Чим відрізняються прикметники і прислівники в англійській мові? – Вивчення англійської мови

Прикметники (Adjectives) і прислівники (Adverbs) – одні з найбільш часто вживаних частин мови в англійській мові. З лінгвістичної точки зору, в більшості випадків вони виконують описову функцію, часто додаючи емоційне забарвлення пропозицією.

Прикметники і прислівники тісно пов’язані один з одним і іноді навіть можуть мати однакову форму, але вживаються в пропозиціях по-різному і в різних контекстах. Щоб уміти грамотно урізноманітнити свою промову англійською мовою, варто заглибитися детальніше особливо способів освіти, правил вживання і окремих характеристик прикметників і прислівників.

Англійські прислівники і прикметники мають схожі характеристики:

 • Ні прикметники, ні прислівники не змінюються за родами і числами:
 • Вона бігала швидко. – She ran fast.
  Вони бігали швидко. – They ran fast.
 • Він купив новий телефон – He bought a new phone.
  Він купив нові телефони – He bought new phones.
 • Зміни з частинами мови відбуваються тільки в разі зміни ступеня (порівняльна, чудова). Детальніше про ступені порівняння прикметників і прислівників в цій статті написано трохи нижче.

Особливості творення прислівників в англійській мові

Прислівники в англійській мові можна поділити за способом освіти на 4 основні групи:

 • Похідні прислівники, які утворюються за допомогою додавання суфікса -ly до якісної прикметника: easy (простий) – easily (просто), slow (повільний) – slowly (повільно), rare (рідкісний) – rarely (рідко).
  В освіті прислівників таким способом є певні особливості, серед яких:
  • При додаванні суфікса -ly до прикметником, які закінчуються на l, остання згодна подвоюється usual (звичайний) – usually (зазвичай);
  • Якщо прикметник закінчується на голосну y, при утворенні прислівники вона замінюється на голосну i: happy (щасливий) – happily (щасливо, весело), easy (простий) – easily (просто).
 • Складні прислівники утворюються шляхом додавання двох коренів:
  • any (-небудь) + where (де) = anywhere (де-небудь, де завгодно);
  • some (деякий) + times (часи) = sometimes (іноді);
  • in (в) + side (сторона) = inside (всередині).
 • Прості прислівники або конверсія.
  До цієї групи входять прислівники, утворені від прикметників, але не за допомогою додавання суфікса -ly:
  • well (добре);
  • why (чому);
  • low (низько).
 • Складові прислівники представляють собою з’єднання двох частин мови (самостійної та службової).
  Багато прислівники з даної групи можна віднести до стійким виразами англійської мови:
  • at first – спочатку;
  • at all – взагалі;
  • as well as – так само, як і;
  • in fact – взагалі-то.

Існують також деякі прикметники, які збігаються з похідними від них говірками і не змінюють форму, наприклад fast (швидкий / швидко), hard (важкий / важко), quick (швидкий / швидко).

Ступені порівняння прислівників і прикметників

Якісні прикметники і прислівники в англійській мові, так само, як і в російській, мають три ступені порівняння: позитивну, вищий та найвищий.

Порівняльну ступінь прикметників утворює суфікс -er, а говірок – за допомогою слова more (більше).

порівняльний ступінь
прикметники+ erEasy (простий) – easier (простіше)

Quick (швидкий) – quicker (швидше)

прислівникиMoreEasily (просто) – more easily (ще простіше)

Quickly (швидко) – more quickly (ще швидше)

Щоб утворити найвищий ступінь прикметника, до його простий ступеня додають артикль the і суфікс-est, а перед власною мовою ставлять слово most (самий, найбільш).

Чудова ступінь
прикметникиThe + estThe easiest (найпростіший)

The quickest (найшвидший)

прислівникиMostMost easily (найпростіше)

Most quickly (найшвидше)

Але є винятки, коли ступеня порівняння прикметників утворюються за правилами ступенів порівняння прислівників. В основному такі винятки є багатоскладові (що складаються з 3 і більше складів) прикметники. interesting – more interesting – most interesting, wonderful – more wonderful – most wonderful.

Використання прикметників і прислівників в англійській мові

Випадки вживання прикметників і прислівників в англійській мові практично не відрізняються від російського. Як було сказано раніше, прикметники і прислівники виконують функцію опису, характеристики об’єктів і дій, іноді виконують уточнюючу функцію і роблять інформацію більш детальної.

характеризуємо іменники

Прикметники характеризують іменники, граматично відносяться до них і відповідають на питання: Який? Яка? Які?

Їх використовують, щоб позначити характеристики, якості, властивості званих предметів і осіб, і в реченні вони можуть стояти як до, так і після іменника. Варто відзначити, що прикметники в англійській мові не змінюються ні за родами, ні за числами.

приклади:

 • a beautiful flower – красиву квітку;
 • false information – неправильна інформація;
 • an interesting game – цікава гра.

характеризуємо дієслова

Прислівники позначають ознаку дії, тому залежать від дієслів, стоять у реченні після них і відповідають на питання: Як? Яким чином?

приклади:

 • to run fast – швидко бігти;
 • to work hard – старанно працювати;
 • to do it perfectly – зробити це бездоганно.

Крім опису дієслів, прислівники можуть служити сполучною ланкою між окремими пропозиціями або між головним і підрядним в складі складного пропозиції (виділяються коми):

 • Moreover, I have an evidence. – Більш того, у мене є доказ.
 • She didn`t care why we were late. – Її не хвилювало, чому ми запізнилися.
 • Nevertheless, it was wondergul evening. – Проте це був чудовий вечір.

Прикметники і прислівники в англійській мові – що з них спожити в спірній ситуації?

Бажаючи прикрасити й урізноманітнити свою іноземну мову і зробити її якомога більш схожою на мову носія мови, учні через неуважність або через незнання нерідко допускають безліч помилок. Наприклад, вживання того чи іншого слова в реченні може бути неправильним як з лексичної, так і з граматичної точки зору.

Крім зазначених раніше правил вживання прислівників і прикметників, існують також деякі підказки, які можуть допомогти Вам зробити правильний вибір між цими двома частинами мови.

Дієслова, які характеризуються прикметниками

Існує безліч особливостей англійської мови, одна з яких полягає в тому, що деякі певні дієслова вживаються не з говірками, а з прикметниками. А це означає, що вживання прислівників з такими дієсловами звучатиме неприродно, тому правильніше буде в даному випадку вибрати прикметник, а не наріччя, закривши очі на вищеописане правило.

Цікаво, що, незважаючи на це, на російську мову такі словосполучення переводяться з використанням прикметників.

Дієслова, з якими вживаються прикметники можна розділити на групи, представлені нижче у вигляді таблиці:

Групидієсловаприклади
Дієслова почуттів і сприйняттяTo smell (пахнути)

To sound (звучати)

To feel (відчувати)

To be (бути, знаходитися) та ін.

It smells nice (Це приємно пахне).

It doesn`t sound good (Звучить не дуже добре).

I feel sick (Почуваюся погано).

He is kind (Він добрий).

дієслова сталостіTo keep (продовжувати, залишатися)

To remain (залишатися) і ін.

They kept silent (Вони продовжували мовчки).

Mary remained angry (Мері залишалася злий).

дієслова змінTo get (ставати)

To become (ставати)

To turn (змінюватися) і ін.

It`s getting cold (Стає холодно).

Our daughter is becoming adult (Наша дочка стає дорослою).

She turned red (Вона почервоніла).

дієслова припущеньTo seem (здаватися)

To appear (опинятися) і ін.

She seems nice (Вона здається милою).

He appeared a great father (Він виявився чудовим батьком).

Прикметники і прислівники однакової форми

У скрутній ситуації і при складному виборі на допомогу можуть прийти прикметники і прислівники, форми яких збігаються.

За написання та вимови ці частини мови однакові, головне – пам’ятати, що вони повинні ставитися і характеризувати різні частини мови: іменники або дієслова, а тому повинні перебувати в реченні в суворо визначених місцях. В силу відсутності відмінків в англійській мові, дотримання суворого порядку розташування частин мови в реченні обов’язково для правильного розуміння Вашої мови співрозмовником.

Нижче представлена таблиця, в якій вказані прислівники і прикметники однакової форми, а також можливі варіанти їх перекладів:

прикметникиприслівники
wrongнесправедливий, неправильнийневірно, неправильно
straightпрямийпрямо
fastшвидкийшвидко
longдовгий, довгийдовго
lateспізнився, пізнійпізно
highвисокийвисоко
hardскладний, важкийважко, старанно
lowнизькийнизько
nearближнійблизько
farдалекийдалеко
earlyраннійрано

Для полегшення вибору, ви можете вдатися до використання діалектів, які мають дві форми, що збігаються з прикметником і з додаванням суфікса -ly. Варто зазначити, що перша форма використовується переважно в усному мовленні.

наприклад:

прикметникПрислівник
His lifestyle is rather slow.
Його стиль життя досить повільний.
He plays the piano (slowly).
Він повільно грає на піаніно.
She made a quick pass.
Вона зробила швидкий пас.
She made it very quick (quickly).

Вона зробила це дуже швидко.

This telephone is cheap.
Цей телефон дешевий.
They sold it cheap (cheaply).
Вони продали його (її) дешево.

Однак, іноді прислівники з суфіксом -ly і без нього відрізняються за значенням, розглянемо подібні випадки:

 • Hard hardly.
  Перша форма перекладається як «усередині», а друга як «чи», «насилу»:
  • She works hard. – Вона старанно працює.
  • I could hardly believe his words. – Я навряд чи можу вірити його словам.
 • Late lately.
  Перше наріччя позначає «пізно», в той час як друге вживається в значенні «останнім часом»:
  • She came home late. – Вона пізно повернулася додому.
  • I have not seen him lately. – Я не бачив його останнім часом.
 • Last lastly.
  Перша форма має значення «в останню чергу», а друга «нарешті» (використовується при перерахуванні):
 • Do the math last. – Зроби математику в останню чергу.
 • Lastly, he kissed her. – Нарешті, він поцілував її.

Уникаємо поширених помилок

Нарешті, коли основні відмінності між цими двома частинами мови зрозумілі, а способи вживання закріплені, можна перейти до тонкощів і нюансів, які дозволять уникнути найбільш поширені помилки.

Bad або Badly?

Прикметник bad Та й мова badly схожі за значенням, тому іноді викликають труднощі, але основне правило, за яким можна їх відрізнити просте:

 • Bad – прикметник у значенні “поганий” (погана, погані);
 • Badly – прислівник “дуже сильно”, “важко”.
BadBadly
Після дієслова «to be» – «бути»:

The dish is bad. – Це погане блюдо.

The game is bad. – Ця гра погана.

У значенні «неприйнятно, неякісно»:

They do it really badly. – У них це дійсно погано виходить.

The show ended badly. – Шоу погано закінчилося.

Після дієслова «to feel» – «відчувати (себе)»:

She feels bad. – Вона погано себе почуває.

My sister feels bad. – Моя сестра погано себе почуває.

У значенні «сильно», «жорстоко», «у важкій формі»:

The house was badly damaged by the fire. – Будинок сильно постраждав від пожежі.

She was badly injured in the accident. – Вона важко постраждала в пригоді.

Перед іменниками:

Yesterday I read a bad book. – Вчора я прочитав погану книгу.

This bad story made me feel sad. – Ця погана історія змусила мене сумувати.

У значенні «нестерпно», «жахливо сильно»:

I want to visit this museum so badly. – Я нестерпно хочу відвідати цей музей.

They need some money very badly. – Їм страшенно сильно потрібні гроші.

Прикметник Good або наріччя Well?

Основна різниця між цими двома словами, дуже схожими за значенням полягає в тому, що прикметник «good» визначає предмети, особи, виражені іменниками:

 • This is a good decision. – Це хороше рішення.
 • Matt is a good cook. – Метт – хороший кухар.

Наріччя well визначає найчастіше дію, виражене дієсловом:

 • I speak French well. – Я добре розмовляю французькою.
 • Kim dances pretty well. – Кім досить добре танцює.

Труднощі у виборі можуть виникнути у випадках, коли потрібно вжити прикметник або прислівники з дієсловами to feel – відчувати (себе), to be – бути і to look – виглядати, розглянемо докладніше:

дієсловоGoodWell
To feelКоли мова йде про емоції, настрої:

He feels good even after the break up. – Він добре себе почуває навіть після розставання.

Існує стійкий вираз to feel good about something, яке означає «добре ставитися до чого-небудь».

I feel good about the idea to go to the theatre . – Мені подобається ця ідея піти в театр.

Коли мова йде про фізичний стан, здоров’я:

He feels well even after a car crush. – Він в порядку навіть після автомобільної аварії (йому фізичному здоров’ю нічого не загрожує).

To beКоли мова йде про емоції або моральному стані людини:

I am good despite of being fired. – Я в порядку, не дивлячись на те що мене звільнили.

Коли мова йде про здоров’я, фізичний стан:

I am well though I should feel pain after the surgery . – Я в порядку, хоча і повинен відчувати біль після операції.

To lookКоли мова йде про зовнішній вигляд, одязі, образі людини:

You look good in this dress. – Ти дійсно добре виглядаєш в цьому платті.

Коли мова йде про зовнішній вигляд, маючи на увазі здоров’я:

Kate looks well, I could not even tell that she was ill . – Кейт добре виглядає, я б навіть не сказала, що вона хворіла.

Прикметник Sure або наріччя Surely?

Як і в попередніх випадках, прикметник sure найчастіше відноситься до предмету (іменника), а прислівник surely описує дію.

SureSurely
У значенні «безсумнівний», «впевнений», «вірний»:

They are sure masters of their job. – Вони безперечні майстри своєї роботи.

It is a sure fact that he was not involved into a crime . – Це незаперечний факт, що він не брав участі в злочині.

У значенні «безсумнівно», «вірно», «неминуче», «напевно»:

He is surely to be a great uncle. – Він, безсумнівно, буде хорошим дядьком.

Slowly, but surely (фразеологізм). – Повільно але вірно.

Слово sure часто використовують як наріччя в значенні «зрозуміло», «звичайно»:

– Can I use your phone?

– Sure!

– Можна мені скористатися твоїм телефоном?

– Звісно!

Прикметник Near або наріччя Nearly?

Ці два слова відповідно переводяться як «близький» і «майже». Примітно, що в граматиці англійської слово near може мати функції не тільки прикметника, але і дієслова, прислівники і навіть привід.

NearNearly
У значенні «близький», «що знаходиться неподалік»:

Their house is near to ours. – Їх будинок знаходиться неподалік від нашого.

The building is near to the park. – Будівля знаходиться близько до парку.

У значенні «майже, але не зовсім»:

It`s nearly 6 PM. – Уже майже 5 годин вечора.

I nearly caught a cold today. – Я мало не захворів сьогодні.

Вправи з відповідями

Вивчення теорії – важливо, але не менш важливо закріплювати інформацію практикою, тому нижче наведені вправи, які допоможуть до кінця розібратися в даній темі і застосувати отримані знання на практиці.

Вправа 1

Утворіть з наведених прикметників прислівники методом додавання суфікса -ly:

 1. Honest;
 2. Quick;
 3. Easy;
 4. Polite;
 5. Awful;
 6. Beautiful;
 7. Bad;
 8. Correct;
 9. Angry;
 10. Late.

Вправа 2

Заповніть таблицю ступенів порівняння прикметників і прислівників:

проста ступіньпорівняльний ступіньЧудова ступінь
Pretty
Happier
Most loudly
Soft
The most beautiful
Close
Harder
Most easily
More slowly
Strong

Вправа 3

Якою частиною мови є виділене слово?

 1. She is a nice girl.
 2. They speak German well.
 3. He is a good worker.
 4. We are quite.
 5. My mom drives carefully.
 6. The book was interesting,
 7. My story is wonderful.
 8. Sure, I can lend you my car.
 9. They can hardly disagree with you.
 10. Kate is very busy these weekend.

Вправа 4

Вибрати найбільш відповідний із запропонованих варіантів (наріччя або прикметник):

 1. My house is clean / cleanly.
 2. It was raining heavy / heavily.
 3. Be careful / carefully on roads.
 4. My mother was very angry / angrily two days ago.
 5. The credit test on physics was easy / easily.
 6. She got used to it very quick / quickly.
 7. Susan is smiling happy / happily.
 8. His suit is beautiful / beautifully.
 9. It is very cold / coldly outside.
 10. I feel bad / badly after my sister`s death.

Вправа 5

Переведіть пропозиції на російську мову, підбираючи необхідний переклад співпадаючих форм прикметників і прислівників:

 1. This statement is wrong. He behaves himself wrong.
 2. We will have an early wake up tomorrow. I woke up really early today.
 3. She thinks that this exercise is hard. They work hard on their project.
 4. It is a far village in the south part of the country. His house is far from here.
 5. Wow! This building is high. The treasure is hidden high in the mountains.

відповіді

Вправа 1:

1. Honest – honestly;

2. Quick – quickly;

3. Easy – easily;

4. Polite – politely;

5. Awful – awfully;

6. Beautiful – beautifully;

7. Bad – badly;

8. Correct – correctly;

9. Angry – angrily;

10. Late – lately.

Вправа 2:

проста ступіньпорівняльний ступіньЧудова ступінь
PrettyPrettierThe prettiest
HappyHappierThe happiest
LoudlyMore loudlyMost loudly
SoftSofterThe softest
BeautifulMore beautifulThe most beautiful
CloseCloserThe closest
HardHarderThe hardest
EasilyMore easilyMost easily
SlowlyMore slowlyMost slowly
StrongStrongerThe strongest

Вправа 3:

1. прикметник;

2. наріччя;

3. прикметник;

4. наріччя;

5. наріччя;

6. прикметник;

7. прикметник;

8. наріччя;

9. наріччя;

10. прикметник.

Вправа 4:

1. clean;

2. heavily;

3. careful;

4. angry;

5. easy;

6. quickly;

7. happily;

8. beautiful;

9. cold;

10. bad.

Вправа 5:

1. Це помилкове твердження. Він погано себе веде.

2. Завтра нас чекає ранній підйом. Я по-справжньому рано встав сьогодні.

3. Вона думає, що це складна вправа. Вони наполегливо працюють над своїм проектом.

4. Це дуже далека село на півдні країни. Його будинок далеко звідси.

5. Вау! Ця будівля дійсно висока. Скарб захований високо в горах.

висновок

У даній статті описана вся інформація, необхідна для коректного використання прикметників і прислівників англійської мови. Уважно прочитавши і закріпивши все її вміст, Ви зможете сміливо використовувати ці частини мови в своїй усній і письмовій мові, доповнюючи і прикрашаючи її. Пам’ятайте, що головне у вивченні мови – бажання пізнавати нове і тяга до знань.

Читайте також:
Підрядні речення в англійській – найголовніше для грамотного використання
Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь