Англійська мова. Тести з читання для 2 класу

Сьогодні пропоную вам добірку різноманітних тестів для читання для 2-го класу. Тести не складні. Їх можна використовувати як для розвитку навичок читання в початковій школі, так і для перевірки цих навичок у 2 класі. При виконанні завдань у 2-му класі тексти в учнів не забираються. Якщо ви використовуєте даний матеріал в 3-му класі. Після 5-10 хвилин ознайомлення текст можна забрати і видати бланки із завданнями.

Reading tests для другого класу.

Тест з читання для 2 класу. #1.

Тема: about myself, pets

Прочитай текст і виконай завдання до нього.

I’m Greg. I’m nine. I have got a nice red cat. It can jump and run. But I haven’t got a dog and i’m sad. This is Rob. He is three. He has got a little yellow fish. The fish is nice. It can swim. Rob is happy. This is Jillian. She has got four little kittens. Jillian is happy, too.

Завдання до тексту.

Ex.1. Підкресли слова, які є в тексті.

Greg, sad, snake, nice, Ann, jump, apple, nine, funny

Ex.2. Доповни речення у відповідності з текстом.

 • Greg has got а a) little white kitten b) nice red cat c) little red fish
 • It can . a) jump b) swim c) run
 • Rob is . a) nine b) five c) three d) seven
 • Ron has got a) nice little kitten b) big black cat c) little yellow fish
 • Jillian has got a) three little kittens b) a nice little kitten c) four little kittens
 • Читайте також:
  Розповісти про себе англійською мовою: на співбесіді, про сім'ю і про хобі

  Ex.3. Відповідай на запитання. Дай короткі відповіді у відповідності з текстом.

  Зразок: Is Greg nine? — Yes, he is.

 • Has Greg got a nice black cat? ____________________
 • Is Greg happy? ____________________
 • Is the big fish and green? ____________________
 •  

  Тест з читання для 2 класу. #2.

  Тема: about myself, pets

  Прочитай текст і виконай завдання до нього.

  This is Anna. She is little. She is five. Anna has got a cat. It is a big cat. This is Katrin. She is little, too. She is six. She has got a chick. It’s a nice chick. This is Jackie. He isn’t little. He is big. He is nine. He has got a kitten. It is a funny little kitten.

  Ex.1. Підкресли слова, які є в тексті.

  Five, nice, Jill, little, six, kitten, seven, Jackie, funny

  Ex.2. Впиши пропущені букви.

  C_t, f_t, kit_en, chi_k, b_g.

  Ex.3. Підбери до росіян словами англійські слова з тексту.

  у Ані є _____________

  смішний _____________

  курча_____________

  товстий _____________

  красивий _____________

  Ex.4. Вибери і обведи номери пропозицій, які є в тексті.

 • Anna has got a cat.
 • It’s a big fat cat.
 • Katrin is little, too.
 • Katrin has got a kitten.
 • Jackie has got a kitten.
 • It’s a funny little kitten.
 • Склади розповідь про Катю за зразком.
 • This is Mary. Mary is big. She is nine. Mary has got a chick. It’s a nice little chick.

  Текст для читання з англійської мови для 2 класу. #3.

  Тема: тварини на фермі.

  Farm animals

  This is a dog. The dog is small. The dog is black. It says, «Woof-woof».

  This is a cat. The cat is small. It is red. The cat says, «Mew-mew».

  Читайте також:
  Відомі англійські письменники англійською мовою: книги і біографія

  This is a pig. The pig is big. It is pink. The pig says, «Oink-oink».

  This is a hen. The hen is little. The hen is red.

  It says, «Cluck-cluck».

  This is a cow. The cow is big. It is brown. The cow says, «Moo-moo».

  This is a duck. The duck is little. It says, «Quack-quack».

  This is a sheep. The sheep is white. It is big. It says, «Bah-bah».

  Ex.1. Підкресли слова, які є в тексті.

  The dog, the cat, the pig, the hen, the cow, the duck, the wolf, a farmer

  Ex.2. Допиши букви.

  C_w, h_n, d_g, p_g, c_t.

  Ex.3. Доповни речення, добираючи слова big або little

 • The pig and the cow are ______.
 • The cat and the dog are _______.
 • The hen and the duck are _______.
 • Ex.4. Переведи на англійську.

  • Ферма — _______,
  • Рожевий — _______,
  • Білий — _______,
  • Маленький —

  Ex.5. Відгадай загадки.

  It is big. It is brown. It says “Moo-moo”. This is a _________.

  It is little. It is yellow. It can swim. This is a _________.

  It is big. It is pink. It says “Oink-oink”. This is a _________.

  Сподіваюся, вам сподобалися ці завдання з читання для 2-го класу.

  Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Додати коментар