Англійські прислів’я – народні, біблійно і цитати

Зміст:

 • Приказки на різні теми
 • Англійські прислів’я з Біблії
 • Цитати та вислови
 • Вивчаючи англійські прислів’я, ви наближаєтеся до культури і народним мудростям народу. Сприйняття цінностей допомагає краще закріпити в пам’яті нові для вас слова, тому що вони мають смислове прив’язку до певного контексту, а не є просто вибраними словами навмання.

  Англійські прислівя – народні, біблійно і цитати

  Приказки на різні теми

  A love that can last forever takes but a second to come about.Любов, що триває вічно, може виникнути за секунду.A drop in the bucket.Крапля в морі (дослівно – крапля у відрі).Be swift to hear, slow to speak.Слухай швидко, говори повільно.Best defense is offence.Найкращий захист – напад.Business before pleasure.Скінчив діло – гуляй сміло (дослівно – спочатку робота, потім розвага).Cheese, wine and friend must be old to be good.Сир, вино і друзі повинні бути старими, щоб бути гарними.Catch the bear before you sell the skin.Ділити шкуру невбитого ведмедя (злови ведмедя перш, ніж продавати його шкуру).Children are poor men’s riches.Діти – багатство бідняка.Diligence is the mother of success.Терпіння і труд все перетруть (старанність – мати успіху),Don’t trouble trouble until trouble troubles you.Не буди лихо, поки лихо спить (не чіпай лиха, поки біда тебе не чіпає).Doing is better than saying.Слово краще справи.Do as you would be done by.Поводься з іншими так, як ти б хотів, щоб чинили з тобою.Every barber knows that.Це знає і все село (дослівно — і кожен цирульник знає),Every bird likes its own nest.Всяк кулик своє болото хвалить (дослівно – кожна пташка любить своє гніздо).Every day is not Sunday.Не все котові масниця (дослівно – не кожен день буває неділя).Everything is good in its season.Всьому свій час (дослівно – все добре в свій сезон).Everything comes to him who waits.Хто чекає, той дочекається (дослівно – все приходить до того, хто чекає).Far from eyes, far from heart.З очей геть – з серця геть.First come, first served.Хто рано встає, тому Бог дає ” (дослівно — хто перший прийшов, того першого і обслужать).Forbidden fruit is sweet.Заборонений плід солодкий.Gifts from enemies are dangerous.Подарунки від ворогів небезпечні.Give him an inch and he will take an ell.Дай йому палець, він і руку відкусить (дослівно – дай йому дюйм, він візьме ель).Good clothes open all doors.По одежинці зустрічають (дослівно – хороша одяг відкриває всі двері).Gossiping and lying go hand in hand.Плітки і брехня йдуть за ручку.Great talkers are little doers.Той, хто багато говорить, мало робить.Haste makes waste.Поспішиш – людей насмішиш.He is happy that thinks himself so.Щасливий той, хто вважає себе щасливим.He lives long that lives well.Довго живе той, хто живе добре.Idleness is the mother of all evil.Лінь – мати всього зла.If there were no clouds, we should not enjoy the sun.Якби не було хмар, ми б не насолоджувалися сонцем.If you cannot bite, never show your teeth.Якщо не можеш вкусити, не показуй зуби.It is never too late to learn.Вчитися ніколи не пізно.Keep your mouth and shut your eyes open.Тримай рот закритим, а очі відкритими.Like farther, like son. (Like parents, like children. Like teacher, like pupils.)Яблучко від яблуньки.Live and learn.Вік живи, вік учись.Man proposes but God disposes.Людина припускає, а Бог розташовує.My house is my castle.Мій будинок – моя фортеця.Neither fish nor flesh.Ні риба, ні м’ясо.New lords, new laws.Але мітла по-новому мете.Of two evils choose the least.Вибирати менше з двох зол.Respect yourself, or no one else will respect you.Поважай себе, або всі інші не будуть тебе поважати.Score twice before you cut once.Сім разів відміряй, один – відріж (дослівно – порахуй двічі, перш ніж відрізати один раз).Speech is silver but silence is gold.Слово срібло, а мовчання золото.The face is the index of the mind.Очі – дзеркало душі (дослівно – особа показник розуму).The leopard can’t change its spots.Горбатого могила виправить (дослівно: леопард не може поміняти свої плями).The darkest hour is that before the dawn.Найтемніший час – перед світанком.Time is money.Час — гроші.To be up to the ears in love.Бути закоханим по вуха.Walls have ears.І у стін є вуха.Wealth is nothing without health.Багатство без здоров’я нічого не варто.Where there is a will, there is a way.Де хотіння, там і вміння (дослівно – коли є бажання, знаходиться і шлях).
  Читайте також:
  Основні правила англійської мови

  Зверніть увагу: багато прислів’я англійською мовою буквально збігаються з популярними російськими приказками (наприклад, time is money – гроші) і якщо їх розглядати в перекладацькому аспекті, то вони є калькою. Запам’ятати їх буде найлегше, тому при вивченні зосередьте свою увагу на них в першу чергу.

  Англійські прислівя – народні, біблійно і цитати
  Слово – срібло, а мовчання – золото.

  Лексика

  Прочитавши прислів’я англійською з перекладом, давайте зупинимося більш докладно на деяких словах і поповнимо свій лексичний запас.

  • To last – тривати.
  • Drop – крапля.
  • Bucket – відро.
  • Hungry – голодний.
  • Belly – живіт.
  • Swift – швидкий.
  • Defense –захист.
  • Offense – напад.
  • Pleasure –задоволення.
  • Curiosity – цікавість.
  • Poor – бідний.
  • Riches – багатство.
  • Barber – цирульник, перукар (чоловічий).
  • Nest – гніздо.
  • Enemy – ворог.
  • To serve – обслуговувати.
  • Forbidden – заборонений.
  • Idleness – лінь, неробство.
  • Propose – припускати.
  • Dispose – розташовувати, розподіляти.
  • To respect – поважати.

  Англійські прислівя – народні, біблійно і цитати
  Той, хто задає питання, пробуде дурнем 5 хвилин; але той, хто не запитує, залишиться дурнем назавжди.

  Англійські прислів’я з Біблії

  Багато висловлювання увійшли до людської мови і закріпилися в ній, несучи мудрість з найвідомішої книги на землі – Біблії.

  Pride goes before destruction and a пихата spirit before a fall.Гордість йде перед руйнуванням.Gracious words are like honeycomb, sweetness to the soul and health to the body.Люб’язні слова як медові стільники, солодкість душі і здоров’я тілу.Leave the presence of a fool, there for you do not meet words of knowledge.Залиште компанію дурня, в ньому ви не зустрінете розумних слів.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Навіть дурень, який мовчить, уважається мудрим, а коли він закриває рот, то визнається інтелігентним.When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.Коли приходить гордість, тоді приходить і безчестя, але поруч зі скромністю простує мудрість.One who is wise is cautious and turns away from evil, but a fool is reckless and careless.Той, хто мудрий – обережний і уникає зла, але дурень безрозсудна і безтурботний.A soft answer turns away wrath.М’який відповідь відхиляє лють.The faithless will be fully repaid for their ways, and the good man rewarded for his.Невіруючому все повернеться за його вчинки, а хороша людина буде винагороджений за свої.We can make our plans, but the Lord determines our steps.Ми можемо будувати плани, але Бог позначає наші кроки.An honest answer is like a kiss on the lips.Чесна відповідь як поцілунок в губи.
  Читайте також:
  At the beginning / at the end або in the beginning / in the end? В чому різниця?

  Зверніть увагу: на англійській мові Бога часто називають Lord.

  Лексика

  • Pride – гордість.
  • Destruction – руйнування.
  • Пихата – гордовитий, зарозумілий.
  • Gracious – люб’язний, поблажливий.
  • Honeycomb – медові стільники.
  • Sweetness – солодкість.
  • Presence – присутність.
  • Knowledge – знання.
  • To consider – розглядати, рахувати.
  • To deem – думати, рахувати.
  • Wise – мудрий.
  • Wisdom – мудрість.
  • Disgrace – ганьба.
  • Humble – скромний, простий.
  • Cautious – обережний.
  • Reckless – безрозсудний.
  • Careless – безтурботний.
  • Soft – м’який.
  • Гнів – лють, гнів.
  • Faithless – невіруючий.
  • To determine – позначати.
  • To repay – повертати, відшкодовувати.

  Цитати та вислови

  Англійські прислів’я і приказки можуть увійти в мову людей не тільки, коли їх придумав народ, але коли їх виголосили мудрі люди. Далі розглянемо приклади деяких з них.

  It’s not vanity to know your good points. It would just be stupidity if you didn’t; it’s only vanity when you get puffed up about them.
  (L. M. Montgomery)Знати свої позитивні якості не є марнославством. Дурість – не знати їх; марнославство – це коли ти надмірно расхваливаешь їх.Who so neglects learning in his youth, loses the past and is dead for the future.Хто ставиться зі зневагою до навчання в молодості, той втрачає минуле і виявляється непридатним для майбутнього.The eyes shout what the lips fear to say.
  (William Henry)Очі кричать про те, що бояться вимовити губи.Well done is better than well said.
  (Benjamin Franklin)Добре зроблено – це краще, ніж добре сказано.A girl doesn’t need anyone who doesn’t need her.
  (Marilyn Monroe)Дівчині не потрібен ніхто, кому не потрібна.Women marry men hoping they will change. Men marry women hoping they will not.
  (Albert Einstein)Жінки виходять заміж, сподіваючись, що чоловіки не зміняться. Чоловіки одружуються сподіваючись, що жінки не поміняються.Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.
  (Mahatma Gandhi)Свобода знецінюється, якщо не включає можливість робити помилки.A fool says what he knows, and a wise man knows what he says.
  (Yiddish російське прислів’я)Дурень говорить те, що він знає, а мудрець знає, що він говорить.
  Читайте також:
  Ступінь володіння іноземною мовою для резюме — визначаємо свій рівень

  Англійські прислівя – народні, біблійно і цитати
  Ніколи не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Зволікання краде наш час

  Лексика

  • Vanity – марнославство.
  • Stupidity – дурість.
  • To puff – надмірно вихваляти,
  • To neglect – нехтувати.
  • Youth – молодість.
  • To shout – кричати.
  • To fear – боятися.
  • To hope – сподіватися.
  • Freedom – свобода.
  • To include – включати.

  Потренуйтеся вимовляти приказки з відео:

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Додати коментар