400 слів, що покривають 75% всіх англійських текстів

Фахівці Оксфордського Університету провели цікаве дослідження, в ході якого проаналізували тексти всіх типів і різновидів: від літературних творінь до бульварної преси. Аналізувались також інтернет-чати, блоги, і різні повідомлення електронної пошти.

400 слів, що покривають 75% всіх англійських текстів

Метою дослідження стало створення словникового корпусу англійської мови за версією Оксфордського Університету – Oxford English Corpus, до якого увійшло понад мільярд англійських слів, фраз і виразів.

Такий лінгвістичний досвід дозволив виявити, що всього 100 найбільш використовуваних слів можна зустріти в будь-якому англійському тексті (мова не йде про літературу наукової та спеціалізованої тематики).

Якщо ж до цієї групи слів додати ще 100 найпопулярніших іменників англійської мови, 100 найпопулярніших дієслів англійської мови і 100 найпопулярніших прикметників англійської мови, вийде база, що складається приблизно з 400 слів, які покривають 75% всіх англійських текстів. Знання і правильне вживання цих слів допоможе нарощувати свій словниковий запас надалі і вільно володіти англійською.

Зміст

  • 100 найбільш часто використовуваних слів англійської мови
  • 100 найбільш вживаних іменників англійської мови
  • 100 найбільш часто використовуваних дієслів англійської мови
  • 100 найпопулярніших прикметників англійської мови
  • Як вчити і запам’ятовувати англійські слова: поради

100 найбільш часто використовуваних слів англійської мови

1. be 36. there71. now 2. of 37. would 72. then 3. to 38. all 73. than 4. the 39. their 74. its 5. and 40. what 75. only 6. that 41. if 76. come 7. in 42. up 77. look 8. a 43. out 78. over 9. have 44. so 79. after 10. I 45. go 80. also 11. you 46. who 81. back 12. with 47. get 82. how 13. for 48. which 83. use 14. on 49. about 84. two 15. not 50. can 85. think 16. he 51. when 86. our 17. as 52. me 87. well 18. it 53. make 88. first 19. do 54. like 89. way 20. at 55. time 90. work 21. this 56. know 91. because 22. by 57. just 92. new 23. her 58. him 93. want 24. but 59. no 94. even 25. from 60. take 95. day 26. say 61. people 96. these 27. we 62. your 97. give 28. they 63. year 98. any 29. his 64. into 99. most 30. she 65. good 100. us 31. my 66. them 32. an 67. could 33. will 68. some 34. or 69. see 35. one 70. other

100 найбільш вживаних іменників англійської мови

1. way36. story71. body 2. year 37. area 72. idea 3. people 38. money 73. kid 4. time 39. mother 74. minute 5. day 40. fact 75. information 6. man 41. month 76. others 7. world 42. lot 77. parent 8. woman 43. eye 78. face 9. life 44. study 79. back 10. child 45. book 80. level 11. thing 46. right 81. person 12. student 47. issue 82. door 13. state 48. word 83. health 14. family 49. business 84. office 15. school 50. job 85. result 16. group 51. side 86. war 17. country 52. house 87. history 18. place 53. head 88. research 19. hand 54. kind 89. art 20. part 55. hour 90. change 21. problem 56. friend 91. morning 22. system 57. service 92. reason 23. week 58. power 93. party 24. company 59. father 94. girl 25. case 60. game 95. guy 26. program 61. line 96. force 27. number 62. law 97. air 28. work 63. member 98. teacher 29. government 64. community 99. moment 30. question 65. end 100. education 31. night 66. city 32. room 67. car 33. home 68. name 34. water 69. president 35. point 70. team

 

100 найбільш часто використовуваних дієслів англійської мови

1. be 36. let 71. follow 2. have 37. begin 72. read 3. do 38. turn 73. create 4. go 39. help 74. speak 5. get 40. talk 75. stop 6. can 41. seem 76. allow 7. say 42. start 77. open 8. will 43. hear 78. spend 9. make 44. show 79. grow 10. would 45. might 80. add 11. take 46. play 81. walk 12. think 47. like 82. love 13. k now 48. hold 83. offer 14. see 49. run 84. remember 15. come 50. live 85. win 16. use 51. believe 86. wait 17. want 52. move 87. appear 18. look 53. bring 88. buy 19. could 54. provide 89. consider 20. find 55. must 90. serve 21. may 56. write 91. build 22. tell 57. happen 92. send 23. work 58. sit 93. expect 24. give 59. pay 94. die 25. ask 60. continue 95. stay 26. call 61. stand 96. remain 27. try 62. meet 97. cut 28. should 63. include 98. reach 29. need 64. change 99. kill 30. feel 65. set 100. fall 31. keep 66. learn 32. leave 67. understand 33. put 68. lead 34. mean 69. lose 35. become 70. watch

 

100 найпопулярніших прикметників англійської мови

1. new 37. whole 71. similar 2. big 38. strong 72. central 3. good 39. possible 73. dead 4. high 40. economic 74. hot 5. old 41. free 75. happy 6. great 42. international 76. simple 7. other 43. true 77. close 8. national 44. federal 78. serious 9. small 45. military 79. left 10. large 46. full 80. environmental 11. American 47. recent 81. general 12. young 48. easy 82. dark 13. long 49. clear 83. financial 14. black 50. special 84. blue 15. different 51. certain 85. democratic 16. political 52. difficult 86. physical 17. important 53. open 87. various 18. little 54. red 88. entire 19. bad 55. personal 89. ready 20. white 56. available 90. legal 21. social 57. medical 91. main 22. best 58. short 92. cold 23. right 59. natural 93. final 24. real 60. likely 94. religious 25. only 61. current 95. green 26. local 62. fine 96. nice 27. sure 63. private 97. cultural 28. low 64. past 98. popular 29. public 65. foreign 99. traditional 30. able 66. wrong 100. huge 31. human 67. common 32. early 68. poor 33. late 69. single 34. hard 70. major 35. significant

Всі ці слова не потрібно намагатися зазубрити. Їх краще використовувати при складанні усних або письмових текстів. Цей спосіб набагато ефективніше. Щоб навчитися швидко говорити по-англійськи або швидко писати (в чаті, в соцмережах або по скайпу), недостатньо володіти величезним лексиконом, потрібно вміти швидко підбирати та використовувати весь відомий вам набір слів. Це дуже корисний навик, зокрема, в розмовній практиці.

Як вчити і запам’ятовувати англійські слова: поради

Картки з собою

Зробіть невеликі картки, з одного боку напишіть англійське слово з транскрипцією, з іншого – його переклад на російську. Носіть по можливості їх з собою і вчіть у вільну хвилинку. Почніть з невеликої кількості карток, поступово її збільшуючи. Такий метод дозволить запам’ятовувати близько 20 слів щодня.

400 слів, що покривають 75% всіх англійських текстів

Розклеювання листівок

На папірцях з клеїться смужкою напишіть потрібні вам англійські слова, фрази або виразу. Розклейте їх на самих видних місцях: вдома, на роботі, там, де ви часто буваєте. Найголовніше частіше дивитися на слова, тоді вони швидко запам’ятаються.

Асоціації

Для більш легкого і швидкого запам’ятовування слів потрібно асоціювати їх з чимось. Так, наприклад, слово «family» асоціюється зі словом «прізвище», тобто у людей, які живуть в одній родині, одне прізвище. Ось таким чином знаходите асоціації до решти словами англійською мовою.

7 чарівних разів

Візьміть зошит і напишіть у ній 7 разів вираз і слово англійською мовою, промовляючи при цьому вголос кожне з них. Потім закрийте очі і зошит і уявіть перед собою екран, на якому це слово/вираз написано. Прочитайте його вголос 7 разів. Протягом тижня цю фразу потрібно використовувати в розмові 7 разів.

Жестикуляція

Для кожного слова або вирази придумайте який-небудь жест. І при вживанні його в мовленні, вимовляючи його вголос, жестикулируйте. Такий метод допомагає запам’ятати структури пропозицій і слова.

З піснею веселіше

… І ефективніше. Поліпшити свою англійську, навчитися розуміти англійську мову і поповнити словниковий запас допоможе прослуховування пісень. Ідеальним варіантом стане заучування пісень напам’ять. Скачайте будь-яку вподобану пісню англійською мовою і знайдіть її текст. Переконайтеся, що всі слова вам знайомі і співайте разом з виконавцем, запам’ятовуючи слова і фрази.

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь