Числівники в англійській мові – правила написання, функції в реченні, артиклі

Числівники в англійській мові поділяються на два види – кількісні та порядкові числівники.

Числівники в англійській мові – правила написання, функції в реченні, артиклі

Кількісні числівники

Позначають безпосередньо самі числа: one, three, twenty, sixty-five one thousand, a hundred, five thousand four hundred and eight і т. п.

Зверніть увагу: числівники thousand, million hundred завжди вживаються або з невизначеним артиклем a, або з числівником one. Другий варіант використовується, коли за числівником слідують інші числа, наприклад – a hundred, але one hundred and twenty-two.

Уважно подивіться на написання наступних чисел.

 • Four hundred pencils (= 400 олівців), seven thousand trees (7,000 дерев).
 • Hundreds of pencils (сотні олівців), thousands of trees (тисячі дерев).

У першому прикладі вказано точну кількість об’єктів і в кінці числівників відсутня s, в той час, як у другому прикладі, ми не вказуємо точну кількість, а просто даємо зрозуміти, що об’єктів безліч – на кінці числівників присутній s.

Числа, які люблять порядок

Порядкові числівники в англійській мові, як і говорить їх назва, позначають порядок: first, third, twelfth, twenty-fifth, forty-seventh, a hundredth, five hundred, fifty-eighth і т. п.

Зверніть увагу:

 • Дати читаються наступним чином.

  5th January, 2015 – the fifth of January (January the fifth), twenty (hundred and) fifteen.

  8th March, 1908 – the fifteenth of March (March the fifteenth), nineteen hundred and eight.

 • Прості дроби пишуться так — 4/6 (four sixths), 5/9 (five ninths), 4/13 (four thirteenths). На кінці знаменника, яким є порядкове числівник, варто s, коли чисельник більше одиниці.

Числівники в англійській мові – правила написання, функції в реченні, артиклі
Числівники в англійській мові – таблиця

Читайте також:
Вправи на неправильні дієслова англійської мови на різні рівні

Функції числівників

Всі числівники можуть виступати в реченні в ролі іменника і прикметника.

 • У наступних реченнях числівники відіграють роль іменника.

  Three of the girls were late. There were two of us there. Ginny was the first to wake up.

 • Приклади вживання числівника в ролі прикметника.

  He had three clients yesterday. The first client to arrive was my brother.

Вживання з артиклем

Артикль може використовуватися з кількісними і порядковими числівниками.

Cardinal numerals

 • Кількісні числівники в англійській мові виступають в ролі описового визначення і можуть вживатися без артикля.

  She had accepted two invitations. – Вона прийняла два запрошення.

  There were five teachers from our school. – Там були присутні п’ять учителів нашої школи.

 • Буває і так, що ситуація вимагає використання певного артикля.

  The five days seemed an age to him. – П’ять днів видалися йому вічністю (з контексту ясно, що той, хто згадує якісь конкретні п’ять днів і присутність певного артикля в даному випадку необхідно).

Ordinal numerals

 • Порядкові числівники, як правило, виступають в ролі уточнюючого визначення.

  He was the first friend I met here. – Він був перший друг, якого я тут зустрів.

  You need the second door down the corridor. – Вам потрібна друга двері по коридору.

 • Також порядкове числівник може вживатися в значенні «інший», «ще один». Іменник з порядковим числівником у цьому значенні використовується з невизначеним артиклем.

  They will have a third test this week. – На цьому тижні у них буде третя контрольна (ще одна контрольна).

  He put a fifth book in his backpack. – Він поклав п’яту книгу в свій рюкзак (ще одну книгу).

Читайте також:
Allow Permit Let - в чому різниця між дієсловами?

Числівники в англійській мові – правила написання, функції в реченні, артиклі
Ordinal numbers

Зверніть увагу:

 • Вище зазначені правила не можу застосовуватися до числительному first. Такі поєднання як a first night (прем’єра), a first prize, at first sight, at first hand, to do something first thing, а також on second thought (s) є сталими виразами.
 • Подивіться на наступні зразки використання різних артиклів з ordinal і cardinal numerals — the third chapter, але chapter three; the twenty-fifth page, але page twenty-five.

Написання числівників в англійській мові

Давайте розглянемо різні варіанти написання числівників.

 • Прописуйте всі числа в початку пропозиції.

  Forty-five hundred thirty-seven visitors were here this summer. – 4,537 відвідувачів були тут цього літа.

  Виняток може бути зроблено для чисел, що позначають рік: 2012 was a very interesting year.

 • Пишіть всі складні числа через дефіс.

  Seventy-eight student were accepted to the college. – 75 учнів були прийняті в коледж.

 • Також через дефіс пишіть частки.

  We have found three-fourths of the stolen things. – Ми знайшли ? вкрадених речей.

 • Розділяйте комами цифри з більш ніж 3-ма показниками.

  5,600; 5,800,000; 11,345.

 • Замість 12:00 AM 12:00 PM краще використовувати опівночі (північ) і південь (noon) відповідно.
 • Мішані дроби пишуться цифрами в середині або в кінці речення, і словами – на початку.

  I wait for 6 ? percent increase.

  Sixth and one-half percent was the expected increase.

 • Чим простіше ви пишіть великі цифри – тим краще.

  Forty-five hundred простіше, ніж four thousand five hundred (4500).

 • Якщо в реченні кілька цифр — використовуйте для всіх або числа або слова.

  Правильно: He will get from one to three thousand dollars for this job. Неправильно: He will get from 1 to three thousand або he will get from one to 3 thousand.

 • При написанні числа з 3-х цифр не обов’язково вживати сполучник and, однак, його можна і потрібно використовувати перед дробовими числами.

  Seven thousand two hundred seventy-eight dollars. (7,278 доларів.)

  Seven thousand two hundred seventy-eight dollars and fifty-seven cents. (7,278 доларів і 57 центів.)

 • Числа з датами пишуться наступним чином.

  The 15th of April, 2011. Але April 15, 2011 (-th відсутній).

Читайте також:
Різниця Past Simple та Past Continuous — порівняння, застосування, граматика

Числівники в англійській мові – правила написання, функції в реченні, артиклі
Дати з числівниками

Допоможуть закріпити тему числівники в англійській мові вправи – напишіть наступні цифри словами: 25; 17-ий; 3/5; 4,523; 658; 431-ий; 8,456,897; 63-ій.

Англійські числівники з вимовою можна послухати, переглянувши відео урок:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар