Частинки в англійській мові або іноземна частка в мові знадобиться!

Частинки в англійській мові або іноземна частка в мові знадобиться!

Бажаєте дізнатися, які частинки в англійській мові бувають, і навчитися правильно використовувати їх у мовленні? Тоді цей матеріал для вас: види частинок, приклади вживання і кілька нехитрих граматичних правил.

Частка (або Particle) – представниця службових частин мови. Вона не змінюється і не має морфологічними формами, а також не є членом речення; її головне призначення – акцентувати певне значення слова або висловлювання в цілому, надати емоційно-оцінну забарвлення.

It was just the cat I had been looking for since Sunday. – Саме цього кота я шукав з неділі.

He didn’t know if they had won the game. – Він не знав, виграли вони матч.

NB! Слід взяти до уваги, що деякі частинки збігаються за формою і написання з іншими частинами мови, наприклад, з прислівниками (precisely – точно, yet – ще, still – ще), прикметниками (even – навіть, right – прямо), займенниками (either – теж, all – зовсім). Для визначення, до якої частини мови належить слово, звертайтеся до контексту: частинки не мають власного лексичного значення!

You should stay right here. – Тобі слід стояти прямо тут. Right – частка (де стояти? – прямо тут).

You are right saying this. — Ви маєте рацію, кажучи це. Right – короткий прикметник (ви які? — праві).

Види часток в англійській мові: особливості вживання

Вчені-грамматисты не виділяють чітких меж для класифікації англійських часток, деякі слова можуть належати до декількох груп одночасно. Однак, можна виділити наступні загальні смислові категорії.

Уточнюючі частки

Використовуються для конкретизації змісту. Найбільш яскраві представники:

 • Exactly – точно

  He came at 5 p.m. exactly. – Він прийшов точно о 5 годині вечора.

 • Precisely – рівно, точно

  My brother paid for the costume precisely 100 pounds. – Мій брат заплатив за костюм рівно 100 фунтів.

 • Right – прямо, точно

  Mary came home right in time. – Мері прийшла додому вчасно.

 • Just – саме

  Yes, I was talking just about this actress. – Так, я говорила саме про цю акторку.

Читайте також:
Як правильно читати англійською мовою: транскрипція букв для початківців

Підсилювальні частки

Носять эмфатический характер, посилюють значення слів. Входять в дану групу:

 • All – зовсім

  The party was over all too soon. – Вечірка закінчилася зовсім рано.

 • Even – навіть

  Even Michael decided to visit her new flat. – Навіть Майкл вирішив відвідати її нову квартиру.

 • Still – ще

  This child needs still better treatment. – Цього дитині потрібно ще більш ретельне лікування.

 • Only – тільки

  I want to get only this car. – Я хочу отримати тільки цей автомобіль.

 • But – всього лише

  Please, don’t feel offended by Annie, she is but a little girl. – Будь ласка, не ображайся на Енні, вона всього лише маленька дівчинка.

Частинки в англійській мові або іноземна частка в мові знадобиться!
Вчимося відрізняти прислівники від «однойменних» частинок

Обмежувально-видільні частки

Грають роль своєрідного «обмежувача» значення або звертають увагу слухача/читача на певне значення. Сюди відносяться деякі частинки з попередньої групи. Представники: alone – єдино, merely – лише, even – навіть, only – тільки й інші.

NB! При віднесенні таких слів до тієї чи іншої категорії звертайте увагу на їх роль у реченні.

Приклади вживання обмежувально-видільної частки в англійській мові відображає таблиця:

It occurred to be merely an optical illusion.Виявилося, це був всього лише оптичний обман зору (міраж).She prefers to drink nothing but whiskey.Вона воліє пити виключно віскі (= Вона не п’є нічого, крім віскі).

Негативні частинки

Висловлюють заперечення, відносяться до єдиного слова або до всього речення.

 • not

  Kate wished to travel around the world, not Fox. – Кейт хотіла об’їздити весь світ, а не Фокс.

 • no

  He had no chance of getting acquainted with Liza. – У нього не було шансів познайомитися з Лізою.

Читайте також:
Складний тест на ступені порівняння

Частинки в англійській мові або іноземна частка в мові знадобиться!
Яскравий приклад заперечення

Не відносяться до якої-небудь групи, але становлять інтерес для тих, хто вивчає іноземну частка в англійській мові (виражається за допомогою слів if або whether) і доповнює частка ELSE (ще).

I mean his only attractiveness nothing else. – Я маю на увазі лише його привабливість, нічого більше.

Everybody wondered whether they were married or not. – Всіх цікавило питання, чи вони одружені чи ні.

Як видно з численних прикладів, частки в основному займають місце перед означуваним словом і лише зрідка ставляться після нього. За допомогою них ми робимо мова більш емоційною і виразною, а хіба не до цього варто прагнути при вивченні будь-якої іноземної мови? Нехай ця невелика стаття послужить своєрідним компасом у граматичному море службових слів і дозволить дізнатися більше про частинках і способи їх вживання.

Правила вживання частки else (англійською мовою):

Короткий матеріал про частинках в англійській мові з прикладами (російською мовою):

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар