Англійська мова        31 Жовтня 2018        31         0

Англійські прислів’я з перекладом на російську та приказки про дружбу і кохання

Зміст:

 • Чим відрізняється прислів’я від приказок? ⇩
 • Англійські прислів’я та приказки з перекладом ⇩
 • На букву А ⇩
 • На літеру B ⇩
 • На літеру C ⇩
 • На літеру D ⇩
 • На літеру E ⇩
 • На літеру F ⇩
 • На літеру G ⇩
 • На літеру H ⇩
 • На літеру I ⇩
 • На літеру K ⇩
 • На літеру L ⇩
 • На літеру M ⇩
 • На літеру N ⇩
 • На літеру O ⇩
 • На літеру P ⇩
 • На літеру R ⇩
 • На літеру S ⇩
 • На літеру T ⇩
 • На літеру W ⇩
 • На літеру Y ⇩
 • Англійські прислів’я про дружбу і кохання ⇩
 • Англійські прислів’я про здоров’я ⇩
 • Англійські прислів’я про будинок ⇩
 • Англійські прислів’я про їжу ⇩
 • Англійські прислів’я про навчання ⇩
 • Висновок ⇩

Прислів’я – частина культури народу, в них відображаються багато історичні концепти, особливості мислення нації, її пріоритети і цінності. Знайомлячись з прислів’ями, можна краще дізнатися про особливості країни і культури, мова якої вивчається.

Англійські прислівя з перекладом на російську та приказки про дружбу і кохання

Чим відрізняється прислів’я від приказок?

Прислів’я та приказки (proverbs and sayings) – це короткі жанри народної творчості (фольклору).

Вони відрізняються за трьома основними критеріями:

 • За формою: прислів’я – це пропозиція, а приказка – висловлювання. Приказка не може вживатися самостійно, їй завжди потрібен контекст для того, щоб зрозуміти повне її значення. Наприклад, відомий вислів про те, що«краще 1 раз побачити, ніж 10 разів почути» — це прислів’я, у неї є свій закінчений зміст. А приказка «не все коту Масляна» вимагає додаткового контексту.
 • По цілі. У прислів’я є повчальна інтонація, сенс, вона несе певну мораль. Приказка висловлює ставлення того, хто говорить до сказаного. Вона не вчить і не несе ніякої моралі.
 • По ритму. Прислів’я часто римуються і звучать як вірші. Вони легко запам’ятовуються завдяки співзвучності слів. Приказка такою властивістю не володіє. Ритм необхідний був приказкам у дописьменные часи, коли всі досягнення людства передавалися в усній формі. Ритмічність, пісенність, легкість – все це гарантувало збереження приказок і передачу з покоління в покоління.

Прислів’я та приказки не можна прирівнювати, це різні жанри. В англійській мові є багато прислів’їв, для багатьох з них існують аналогічні еквіваленти в російській мові і не завжди їх дослівний переклад з них збігається.

Значення приказки може не співпадати із-за деяких культурних особливостей народів. Наприклад, в англійських прислів’ях. про будинку часто зустрічаються слова house і home. Перше слово часто використовують для позначення будинку, конкретного житла, а другий – абстрактна ідея «житла», «комфорту», «вдома». На цих особливостях базується розходження в деяких значеннях прислів’їв.

Англійські прислів’я та приказки з перекладом

Знання прислів’їв допомагає зробити мова жвавіше й цікавіше. Щоб вживати їх, використовують фрази «They say…» або «You know how they say». При цьому ці фрази не переводять дослівно як «Вони говорять», вони в контексті вживання прислів’їв просто вказують на те, що далі буде вжито цей жанр.

На букву А

Більшість прислів’їв і приказок на букву А, починаються з артиклів a або An у значенні «один». Як правило, в розмовній мові допускається використання тільки однієї частини прислів’я – першої або другої групи, в залежності від контексту і передбачуваної мети висловлювання.

Англійський варіант

Дослівний переклад

Російська прислів’я з тим же змістом

A picture is worth than the thousand of the best words.

Картинка дорожче навіть тисячі найкращих слів.

Краще всього лише один раз побачити, ніж 100 разів почути.

A watched pot never boils.

Чайник під наглядом ніколи не закипить.

Хто над чайником постійно стоїть, того він і не кипить.

Той горщик останнім закипає, за яким вічно спостерігають.

Actions always speak louder than words.

Справи говорять набагато голосніше, ніж відомі слова.

Діла говорять голосніше, ніж будь-які слова

A penny saved is a penny earned.

Пенні зберігає пенні.

Копійка завжди рубль береже

A chain is only as strong as its weakest link.

Ланцюжок сильна настільки, наскільки сильними є її ланки

Де тонше, там і рветься

Absence makes the heart grow fonder.

Розлука робить стосунки міцнішими.

Розлука для справжньої любові, як вітер для маленької іскри.

An apple a day keeps the doctor away.

Одне яблуко щодня допомагає триматися подалі від лікарів.

Лук від семи недуга.

An old dog barks not in vain.

Стара собака ніколи не гавкає, просто так без причини.

Старий ворон ніколи просто так не каркає.

An open door may tempt a saint.

Відкрита двері всіх вводить у спокусу.

Не там будь-злодій краде, де добра багато, а там, де воно лежить погано.

Anger and haste hinder good counsel.

Гнів і постійний поспіх прикривають розум.

Не карай у гніву.

На літеру B

Англійська мова має такі прислів’я та приказки, які починаються на букву В:

Англійський варіант

Дослівний переклад

Аналоги

Better late than never.

Краще навіть пізно, ніж взагалі ніколи.

Краще зробити пізно, ніж взагалі ніколи.

Birds of a feather flock together.

Птиці з пір’ям триматися разом.

Рибак рибака завжди бачить здалеку.

Beggars can’t be choosers.

Жебраки не можуть бути тими, хто вибирає.

Бідні не вибирають.

Beauty is in the eye of the beholder.

Краса в очах того, хто дивиться.

На смак і колір ні в кого товаришів немає.

Be swift to hear, slow to speak.

Слухай добре, але говори повільно.

Більше слухай, а менше говори.

Before one can say Jack Robinson.

Перед тим як скаже Джекс Робінсон.

Не встигнеш і оком моргнути.

 

Believe not all that you see nor half what you hear.

Вір не всьому, що ти бачиш і лише в половину того, що чуєш.

Не все те є правдою, про що люди говорять.

На літеру C

Англійська мова має такі прислів’я на букву З:

Англійський варіант

Дослівний переклад

Російські прислів’я з тим же змістом

Cleanliness is next to godliness.

Чистота передує здоров’ю.

В здоровому тілі – завжди здоровий дух

Curiosity killed the cat.

Цікавість вбиває котів.

Цікавою Варварі на базарі цілий ніс відірвали.

Calamity is man’s true touchstone.

Нещастя – камінь, який відчуває людини.

Біда відчуває людини.

Children are poor men’s riches.

Діти – це скарби всіх бідняків.

На що і клад, коли вже і діти йдуть на лад.

Choose an author as you choose a friend.

Обирай письменника так, як вибираєш друга.

Вибирай будь-яку книгу, як собі друга.

Circumstances alter cases.

Обставини визначають випадок.

Наперед ніколи і нічого не загадуй.

Claw me, and I will claw thee.

Похвали мене добре, а я у відповідь похвалю тебе.

Рука руку миє.

Зозуля хвалить півня завжди за те, що хвалить він майстерно зозулю.

На літеру D

Багато прислів’я на літеру D починаються зі слів «don’t». Їх можна перевести як моралізаторство – «не робіть…» або перефразувати, використовуючи слово «не можна».

Англійська мова має такі прислів’я на літеру D:

Англійський варіант

Дослівний переклад

Російські прислів’я з тим же смислів

Discretion is the part of greater доблесть.

Розсудливість – найбільша частина доблесті.

Поспішиш – тільки людей всіх зайвий раз насмішиш.

Сім раз завжди відміряй, один відріж.

Не знаєш броду, не лізь у воду.

Don’t bite the hand that feeds you.

 

Не бий руку, яка тебе годує.

Не плюй в той колодязь, з якого будеш пити.

Не пили той сук, на якому ти сам сидиш.

Don’t put all your eggs in one basket.

Не клади всі свої яйця в одну корзину.

Не клади всі яйця в одну звичайну кошик.

Не варто рівняти всіх під одну гребінку.

Do unto others as you would have them do unto you.

Давай іншим те, що вони дають тобі.

Як гукнеш, так і відгукнеться.

Don’t count your chickens before they hatch.

Не вважай непойманных курчат.

Не ділите шкуру невбитого ведмедя.

Не діліть некупленную корову.

Курчат ніколи по одній лише осені не вважають.

Don’t bite off more than you can chew.

Не кусай більше, ніж можеш пережувати

Не вмієш — не берись.

Don’t make a mountain out of an anthill.

Не роби з пагорба гору.

Не роби ніколи з маленької мухи слона.