Артикль з національностями

Розглянемо постановку артикля перед словами, що позначають національність або належність до національної групи.

Артикль a/an перед національностями.

Невизначений артикль a/an слід ставити, якщо

  • назва національності є іменником в однині і використовується для описової характеристики одного з представників нації. Тобто ми не говоримо про конкретний німця чи француза, а просто маємо на увазі, що за національною приналежністю цей чоловік німець або француз

an American – американець

a Canadian – канадець

an Italian – італієць

a Russian – росіянин

a Spaniard — іспанець

a Dane — датчанин

a Finn – фін

a Turk — турків

a Swiss – швейцарець

a Japanese – японець

a Belgian – бельгієць

a German – німець

a Mexican — мексиканець

a Greek — грек

an Arab — араб

a Swede — швед

a Pole – поляк

an Israeli — ізраїльтянин

a Chinese — китаєць

a Portuguese — португалець

Kevin is a German. – Кевін – німець.

During the voyage I met a nice Belgian. – Під час плавання я зустріла коханого бельгійця.

Being an American, Den was constantly smiling. – Будучи американцем, Ден постійно посміхався.

Якщо ж ви хочете підкреслити, що це якийсь конкретний представник нації, вже знайомий вам раніше з ситуації або контексту слід використовувати артикль the

This is Kevin. He is the German I told you about. – Це Кевін. Він той самий німець, про який я розповідав.

During the voyage, I met a Belgian. The Belgian turned out to be a nice person – Під час плавання я зустріла бельгійця. Цей конкретний, вже знайомий по першому реченню) бельгієць виявився милою людиною.

  • Аналогічно обстоїть ситуація з позначають національність словами, до складу яких входять складові man або woman. Якщо ми використовуємо їх як описових слів, просто характеризує національну приналежність необхідний артикль a /an.
Читайте також:
Урок №88 Англійську мову за методом доктора Пимслера

Douglas is an Irishman. – Дуглас – ірландець.

Якщо ви маєте на увазі конкретного представника нації – ставимо артикль the.

Douglas is the Irishman I met in London. – Дуглас – той самий ірландець, якого я зустрів у Лондоні.

  • Подібне правило діє, якщо ми говоримо про жителів провінцій, штатів, міст або інших населених пунктів

Paul is a typical Parisian: he speaks like a Parisian, behaves like a Parisian and even loves like a real Parisian. – Підлога – типовий парижанин: він розмовляє як парижанин, веде себе як парижанин і навіть любить як справжній парижанин.

Paul is the Parisian whom I met at the exhibition. – Підлога той самий парижанин, якого я зустрів на виставці.

Відсутність артикля перед національностями.

Ми не будемо ставити артикль, перед словами, що позначають національності, якщо

  • це слово є прикметником

Katya is Russian. – Катя російська.

Kevin is German. – Кевін – німець (німецький хлопець).

Ви скажіть: тільки на початку статті ви писали Kevin is a German, а зараз — Kevin is German. Так, так і є. Обидві фрази абсолютно правильні з точки зору граматики. У деяких випадках буде відрізнятися лише переклад.

Katya is Russian. – Катя російська. (Ukrainian тут прикметник)

Katya is a Russian. – Катя — росіянка. (Ukrainian тут іменник, або згідно з деякими грамматикам англійської – субстантивированное прикметник, що не змінює суті справи)

  • це слово є іменником у множині і використовується в якості опису національності групи осіб

We were attacked by Italians. – На нас напали італійці. (Тобто група осіб, напала на нас, була за національністю італійцями.)

Якщо ж ми говоримо про вже відомих із контексту представників тієї чи іншої нації – використовуємо артикль the.

Читайте також:
Вправи на часи англійського дієслова

The Italians that I met in Rome were nice people. –Італійці, яких я зустрів в Римі, були милими.

  • Нульовий артикль також використовується, якщо ми говоримо про всіх представників нації в цілому.

Russians are ethnically diverse people. – Росіяни – етнічно різноманітні за походженням.

Використання артикля the перед національностями.

  • Визначений артикль the ми будемо ставити перед національностями, якщо мається на увазі населення/жителі певної країни (нехай навіть представники цього населення і не відносяться до даної національності, а просто проживають в цій країні)

The British are very polite. – Британці (жителі Британських островів) дуже ввічливі.

The Japanese have long life expectancy. – Японці (всі жителі Японії) мають високу середню тривалість життя.

  • Як вже говорилося раніше, артикль the буде стояти перед назвами національностей, якщо конкретна особа або група осіб зрозумілі з контексту, або в самому реченні є лимитирующее визначення

The Koreans I told you about will come tomorrow. – Корейці, про яких я тобі розповідав, приїдуть завтра.

  • The також буде ставитися, якщо йдеться про групу осіб, які є представниками або выражателями інтересів своєї країни на якому-небудь заході

The Olympic Games in Sochi were won by the Russians. – Олімпійські ігри в Сочі виграли росіяни (представники від Росії).

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар