Часи дієслів в англійській мові: як вибудувати їх в логічну і просту систему?

Зміст статті

 • 1 Види часів англійської мови
  • 1.1 Категорія Simple
  • 1.2 Категорія Continuous
  • 1.3 Категорія Perfect
  • 1.4 Категорія Perfect Continuous
 • 2 Часи дієслів в англійській мові – зведена таблиця
 • 3 Інші статті по темі
 • 4 Схожі та рекомендовані статті

Граматична система будь-якої мови, на перший погляд здається неосяжним океаном нових термінів і незрозумілих правил. У міру її освоєння, з’ясовується, що це швидше басейн з декількома доріжками, і вся завдання студента полягає в тому, щоб переміщатися у відповідні моменти на потрібні доріжки, тобто мовні конструкції. Сьогодні ми на одній з найголовніших граматичних доріжок і мета нашого запливу – освоїти часи дієслів в англійській мові. Тема щодо російської мови дуже складна, так що будьте готові до грунтовного розбору і чуйному увазі часом ледь помітних відмінностей.

Види часів англійської мови

Всього в англійських реченнях можуть використовуватися 12 різних дієслівних форм. Не варто лякатися цієї цифри, адже насправді часів, звичайно, три: теперішнє, майбутнє і минуле. Але, кожне з них буде мати по чотири форми, вживання яких залежить від зазначеного в пропозиції проміжку часу.

Часи дієслів в англійській мові: як вибудувати їх в логічну і просту систему?

Вся справа в тому, що ця мова дуже скрупульозно розмежовує часові моменти вчинення дій. Якщо руській граматиці байдуже зараз я пишу книгу, або пишу її кожен день, то система часів англійських дієслів зреагує на це зовсім по-іншому, віднісши дані пропозиції до двох різних категорій. Розглянемо, як будуються часи англійського дієслова щодо правил кожної з чотирьох граматичних категорій.

Категорія Simple

Це група простих часів. До неї відносяться дії, які вчиняються/скоювалися/будуть відбуватися часто, регулярно, звичайно, а також одноразові вчинки і події.

Даний час в цій категорії утворюється від інфінітива дієслова без частки to. При цьому якщо підмет стоїть в 3 особі (he/she/it) то до присудка додається закінчення s. Вопросительная і негативна форми будуються за допомогою допоміжного do (у 3 особі does). Для майбутнього часу також характерний дієслово в инфинитиве, тільки перед ним додають допоміжне слово will. З його ж допомогою утворюють запитання та заперечення. У минулому використовується друга форма дієслова із закінченням –ed (якщо дієслово правильний), для запитань та заперечень додають did.

ЧасТвердженняПитанняЗапереченняPresentShe sings well.Does she sing well?She doesn’t sing well.PastShe sang well.Did she sing well?She didn’t sing well.FutureShe will sing well.Will she sing well?She will not (won’t) sing well.
Читайте також:
Короткі історії на англійській мові з перекладом: цікаві, страшні та смішні

Граматичне зауваження: при побудові запитань і заперечень відбувається зміна не основного присудка, а дієслова-помічника do або will! В 1 особі (I, we) майбутнього часу може вживатися гол. shall.

Категорія Continuous

Продовжені часи. Група відзначає тривалість процесу, що відбувається, вчинення дій в конкретний момент часу. Акцент виставлений не на факт виконання чогось, а на час, в який ці дії виконуються/виконувались/будуть виконуватися.

Для продовженого теперішнього часу в англійській мові характерне використання конструкції to be+ причастя I. Створення питальних і негативних пропозицій не потребує допоміжного do, оскільки для цього використовується присудок to be. Цей же закон справедливий і для минулого часу, відповідно to be стоїть в минулій формі. Для вираження майбутнього часу, як і раніше використовується дієслово will.

ЧасТвердженняПитанняЗапереченняPresentThey are watching cartoons now.Are they watching cartoons now?They aren’t watching cartoons now.PastThey were watching cartoons at that moment.Were they watching cartoons at that moment?They weren’t watching cartoons at that moment.FutureThey will be watching cartoons at this time tomorrow.Will they be watching cartoons at this time tomorrow?They won’t be watching cartoons at this time tomorrow.

Категорія Perfect

Ми вже відзначали, що часи дієслів часом в англійській мові мають ледь помітні відмінності. Більшою мірою це твердження підходить як раз двом останнім граматичним групам.

У пропозиціях з Perfect (вчинене час) англійською висловлюють завершені дії, результат яких безпосередньо пов’язаний з цим моментом часу. В таких виразах не може бути використано простий минулий час, оскільки контекст передбачає підкреслення часового проміжку. Дана дія або завершили тільки що, або до настання певного моменту. Також вчинок міг бути здійснений давно, або зовсім ніколи не досконалий, і саме це має/мав/буде мати значення в теперішньому часі.

Читайте також:
Вправи на часи англійського дієслова

Конструкція цих часів англійського дієслова завжди буде містити дієслово have і причастя II.

ЧасТвердженняПитанняЗапереченняPresentWe have already done our task.Have you already done your task?We haven’t done our task yet.PastWe had done our task by 7 o’clock.Had you done your task by 7 o’clock?We hadn’t done our task by 7 o’clock.FutureWe will have done our task by 9 o’clock.Will you have done your task by 9 o’clock?We won’t have done our task by 9 o’clock.

Граматичне зауваження: у 3 особі форма допоміжного дієслова has/hasn’t. He has done the task.

Категорія Perfect Continuous

Часи абсолютно-продовжені. Найбільш важко сприймається категорія, особливо для початківців вивчати англійську мову. Основне її призначення підкреслити, що дія/подія все ще буде тривати, коли настане зазначений момент часу, або вже розпочнеться/здійсниться ще одна дія. Іншими словами, дія знаходиться в процесі вже якийсь час, і все ще буде тривати. На словах звучить досить сумбурно, але наведений нижче приклад дасть більш зрозуміле роз’яснення.

Часи цієї групи відповідає конструкція have been + причастя I.

ЧасТвердженняПитанняЗапереченняPresentI have been living in this flat for 7 years.Have you been living in this flat for 7 years?I haven’t been living in this flat for 7 years.PastI had been living in this for flat 7 years when I decided to renovate it.Had you been living in this for flat 7 years when you decided to renovate it?I hadn’t been living in this for flat 7 years when I decided to renovate it.FutureI will have been living in this for flat 7 years next April.Will you have been living in this for flat 7 years next April?I will haven’t been living in this for flat 7 years next April.
Читайте також:
Як відзначають Дня святого Валентина в США та Англії

Варто відзначити, що дієслова з майбутнім часом у такій конструкції зустрічаються вкрай рідко.

Просто Perfect часто плутають з його продовженим братом – Perfect Continuous, але вони мають різні значення. Для того, щоб навчитися їх розрізняти подивіться на наступну картинку.

Часи дієслів в англійській мові: як вибудувати їх в логічну і просту систему?

У першому випадку дівчинка малювала вже 2 години, і, коли тато прийшов, вона все ще продовжувала малювати. А в другій ситуації хлопчик вже повністю закінчив свій малюнок, коли тато прийшов.

Часи дієслів в англійській мові – зведена таблиця

Наведемо загальні правила часи на різних дієслів англійської мови у вигляді таблиць і наведемо найбільш характерні для кожної категорії обставини часу.

SimpleДанийМинулийМайбутнє+ Інфінітив без to (3 л.+s)

? Do/Does

— don’t/doesn’t

Обставини: ever, generally, always, as a rule, every day, sometimes.+ Друга форма дієслова

? Did

— didn’t

Обставини: ago, last week, yesterday, in those times, in that day.+ Will/Shall + Інфінітив без to

? Will/Shall

— will/shall not

(won’t; shan’t)

Обставини: tomorrow, next week in the near future.ContinuousДанийМинулийМайбутнє+ to be + причастя I

? to be

— to be not

Обставини: now, constantly, next, still, soon.+ to be + причастя I

? to be

— to be not

Обставини: at that moment, at 4 o’clock, all the time, constantly.will be + причастя I

? will be

— will not be

Обставини: in this time next week.

 PerfectДанийМинулийМайбутнє+ have + дієприкметник II

? Have/Has

— haven’t/hasn’t

Обставини: ever, just, never, before, yet, for a long time+ Had + причастя II

? Had

— hadn’t

Обставини: by, before, scarcely..when, hardly…when.+ Will have + дієприкметник II

? Will

— will not (won’t)

Обставини: by, until, before.Perfect ContinuousДанийМинулийМайбутнє+ Have been + причастя I

? Have/Has

— haven’t/hasn’tHad been + причастя I

? Had

— hadn’t+ Will have been + причастя I

? Will

-will not (won’t)Обставини як у часів Perfect.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар