Англійська казка «Троє поросят»: слухати онлайн англійською мовою

Зміст статті

 • 1 Казка Три порося англійською мовою:
  • 1.1 Глава 1
  • 1.2 Глава 2
  • 1.3 Розділ 3
  • 1.4 Глава 4
  • 1.5 Глава 5
 • 2 Англійська казка Три порося: основна ідея і сенс
 • 3 В якому часі йде розповідь?
 • 4 Конструкції в Present Indefinite
 • 5 Питання авторства
 • 6 Відео казка Три порося англійською мовою
 • 7 Підводимо підсумки
 • 8 Інші статті по темі
 • 9 Схожі та рекомендовані статті

Англійська казка Три порося на англійській мові – це невеликий твір складається з п’яти глав, призначене для початкового рівня з вивчення англійської мови. Скзка є смішний і легкою для сприйняття на слух, а також для вдосконалення практики на читання.

Кожна глава має російський переклад, а також аудіо озвучування. Спочатку пропонуємо саму казку, а потім розберемо правила англійської мови, час, в якому розповідається казка, а також вивчимо основні конструкції, наведені в тексті. Їх небагато, але для малюків цього буде достатньо. Вперед у світ захоплюючих розповідей!

Англійська казка «Троє поросят»: слухати онлайн англійською мовою

Казка Три порося англійською мовою:

Глава 1

The three little PigsТри поросяThe three little pigs are brothers.Три порося (рідні брати.They are going into the forest.Вони направляються до лісу.They want to build three houses.Вони хочуть побудувати три будинки(будиночка).«Let’s build our houses here,»«Давайте побудуємо наші будинки тут»says the first little pig, Percy.говорить перший порося, Персі.«Yes,» says the second little pig, Peter.«Так(згоден)» каже другий порося, Пітер.«That’s a good idea»«Це гарна думка»says the third little pig, Patrick.каже третій порося, Патрік.The first little pig, Percy, gets some strawПерший порося, Персі, збирає соломуand he starts to build a house of straw.і починає будувати будинок із соломи.He sings, «Hum de hum, dum de dum,Він співає: «Хай де хам, дам де дам,hee de dum, ді de hum,» when he works.хі дам де, ді де хам» коли(поки) будує.The second little pig, Peter, gets some woodДругий порося, Пітер, видобуває деревинуand he starts to build a house of wood.і починає будувати будинок з дерева.He sings, «Hum de hum, dum de dum,Він співає: «Хай де хам, дам де дам,hee de dum, ді de hum,» when he works.хі дам де, ді де хам» коли(поки) будує.The third pig, Patrick, is very clever.Третій порося, Патрік, дуже розумний.He gets some bricks and he starts toВін видобуває цеглу та починаєbuild a house of bricks.будувати будинок з цеглин.He sings, «Hum de hum, dum de dum,Він співає: «Хай де хам, дам де дам,hee de dum, ді de hum,» when he works.хі дам де, ді де хам» коли(поки) будує.Now all the houses are ready.І ось всі будиночки готові(побудовані).The three little pigs make a fence and theyТри порося ставлять паркан іpaint it red.фарбують його (в) червоним (колір).

Глава 2

But a big bad wolf lives in the forest.Але в тому лісі живе великий злий(поганий) вовк.Every day the wolf watches the pigs.Кожен день вовк спостерігає за поросятами.He is hungry and he wants to them eat.Він голодний і хоче з’їсти їх.He looks at the house of straw and heВін дивиться на будинок із соломи таsays, «I can smell a little pig. I want to eatкаже: «Я чую порося. Я хочу з’їстиhim for my dinner,»його на обід»The big bad wolf jumps over the red fence.Великий злий вовк перестрибує через червоний паркан.He goes to the house of straw andВін йде до будинку із соломи таhe knocks on the door.стукає в (його) двері.«Can I come in, little pig? I’m not very big!»«Я можу ввійти, порося? Я не дуже великий!»he says.говорить він.But Percy sees it is a big bad wolf.Але Персі бачить, що це великий злий вовк.He says, «Go away! You can’t come in.Він каже: «Йди! Тобі не можна входити.You’re a big bad wolf, you horrible thing.»Ти великий злий вовк, ти жахливий»But the wolf blows and blows and theАле вовк як дме, подує іhouse falls down.будиночок розвалюється.«Help!» shouts Percy.«На допомогу!» кричить Персі.He runs to his brother peter’s house.Він біжить до будиночка брата Пітера.Now the wolf is very hungry. He wants hisВовк вже дуже голодний. Він хоче свійdinner. He runs to the house of wood andобід. Він біжить до будиночка з дерева іhe knocks on the door.стукає в (його) двері.«Can I come in, little pigs? I’m not very big!»«Я можу ввійти, поросята? Я не дуже великий!»he says.говорить він.But Percy and Peter say,Але Персі і Пітер відповідають:«Go away! You can’t come in.«Йди! Тобі не можна входити.You’re the big bad wolf, you horrible thing.»Ти великий злий вовк, ти жахливий»But the wolf blows and blows and theАле вовк як дме, подує іhouse falls down.будиночок розвалюється.«Help!» shout Percy and Peter.«На допомогу!» кричать Персі і Пітер.They run to their brother patrick’s house.Вони біжать до будиночка брата Патріка.
Читайте також:
Займенники в англійській мові. Теорія і вправи

Розділ 3

Now the wolf runs to the house of bricks.Тепер вовк біжить до будинку з цегли.The three little pigs are in the house.Три порося знаходяться(сидять) в будинку.He knocks on the door.Він стукає в двері.«Can I come in, little pigs?«Я можу ввійти, поросята?I’m not very big!» he says.Я не дуже великий!» говорить він.Percy, Peter and Patrick say,Персі, Пітер і Патрік відповідають:«Go away! You can’t come in.«Йди! Тобі не можна входити.You’re the big, bad wolf, you horrible thing.»Ти великий, злий вовк, ти жахливий».The wolf blows and blows, and he blowsВовк як дме, подує, дме,and blows again, but the house doesn’tі знову повіє, але будинок неfall down. It’s a house of bricksрозвалюється. Це будиночок з цеглиand it’s very strong.і він дуже міцний.The wolf sits down and thinks.Вовк сидить і думає.«I can wait,» he says.«Я можу почекати» говорить він.The three little pigs, Percy, Peter and PatrickТри порося, Персі, Пітер і Патрікare in the house. They are hungry.сидять в цегляному) будинку. Вони хочуть їсти.«The wolf is waiting. We can’t go out.«Вовк чекає (зовні). Ми не можемо вийти.We can’t get dinner,» says Percy.Ми не можемо запросити» говорить Персі.«What can we do?» asks Peter.«Що ж нам робити?» запитує Пітер.«Don’t be sad. It’s OK,» says the clever pig,«Не сумуйте. Все добре» говорить розумний порося,Patrick. «I’ve got an idea. Let’s make a fire.»Патрік. «У мене є ідея. Давайте розведемо вогонь»The three little pigs make a big fire.Три порося розводять великий вогонь (в каміні).

Глава 4

The three little pigs are in the house.Три порося сидять в цегляному) будинку.There is a lot of smoke from the fire.У ньому багато диму від вогню.«Oh no! We can’t go out!«Ох, ні! Ми не можемо вийти!What can we do?» says Peter.Що ж нам робити?» говорить Пітер.«It’s OK,» says Patrick,«Все добре» говорить Патрік«Listen and watch…»«Слухайте і дивіться…»He goes to the door and he shouts,Він іде(підходить) до двері і кричить:«The wolf is waiting. He isn’t very clever.«Вовк чекає. Він не дуже розумний.He can come down the chimney and eat us.»Він (адже) може може спуститися в димар і з’їсти нас»The wolf is listening.Вовк слухає.«That a good idea,» he thinks.«Це гарна думка» – думає він.«I’m a clever wolf,» thinks the big bad wolf.«Я розумний вовк» думає великий злий вовк.«I don’t want to wait here.«Я не хочу тут більше чекати.I want to eat the pigs.»Я хочу з’їсти цих поросят»He goes down the chimney.Він спускається з димоходу.The three little pigs hear the wolf in the chimney.Три порося чують вовка в димоході.They wait… there is a big CRASH!Вони чекають(зачаїлися)… чується великий ГУРКІТ!The big bad wolf falls into the fire!Великий злий вовк падає у вогонь!Oh dear! The poor wolf!Про боже! Бідний вовк!
Читайте також:
Англійська для туриста: основні фрази для подорожі з вимовою

Глава 5

The three little pigs are very happyТри порося дуже щасливі,because the wolf is not there.тому що вовка нема.They start to build a big new house.Вони починають(хочуть) (по)будувати новий великий будинок.«Let’s make a house of bricks,»«Давайте побудуємо будинок з цегли»says Patrick.говорить Патрік.«Oh, yes. Straw and wood aren’t very good,»«Ох, та(згоден). Солом’яний і дерев’яний не дуже міцний«says Peter.каже Пітер.«We don’t want this house to fall down!»«Ми не хочемо, щоб цей будинок розвалився!»says Percy.каже Персі.The three little pigs build a big new house.Три порося будують великий новий будинок.It’s very strong. They make a fence andВін дуже міцний. Вони ставлять паркан іthey paint it red.фарбують його в червоний (колір).They sing, «Hum de hum, dum de dum,І співають: «Хай де хам, дам де дам,hee de dum, ді de hum,» when they work.хі дам де, ді де хам» коли(поки) будують.The EndКінець

 

Англійська казка Три порося: основна ідея і сенс

Англійська народна казка Три порося розповідає про трьох братів-свинках, які вирішили побудувати собі будинок. Спочатку кожен задумав жити окремо. Перший надумав будувати будинок із соломи, другий – з дерева, третій – з цегли. Поросята побудували свої оселі неподалік один від іншого. І начебто все добре – житло є, їжа поруч, але… захотів їх з’їсти великий сірий вовк. Щоб поласувати молодими поросятами, злого вовка немає перешкод – він великий, а свинки – маленькі.

Прийшов непроханий гість до першого поросяті. Як подув, так солом’яний будиночок і впав. Переляканий порося прибіг до брата. Але у другого порося будиночок з дерева. Подув великий вовк на цю маленьку хатину, і вона впала. Прибігли поросята до третього брата. А у того, будинок з цегли, міцний і надійний. Намагався вовк, віяв, віяв, а будинок не падає. Варто. Вирішив почекати. Аж надто є полювання. Але тут і поросята зголодніли, а вийти не можуть. І тоді третій порося, самий розумний, каже: Давайте розведемо багаття! Розвели свинки багаття, і третій брат хитро крикнув біля вікна, що вовк розумний, мовляв, може залізти в будинок через димар. Що вовк дурний і зробив! А там розлучений багаття! Ось і бідолаха впав прямо в розпалену піч. Тут казці кінець. Але враження, ми впевнені, що залишилися. Давайте розберемося, що до чого.

Перше, що нас вчить твір, -> добро завжди перемагає. Вовк злий, роздмухав будиночки свинок, хотів їх з’їсти. І він був покараний. Добро перемогло. Другий висновок –> потрібно допомагати один одному. Якби третій брат, самий розумний, не прийняв своїх родичів, то злий вовк поласував би свіжим м’ясом. Але третій брат був милосердним, він впустив нещасних двох в свій будинок і врятував від неминучої смерті. Третій висновок –> не завжди маленькі і нешкідливі – дурні. Якби порося не був розумним, так би і сиділи усі три поросяти голодними замкнутими в будинку. Але третій порося розумний! Він запропонував розпалити багаття і заманив злого вовка в димохід. Всі троє були врятовані і вільні.

Тому, милі дітки, допомагайте один одному, піклуйтеся про своїх близьких і завжди намагайтеся знаходити рішення з важких ситуацій. Пам’ятайте, що безвихідних рішень немає. Є тільки ваша втома, лінь і небажання справлятися з важкими завданнями.

В якомусь часі йде розповідь?

“The three little pigs’розповідається англійською мовою у Present Simple, здебільшого часу, з якого починається знайомство з English language. Час просте, його не важко вивчити. Напр., pigs are happy -> свинки веселі, the wolf is angry -> сердитий вовк, you are bad -> ти поганий, the wolf blows -> вовк дме, та ін. У чому основні особливості Present Simple? Розберемося детальніше.

Читайте також:
Розмальовки англійською для дітей – роздрукувати алфавіт
 • Єдине і множинне число
 • I am, you are, he/she/it is, we are, they are… Яка тут різниця? Займенники наведені в однині та множині, і до кожного потрібно підбирати артикль =>

  • Для I, he/she/it -> am, is
  • Для we, you, they -> are.

  Наведемо декілька пропозицій для прикладу:

  The wolf is bad and angry -> Вовк поганий і злий (the wolf вживається у single, тому використовуємо is)

  The pigs are jolly and happy -> Поросята веселі та щасливі (the pigs вживається в plural, тому використовуємо are).

 • Закінчення -s для he/she/it
 • Коли ми говоримо I see the wolf, то використовуємо інфінітив слова see. Інфінітив вживається і для множинних форм -> they see, we see, you see. Але! Коли ми використовуємо he/she/it, то обов’язково має бути присутнє закінчення-s! => The wolf sees happy three pigs; the pig runs away; the funny pig tries to escape.

 • Дотримується послідовність часу
 • Якщо одне слово в реченні (дієслово) використовується в Present Indefinite, то інші дієслова теж будуть в цьому ж часі. Приклад => is The wolf angry. He huffs and puffs, and huffs, and puffs, and blows the house down (Вовк злий. Він дує, дує і дує і дує, і зносить будинок).

  Present Indefinite часто використовується в дитячих оповіданнях і оповідях. Час просте, вивчити і зрозуміти його не складе великої праці навіть маленьким діткам. Просто частіше просіть їх читати казку “The three little pigs’‘, причому бажано вголос, або самі читайте їм, акцентуючи увагу на головному. Тоді особливості утворення основного англійської часу будуть швидко досягнуто.

  Конструкції в Present Indefinite

  “Три порося” англійською містить деякі конструкції, які дуже корисно знати. Основні, з яких потрібно почати знайомство, => there is/there are. Ми вже говорили, яка різниця між is та are. Те ж саме правило застосовується і до конструкцій. Якщо ми говоримо про щось в одному примірнику або числі, то використовуємо there is. Якщо говоримо про plural – використовуємо there are. У перекладі фрази звучать як тут є або просто є. Але! Випадки бувають всякі. Конкретний переклад залежить від контексту та особливості вживання конструкції в реченні.

  Наведемо приклади:

  • There is a pig -> Тут є порося.
  • There are pigs -> Тут поросенки.

  Але! There is a big crash! -> Чується великий гуркіт. (цитата з казки “The three little pigs”)

  Як показує останнє речення, конструкції there is/there are можуть і не переводитися взагалі. Потрібно дивитися по контексту.

  Питання авторства

  Отже, “Три порося”: автор англійської казки існує чи ні? Гостре питання, яке порушувалося не раз. Вся сіль в тому, що мотиви казки належать англійської фольклору, але літературних версій багато. Це означає, що казка “The three little pigs”народна. Але! Існує кілька версій. Були автори, які створювали нові варіації першоджерела. Вперше казку перевів на вітчизняний мову Сергій Міхалков, який часто вважається автором геніального твору. Ще одна літературна версія належить Джеймсу Холивеллу-Філіпсу. Як би там не було, потрібно пам’ятати, що автор казки – народ.

  Відео казка Три порося англійською мовою

  Підводимо підсумки

  Навіщо дітям потрібні казки? Багато хто думають, що подібні твори – виключно розважального характеру. Але це не зовсім так. Алегоричні смішні історії таять у собі істину, приховану притчу, якийсь сенс. В кінці казки обов’язково потрібно підвести підсумок – що хотів сказати автор? У чому основна ідея? Зазвичай казки показую, що зло буде покаране, а добро перемагає.

  Казка англійською – відмінний спосіб змусити дитину вчитися. Та й змушувати не доведеться! Малюк сам захоче займатися такими цікавими уроками. Розповідь про трьох поросят – чудовий початок для вивчення англійської мови, правильна сходинка, яка поведе малюка вгору по сходах знань. Особливість вивчення дитячих казок в тому, що вони написані легкою мовою, проста мова якого буде зрозумілою навіть маленьким діткам. Більш того, казки вчать! Вчать бути добрими, милосердними, допомагати один одному. А ще у захоплюючому контексті непомітно вставлені потрібні конструкції та приклади використання часів. Читаючи казки, дитина вчиться весело! Купуйте малюкові книги з барвистими картинками, і нехай він навчається із задоволенням! Успіхів!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Додати коментар