Англійська пунктуація: правила пунктуації

Привіт, друзі! Мною був виявлений один цікавий факт — пунктуація в англійській мові є темою, якій не приділяється належна увага. Найчастіше вивчають англійську мову настільки охоплені метою «заговорити» на цьому самому мові, що забувають про такий нібито «не найважливішому» нюанс, як англійська пунктуація. Природно, в цьому є частка правди. Це дійсно не спочатку необхідна тема для вивчення. Однак, потреба її знання виникає з першим листом вашому, приміром, іншомовного одному. Цей лист, як би граматично вірно воно не було складено, при відсутності належного «оформлення», скоєно спотворить загальну «композицію». Та й у цілому, будь-яка письмова робота потребує правильній розстановці пунктуаційних знаків. Розділові Знаки створюють дуже важливі деталі, без яких «картина тексту» втратила б свої чіткі обриси.

Англійська пунктуація: правила пунктуаціїПравила пунктуації в англійській мові нескладні, але нужныеТак ось, сьогодні ми займемося вивченням правил пунктуації в англійській мові.

Зміст

 • Англійська пунктуація на прикладах пропозицій
   • Правила розстановки ком у простих реченнях
   • Правила вживання коми в складносурядних реченнях
   • Складнопідрядне речення і відсутність коми
  • Вживання інших знаків пунктуації в англійській
    • Де слід ставити двокрапку
    • Апостроф в англійській
    • Необхідність використання тире
    • Коли нам потрібен знак питання
    • Рідкісна необхідність в крапці з комою
    • Використання знака оклику
    • Дефіс — з’єднувач
    • Фінальний знак пунктуації — крапка
  • Правила перенесення англійських слів

Англійська пунктуація на прикладах пропозицій

Знаки пунктуації англійською:

Comma — кома,Apostrophe — апострофColon — двокрапка:Semi-colon — крапка з комою;Speech mark — лапкиDash — тиреHyphen — дефісQuestion mark — знак питання?Exclamation mark — знак оклику!Full stop — точка.

Правила розстановки ком у простих реченнях Англійська пунктуація: правила пунктуаціїЯк правильно розставляти коми в англійській мові

 • Якщо в реченні є перерахування, тобто ряд однорідних членів, вони розділяються комами. Зазвичай перед фінальним однорідним членом є союз «і» (and), перед яким ставиться кома, якщо всього в реченні три або більше члена.
  • I want to buy milk, chocolate cake, and brad. – Я хочу купити молоко, шоколадний торт і хліб

  Однак, якщо так званий фінальний однорідний член складається з декількох слів, тоді кома упускається

  • I want to pass my exams, to travel and to find common language with my relatives. — Я хочу здати іспити, подорожувати та знайти «спільну» мову з моїми близькими
 • В англійській мові, як і в російській, ввідні слова потрібно виділяти.
  • Unfortunatly, the doctor was late. – На жаль, доктор запізнився
  • His brother, i’ve forgotten to mention, works in the Ministry of Education. — Його брат, я забула згадати, працює в Міністерстві Освіти
 • Знову ж, як і в російській мові, виділяються пояснювальні слова.
  • Ion Creanga, the great Moldavian writer, died on December 31. — Іон Крянгэ, великий молдавський письменник, помер 31 грудня
 • Самостійний причетний оборот також виділяється комами.
  • The director being absent, the resolution of problem was postponed. — Так як директора не було, рішення проблеми було відкладено
 • Після слів, що вводять пряму мову.
  • She said, «I will write an essay.» — Вона сказала: «Я напишу есе.»
 • Звернення виділяється в англійській мові, як і в багатьох інших мовах.
  • — Kate, i’m waiting for you. — Кейт, я чекаю тебе
 • Після звернення в листі.
  • Dear Tom I want to tell… — Дорогий, я хочу розповісти тобі…

  Зверніть увагу: у російському часто після звернення в листі слід знак оклику:

  • Дорогий Андрію! Я хочу розповісти тобі…

  В англійській мові звернення завжди виділено коми.

 • В кінці листа після слів типу «з повагою», «з любов’ю».
  • Yours faithfully, Rotari Olga — З повагою, Ротар Ольга
 • При позначенні дат, число і рік розділяються комою.
  • This decision was taken on the October 13th, 1993. — Це рішення було прийнято 13-го жовтня 1993 року
 • Частини адреси такі як назва вулиці, міста, поштового району розділяються комами
 • Правила вживання коми в складносурядних реченнях

 • Кілька простих реченні, об’єднаних в одне складносурядне без будь-яких спілок, поділяються за допомогою ком.
  • A light breeze was blowing the sun was shining brightly, a wonderful day began. — Легкий вітерець дув, сонце світило, чудовий день почався
 • Прості речення, об’єднані з допомогою сурядних союзів, крім таких як and (і), or (або), вимагають вживання розділового знака.
  • I asked her for help, but she didn’t want doing any tries to help. — Я просив її про допомогу, але вона не хотіла зробити ніяких спроб, щоб допомогти
 • Складнопідрядне речення і відсутність коми

  Правила російської мови стосуються пунктуації сложноподчиненного пропозиції багато в чому відрізняються від таких в англійській. Якщо в російській «закон» свідчить, що головне речення відділяється від придаткового коми, то правила англійської часто відкидають потреба її вживання.

 • Не відокремлюються знаком пунктуації придаткові пропозиції підлягають, додаткові і сказуемые.
  • How this happened is clear to me. — Мені ясно, як це сталося
 • Не відділяються комою індивідуалізують і класифікують означальні підрядні речення.
  • I saw the documents which were lying on that table. — Я бачив документи, які лежали на тому столі

  Однак, описові, які повідомляють якісь нові подробиці про вже відомому об’єкті чи суб’єкті, виділяються.

  • They went to the river, which was stormy last week. – Вони пішли до річки, яка була дуже буйною останній тиждень
  • We spoke with the director, who was very tired because of the problems existing in the company. — Ми говорили з директором, який був дуже стомленим з-за проблем в компанії
 • Якщо обстоятельственное підрядне речення стоїть перед головним, тільки тоді вона виділяється.
  • If you decide to leave the house, close the windows and door. — Якщо ти вирішиш покинути будинок, зачини вікна і двері

  Close the windows and door if you decide to leave the house

 • Вживання інших знаків пунктуації в англійській

  Де слід ставити двокрапку

 • Ставиться перед цитатою, сама ж цитата береться в лапки.
  • Charlie Chaplin said: «A day without laughter is a day wasted.» — Чарлі Чаплін сказав: «День без сміху — це втрачений день»
 • Перед довгою прямою мовою Англійська пунктуація: правила пунктуаціїЗнаки пунктуації в англійській мові
  • Martin Brown declared: «Our company is obliged to fight for the market, but we have to be careful.» — Мартін Браун оголосив: «Наша компанія зобов’язана боротися за ринок, але ми повинні бути обережні»

  Якщо мова складається з пари слів, тоді ставиться кома після вступних слів:

  • Stay here, said the mother to child — «Стій тут», — сказала мати дитині
 • В кінці речення, для уточнення чи пояснення головного речення.
  • Mary had only one single goal to achieve: to become a famous writer. – Мері хоче досягти однієї єдиної мети — стати відомим письменником
 • Перед рядом однорідних членів після узагальнюючого слова
  • You can buy dairy produce here: milk, butter, sour cream, cheese. — Ти можеш купити тут молочні продукти: молоко, масло, сметану, сир
 • Апостроф в англійській

  Такий знак пунктуації, як апостроф вказує на скорочення однієї або кількох літер в наступних випадках

 • При скороченні кількох слів
  • So as = s so’
  • Do not = don’t
 • При скороченні одного слова
  • Them = ’em
  • Today = t ‘ day
 • В скороченнях дат
  • Summer of 1998 = summer of ’98
 • При утворенні присвійного відмінка
  • Mother’s pen — ручка матері
  • Parents’ car — машина батьків
 • Необхідність використання тире

  Тире частіше використовується в неформальних текстах. Правила офіційного листа не так прихильні до цього знаку пунктуації.

 • Несподівано виникло пояснення посеред пропозиції
  • Nick — he is Kate’s brother — was very glad to see his old friend. – Нік (це брат Кет) був дуже радий бачити її старих друзів
 • Додаткова думка в реченні
  • He will be here by Friday — at least, he promised to be. — Він буде тут до п’ятниці, принаймні він пообіцяв це.
 • Незакінчена думка в англійській мові також позначається на письмі тире, що скоєно чуже російськомовним, так як три крапки виконує цю роль.
  • If you want to understand me —Якщо ти хочеш зрозуміти мене…
 • Коли нам потрібен знак питання

  У питальному знаку потребуємо відповідно у питальних пропозиціях.

  • Why did she cry? — Чому вона плакала?

  Але не забувайте, що питання, перекладені непрямі не потребують питальному знаку.

  • He asked where his portfolio was. — Він запитав де знаходився його портфель

  Рідкісна необхідність в крапці з комою

 • Ставимо крапку з комою між пропозиціями, які граматично розділені
  • The house needs renovation; the shed needs painting. — Будинок потребує ремонту; сарай потребує фарбування
 • Складні пропозиції, які через їх граматичної складності не можуть бути розділені комою
 • Використання знака оклику

  Правила вживання знака оклику в англійській мові нічим не відрізняються від правил використання цього знака пунктуації в російській.

 • Накази
  • Don’t answer! – Не відповідай!
 • Привітання
  • Hi! — Привіт!
  • Glad to see you! — Радий тебе бачити!
 • Пропозиції, що супроводжуються сильними емоціями (радість, захоплення, злість)
  • What a beautiful dress! — Яке гарне плаття!
 • Дефіс — з’єднувач

  Дефіс (риска) — це знак пунктуації, який використовується для з’єднання частин складних слів.

  • To check-out — перевіряти, в’їжджати
  • Reading-room — читальний зал

  Фінальний знак пунктуації — крапка

 • В кінці оповідних реченні стоїть крапка.
  • I can make you happy. — Я можу зробити тебе щасливою
 • Після скорочень стоїть крапка.
  Для прикладу такий латинизм: e.g. (exempli gratia) — «наприклад», який часто можете зустріти в англійській.
 • Правила перенесення англійських слів

  Правила переносу слів належать також до досліджуваної нами сьогодні теми — пунктуація в англійській. Серед найголовніших правил потрібно дотримуватися наступні:

 • Якщо в слові є два приголосні їх потрібно розділяти.
  • Following (following)
 • Переноситься з другим складом приголосна стоїть між двома голосними.
  • Категорія (category)
 • Суфікси і префікси при перенесенні відокремлюються від кореня слова.
  • Un-believable (unbelievable)
  • Happiness (happiness)
 • При перенесенні складні слова розпадаються на свої складові.
  • Bed-room (bedroom)
  • Tooth-paste (toothpaste)
 • Милі друзі, на цьому наша тема — англійська пунктуація, підходить до кінця. Бажаю вам успіхів!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Залишити відповідь