Англійські цифри з транскрипцією та російською вимовою, освіта, приклади

Зміст статті

 • 1 Англійські цифри з транскрипцією та російською вимовою
  • 1.1 Особливості утворення числівників від 1 до 12
  • 1.2 Особливості утворення числівників від 13 до 20
  • 1.3 Десятки англійських цифр
 • 2 Основа основ: як утворюються цифри англійською мовою
 • 3 Сто, тисяча, мільйон: чи є різниця?
 • 4 Пісенька про Англійські цифри для дітей
 • 5 Підводимо підсумки
 • 6 Схожі та рекомендовані статті

Тема англійських цифр досить складна, оскільки освіта англійських числівників відрізняється від освіти росіян. Є правила, а є винятки, при цьому і в тих, і в тих є особливості. Розглянемо англійські цифри з транскрипцією та російською вимовою, наведемо яскраві приклади і зробимо акцент на виключенням. Вперед за новими знаннями!

Англійські цифри з транскрипцією та російською вимовою

Цифри в англійській мові утворюються по-різному. Числівники від 1 до 10 мають одні правила освіти, від 13 до 20 – інші. Десятки, сотні і тисячі теж мають особливості освіти.

Особливості утворення числівників від 1 до 12

У таблиці нижче наведені числівники від 1 до 12 з транскрипцією, російською вимовою і прикладами:

1one[w?n]уан2two[?tu?]ту3three[?ri?]срі4four[f??]фор5five[fa?v]файв6six[s?ks]сыкс7seven[?sevn]з’являється эвэн8eight[e?t]ейт9nine[na?n]найн10ten[ten]тен11eleven[??levn]ил’эвэн12twelve[twelv]тУ’элв
 • We wanted one cake, two bananas ang eight apples => Ми хотіли одне тістечко, два банана і вісім яблук.
 • We need to buy avocado fot this recipe. Or better two ones => Для цього рецепти ми повинні купити авокадо. Або краще два.
 • Three kilos of meat, four big tomatoes, five eggplants and garlic will made this evening much more better. I will prepare very delicious dish by my own recipe! => Три кілограми м’яса, чотири великих помідора, п’ять баклажанів і часник зроблять вечір набагато краще. Я приготую дуже смачну страву за своїм власним рецептом!
 • Eleven foxes and twelve wolves were seen on this week at this place => Одинадцять лисиць і дванадцять вовків були помічені на цьому тижні в цьому місці.

Особливості утворення числівників від 13 до 20

13thirteen[???’ti?n]серт’ін14fourteen[?f??’ti?n]форт’ін15fifteen[?f?f’ti?n]фифт’ін16sixteen[?s?k’sti?n]сыкст’ін17seventeen[?sev(?)n ti?n]сэвэнт’ін18eighteen[?e?’ti?n]эйт’ін19nineteen[?na?n’ti?n]найнт’ін
Читайте також:
Мій робочий день англійською (My working day): текст із перекладом і слова

З таблиці видно, що числівники від 13 до 19 (включно) пишуться з одним і тим же правилам, до кількісного числительному (one, two, three) додається частка –teen. І не плутайте кількісні числівники з порядковими! Порядкові числівники в англійській мові утворюються зовсім іншим способом!

На замітку! Потрібно пам’ятати, що в кожному правилі є винятки. У цьому випадку винятками будуть числівники 13 і 15. У них корінь three й five будуть мати видозмінену форму:

 • Three => thirteen
 • Five => fifteen.

А не threeteen/fiveteen !!!

Деякі приклади:

 • Seventeen girls were seen at this pаrty while only eight boys came. — На вечірці було помічено сімнадцять дівчат, в той час як прийшло лише вісім хлопців.
 • Seventeen pieces of cake were given to all those children. — Всім цим дітям дали сімнадцять шматочків пирога.
 • There is a lot of fish in this river. Nineteen kinds were known 5 years ago. — В цій річці багато риби. П’ять років тому було відомо дев’ятнадцять видів.

Десятки англійських цифр

20twenty[?twenti]тУ’энти30thirty[????ti]З’являється ерти40forty[?f??ti]ф’орти50fifty[?f?fti]ф’ифти60sixty[?s?ksti]з’являється ыксти70seventy[?sevnti]з’являється эвэнти80eighty[?e?ti]‘эйти90ninety[?na?nti]– айнти

Таблиця наочно показує, що десятки цифр утворюються за допомогою частки (суфікс) –ty. Ці числівники являють собою похідні від кількісних, тільки потрібно ще додати суфікс –ty.

Важливо! Пам’ятайте, що при утворенні цифр 20,30, 40 і 50 корінь кількісних цифр, які служать основою для утворення десятків, буде видозмінюватися:

 • two – 20 twenty [?twenti]
 • three – 30 thirty [????ti]
 • four – 40 forty [?f??ti]
 • five – 50 fifty [?f?fti]

І ще один нюанс: цифра 80 [?e?ti] характеризується відсутністю повтору букви t: eight (вісім) = eighty (eight+ty =eightty).

Приклади:

 • Thirty exotic animals were needed to make the idea of the movie complete => Було потрібно тридцять екзотичних тварин, щоб зробити ідею фільму закінченою (досконалої).
 • Sixty soldiers will come on parade in front of the palace => На парад, який буде перед палацом, прийдуть шістдесят вояків.
 • Fifty of them knew the road but only thirty agreed to follow us => П’ятдесят з них знали дорогу, але тільки тридцять погодилися слідувати за нами.

Що стосується наголосу числівників, які утворюються за допомогою –ty, то тут все просто – наголос завжди буде на першому складі.

Довідка: буває так, що учням-початківцям важко розділити в розмовній мові числівники з –ty і –teen. І тут на допомогу прийде наголос – якщо вона на першому складі, то 100% ми маємо справу з десятками числівників.

Читайте також:
Лексика англійською мовою на тему «Сім'я»

Основа основ: як утворюються цифри англійською мовою

Вивчаючи освіта англійських цифр важливо пам’ятати, що цифри від 1 до 12 – це прості кількісні числівники. Їх завдання – позначати кількість предметів. Складаються такі числівники з одного слова. Дуже важливо запам’ятати написання перших дванадцяти цифр, оскільки вони є похідними для утворення всіх інших цифр – від тринадцяти до мільярда.

Як вимовляються числівники, які утворюються за допомогою додавання частинки –teen? Тут потрібно бути дуже уважним => вимову числівників (англійських цифр) буде мати два наголоси: на першому і другому складі. При цьому відразу зазначимо, що наголос не будуть рівними по силі. Одне з них буде вторинним, а інше – основним.

Наприклад, як вимовляється слово thirteen? З транскрипції [?????ti?n] видно, що в слові два наголоси. Нижня риска позначає вторинне наголос, верхня – основне. Те ж саме стосується fourteen [?f???ti?n] і fifteen [?f?f?ti?n]. Тут теж два наголоси – основний і додатковий.

Що робити, щоб не помилитися з вимовою? Для цього потрібно завжди дивитися на транскрипцію. Кожне числівник, як і будь-яке інше слово, має вивчати за наступною схемою: транскрипція – переклад – наявність кількох значень.

Зверніть увагу! У деяких словниках наголос числівників визначається наявністю (відсутністю) після нього іменника. Напр., якщо числівник стоїть поруч з іменником, то наголос падає на перший склад =>

 • fifteen rivers [?f?fti?n ?r?v?r z]
 • шістнадцять cats [?s?ksti?n ?k?ts]

Але! Якщо числівник стоїть у реченні окремо, без іменника, то наголос падає на другий склад (на суфікс –teen):

 • fifteen [f?f?ti?n]
 • шістнадцять [s?ks?ti?n]

Приклади:

 • Fifteen cats were sold this week (наголос ставимо на перший склад) => На цьому тижні продали п’ятнадцять кішок
 • How many cats were sold this week? – Fifteen (наголос на суфіксі –teen) => Скільки котів було продано на цьому тижні? — П’ятнадцять.

Сто, тисяча, мільйон: чи є різниця?

В першу чергу слід зауважити, що перед числівниками hundred (сто), thousand (тисяча) і million (мільйон) завжди буде або слово one, або невизначений артикль а (у значенні “один”).

 • a/one hundred => Уан’s андрид [? w?n ?h?ndr?d]
 • a/one thousand => Уан З’являється аузэнд [a(one) thousand]
 • one million => Уан м’яка ильян.
 • One hundred and twenty => сто двадцять
 • One hundred singers => сто співаків
 • One hundred thirty eight cars => сто тридцять вісім машини.

Але! Інші кількісні числівники характеризуються відсутністю артикля! =>

 • Five dresses => П’ять суконь.
 • Eight balls => Вісім куль.
Читайте також:
Урок №13 Вчимося читати по англійськи, метод Пимслера

Важливо! У числівників hundred, thousand і million немає закінчення –s, яка визначає множину.

 • Двісті => two hundred
 • П’ятсот => five hundred
 • Дев’ятсот => nine hundred та ін.

Якщо ми говоримо про тисячі, то тут діє те саме правило:

 • тисяча (одна тисяча) – one thousand або a thousand
 • п’ять тисяч – five thousand
 • сім тисяч – seven thousand.

Мільйони утворюються тим же принципом:

 • мільйон (один мільйон) – one million або a million
 • сім мільйонів – seven million
 • дев’ять мільйонів – nine million.

Але! Англійська мова не була б настільки захоплюючим у вивченні, якщо б в ньому не було винятків. А як же без них? Учням буде цікаво дізнатися, що закінчення –s в мільйонах, тисячі й сотні все ж вживається. Коли це відбувається? Коли заходи позначають невизначену кількість цих самих мільйонів, тисяч і сотень.

Приклади

 • Hundreds of pages to read for understanding => Читати сотні сторінок для розуміння (чого-то, іноземної мови, наприклад).
 • Five millions of tons of gold => П’ять мільйонів тонн золота.
 • Thousands of kilometers to walk to win marathon => Пройти тисячі кілометрів, щоб виграти марафон.

З прикладів видно, що після сотень, тисяч і мільйонів із закінченням –s (при перекладі на англійську) йде іменник або дієслово. У більшості випадків додаткової частиною пропозиції буде все ж іменник. І якщо воно буде присутній, то обов’язково з прийменником of:

 • Seven or eight thousands of specie were made of pure silver => Сім або вісім тисяч металевих монет були зроблені з чистого срібла.

Пісенька про Англійські цифри для дітей

Підводимо підсумки

Цифри в англійській мові утворюються іншим способом від того, який ми вивчали в граматиці російської мови. Десятки і сотні мають свої особливості освіти, в яких, природно, обов’язково знайдуться виключення з правил. При цьому, щоб правильно вивчити числівники, вкрай важливо навчитися коректно їх вимовляти.

У написанні числівники теж мають свої нюанси, які потрібно знати і тонкощі правопису. Тож, учимо тему англійські цифри з транскрипцією та російською вимовою потроху і з прикладами (перекладом), щоб краще зрозуміти тонкощі матеріалу. І не забувайте регулярно повторювати вже вивчені теми, щоб вони не забувалися.

Успіхів і нових звершень! Пам’ятайте, що одразу все нікому не давалося. Починайте з малого і поступово розвивайте свої здібності. При бажанні у вас все вийде! До нових зустрічей і побільше цікавих тем для вивчення!

Ще пару відео утворення англійських цифр від 1 до 100 і від 100 і вище від англомовного викладача:

Вправи англійські числівники.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар