про шахи все.

Оголошено, що конкурс стартує в наступному місяці.2.Група дієслів почуттів і сприйняття.see, hear, notice (бачити; чути; помічати, помічати, помічати)The robbers were seen to enter my house.

She is heard to tell about her problems.

He was noticed to leave the party with a girl.Бачили, як грабіжники заходили в мій будинок.

Читайте також:
YouTube канали з навчання англійської мови

Чули, як вона розповідає про свої проблеми.

Помітили, що він пішов з заходу з якоюсь дівчиною.3.Група дієслів віри, очікувань, припущень.believe, consider, expect, ask, suppose

(вірити, довіряти; думати, вважати; очікувати; запитувати; припускати)The child is expected to become the best footballer.

The poem is considered to have been written by a famous writer.Очікують, що ця дитина стане кращим футболістом.

Вважається, що ця поема була написана відомим письменником.4.Група комбінації

«to be + дод.»be sure, be certain, be likely/unlikely

(обов’язково; безперечно, безсумнівно; ймовірно/

малоймовірно)This flat was certain to be expensive.

The clever boys are likely to succeed.

Jake is sure to come to my match.Ця квартира, безумовно, була дорожче.

Ці розумні хлопчики, ймовірно, будуть успішні.

Джейк точно прийде на мій матч.5.Група активних дієслівhappen, seem, turn out, appear (трапитися, випадково зробити що-небудь; здаватися; виявитися; з’явитися, здаватися, виглядати)Mary seems to be a good wife.

My father happened to meet my boyfriend.

The book by this writer appeared to be very interesting.Мері здається гарною дружиною.

Мій батько випадково зустрів мого хлопця.

Книга цього письменника виявилася дуже цікавою.

Наведених правил достатньо, щоб освоїти цю тему і застосовувати цю складну синтаксичну комбінацію на практиці.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар