Англійські займенники з перекладом, транскрипцією і вимовою

Зміст статті

 • 1 Англійські займенники види
 • 2 Англійські займенники з перекладом і вимовою: значення і транскрипція
 • 3 Інші статті по темі
 • 4 Схожі та рекомендовані статті

Вивчення будь-якої теми починається з її основ. Те ж саме стосується і англійських займенників. Так, ви можете відразу кидатися у вир з головою, вивчаючи всі тонкощі цієї теми. Однак якщо ви не знаєте, як перекладається або вимовляється те чи інше займенник, відразу ж поєднувати слово з іншими членами і складати з ними речення буде як мінімум важко, а як максимум неможливо. Тому якщо ви тільки починаєте своє знайомство з цією темою, давайте розглянемо англійські займенники з перекладом і вимовою, щоб уникнути проблем у їх подальшому освоєнні.

Англійські займенники види

Для початку варто відзначити, що займенники в англійській мові поділяються на 9 видів:

 • Personal Pronouns або Особові займенники
 • Possessive Pronouns або Присвійні займенники
 • Reflexive Pronouns або Зворотні займенники
 • Reciprocal Pronouns або Взаємні займенники
 • Interrogative Pronouns або Питальні займенники
 • Relative and Conjunctive Pronouns або Відносні і сполучні займенники
 • Demonstrative Pronouns або Вказівні займенники
 • Quantitative pronouns або Кількісні займенники
 • Indefinite Pronouns and Negative Pronouns або Невизначені займенники і негативні займенники
 • Кожен вид має обмежену кількість слів, які необхідно запам’ятати для вираження своїх думок. Слова ці, як правило, складаються з невеликої кількості літер і не містять звуків, вимова яких може викликати труднощі на початковому етапі. Зупинимося на кожному виді докладніше вивчимо займенники англійської мови з транскрипцією та перекладом.

  Англійські займенники з перекладом і вимовою: значення і транскрипція

 • Головне місце серед англійських займенників займають Personal Pronouns (Особові займенники). Ця єдина група, в якій англійська допускає відмінювання за відмінками. Таблиця для наочності:
 • Особа і числоНазивний відмінокОб’єктний відмінок1 л., од. ч.I [ai] (ай) — яme [mi:] (мі) – мене / мені / мною1 л., мн.ч.we [wі:] (уі) — миus [ʌs] (ас) – нас / нам / нами2 л., од. ч.you [ju:] (йю) — тиyou [ju:] (йю) – тобі / тобою2 л., мн.ч.you [ju:] (йю) — виyou [ju:] (йю) – вас / вам / вами3 л., од. ч.he [hi:] (хі) — він

  she [ʃi:](ши) — вона

  it [it] (іт) – це /воноhim [him] (хім) – його / йому / їм

  her [hε:(r)] (хе) – її / їй

  it [it] (іт) — це3 л., мн.ч.they [ðei] (зэй) — вониthem [ðem] (зем) / їм / ними

 • Другий за значимістю є група Possessive Pronouns або група присвійних займенників. У неї теж є дві форми: приєднувальна і абсолютна. Вони обидві відповідають на один і той же питання«чий?»), а відрізняються тим, що перша вимагає після себе іменник, а друга ні. Порівняємо:
 • Приєднувана формаАбсолютна формаThis is my bag.

  (Це моя сумка.)This is mine.

  (Це моє.)

  Як бачите, ці форми мають щось спільне, але пишуться і вимовляються вони по-різному. Розглянемо повний список присвійних займенників:

  Приєднувана формаАбсолютна формаmy [mai] (травень) – мійmine [main] (майн) – мійyour [jɔ:(r)] (йо) – твійyours [jɔ:z] (йорс) – твійhis [hiz](хіс) – йогоhis [hiz] (хіс) – йогоher [hε:(r)] (хе) – їїhers [hε: (r)z] (хес) – їїits [its] (ітс) – йогоits [its] (ітс) – йогоyour [jɔ:(r)] (йо) – вашyours [jɔ:z] (йорс) – вашour [aʊə(r)] (оуе) – нашours [aʊəz] (оуэрс) – нашtheir [ðeə(r)] (зэа)theirs [ðeəz] (зэирс)
 • Reflexive Pronouns або зворотні займенники – група займенників, яка на російську перекладається у значенні «сам(а)» і «себе» в залежності від ситуації:
 • ЗайменникТранскрипціяВимоваmyself[mai’self]майсэлфyourself[jɔ:’self]йосэлфhimself[him’self]химсэлфherself[hε:(r)’self]хесэлфitself[це self]итсэлфyourselves[jɔ:selvz]йосэлфсourselves[a:’selvz]оусэлфсthemselves[ðəm’selvz]зэмселфс

  Друга частина цих займенників може нагадати вам відоме слово «selfie» (селфи), яке як раз-таки сталося слово «self» (сам). Перші ж частини повторюють займенники двох вищезазначених груп.

 • Reciprocal Pronouns або взаємні займенники в англійській мові – група, на запам’ятовування якої, мабуть, піде менше всього часу. Складається вона з двох слів з однаковим значенням:
 • ЗайменникПерекладТранскрипціяВимоваeach otherодин одного[ˌiːtʃ ˈʌðə(r)]ич азеone another[ˌwʌn əˈnʌðə(r)]уан эназэ
 • Група Interrogative Pronouns або група питальних займенників більш обширна. Ці займенники, як зрозуміло з назви, використовуються для освіти питань:
 • ЗайменникПерекладТранскрипціяВимоваwhatщо /який[wɒt]уотwhoхто / кого[hu:]хуwhichякий / який[witʃ]уичwhomкого / кому[huːm]хумwhoseчий[hu:z]хусhowяк[haʊ]хауwhyчому[wai]уайwhenколи[wen]венwhereде / куди[weə(r)]зеа
 • Relative and Conjunctive Pronouns або відносні і сполучні займенники використовуються в складнопідрядних реченнях. Їх не так багато, але знати ці слова потрібно:
 • ЗайменникПерекладТранскрипціяВимоваthatякий

  (з живими і неживими предметами)[ðæt]зетwhichякий

  (з неживими предметами)[witʃ]уичwhoякий

  (з живими предметами)[hu:]хуwhoseякий[hu:z]хусwhomякого[huːm]хумwhatщо /який[wɒt]уот

  Деякі слова цієї групи і групи питальних займенників схожі, однак їх функції і значення відрізняються.

 • Demonstrative Pronouns або вказівні займенники в англійській мові також часто зустрічаються в мові. Деякі з них мають форми однини та множини:
 • ЗайменникПерекладТранскрипціяВимоваод. ч.thisце / цей[ðis]зысмн.ч.theseці[ði:z]зызод. ч.thatто той[ðæt]зетмн.ч.thoseті[ðəʊz]зоустільки од. ч.suchтакий[sʌtʃ]сачтільки од. ч.(the) sameтой же[seim]сэйм
 • Є в англійській мові такі займенники, які позначають кількість. Їх називають Quantitative pronouns або кількісні займенники. До них відносяться:
 • ЗайменникПерекладТранскрипціяВимоваmuchбагато (з неисчисляемыми іменниками)[mʌtʃ]магmanyбагато (з обчислюваними іменниками)[ˈmeni]maneylittleмало (з неисчисляемыми іменниками)[ˈlɪtl]літлa littleтрохи (з неисчисляемыми іменниками)[ə ˈlɪtl]е літлfewмало (з обчислюваними іменниками[fjuː]фьюa fewкілька (з обчислюваними іменниками)[ə fjuː]е фьюseveralкілька[ˈsevrəl]сэвэрал
 • Самою великою групою можна по праву вважати Indefinite Pronouns and Negative Pronouns або невизначені і негативні займенники. Велика їх частина утворюється поєднанням займенників, які самостійно також виконують функції цієї групи, і інших частин мови:
 • ЗайменникиІнші частини мовиthing [θɪŋ]one [wʌn]body [ˈbɒdi]where [weə(r)]some [səm]something (самсинг) —someone (самуан) — хтосьsomebody (самбади) — хтосьsomewhere (самвэа) — десьany [ˈeni]anything (энисинг)- що завгодноanyone (эниуан) — хтосьanybody (энибади) — хтосьanywhere (энивэа) — де-небудьno [nəʊ]nothing (насинг) – нічогоno one (але уан) — ніхтоnobody (нобади) — ніхтоnowhere (новэа) — нідеevery [ˈevri]everything (эврисинг)everyone(эвриуан)everybody (эврибади)everywhere(эвривэа) — скрізь

  А також займенники:

  ЗайменникПерекладТранскрипціяВимоваotherінший[ˈʌðə(r)]азеanother[əˈnʌðə(r)]эназэ

  Це були всі англійські займенники з перекладом і вимовою. Особливу увагу хочеться звернути на вимову. Справа в тому, що звуки англійської мови відрізняються від звуків російської, тому передати те, як займенники вимовляються по-англійськи насправді досить важко.

  Представлені варіанти є наближеними до англійської вимови і додано, щоб їх розуміння на початковому рівні давалося легше. З такою вимовою вас обов’язково зрозуміють, однак для більш правильного звучання вивчайте транскрипції англійською. Для запам’ятовування правильної вимови також відмінно підійдуть прослуховування аудіо з промовою носіїв та імітація їх манери розмови.

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Залишити відповідь